Avoimen yliopiston Nettiopsu

Avoimen yliopiston Nettiopsu

Tampereen kesäyliopisto

1.8.2019 - 31.7.2020

Aine Opinnot Laajuus Toteutustapa
Biologia Ihmisen fysiologia 2 op Lähiopetus
Luova kirjoittaminen A1 Kirjoittamisen lajit: A1.A Proosan kirjoittaminen II 4 op Lähiopetus
Luova kirjoittaminen A1. Kirjoittamisen lajit: A1.C Draaman kirjoittaminen II 4 op Lähiopetus
Luova kirjoittaminen Luovan kirjoittamisen aineopinnot 35 op Lähiopetus
Luova kirjoittaminen Luovan kirjoittamisen perusopinnot 25 op Lähiopetus
Oikeustiede Kansainvälinen oikeus 6 op Lähiopetus
Oikeustiede Perhe- ja jäämistöoikeus 7 op Verkko-opinnot
Oikeustiede Työoikeus 7 op Verkko-opinnot
Oikeustiede Valtiosääntöoikeus 7 op Lähiopetus
Tulevaisuudentutkimus TUTU1 Tulevaisuusajattelu ja skenaariot 5 op Monimuoto-opinnot
Tulevaisuudentutkimus TUTUS2 Tulevaisuudentutkimuksen menetelmät 5 op Monimuoto-opinnot
Tulevaisuudentutkimus Tulevaisuudentutkimuksen opintokokonaisuus 25 op Monimuoto-opinnot