Avoimen yliopiston Nettiopsu

Avoimen yliopiston Nettiopsu

Turun kesäyliopisto

1.8.2016 - 31.7.2017

Aine Opinnot Laajuus Toteutustapa
Alkukasvatus Aka1 Kehityspsykologia 5 op Lähiopetus
Alkukasvatus Aka2 Esi- ja alkuopetuksen pedagogiikka 7 op Lähiopetus
Alkukasvatus Aka3 Kielelliset vuorovaikutustaidot 6 op Lähiopetus
Alkukasvatus Aka4 Matematiikka ja ympäristöoppi 4 op Lähiopetus
Alkukasvatus Alkukasvatuksen perusopinnot 25 op Lähiopetus
Erityispedagogiikka Erityispedagogiikan aineopinnot 35 op Monimuoto-opinnot
Erityispedagogiikka Erityispedagogiikan perusopinnot 25 op Lähiopetus
Erityispedagogiikka Proseminaari 8 op Monimuoto-opinnot
Hoitotiede Gerontologia: Ikääntyneen asiakkaan terveys ja sen arviointi 5 op Monimuoto-opinnot
Hoitotiede Gerontologinen tutkimus käytännön hoitotyössä 5 op Monimuoto-opinnot
Kasvatustiede Johdanto oppimiseen, opetukseen ja arviointiin 6 op Lähiopetus
Kasvatustiede Johdatus kasvatustieteisiin 4 op Lähiopetus
Kasvatustiede Kasvatus- ja koulutussosiologia 4 op Lähiopetus
Kasvatustiede Kasvatuspsykologia 4 op Lähiopetus
Kasvatustiede Kasvatustieteen perusopinnot 25 op Lähiopetus
Kasvatustiede Kasvatustieteen perusopintojen lopputentti 7 op Lähiopetus
Kieli- ja viestintäopintojen keskus/englanti English Communication Skills 2 op Lähiopetus
Kieli- ja viestintäopintojen keskus/puheviestintä Esiintymisvarmuuden kehittäminen 2 op Lähiopetus
Kieli- ja viestintäopintojen keskus/ruotsi Inledning till juridisk svenska 2 op Lähiopetus
Kieli- ja viestintäopintojen keskus/ruotsi Ruotsin kielen kirjallinen ja suullinen viestintä (elokuu) 5 op Lähiopetus
Kieli- ja viestintäopintojen keskus/ruotsi Ruotsin kielen kirjallinen ja suullinen viestintä (toukokuu) 5 op Lähiopetus
Kieli- ja viestintäopintojen keskus/suomi Suomen kielen kirjallinen viestintä 3 op Lähiopetus
Oikeustiede Hallinto-oikeus 7 op Lähiopetus
Oikeustiede Rikosoikeus 8 op Lähiopetus
Tilastotiede Tilastotieteen peruskurssi soveltajille 8 op Lähiopetus
Tilastotiede Tilastotieteen peruskurssi soveltajille 8 op Lähiopetus