Avoimen yliopiston Nettiopsu

Avoimen yliopiston Nettiopsu

Turun kesäyliopisto

1.8.2017 - 31.7.2018

Aine Opinnot Laajuus Toteutustapa
Aikuiskasvatustiede Aikuiskasvatuksen psykologia 4 op Lähiopetus
Aikuiskasvatustiede Aikuiskasvatuksen psykologia 4 op Lähiopetus
Alkukasvatus Aka5 Taito- ja taideaineet 3 op Lähiopetus
Alkukasvatus Aka5 Taito- ja taideaineet (jatkavat opiskelijat) 3 op Lähiopetus
Alkukasvatus Alkukasvatuksen perusopinnot 25 op Lähiopetus
Asklepios-ohjelma Monikulttuurinen terveydenhuolto AUKI 3 op Monimuoto-opinnot
Erityispedagogiikka Erityispedagogiikan perusopinnot 25 op Lähiopetus
Hoitotiede Gerontologia: Ikääntyminen murroksessa 5 op Monimuoto-opinnot
Hoitotiede Gerontologia: Ikääntyneen asiakkaan terveys ja sen arviointi AUKI 5 op Monimuoto-opinnot
Hoitotiede Gerontologia: Ikääntyneiden sairaudet ja hyvä lääkehoito 5 op Monimuoto-opinnot
Hoitotiede Gerontologian perusopinnot 25 op Monimuoto-opinnot
Hoitotiede Johdatus gerontologiaan 5 op Monimuoto-opinnot
Kasvatustiede Kasvatustieteen perusopinnot 25 op Lähiopetus
Kieli- ja viestintäopintojen keskus/englanti English: Academic and Professional Skills I 3 op Lähiopetus
Kieli- ja viestintäopintojen keskus/puheviestintä Palautteenantotaito 3 op Lähiopetus
Kieli- ja viestintäopintojen keskus/puheviestintä Puhetekniikka 3 op Lähiopetus
Kieli- ja viestintäopintojen keskus/ruotsi Ruotsin kielen kirjallinen ja suullinen viestintä (elokuu) 5 op Lähiopetus
Kieli- ja viestintäopintojen keskus/ruotsi Ruotsin kielen kirjallinen ja suullinen viestintä (toukokuu) 5 op Lähiopetus
Kieli- ja viestintäopintojen keskus/suomi Suomen kielen kirjallinen viestintä 3 op Lähiopetus
Tilastotiede Tilastotieteen peruskurssi soveltajille 8 op Lähiopetus