Avoimen yliopiston Nettiopsu

Avoimen yliopiston Nettiopsu

Turun kesäyliopisto

1.8.2018 - 31.7.2019

Aine Opinnot Laajuus Toteutustapa
Alkukasvatus Ajattelun, tunteiden ja käyttäytymisen kehitys 5 op Lähiopetus
Alkukasvatus Alkukasvatuksen matematiikka 2 op Lähiopetus
Alkukasvatus Alkukasvatuksen perusopinnot 25 op Lähiopetus
Alkukasvatus Esi- ja alkuopetuksen pedagogiikka 7 op Lähiopetus
Alkukasvatus Kielelliset vuorovaikutustaidot 6 op Lähiopetus
Alkukasvatus Varhais- ja alkukasvatuksen ympäristöoppi 2 op Lähiopetus
Hoitotiede Gerontologia: Ikääntyneet, ravitsemus ja päihteet 5 op Monimuoto-opinnot
Johtaminen ja organisointi, Pori Muutoksen johtaminen 5 op Lähiopetus
Johtaminen ja organisointi, Pori Työhyvinvointi 5 op Lähiopetus
Kasvatustiede Johdanto oppimiseen, opetukseen ja arviointiin 6 op Lähiopetus
Kasvatustiede Johdatus kasvatustieteisiin 4 op Lähiopetus
Kasvatustiede Kasvatustieteen perusopinnot 25 op Lähiopetus
Kasvatustiede Kasvatustieteen perusopintojen lopputentti 7 op Lähiopetus
Kieli- ja viestintäopintojen keskus/puheviestintä Esiintymisvarmuuden kehittäminen 2 op Lähiopetus
Kieli- ja viestintäopintojen keskus/ruotsi Ruotsin kielen kirjallinen ja suullinen viestintä (elokuu) 5 op Lähiopetus
Kieli- ja viestintäopintojen keskus/ruotsi Ruotsin kielen kirjallinen ja suullinen viestintä (toukokuu) 5 op Lähiopetus
Tietojenkäsittelytiede Ohjelmointiin keskittyvät opinnot 18 op Monimuoto-opinnot
Tilastotiede Tilastotieteen peruskurssi soveltajille 8 op Lähiopetus
Tilastotiede Tilastotieteen peruskurssi soveltajille 8 op Lähiopetus