Avoimen yliopiston Nettiopsu

Avoimen yliopiston Nettiopsu

Turun kesäyliopisto

1.8.2019 - 31.7.2020

Aine Opinnot Laajuus Toteutustapa
Alkukasvatus Ajattelun, tunteiden ja käyttäytymisen kehitys 5 op Lähiopetus
Alkukasvatus Alkukasvatuksen matematiikka AUKI 2 op Lähiopetus
Alkukasvatus Alkukasvatuksen perusopinnot 25 op Lähiopetus
Alkukasvatus Esi- ja alkuopetuksen pedagogiikka 7 op Lähiopetus
Alkukasvatus Kielelliset vuorovaikutustaidot 6 op Lähiopetus
Alkukasvatus Taito- ja taideaineet 3 op Lähiopetus
Alkukasvatus Varhais- ja alkukasvatuksen ympäristöoppi 2 op Lähiopetus
Hoitotiede Gerontologian perusopinnot 25 op Monimuoto-opinnot
Kasvatustiede Johdatus kasvatustieteisiin 4 op Lähiopetus
Kasvatustiede Kasvatuksen ja oppimisen kulttuurinen konteksti 7 op Lähiopetus
Kasvatustiede Kasvatus- ja koulutussosiologia 4 op Lähiopetus
Kasvatustiede Kasvatustieteen perusopinnot 25 op Lähiopetus
Kasvatustiede Kehitys- ja kasvatuspsykologia 4 op Lähiopetus
Kasvatustiede Kehitys- ja kasvatuspsykologia 4 op Lähiopetus
Kieli- ja viestintäopintojen keskus/englanti English: Academic and Professional Skills I 3 op Lähiopetus
Kieli- ja viestintäopintojen keskus/ruotsi Ruotsin kielen kirjallinen ja suullinen viestintä (elokuu) 5 op Lähiopetus
Kieli- ja viestintäopintojen keskus/ruotsi Ruotsin kielen kirjallinen ja suullinen viestintä (toukokuu) 5 op Lähiopetus
Tilastotiede Tilastotieteen peruskurssi soveltajille 8 op Lähiopetus