Avoimen yliopiston Nettiopsu

Avoimen yliopiston Nettiopsu

Hiiden Opisto

1.8.2017 - 31.7.2018

Aine Opinnot Laajuus Toteutustapa
Asklepios-ohjelma Monikulttuurinen terveydenhuolto 3 op Monimuoto-opinnot
Hoitotiede Gerontologia: Ikääntyminen murroksessa 5 op Monimuoto-opinnot
Hoitotiede Gerontologia: Ikääntyneen asiakkaan terveys ja sen arviointi 5 op Monimuoto-opinnot
Hoitotiede Johdatus gerontologiaan 5 op Monimuoto-opinnot
Kasvatustiede Kasvatustieteen perusopinnot 25 op Monimuoto-opinnot
Kieli- ja viestintäopintojen keskus/ruotsi Ruotsin kielen kirjallinen ja suullinen viestintä 5 op Lähiopetus
Kieli- ja viestintäopintojen keskus/suomi Suomen kielen kirjallinen viestintä AUKI 3 op Lähiopetus
Sosiaalitieteet Sosiaalitieteiden perusopinnot 25 op Monimuoto-opinnot