Avoimen yliopiston Nettiopsu

Avoimen yliopiston Nettiopsu

Turun yliopisto, Pori

1.8.2019 - 31.7.2029

Aine Opinnot Laajuus Toteutustapa
Digitaalinen kulttuuri, Pori Digitaalinen kulttuuri, aineopinnot 35 op Lähiopetus
Espanjan kieli ja liikeviestintä, Pori PES0a Espanjan alkeiskurssi I 4 op Lähiopetus
Espanjan kieli ja liikeviestintä, Pori PES0b Espanjan alkeiskurssi II 4 op Lähiopetus
Espanjan kieli ja liikeviestintä, Pori PES1a Espanjan jatkokurssi 3 op Lähiopetus
Espanjan kieli ja liikeviestintä, Pori PES1b Espanjan maantuntemus ja liikekieli 3 op Lähiopetus
Johtaminen ja organisointi, Pori PJO1/PLR36/PMA36 Henkilöstöjohtaminen 5 op Lähiopetus
Johtaminen ja organisointi, Pori PJO13 Muutoksen johtaminen 5 op Lähiopetus
Johtaminen ja organisointi, Pori PJO3 Työhyvinvointi 5 op Lähiopetus
Johtaminen ja organisointi, Pori PJO7 Strateginen johtaminen 5 op Lähiopetus
Johtaminen ja organisointi, Pori PJOS14 Huippusuorituksen johtaminen 6 op Lähiopetus
Johtaminen ja organisointi, Pori PJOY1 Organisaatiot ja johtaminen 5 op Lähiopetus
Kulttuuri- ja elämysmatkailu, Pori Kulttuuriperinnön tuotteistaminen matkailussa 3 op Lähiopetus
Kulttuuri- ja elämysmatkailu, Pori Nature, Environment and Tourism 3 op Verkko-opinnot
Kulttuuri- ja elämysmatkailu, Pori Paikan ja ajallisuuden ulottuvuuksia matkailussa 3 op Lähiopetus
Kulttuuriperinnön tutkimus, Pori Kulttuuriperinnön tutkimus, aineopinnot 35 op Lähiopetus
Kulttuurituotannon suunnittelu, Pori Kulttuurituotannon suunnittelu, perusopinnot 25 op Lähiopetus
Kulttuurituotanto ja maisemantutkimus, Pori Kulttuurituotannon ja maisemantutkimuksen koulutusohjelman perusopinnot 25 op Lähiopetus
Laskentatoimi ja rahoitus, Pori PLR2A Tilinpäätös-ja verosuunnittelu 4 op Lähiopetus
Laskentatoimi ja rahoitus, Pori PLR2B Kirjanpidon ja tilinpäätöksen jatkokurssi 3 op Lähiopetus
Laskentatoimi ja rahoitus, Pori PLR3/PJO34/PMA34 Liiketoimintaa tukeva laskentatoimi 6 op Lähiopetus
Laskentatoimi ja rahoitus, Pori PLR4/PJO35/PMA35 Yritysrahoitus 4 op Lähiopetus
Laskentatoimi ja rahoitus, Pori PLRY1, 1 osa Kirjanpito ja tilinpäätös 3 op Lähiopetus
Laskentatoimi ja rahoitus, Pori PLRY1, 2 osa Kustannuslaskennan perusteet 3 op Lähiopetus
Maisemantutkimus, Pori Maisemantutkimus, aineopinnot 35 op Lähiopetus
Markkinointi, Pori PMA12 Asiakas- ja liikesuhteiden johtaminen 5 op Lähiopetus
Markkinointi, Pori PMA1B Markkinoinnin johtaminen 5 op Lähiopetus
Markkinointi, Pori PMA28/PLR39/PJO39 Kuluttajan ja organisaation ostokäyttäytyminen 5 op Lähiopetus
Markkinointi, Pori PMA41/PLR38/PJO38 International Business (lukiolaisille) 5 op Lähiopetus
Markkinointi, Pori PMAY1A Markkinoinnin perusteet 3 op Lähiopetus
Markkinointi, Pori PMAY1B Markkinoinnin perusteet harjoitukset 2 op Lähiopetus
Museologia, Pori Museologian perusopinnot 25 op Lähiopetus
Museologia, Pori Museologian perusopinnot 25 op Lähiopetus
Museologia, Pori P1 Johdatus museologiaan 4 op Lähiopetus
Museologia, Pori P2 museot yhteiskunnallisina toimijoina 3 op Lähiopetus
Saksan kieli ja liikeviestintä, Pori PSA0a Saksan alkeiskurssi I 4 op Lähiopetus
Saksan kieli ja liikeviestintä, Pori PSA0b Saksan alkeiskurssi II 4 op Lähiopetus
Saksan kieli ja liikeviestintä, Pori PSA1Aa Deutsch im unternehmen 3 op Lähiopetus
Taloustiede, Pori PKTY Taloustieteen perusteet 6 op Lähiopetus
Taloustieteiden kvantitatiiviset menetelmät, Pori PTKMY1 Talousmatematiikan perusteet 3 op Lähiopetus
Taloustieteiden kvantitatiiviset menetelmät, Pori PTKMY3 Tilastotieteen perusteet 3 op Lähiopetus
Tietojärjestelmätiede, Pori PTJ2 Yrityksen tietojärjestelmäratkaisut 6 op Lähiopetus
Tietojärjestelmätiede, Pori PTJY Tietojenkäsittelyn perusteet 4 op Lähiopetus
Yhteiset opinnot, TuKKK, Pori MENY Aa Tieteellisen tutkimuksen perusteet 2 op Lähiopetus
Yrittäjyys, Pori PYRY1 Yrittäjämäinen liiketoiminta 3 op Lähiopetus
Yritysjuridiikka, Pori PYJ11/PMA44/PJO26 Responsible Business 5 op Lähiopetus
Yritysjuridiikka, Pori PYJ16 Vero-oikeus 5 op Lähiopetus
Yritysjuridiikka, Pori PYJ2/PMA45 Sopimusoikeus 6 op Lähiopetus
Yritysjuridiikka, Pori PYJ21 European and International Environmental Law 5 op Lähiopetus
Yritysjuridiikka, Pori PYJ24 Rahoitusoikeus 6 op Lähiopetus
Yritysjuridiikka, Pori PYJ3 Yhteisöoikeus 6 op Lähiopetus
Yritysjuridiikka, Pori PYJ5/PJO24 Työoikeus 6 op Lähiopetus
Yritysjuridiikka, Pori PYJY1 Yritysjuridiikan perusteet 3 op Lähiopetus