Avoimen yliopiston Nettiopsu

Avoimen yliopiston Nettiopsu

Turun yliopisto, Turku

1.8.2019 - 31.7.2020

Aine Opinnot Laajuus Toteutustapa
Aikuiskasvatustiede Aikuis- ja työelämän koulutus 5 op Verkko-opinnot
Aikuiskasvatustiede Aikuiskasvatuksen psykologia 4 op Verkko-opinnot
Aikuiskasvatustiede Aikuiskasvatustieteen perusopinnot 25 op Verkko-opinnot
Aikuiskasvatustiede Aikuiskasvatustieteen perusopinnot 25 op Verkko-opinnot
Aikuiskasvatustiede Aikuiskasvatustieteen perusopintojen lopputentti AUKI 7 op Verkko-opinnot
Aikuiskasvatustiede Aikuiskoulutuksen sosiologia 5 op Verkko-opinnot
Aikuiskasvatustiede Johdatus kasvatustieteisiin 4 op Verkko-opinnot
Aikuiskasvatustiede Johdatus kasvatustieteisiin 4 op Verkko-opinnot
Arkeologia A5 Jälkityökurssi 5 op Lähiopetus
Arkeologia A9 Valinnaiset opinnot 1 3 op Lähiopetus
Arkeologia Arkeologian aineopinnot 35 op Lähiopetus
Arkeologia, kulttuuri-, Suomen ja yleinen historia Arkeologian ja historian perusopinnot 25 op Lähiopetus
Arkeologia, kulttuuri-, Suomen ja yleinen historia Arkeologian ja historian perusopinnot 25 op Verkko-opinnot
Arkeologia, kulttuuri-, Suomen ja yleinen historia P1. Historian taito 5 op Verkko-opinnot
Arkeologia, kulttuuri-, Suomen ja yleinen historia P2.1. Avauksia arkeologiaan 5 op Verkko-opinnot
Arkeologia, kulttuuri-, Suomen ja yleinen historia P2.2. Kulttuurihistorian aikakaudet 5 op Verkko-opinnot
Arkeologia, kulttuuri-, Suomen ja yleinen historia P2.3. Suomen historian linjat ja murrokset 5 op Verkko-opinnot
Arkeologia, kulttuuri-, Suomen ja yleinen historia P2.4. Yleisen historian keskeisiä kysymyksiä 5 op Verkko-opinnot
Asklepios-ohjelma Asklepios-ohjelma: Kulttuurin ja terveyden tutkimuksen opintokokonaisuus 17 op Lähiopetus
Asklepios-ohjelma Asklepios-ohjelma: Kulttuurin ja terveyden tutkimuksen opintokokonaisuus 17 op Verkko-opinnot
Asklepios-ohjelma Asklepios: Digitaalinen kulttuuri ja terveys 3 op Verkko-opinnot
Asklepios-ohjelma Asklepios: Mediakulttuuri ja terveys 3 op Verkko-opinnot
Asklepios-ohjelma Asklepios: Monikulttuurisuus, terveys ja hyvinvointi 3 op Verkko-opinnot
Asklepios-ohjelma Asklepios: Taide, terveys ja hyvinvointi 3 op Verkko-opinnot
Asklepios-ohjelma Asklepios: Taide, terveys ja hyvinvointi (kirjatentti) 2 op Verkko-opinnot
Asklepios-ohjelma Asklepios: Ympäristö ja terveys 3 op Verkko-opinnot
Asklepios-ohjelma Ympäristö ja terveys (Asklepios, kirjatentti) 2 op Verkko-opinnot
Astrobiologia Astrobiologian peruskurssi 4 op Lähiopetus
Biokemia Kasvifysiologian perusteet 2 op Lähiopetus
Biokemia Mikrobiologia - teoria 4 op Lähiopetus
Biokemia Molekulaarinen kasvibiologia - teoria 6 op Lähiopetus
Biokemia Molekyylibiologia - teoria 4 op Lähiopetus
Biokemia Solu ja biomolekyylit - teoria 6 op Lähiopetus
Biologia Biologian perusopintojen opintojaksoja 17 op Lähiopetus
Biologia Eliöiden tuntemuksen perusteet 3 op Lähiopetus
Biologia Eläinfysiologian perusteet 3 op Lähiopetus
Biologia Genetiikan perusteet 3 op Verkko-opinnot
Biologia Ihmisen fysiologia 2 op Verkko-opinnot
Biolääketiede Ihmisen rakenne ja toiminta, osa I 2 op Lähiopetus
Business and Innovation Development Introduction to Innovation and Business 5 op Verkko-opinnot
East Asian Studies Minor Contemporary East Asia 6 op Verkko-opinnot
East Asian Studies Minor Contemporary East Asia 3 op Verkko-opinnot
East Asian Studies Minor Introduction to Chinese History 5 op Verkko-opinnot
Elämänkatsomustieto Elämänkatsomustiedon peruskurssi 5 op Lähiopetus
Elämänkatsomustieto Elämänkatsomustiedon perusopinnot 25 op Lähiopetus
Englannin kieli ja liikeviestintä EN1a Business Communication 1 3 op Lähiopetus
Englannin kieli ja liikeviestintä EN1a Business Communication 1 3 op Lähiopetus
Englannin kieli ja liikeviestintä EN1a Business Communication 1 (iltaopetus) 3 op Lähiopetus
Englannin kieli ja liikeviestintä EN1a Business Communication 1 (iltaopetus) 3 op Lähiopetus
Englannin kieli ja liikeviestintä EN1b Business Communication 2 3 op Lähiopetus
Englannin kieli ja liikeviestintä EN1b Business Communication 2 3 op Lähiopetus
Erityispedagogiikka Erityispedagogiikan perusopinnot 25 op Verkko-opinnot
Erityispedagogiikka Erityispedagogiikan perusopinnot 25 op Verkko-opinnot
Erityispedagogiikka Erityispedagogiikan perusopintojen kirjallisuus 7 op Verkko-opinnot
Erityispedagogiikka Erityispedagogiikan perusopintojen kirjallisuus 7 op Verkko-opinnot
Erityispedagogiikka Erityispedagogiikan perusteet 7 op Verkko-opinnot
Erityispedagogiikka Erityispedagogiikan perusteet 2 op Verkko-opinnot
Erityispedagogiikka Erityispedagogiikan perusteet 7 op Verkko-opinnot
Erityispedagogiikka Johdatus erityispedagogiikkaan 4 op Verkko-opinnot
Erityispedagogiikka Johdatus erityispedagogiikkaan 4 op Verkko-opinnot
Erityispedagogiikka Johdatus erityispedagogiikkaan (kirjatentti) 4 op Verkko-opinnot
Erityispedagogiikka Johdatus kasvatustieteisiin 4 op Verkko-opinnot
Erityispedagogiikka Johdatus kasvatustieteisiin 4 op Verkko-opinnot
Erityispedagogiikka Koulutuksen ja opetuksen arviointi 3 op Verkko-opinnot
Erityispedagogiikka Neurologiset kehityshäiriöt ja vammaisuus 3 op Verkko-opinnot
Erityispedagogiikka Näkökulmia erityispedagogiikkaan 3 op Verkko-opinnot
Erityispedagogiikka Näkökulmia erityispedagogiikkaan 3 op Verkko-opinnot
Erityispedagogiikka Oppimisvaikeudet pedagogisena haasteena 1 op Verkko-opinnot
Erityispedagogiikka Poikkeavuus kulttuurisena ilmiönä 1 op Verkko-opinnot
Erityispedagogiikka Poikkeavuus kulttuurisena ilmiönä 4 op Verkko-opinnot
Erityispedagogiikka Poikkeavuus kulttuurisena ilmiönä 1 op Verkko-opinnot
Erityispedagogiikka Proseminaari 8 op Verkko-opinnot
Erityispedagogiikka Proseminaari 8 op Verkko-opinnot
Erityispedagogiikka Sosiaalis-emotionaaliset vaikeudet ja vahvuudet erityispedagogiikan näkökulmasta 2 op Verkko-opinnot
Erityispedagogiikka Sosiaalis-emotionaaliset vaikeudet ja vahvuudet erityispedagogiikan näkökulmasta 5 op Verkko-opinnot
Espanjan kieli ja liikeviestintä ES0a Espanjan alkeiskurssi I (iltaopetus) 4 op Lähiopetus
Espanjan kieli ja liikeviestintä ES0b Espanjan alkeiskurssi II (iltaopetus) 4 op Lähiopetus
Espanjan kieli ja liikeviestintä ES1a Jatkokurssi 3 op Lähiopetus
Espanjan kieli ja liikeviestintä ES1b Espanjan maantuntemus ja liikekieli 3 op Lähiopetus
Espanjan kieli ja liikeviestintä ES4a Suullinen viestintä I 2 op Lähiopetus
Espanjan kieli ja liikeviestintä ES4b Suullinen viestintä II 2 op Lähiopetus
Espanjan kieli ja liikeviestintä ESe3 Kirjallinen viestintä 2 op Verkko-opinnot
Espanjan kieli ja liikeviestintä Ese3 Kirjallinen viestintä 2 op Verkko-opinnot
Farmakologia, lääkekehitys ja lääkehoito Biofarmasia, farmakokinetiikka ja farmakogenetiikka 4 op Lähiopetus
Farmakologia, lääkekehitys ja lääkehoito Neurobiologia 4 op Lähiopetus
Farmakologia, lääkekehitys ja lääkehoito Toksikologian ja riskinarvioinnin perusteet 5 op Lähiopetus
Filosofia Filosofian perusopinnot 25 op Lähiopetus
Filosofia P1 Johdatus filosofiaan 3 op Lähiopetus
Filosofia P2 Filosofian historia 3 op Lähiopetus
Filosofia P3 Logiikka ja argumentaatioteoria 3 op Lähiopetus
Filosofia P4 Tietoteoria ja tieteenfilosofia 3 op Lähiopetus
Filosofia P5 Metafysiikka I 3 op Lähiopetus
Filosofia P6 Etiikka I 3 op Lähiopetus
Filosofia P7 Yhteiskuntafilosofia I 3 op Lähiopetus
Filosofia Tekoälyakatemia: Tekoälyn filosofia ja etiikka 3 op Verkko-opinnot
Filosofia Yhteiskuntakäsitykset ja kriittinen ajattelu 3 op Lähiopetus
Fysiikka Fysiikan ja kemian historia 2 op Lähiopetus
Fysiikka Fysiikan peruskurssi 1 4 op Lähiopetus
Fysiikka Fysiikan peruskurssi 2 4 op Lähiopetus
Fysiikka Fysiikan peruskurssi 3 4 op Lähiopetus
Fysiikka Fysiikan peruskurssi 4 4 op Lähiopetus
Geologia Mineraalit, kivilajit ja maaperäkerrostumat 5 op Lähiopetus
Historia A4 Kultt.historian metodologia: A4.1. Digitaaliset ihmistieteet: A4.1.1. Tiedon haku ja hallinta (ja 2 op Verkko-opinnot
Historia A4 Kulttuurihistorian metodologia: A4.1. Digitaaliset ihmistieteet: A4.1.1. Tiedon haku ja hallinta 2 op Verkko-opinnot
Hoitotiede Hoidon ja hoitotieteen filosofia 1 (aineopinnot) jatkavat opiskelijat 7 op Monimuoto-opinnot
Hoitotiede Hoitotieteen aineopinnot 35 op Monimuoto-opinnot
Hoitotiede Hoitotieteen tutkimusmetodiikka, aineopinnot (jatkavat opiskelijat) 6 op Monimuoto-opinnot
Hoitotiede Tilastolliset analyysimenetelmät, harjoitukset (jatkavat opiskelijat) 1 op Lähiopetus
Hoitotiede Tutkielma hoitotieteen aineopinnot (jatkavat opiskelijat) 6 op Monimuoto-opinnot
Hoitotiede Tutkielmaseminaari hoitotieteen aineopinnot (jatkavat opiskelijat) 4 op Monimuoto-opinnot
Hum.tdk:n suoritukset A4 Kulttuurihistorian metodologia: A4.1. Digitaaliset ihmistieteet: A4.1.2. Johdatus digitaalisiin AUKI 3 op Verkko-opinnot
Hum.tdk:n suoritukset Sote-akatemia: Humanistisia näkökulmia terveyteen ja hyvinvointiin 3 op Lähiopetus
Hum.tdk:n suoritukset Tekoälyakatemia: Johdatus digitaalisiin ihmistieteisiin 3 op Verkko-opinnot
Johtaminen ja organisointi JO1 Johtajuus ja organisaatiokäyttäytyminen 6 op Lähiopetus
Johtaminen ja organisointi JO10 Liikkeenjohdon konsultointi 6 op Lähiopetus
Johtaminen ja organisointi JO13/KV16 Responsible Business: an introduction 6 op Lähiopetus
Johtaminen ja organisointi JO2 Henkilöstöjohtaminen 6 op Lähiopetus
Johtaminen ja organisointi JO3 Toimijat muuttuvassa organisaatiossa 6 op Lähiopetus
Johtaminen ja organisointi JO4 Strateginen johtaminen 6 op Lähiopetus
Johtaminen ja organisointi JO5 Esimiestyö ja vuorovaikutustaidot (iltaopetus) 6 op Lähiopetus
Johtaminen ja organisointi JO6 Työpsykologia 6 op Lähiopetus
Johtaminen ja organisointi JOS6 Global Responsible Business 6 op Lähiopetus
Johtaminen ja organisointi JOS7 Contemporary Issues in Management II 3 op Lähiopetus
Johtaminen ja organisointi JOYe Johtamisen perusteet 3 op Verkko-opinnot
Johtaminen ja organisointi JOe2 Henkilöstöjohtaminen 6 op Verkko-opinnot
Johtaminen ja organisointi JOe6 Työpsykologia 6 op Verkko-opinnot
Johtaminen ja organisointi MENY1A Tieteellisen tutkimuksen perusteet 3 op Lähiopetus
Johtaminen ja organisointi, Pori PJOS14 Huippusuorituksen johtaminen 6 op Verkko-opinnot
Johtaminen ja organisointi, Pori PJOS14 Huippusuorituksen johtaminen (TY:n perustutkinto-opiskelijat) 6 op Verkko-opinnot
Kansainvälinen liiketoiminta KV1 International Business Management 6 op Lähiopetus
Kansainvälinen liiketoiminta KV2/TM34/YR9 Business Intelligence and the Global Business Environment 6 op Lähiopetus
Kansainvälinen liiketoiminta KV22 The Russian Market Economy 3 op Lähiopetus
Kansainvälinen liiketoiminta KV23/TM33 Business in the Baltic Sea Region 6 op Lähiopetus
Kansainvälinen liiketoiminta KV4/YR10 Exports and SME Internationalisation 6 op Lähiopetus
Kansainvälinen liiketoiminta KVS14/TMS36 Investment Opportunities in Eastern Europe 6 op Lähiopetus
Kansainvälinen liiketoiminta KVY Kansainvälisen liiketoiminnan perusteet (iltaopetus) 3 op Lähiopetus
Kasvatustiede Empiiriset tutkimusmenetelmät kasvatustieteissä 4 op Verkko-opinnot
Kasvatustiede Empiiriset tutkimusmenetelmät kasvatustieteissä 4 op Verkko-opinnot
Kasvatustiede Johdanto oppimiseen, opetukseen ja arviointiin 6 op Verkko-opinnot
Kasvatustiede Johdanto oppimiseen, opetukseen ja arviointiin 6 op Verkko-opinnot
Kasvatustiede Johdanto oppimiseen, opetukseen ja arviointiin 6 op Monimuoto-opinnot
Kasvatustiede Johdatus kasvatustieteisiin 4 op Verkko-opinnot
Kasvatustiede Johdatus kasvatustieteisiin 4 op Monimuoto-opinnot
Kasvatustiede Johdatus kasvatustieteisiin 4 op Verkko-opinnot
Kasvatustiede KKV5 Tilastolliset perustaidot 6 op Monimuoto-opinnot
Kasvatustiede Kasvatuksen historia 3 op Verkko-opinnot
Kasvatustiede Kasvatuksen historia 3 op Verkko-opinnot
Kasvatustiede Kasvatuksen historia 3 op Verkko-opinnot
Kasvatustiede Kasvatuksen ja oppimisen kulttuurinen konteksti 7 op Verkko-opinnot
Kasvatustiede Kasvatuksen ja oppimisen kulttuurinen konteksti AUKI 7 op Verkko-opinnot
Kasvatustiede Kasvatuksen psykologia 4 op Verkko-opinnot
Kasvatustiede Kasvatuksen psykologia 4 op Verkko-opinnot
Kasvatustiede Kasvatus- ja koulutussosiologia 4 op Monimuoto-opinnot
Kasvatustiede Kasvatus- ja koulutussosiologia 4 op Verkko-opinnot
Kasvatustiede Kasvatus- ja koulutussosiologia 4 op Verkko-opinnot
Kasvatustiede Kasvatus- ja koulutussosiologia 4 op Verkko-opinnot
Kasvatustiede Kasvatusfilosofia 3 op Verkko-opinnot
Kasvatustiede Kasvatustieteen aineopinnot 35 op Verkko-opinnot
Kasvatustiede Kasvatustieteen aineopinnot 35 op Verkko-opinnot
Kasvatustiede Kasvatustieteen perusopinnot 25 op Verkko-opinnot
Kasvatustiede Kasvatustieteen perusopinnot 25 op Monimuoto-opinnot
Kasvatustiede Kasvatustieteen perusopinnot 25 op Verkko-opinnot
Kasvatustiede Kehitys- ja kasvatuspsykologia 4 op Verkko-opinnot
Kasvatustiede Kehitys- ja kasvatuspsykologia 4 op Monimuoto-opinnot
Kasvatustiede Kehitys- ja kasvatuspsykologia 4 op Verkko-opinnot
Kasvatustiede Kehitys- ja kasvatuspsykologia 4 op Verkko-opinnot
Kasvatustiede Kehitys- ja kasvatuspsykologia (TY:n perustutkinto-opiskelijat) 4 op Verkko-opinnot
Kasvatustiede Koulutuksen suunnittelu ja kehittäminen 3 op Verkko-opinnot
Kasvatustiede Koulutuksen suunnittelu ja kehittäminen 3 op Verkko-opinnot
Kasvatustiede Koulutuksen suunnittelu ja kehittäminen (TY:n perustutkinto-opiskelijat) 3 op Verkko-opinnot
Kasvatustiede Koulutuksen vaikuttavuus ja arviointi 4 op Verkko-opinnot
Kasvatustiede Koulutuksen vaikuttavuus ja arviointi AUKI 4 op Verkko-opinnot
Kasvatustiede Koulutuksen vaikuttavuus ja arviointi 4 op Verkko-opinnot
Kasvatustiede Koulutuspolitiikka 6 op Verkko-opinnot
Kasvatustiede Muut opinnot 2 op Verkko-opinnot
Kasvatustiede Proseminaari 8 op Verkko-opinnot
Kasvatustiede Proseminaari (jatkavat opiskelijat) 8 op Verkko-opinnot
Kasvatustiede, luokanopett., OKL Turku Improvisaatiolla rohkeutta työelämään 3 op Lähiopetus
Kasvatustiede, luokanopett., OKL Turku Sote-akatemia: Hyvinvointi ja oppiminen kasvatus- ja opetusyhteisöissä 3 op Lähiopetus
Kasvatustiede, luokanopett., OKL Turku Tekoälyakatemia: Ohjelmoinnillinen ajattelu ja tulevaisuuden taidot oppimisen ja opettamisen näkökul 3 op Verkko-opinnot
Kemia Kemia III 4 op Verkko-opinnot
Kemia Kemia IV 4 op Verkko-opinnot
Kemia Kemiallinen biologia 5 op Lähiopetus
Kemia Kemian peruskurssi I 4 op Verkko-opinnot
Kemia Kemian peruskurssi II 4 op Verkko-opinnot
Kemia Materiaalikemia ja nanoteknologia 5 op Lähiopetus
Kemia Siirtymämetallien bioepäorgaaninen kemia 5 op Lähiopetus
Kemia Spektroskopian perusteet 5 op Lähiopetus
Kieli- ja viestintäopintojen keskus/englanti English: Academic and Professional Skills I 3 op Lähiopetus
Kieli- ja viestintäopintojen keskus/englanti English: Academic and Professional Skills I 3 op Lähiopetus
Kieli- ja viestintäopintojen keskus/puheviestintä Puheviestinnän perusteet 2 op Lähiopetus
Kieli- ja viestintäopintojen keskus/puheviestintä Puheviestinnän perusteet 2 op Lähiopetus
Kieli- ja viestintäopintojen keskus/ranska Ranskan alkeiskurssi II (lukiolaisille) 4 op Lähiopetus
Kieli- ja viestintäopintojen keskus/ruotsi Inledning till juridisk svenska 2 op Lähiopetus
Kieli- ja viestintäopintojen keskus/ruotsi Ruotsin kielen kirjallinen ja suullinen viestintä 5 op Lähiopetus
Kieli- ja viestintäopintojen keskus/ruotsi Ruotsin kielen kirjallinen ja suullinen viestintä 5 op Lähiopetus
Kieli- ja viestintäopintojen keskus/ruotsi Ruotsin kielen kirjallinen ja suullinen viestintä 5 op Lähiopetus
Kieli- ja viestintäopintojen keskus/ruotsi Ruotsin kielen kirjallinen ja suullinen viestintä (TY:n tutkinto-opiskelijat) 5 op Lähiopetus
Kieli- ja viestintäopintojen keskus/ruotsi Ruotsin valmentava kurssi 2 op Verkko-opinnot
Kieli- ja viestintäopintojen keskus/ruotsi Ruotsin valmentava kurssi (TY:n tutkinto-opiskelijat) 2 op Verkko-opinnot
Kieli- ja viestintäopintojen keskus/suomi Suomen kielen kirjallinen viestintä 2 op Lähiopetus
Kieli- ja viestintäopintojen keskus/suomi Suomen kielen kirjallinen viestintä 2 op Verkko-opinnot
Kieli- ja viestintäopintojen keskus/suomi Suomen kielen kirjallinen viestintä (TY:n tutkinto-opiskelijat) 2 op Verkko-opinnot
Kotimainen kirjallisuus Kotimainen kirjallisuus perusopinnot 25 op Lähiopetus
Kotimainen kirjallisuus P1a. Taiteiden tutkimuksen peruskäsitteet 3 op Lähiopetus
Kotimainen kirjallisuus P1b. Kirjallisuustieteen peruskurssi 2 op Lähiopetus
Kreikkalainen filologia Antiikin kielet tieteen ja kulttuurin välittäjinä 2 op Lähiopetus
Kreikkalainen filologia Antiikin tutkimuksen ala ja metodit 3 op Lähiopetus
Kreikkalainen filologia Kreikan alkeiskurssi 5 op Lähiopetus
Kreikkalainen filologia Kreikan alkeiskurssi (lukiolaisille) 5 op Lähiopetus
Kreikkalainen filologia Kreikan historia ja yhteiskunta 5 op Lähiopetus
Kreikkalainen filologia Kreikan kielen jatkokurssi 5 op Lähiopetus
Kreikkalainen filologia Kreikkalainen filologia, aineopinnot 45 op Lähiopetus
Kreikkalainen filologia Kreikkalainen filologia, aineopinnot 35 op Lähiopetus
Kreikkalainen filologia Kreikkalaisen filologian perusopinnot 25 op Lähiopetus
Kreikkalainen filologia Kreikkalaista mytologiaa 2 op Lähiopetus
Kreikkalainen filologia Uskonto antiikin maailmassa 2 op Verkko-opinnot
Kulttuurihistoria A1. Avaintekstejä kulttuurihistoriaan 5 op Verkko-opinnot
Kulttuurihistoria A1. Avaintekstejä kulttuurihistoriaan (täydennys, jatkavat opiskelijat) 2 op Verkko-opinnot
Kulttuurihistoria A1. Avaintekstejä kulttuurihistoriaan (täydennys, jatkavat opiskelijat) 2 op Verkko-opinnot
Kulttuurihistoria A2. Kulttuurihistorian kirjoittaminen 5 op Verkko-opinnot
Kulttuurihistoria A3 Kulttuurihistorian teemoja: 11. Katastrofi, trauma ja väkivalta (jatkavat opiskelijat) 5 op Verkko-opinnot
Kulttuurihistoria A3 Kulttuurihistorian teemoja: 13. Yhden aikakauden kulttuurihistoria (jatkavat opiskelijat) 5 op Verkko-opinnot
Kulttuurihistoria A3 Kulttuurihistorian teemoja: 3. Tunteet, aistit ja mielikuvitus (jatkavat opiskelijat) AUKI 5 op Verkko-opinnot
Kulttuurihistoria A3 Kulttuurihistorian teemoja: 6. Populaari- ja mediakulttuuri (jatkavat opiskelijat) 5 op Verkko-opinnot
Kulttuurihistoria A3 Kulttuurihistorian teemoja: 7. Taiteen kulttuurihistoria (jatkavat opiskelijat) AUKI 5 op Verkko-opinnot
Kulttuurihistoria A3 Kulttuurihistorian teemoja: 8. Perhe, suku, kansakunta (jatkavat opiskelijat) 5 op Verkko-opinnot
Kulttuurihistoria A4 Kulttuurihistorian metodologia: A4.2. Tutkimusmenetelmät ja teoriat 5 op Verkko-opinnot
Kulttuurihistoria A4 Kulttuurihistorian metodologia: A4.2. Tutkimusmenetelmät ja teoriat (jatkavat opiskelijat) 2 op Verkko-opinnot
Kulttuurihistoria A5. Proseminaari (jatkavat opiskelijat) 10 op Verkko-opinnot
Kulttuurihistoria Kulttuurihistorian aineopinnot 35 op Verkko-opinnot
Kulttuurihistoria Kulttuurihistorian perusopinnot 25 op Verkko-opinnot
Kulttuurihistoria P1. Kulttuurihistorian aikakaudet 5 op Verkko-opinnot
Kulttuurihistoria P2. Kulttuurihistorian metodologia ja historia 5 op Verkko-opinnot
Kulttuurihistoria P2. Kulttuurihistorian metodologia ja historia (täydennys, jatkavat opiskelijat) 1 op Verkko-opinnot
Kulttuurihistoria P3. Kulttuurihistoria ja menneisyyden läsnäolo 5 op Verkko-opinnot
Kulttuurihistoria P3. Kulttuurihistoria ja menneisyyden läsnäolo (jatkavat opiskelijat) 5 op Verkko-opinnot
Kulttuurihistoria P3. Kulttuurihistoria ja menneisyyden läsnäolo (jatkavat opiskelijat) AUKI 5 op Verkko-opinnot
Kulttuurihistoria P4. Kulttuurihistorian tutkimusalat 1 (jatkavat opiskelijat) 5 op Verkko-opinnot
Kulttuurihistoria P4. Kulttuurihistorian tutkimusalat 1 (jatkavat opiskelijat) AUKI 5 op Verkko-opinnot
Kulttuurihistoria P4. Kulttuurihistorian tutkimusalat 2 (jatkavat opiskelijat) AUKI 5 op Verkko-opinnot
LL-tutkinto, valinnaisopinnot Ajankohtaista diabeteksesta ja hoidosta 3 op Verkko-opinnot
LL-tutkinto, valinnaisopinnot Ajankohtaista diabeteksesta ja hoidosta, Turun lääketieteellisen tdk:n perustutkinto-opiskelijat 3 op Verkko-opinnot
LL-tutkinto, valinnaisopinnot Lihavuus 4 op Verkko-opinnot
LL-tutkinto, valinnaisopinnot Lihavuus, Turun lääketiet. tiedekunnan perustutkinto-opiskelijat 4 op Verkko-opinnot
LL-tutkinto, valinnaisopinnot Stressilääketiede 3 op Lähiopetus
LL-tutkinto, valinnaisopinnot Stressilääketiede, Turun avoimen yliopiston psykologian aineopiskelijat 3 op Lähiopetus
LL-tutkinto, valinnaisopinnot Stressilääketiede, Turun lääketieteellisen tdk:n perustutkinto-opiskelijat 3 op Lähiopetus
LL-tutkinto, valinnaisopinnot Varhaiset elintavat, ravitsemus ja terveys 4 op Verkko-opinnot
LL-tutkinto, valinnaisopinnot Varhaiset elintavat, ravitsemus ja terveys, Turun lääketieteellisen tdk:n erikoistuvat lääkärit 4 op Verkko-opinnot
LL-tutkinto, valinnaisopinnot Varhaiset elintavat, ravitsemus ja terveys, Turun lääketieteellisen tdk:n jatko-opiskelijat 4 op Verkko-opinnot
LL-tutkinto, valinnaisopinnot Varhaiset elintavat, ravitsemus ja terveys, Turun lääketieteellisen tdk:n perustutkinto-opiskelijat 4 op Verkko-opinnot
Laskentatoimi ja rahoitus LR01A Tilinpäätös ja verosuunnittelu 3 op Lähiopetus
Laskentatoimi ja rahoitus LR01B Tilinpäätösinformaation erityiskysymyksiä 3 op Lähiopetus
Laskentatoimi ja rahoitus LR02 Suunnittelu- ja tarkkailulaskelmat johdon laskentatoimessa 5 op Lähiopetus
Laskentatoimi ja rahoitus LR03 Rahoituksen perusteet 5 op Lähiopetus
Laskentatoimi ja rahoitus LR04 Laskentatoimi investointipäätöksenteossa 5 op Lähiopetus
Laskentatoimi ja rahoitus LR05 Rahoituksen jatkokurssi 5 op Lähiopetus
Laskentatoimi ja rahoitus LR06 Ohjausta tukeva johdon laskentatoimi 5 op Lähiopetus
Laskentatoimi ja rahoitus LR07, 4 Corporate Responsibility Reporting 2 op Lähiopetus
Laskentatoimi ja rahoitus LR07,6 IAS/IFRS-tilinpäätösstandardit 3 op Lähiopetus
Laskentatoimi ja rahoitus LR09/TJ6 Taloushallinnon tietojärjestelmät 3 op Lähiopetus
Laskentatoimi ja rahoitus LR10 Konsernilaskenta 3 op Lähiopetus
Laskentatoimi ja rahoitus LR11 Tilintarkastuksen perusteet 4 op Lähiopetus
Laskentatoimi ja rahoitus LRYA Kirjanpito ja tilinpäätös (iltaopetus) 4 op Lähiopetus
Laskentatoimi ja rahoitus LRYB Kustannuslaskennan perusteet (iltaopetus) 3 op Lähiopetus
Lastentautioppi Koululaisen ravitsemus 3 op Lähiopetus
Latinalainen filologia Antiikin filosofia 2 op Lähiopetus
Latinalainen filologia Antiikin tutkimuksen ala ja metodit 3 op Lähiopetus
Latinalainen filologia Latinalaisen filologian aineopinnot 35 op Lähiopetus
Latinalainen filologia Latinalaisen filologian aineopinnot 45 op Lähiopetus
Latinalainen filologia Latinalaisen filologian perusopinnot 25 op Lähiopetus
Latinalainen filologia Latinan alkeiskurssi 5 op Lähiopetus
Latinalainen filologia Latinan jatkokurssi 5 op Lähiopetus
Latinalainen filologia Rooman kirjallisuuden historia 3 op Lähiopetus
Luova kirjoittaminen A2. Kirjoittamisen erityisalat: A2.A Kirjoittaja ja lajityyppi (jatkavat opiskelijat) 4 op Lähiopetus
Luova kirjoittaminen A2. Kirjoittamisen erityisalat: A2.B Kirjoittamisen ulottuvuudet (jatkavat opiskelijat) 4 op Lähiopetus
Luova kirjoittaminen A2. Kirjoittamisen erityisalat: A2.C Kirjoittaminen julkaistavaksi (jatkavat opiskelijat) 4 op Lähiopetus
Luova kirjoittaminen Luovan kirjoittamisen aineopinnot 35 op Lähiopetus
Luova kirjoittaminen Luovan kirjoittamisen perusopinnot 25 op Lähiopetus
Luova kirjoittaminen P3. Lyriikan kirjoittaminen (jatkavat opiskelijat) 4 op Lähiopetus
Luova kirjoittaminen P4. Draaman kirjoittaminen (jatkavat opiskelijat) 4 op Lähiopetus
Luova kirjoittaminen P6. Arviointi ja koonti (jatkavat opiskelijat) AUKI 2 op Lähiopetus
Lääketieteellinen biokemia ja genetiikka Lääketieteellinen biokemia ja molekyylilääketieteen opintokokonaisuus 8 op Lähiopetus
Lääketieteellinen biokemia ja genetiikka Molekyylilääketieteen valinnaiskurssi: luennot 3 op Lähiopetus
MDP in Asian Studies Chinese Economy 5 op Verkko-opinnot
MDP in Asian Studies Introduction to Mongolian Politics and Society 2 op Verkko-opinnot
MDP in Asian Studies Introduction to Mongolian Politics and Society 2 op Verkko-opinnot
MDP in East Asian Studies Chinese Workplace Cultures (online course/asianet) 5 op Verkko-opinnot
MDP in East Asian Studies Introduction to Chinese Contemporary History 5 op Verkko-opinnot
MDP in East Asian Studies Introduction to Chinese Contemporary History 5 op Verkko-opinnot
MDP in East Asian Studies Project Management in East Asia (online course/asianet) 3 op Verkko-opinnot
MDP in East Asian Studies Us-China relations and Asian security (online course/asianet) 5 op Verkko-opinnot
MDP in East Asian Studies Us-China relations and Asian security (online course/asianet) 3 op Verkko-opinnot
Maantiede Aluemaantieteen perusteet 5 op Verkko-opinnot
Maantiede Aluemaantieteen perusteet 5 op Verkko-opinnot
Maantiede Aluemaantieteen perusteet (TY:n perustutkinto-opiskelijat) 5 op Verkko-opinnot
Maantiede Aluemaantieteen perusteet (jatkavat opiskelijat) 5 op Verkko-opinnot
Maantiede Geoinformatiikan perusteet 5 op Verkko-opinnot
Maantiede Geoinformatiikan perusteet (jatkavat opiskelijat) 5 op Verkko-opinnot
Maantiede Johdatus maantieteeseen 5 op Verkko-opinnot
Maantiede Johdatus maantieteeseen 5 op Verkko-opinnot
Maantiede Johdatus maantieteeseen (TY:n perustutkinto-opiskelijat) 5 op Verkko-opinnot
Maantiede Klimatologia 3 op Verkko-opinnot
Maantiede Klimatologia 3 op Verkko-opinnot
Maantiede Klimatologia (TY:n perustutkinto-opiskelijat) 3 op Verkko-opinnot
Maantiede Luonnonvarojen maantiede AUKI 4 op Verkko-opinnot
Maantiede Luonnonvarojen maantiede 4 op Verkko-opinnot
Maantiede Luonnonvarojen maantiede (TY:n perustutkinto-opiskelijat) 4 op Verkko-opinnot
Maantiede Luonnonvarojen maantiede (jatkavat opiskelijat) 4 op Verkko-opinnot
Maantiede Maantieteen perusopinnot 25 op Verkko-opinnot
Maantiede Maantieteen perusopinnot 25 op Verkko-opinnot
Maantiede Yhteiskunta- ja poliittinen maantiede 3 op Verkko-opinnot
Maantiede Yhteiskunta- ja poliittinen maantiede 3 op Verkko-opinnot
Maantiede Yhteiskunta- ja poliittinen maantiede (TY:n perustutkinto-opiskelijat) 3 op Verkko-opinnot
Markkinointi MA11 Markkinoinnin strateginen johtaminen 5 op Lähiopetus
Markkinointi MA12 Kuluttajakäyttäytyminen 6 op Lähiopetus
Markkinointi MA13 Markkinointiviestintä 6 op Lähiopetus
Markkinointi MA14 B2B-Markkinointi 6 op Lähiopetus
Markkinointi MA21 Marketing and Management of Services 6 op Lähiopetus
Markkinointi MA23 Digimarkkinoinnin käytännöt 6 op Lähiopetus
Markkinointi MAY Markkinoinnin perusteet (iltaopetus) 3 op Lähiopetus
Markkinointi MAe29 Myynnin verkkokurssi 6 op Verkko-opinnot
Median, musiikin ja taiteen tutkimus Mediatutkimuksen, taidehistorian ja musiikkitieteen perusopinnot 25 op Verkko-opinnot
Median, musiikin ja taiteen tutkimus Mediatutkimus, musiikkitiede ja taidehistoria tieteenaloina (jatkavat opiskelijat) 5 op Verkko-opinnot
Median, musiikin ja taiteen tutkimus Muuttuva taide ja kulttuuri 5 op Verkko-opinnot
Median, musiikin ja taiteen tutkimus Opiskeluvalmiudet (jatkavat opiskelijat) 2 op Verkko-opinnot
Median, musiikin ja taiteen tutkimus P1a. Taiteiden tutkimuksen peruskäsitteet 3 op Verkko-opinnot
Mediatutkimus Mediakasvatus 5 op Verkko-opinnot
Mediatutkimus Mediakasvatus 5 op Verkko-opinnot
Mediatutkimus Mediatutkimuksen aineopinnot 35 op Lähiopetus
Monikielinen yritysviestintä MONI3 Plurilinguaalinen opintomatka 3 op Monimuoto-opinnot
Museologia Museologian perusopinnot 25 op Lähiopetus
Musiikkitiede Musiikkitiede, aineopinnot 35 op Lähiopetus
Oikeustiede Esineoikeus 7 op Lähiopetus
Oikeustiede Eurooppaoikeus 6 op Lähiopetus
Oikeustiede Finanssioikeus 7 op Lähiopetus
Oikeustiede Hallinto-oikeus 7 op Lähiopetus
Oikeustiede Hallinto-oikeus 7 op Lähiopetus
Oikeustiede Johdatus oikeustieteeseen 2 op Verkko-opinnot
Oikeustiede Johdatus oikeustieteeseen (lähiopetus) 2 op Lähiopetus
Oikeustiede Johdatus oikeustieteeseen (verkko-opinnot) 2 op Verkko-opinnot
Oikeustiede Johdatus oikeustieteeseen (verkko-opinnot) AUKI 2 op Verkko-opinnot
Oikeustiede Kansainvälinen oikeus 6 op Lähiopetus
Oikeustiede Kauppaoikeus 7 op Lähiopetus
Oikeustiede Oikeudellisen ajattelun lähtökohdat 12 op Lähiopetus
Oikeustiede Oikeudellisen informaation haku 2 op Lähiopetus
Oikeustiede Oikeudellisen informaation haku 2 op Lähiopetus
Oikeustiede Oikeushistoria 6 op Lähiopetus
Oikeustiede Oikeussosiologia ja kriminologia 6 op Lähiopetus
Oikeustiede Oikeussosiologia ja kriminologia 6 op Lähiopetus
Oikeustiede Perhe- ja jäämistöoikeus 7 op Lähiopetus
Oikeustiede Prosessioikeus 8 op Lähiopetus
Oikeustiede Taitava opiskelu ja oppiminen 3 op Lähiopetus
Oikeustiede Työoikeus 7 op Lähiopetus
Oikeustiede Valtiosääntöoikeus 7 op Lähiopetus
Oikeustiede Velvoiteoikeus 7 op Lähiopetus
Oikeustiede Yleinen oikeustiede 6 op Lähiopetus
Oikeustiede Ympäristöoikeus 7 op Lähiopetus
Oikeustiede, ON/OTM-tutkinto Sote-akatemia: Sosiaali- ja terveydenhuollon perusoikeudet AUKI 3 op Verkko-opinnot
Oikeustiede, ON/OTM-tutkinto Tekoälyakatemia: Oikeus ja tekoäly: johdatus tematiikkaan 3 op Verkko-opinnot
Oikeustiede, ON/OTM-tutkinto Tekoälyakatemia: Oikeus ja tekoäly: julkisen ja yksityisen vallan välissä 3 op Verkko-opinnot
Poliittinen historia P5 Maailmanhistoriat: P5.1 Euroopan historia (jatkavat opiskelijat) 3 op Lähiopetus
Poliittinen historia P5 Maailmanhistoriat: P5.2 Globaalihistoria (jatkavat opiskelijat) 2 op Lähiopetus
Poliittinen historia Poliittisen historian perusopinnot 25 op Lähiopetus
Psykologia Cognitive neuroscience 5 op Verkko-opinnot
Psykologia Cognitive neuroscience 5 op Verkko-opinnot
Psykologia Kehityspsykologia II 4 op Verkko-opinnot
Psykologia Kehityspsykologian perusteet 5 op Verkko-opinnot
Psykologia Kehityspsykologian perusteet 5 op Verkko-opinnot
Psykologia Kehityspsykologian perusteet (TY:n perustutkinto-opiskelijat) 5 op Verkko-opinnot
Psykologia Kognitiivisen ja neuropsykologian perusteet 5 op Verkko-opinnot
Psykologia Kognitiivisen ja neuropsykologian perusteet 5 op Verkko-opinnot
Psykologia Kognitiivisen ja neuropsykologian perusteet 5 op Verkko-opinnot
Psykologia Kognitiivisen ja neuropsykologian perusteet (TY:n perustutkinto-opiskelijat) 5 op Verkko-opinnot
Psykologia Kognitiiviset prosessit 4 op Verkko-opinnot
Psykologia Kognitiiviset prosessit 4 op Verkko-opinnot
Psykologia Orientoituminen psykologin työhön AUKI 3 op Verkko-opinnot
Psykologia Persoonallisuuspsykologia II 3 op Verkko-opinnot
Psykologia Persoonallisuuspsykologia II 3 op Verkko-opinnot
Psykologia Persoonallisuuspsykologian perusteet 5 op Verkko-opinnot
Psykologia Persoonallisuuspsykologian perusteet 5 op Verkko-opinnot
Psykologia Psykologian aineopinnot 35 op Verkko-opinnot
Psykologia Psykologian aineopinnot 35 op Verkko-opinnot
Psykologia Psykologian historia 4 op Verkko-opinnot
Psykologia Psykologian perusopinnot 25 op Verkko-opinnot
Psykologia Psykologian perusopinnot 25 op Verkko-opinnot
Psykologia Psykologisen tutkimuksen perusteet 5 op Verkko-opinnot
Psykologia Psykologisen tutkimuksen perusteet 5 op Verkko-opinnot
Psykologia Psykologisen tutkimuksen perusteet (TY:n perustutkinto-opiskelijat) 5 op Verkko-opinnot
Psykologia Psyykkiset häiriöt 4 op Verkko-opinnot
Psykologia Sosiaalipsykologia I 5 op Verkko-opinnot
Psykologia Sosiaalipsykologia II 3 op Verkko-opinnot
Psykologia Terveyden ja mielenterveyden psykologian perusteet 5 op Verkko-opinnot
Psykologia Terveyden ja mielenterveyden psykologian perusteet AUKI 5 op Verkko-opinnot
Psykologia Terveyden ja mielenterveyden psykologian perusteet 5 op Verkko-opinnot
Psykologia Terveyden ja mielenterveyden psykologian perusteet (TY:n perustutkinto-opiskelijat) 5 op Verkko-opinnot
Psykologia Työ- ja organisaatiopsykologia 5 op Verkko-opinnot
Psykologia Työ- ja organisaatiopsykologia 5 op Verkko-opinnot
Ranska Ranskalainen yhteiskunta (lukiolaisille) 5 op Lähiopetus
Ranska Ranskan kielen rakenne I (lukiolaisille) 5 op Lähiopetus
Ranska Ranskan perusopinnot 25 op Lähiopetus
Ranskan kieli ja liikeviestintä RA0a Ranskan alkeiskurssi I 4 op Lähiopetus
Ranskan kieli ja liikeviestintä RA0a Ranskan alkeiskurssi I (iltaopetus) 4 op Lähiopetus
Ranskan kieli ja liikeviestintä RA0b Ranskan alkeiskurssi II 4 op Lähiopetus
Ranskan kieli ja liikeviestintä RA10 Communication d'entreprise I 2 op Lähiopetus
Ranskan kieli ja liikeviestintä RA13 Communication d'entreprise II 2 op Lähiopetus
Ranskan kieli ja liikeviestintä RA1Aa Français niveau élémentaire 3 op Lähiopetus
Ranskan kieli ja liikeviestintä RA1Ab Français des affaires A 3 op Lähiopetus
Ranskan kieli ja liikeviestintä RA1Ab Français des affaires A 3 op Lähiopetus
Ranskan kieli ja liikeviestintä RA2 Kirjallinen viestintä 3 op Lähiopetus
Ranskan kieli ja liikeviestintä RA8 Français pratique 3 op Lähiopetus
Ruotsin kieli ja liikeviestintä RU10 Aktuell diskussion 2 op Lähiopetus
Ruotsin kieli ja liikeviestintä RU13 Näringslivet i Norden 3 op Lähiopetus
Ruotsin kieli ja liikeviestintä RU15 Svenska för redovisning och bokföring 3 op Lähiopetus
Ruotsin kieli ja liikeviestintä RU1a Affärskommunikation 2 op Lähiopetus
Ruotsin kieli ja liikeviestintä RU1a Affärskommunikation 2 op Lähiopetus
Ruotsin kieli ja liikeviestintä RU1b Muntlig kommunikation 2 op Lähiopetus
Ruotsin kieli ja liikeviestintä RU1b Muntlig kommunikation 2 op Lähiopetus
Ruotsin kieli ja liikeviestintä RU1c Ekonomiska texter 2 op Lähiopetus
Ruotsin kieli ja liikeviestintä RU1c Ekonomiska texter 2 op Lähiopetus
Ruotsin kieli ja liikeviestintä RU3 Företag och miljö 3 op Lähiopetus
Ruotsin kieli ja liikeviestintä RUm6 Svenskt i Finland 2 op Lähiopetus
Saksan kieli Saksan perusopinnot 25 op Lähiopetus
Saksan kieli ja liikeviestintä SA0a Saksan alkeiskurssi I 4 op Lähiopetus
Saksan kieli ja liikeviestintä SA0a Saksan alkeiskurssi I (iltaopetus) 4 op Lähiopetus
Saksan kieli ja liikeviestintä SA0b Saksan alkeiskurssi II 4 op Lähiopetus
Saksan kieli ja liikeviestintä SA10 Wirtschaftsdeutsch IV 3 op Lähiopetus
Saksan kieli ja liikeviestintä SA1Aa Deutsch im Unternehmen I 3 op Lähiopetus
Saksan kieli ja liikeviestintä SA1Ab Kirjallinen liikeviestintä I 1 op Lähiopetus
Saksan kieli ja liikeviestintä SA1Ac Mündliche Wirtschaftskommunikation I 2 op Lähiopetus
Saksan kieli ja liikeviestintä SA1Ba Deutsch im Unternehmen II 2 op Lähiopetus
Saksan kieli ja liikeviestintä SA1Ba Deutsch im Unternehmen II 2 op Lähiopetus
Saksan kieli ja liikeviestintä SA1Bb Kirjallinen liikeviestintä II 2 op Lähiopetus
Saksan kieli ja liikeviestintä SA1Bc Mündliche Wirtschaftskommunikation II 2 op Lähiopetus
Saksan kieli ja liikeviestintä SA1Bc Mündliche Wirtschaftskommunikation II 2 op Lähiopetus
Saksan kieli ja liikeviestintä SA1Ca Wirtschaftsdeutsch III 2 op Lähiopetus
Saksan kieli ja liikeviestintä SA1Cb Kirjallinen liikeviestintä III 2 op Lähiopetus
Saksan kieli ja liikeviestintä SA1Cc Mündliche Wirtschaftskommunikation III 2 op Lähiopetus
Solu- ja molekyylibiologia Solubiologian luennot 4 op Lähiopetus
Solubiologia ja anatomia Kehitys- ja lisääntymisbiologia 3 op Lähiopetus
Sosiaalitieteet Johdatus sosiaalitieteisiin 10 op Lähiopetus
Sosiaalitieteet Johdatus sosiaalitieteisiin (jatkavat opiskelijat) AUKI 10 op Lähiopetus
Sosiaalitieteet Johdatus sosiaalitieteisiin, sosiaalipolitiikan ja sosiaalityön perusteet (jatkavat opiskelijat) 5 op Lähiopetus
Sosiaalitieteet P.2 Suomalainen yhteiskunta 5 op Lähiopetus
Sosiaalitieteet P.2 Suomalainen yhteiskunta (jatkavat opiskelijat) AUKI 5 op Lähiopetus
Sosiaalitieteet P.3 Sosiaalitutkimus ja yhteiskunta 5 op Lähiopetus
Sosiaalitieteet P.4 Ajankohtaista yhteiskunnassa 5 op Lähiopetus
Sosiaalitieteet P.4 Ajankohtaista yhteiskunnassa AUKI 5 op Lähiopetus
Sosiaalitieteet Sosiaalitieteiden aineopinnot 35 op Lähiopetus
Sosiaalitieteet Sosiaalitieteiden aineopinnot AUKI 35 op Lähiopetus
Sosiaalitieteet Sosiaalitieteiden perusopinnot 25 op Lähiopetus
Sosiaalitieteet Sosiaalitieteiden perusopinnot AUKI 25 op Verkko-opinnot
Sosiaalitieteiden laitoksen yhteiset opinnot Johdatus monikulttuurisuuteen 6 op Verkko-opinnot
Sosiaalitieteiden laitoksen yhteiset opinnot Kotouttaminen ja ammatilliset käytännöt maahanmuuttajatyössä 5 op Verkko-opinnot
Sosiaalitieteiden laitoksen yhteiset opinnot Monikulttuurisuus 25 op Verkko-opinnot
Sosiaalitieteiden laitoksen yhteiset opinnot Pakolaisuus ja sen tutkimus 3 op Verkko-opinnot
Sosiaalitieteiden laitoksen yhteiset opinnot Siirtolaisuus 5 op Verkko-opinnot
Sosiaalitieteiden laitoksen yhteiset opinnot Uskonto ja monikulttuurisuus 3 op Verkko-opinnot
Sosiaalityö Aikuissosiaalityö (jatkavat opiskelijat) 6 op Lähiopetus
Sosiaalityö Aikuissosiaalityö (jatkavat opiskelijat) 6 op Lähiopetus
Sosiaalityö Asiakirjat ja dokumentointi (jatkavat opiskelijat) 3 op Lähiopetus
Sosiaalityö Monikulttuurinen sosiaalityö (jatkavat opiskelijat) 3 op Lähiopetus
Sosiaalityö P4. Sosiaalityön yhteiskunnalliset toimintaympäristöt ja ajankohtaiset kysymykset 5 op Lähiopetus
Sosiaalityö P4. Sosiaalityön yhteiskunnalliset toimintaympäristöt ja ajankohtaiset kysymykset AUKI 5 op Lähiopetus
Sosiaalityö Sosiaalityön aineopinnot 35 op Lähiopetus
Sosiaalityö Sosiaalityön perusopinnot 25 op Lähiopetus
Sosiaalityö Sosiaalityön perusopinnot AUKI 25 op Verkko-opinnot
Sosiaalityö Sosiaalityön traditiot ja teoriaperusteet (jatkavat opiskelijat) 4 op Lähiopetus
Sote-akatemia Sote-akatemia: Ikääntyvä väestö, terveys ja palvelut 4 op Verkko-opinnot
Sote-akatemia Sote-akatemia: Johdatus uudistuvaan sosiaali- ja terveydenhuoltoon 3 op Lähiopetus
Sote-akatemia Sote-akatemia: Kokemustieto ja kokemusasiantuntijuus sosiaali- ja terveydenhuollossa 2 op Lähiopetus
Sote-akatemia Sote-akatemia: Monitoimijaisen lapsi- ja perhepalveluosaamisen perusteet 2 op Verkko-opinnot
Sote-akatemia Sote-akatemia: Tulevaisuusajattelu ja skenaariot sosiaalija terveydenhuollossa 4 op Lähiopetus
Sote-akatemia Sote-akatemia: Uudistuvan sosiaali- ja terveydenhuollon perusteet 25 op Lähiopetus
Sukupuolentutkimus P1 Sukupuolentutkimuksen perusteet 5 op Lähiopetus
Suomen kieli ja suom-ugr.kielentutk./suomen kieli Suomen kielen aineopinnot 35 op Lähiopetus
Suomen kieli ja suomalais-ugrilainen kielentutk. Suomen kieli ja suomalais-ugrilainen kielentutkimus, perusopinnot 25 op Lähiopetus
Suomen kieli ja talouselämän viestintä SV1 Talouselämän viestinnän perusteet 3 op Lähiopetus
Suomen kieli ja talouselämän viestintä SVe3 Kirjallinen yritysviestintä 3 op Verkko-opinnot
Suomen kieli ja talouselämän viestintä SVe5 Yhteisöviestintä 4 op Verkko-opinnot
Taidehistoria Taidehistorian aineopinnot 35 op Lähiopetus
Talousmaantiede MJO4 Liiketoiminnan eettiset kysymykset 5 op Lähiopetus
Talousmaantiede TM1 Yritys- ja markkinointimaantiede 5 op Lähiopetus
Talousmaantiede TM41/MA28 Johdatus vähittäiskauppaan 6 op Lähiopetus
Talousmaantiede TM5 Empiirinen aluetutkimus 5 op Lähiopetus
Talousmaantiede TM6 Tourism Geography and Experience Management 6 op Lähiopetus
Talousmaantiede TMe2 Globalisation and Corporate Responsibility 5 op Verkko-opinnot
Taloussosiologia Ilmastonmuutoksen totuudet 5 op Lähiopetus
Taloussosiologia Ilmastonmuutoksen totuudet (luennot) 3 op Lähiopetus
Taloustiede KT30 Suomen talouden rakenne ja kehitys 6 op Lähiopetus
Taloustiede KT31 Taloushistoria 6 op Lähiopetus
Taloustiede KT33 Mikroteoria I 8 op Lähiopetus
Taloustiede KT36 Mikroteoria II 6 op Lähiopetus
Taloustiede KT4/KV13 International Economics 7 op Lähiopetus
Taloustiede KT5/LR07,7 Rahatalous 6 op Lähiopetus
Taloustiede KTY Taloustieteen perusteet 6 op Lähiopetus
Taloustieteiden kvantitatiiviset menetelmät TKM12/LOGS23 Laadunohjauksen menetelmät 6 op Lähiopetus
Taloustieteiden kvantitatiiviset menetelmät TKM14 Kyselytutkimusten tilastolliset menetelmät 4 op Lähiopetus
Taloustieteiden kvantitatiiviset menetelmät TKMY1 Talousmatematiikan perusteet (iltaopetus) 3 op Lähiopetus
Taloustieteiden kvantitatiiviset menetelmät TKMY3 Tilastotieteen perusteet 3 op Lähiopetus
Taloustieteiden kvantitatiiviset menetelmät TKMY3 Tilastotieteen perusteet 3 op Verkko-opinnot
Taloustieteiden kvantitatiiviset menetelmät TKMY3 Tilastotieteen perusteet (TY:n perustutkinto-opiskelijat) 3 op Verkko-opinnot
Taloustieteiden kvantitatiiviset menetelmät TKMY3 Tilastotieteen perusteet,tenttioikeus (TY:n perustutkinto-opiskelijat) 3 op Verkko-opinnot
Tekoäly (data-analytiikka) Tekoälyn monitieteinen opintokokonaisuus 25 op Lähiopetus
Tietojenkäsittelytiede Algoritmien ja ohjelmoinnin peruskurssi 5 op Monimuoto-opinnot
Tietojenkäsittelytiede Algoritmien ja ohjelmoinnin peruskurssi (lukiolaisille) 5 op Lähiopetus
Tietojenkäsittelytiede Algoritmien ja ohjelmoinnin peruskurssin harjoitustyö 1 op Monimuoto-opinnot
Tietojenkäsittelytiede Data ja vuorovaikutus 5 op Lähiopetus
Tietojenkäsittelytiede Johdatus tekoälyyn 2 op Verkko-opinnot
Tietojenkäsittelytiede Ohjelmointiin keskittyvät opinnot 18 op Monimuoto-opinnot
Tietojenkäsittelytiede Olio-ohjelmoinnin perusteet 5 op Monimuoto-opinnot
Tietojenkäsittelytiede Olio-ohjelmoinnin perusteiden harjoitustyö 2 op Monimuoto-opinnot
Tietojenkäsittelytiede Tekoälyn perusmenetelmät 3 op Verkko-opinnot
Tietojenkäsittelytiede Tietojenkäsittelyn perusteet I 3 op Monimuoto-opinnot
Tietojenkäsittelytiede Tietojenkäsittelyn perusteet I, tentti 2 op Monimuoto-opinnot
Tietojenkäsittelytiede Tietojenkäsittelyn perusteet II 5 op Monimuoto-opinnot
Tietojenkäsittelytiede Tietojenkäsittelytieteiden perusopinnot 23 op Monimuoto-opinnot
Tietojenkäsittelytiede Tietojenkäsittelytieteiden perusopinnot, Defa (syksyllä 2019 aloittaneet) AUKI 23 op Verkko-opinnot
Tietojenkäsittelytiede Tietokantojen perusteet 1 5 op Lähiopetus
Tietojenkäsittelytiede Tietokantojen perusteet 2 2 op Lähiopetus
Tietojenkäsittelytiede Tietorakenteet ja algoritmit 5 op Lähiopetus
Tietojärjestelmätiede TJ1/LOG17 Yrityksen tietojärjestelmät 5 op Lähiopetus
Tietojärjestelmätiede TJ11 Taulukkolaskennan jatkokurssi 5 op Lähiopetus
Tietojärjestelmätiede TJ14 Tietojärjestelmien mallintaminen 5 op Lähiopetus
Tietojärjestelmätiede TJ22 Tietojärjestelmien kehittäminen 5 op Lähiopetus
Tietojärjestelmätiede TJ5 Taulukkolaskenta 3 op Lähiopetus
Tietojärjestelmätiede TJ9/KV15 Digitaalinen liiketoiminta, luennot ja harjoitukset ryhmä 1 5 op Lähiopetus
Tietojärjestelmätiede TJ9/KV15 Digitaalinen liiketoiminta, luennot ja harjoitukset ryhmä 2 5 op Lähiopetus
Tietojärjestelmätiede TJ9/KV15 Digitaalinen liiketoiminta, luennot ja harjoitukset ryhmä 3 5 op Lähiopetus
Tietojärjestelmätiede TJ9/KV15 Digitaalinen liiketoiminta, luennot ja harjoitukset virtuaaliryhmässä 5 op Lähiopetus
Tietojärjestelmätiede TJS16 Information Technology and Ethics 6 op Lähiopetus
Tietojärjestelmätiede TJY Tietotekniikan hyödyntäminen 3 op Lähiopetus
Tietotekniikka Olio-ohjelmoinnin metodiikka 4 op Lähiopetus
Tietotekniikka Sote-akatemia: Digitalisaatio sosiaali- ja terveydenhuollon palveluissa 3 op Verkko-opinnot
Tietotekniikka Tekoälyakatemia: Tietoturva ja tietosuoja tekoälysovelluksissa 2 op Verkko-opinnot
Tietotekniikka Tietoverkkotekniikat 4 op Lähiopetus
Tilastotiede Tilastotieteen peruskurssi soveltajille (hoitotiede), jatkavat opiskelijat 4 op Lähiopetus
Toimitusketjujen johtaminen LOG1/TM44 Supply Chain Management 5 op Lähiopetus
Toimitusketjujen johtaminen LOG2 Tuotantotalous 6 op Lähiopetus
Toimitusketjujen johtaminen LOG4/TM45 Kuljetustoiminnot ja -markkinat 6 op Lähiopetus
Toimitusketjujen johtaminen LOGY Toimitusketjujen johtamisen perusteet 3 op Lähiopetus
Tulevaisuudentutkimus TUTU1 Tulevaisuusajattelu ja skenaariot 5 op Monimuoto-opinnot
Tulevaisuudentutkimus TUTU5 Vaihtuvateemainen tulevaisuudentutkimuksen opintojakso 5 op Monimuoto-opinnot
Tulevaisuudentutkimus TUTUS2 Tulevaisuudentutkimuksen menetelmät 5 op Monimuoto-opinnot
Tulevaisuudentutkimus TUTUS3 Tulevaisuudentutkimuksen menetelmien soveltaminen 5 op Verkko-opinnot
Tulevaisuudentutkimus TUTUS3 Tulevaisuudentutkimuksen menetelmien soveltaminen 5 op Verkko-opinnot
Tulevaisuudentutkimus TUTUS4 Tulevaisuudentutkimuksen tieteellinen perusta 5 op Verkko-opinnot
Tulevaisuudentutkimus Tulevaisuudentutkimuksen opintokokonaisuus 25 op Monimuoto-opinnot
Tulevaisuudentutkimus Tulevaisuusohjauksen menetelmät ja työkalut 15 op Monimuoto-opinnot
Tähtitiede Johdatus maailmankaikkeuteen 5 op Verkko-opinnot
Uskontotiede Globaali kristinusko 5 op Lähiopetus
Uskontotiede P1 Johdanto kulttuurien tutkimukseen 5 op Verkko-opinnot
Uskontotiede P2 Kulttuurinen kohtaaminen ja muutos 5 op Verkko-opinnot
Uskontotiede P3. Uskontotieteen työseminaari (jatkavat opiskelijat) 3 op Verkko-opinnot
Uskontotiede Pyhää ruokahalua 5 op Verkko-opinnot
Uskontotiede Pyhää ruokahalua (TY:n perustutkinto-opiskelijat) 5 op Verkko-opinnot
Uskontotiede U1. Johdanto uskontotieteeseen 3 op Verkko-opinnot
Uskontotiede U1. Johdanto uskontotieteeseen 3 op Verkko-opinnot
Uskontotiede U1. Johdanto uskontotieteeseen (TY:n perustutkinto-opiskelijat) 3 op Verkko-opinnot
Uskontotiede U2. Suomen uskonnollinen kenttä (jatkavat opiskelijat) 3 op Verkko-opinnot
Uskontotiede U3. Aasian uskonnot (jatkavat opiskelijat) 3 op Verkko-opinnot
Uskontotiede U4. Lähi-idän uskonnot (jatkavat opiskelijat) 3 op Verkko-opinnot
Uskontotiede Uskonto Euroopassa uudelta ajalta nykypäivään 5 op Lähiopetus
Uskontotiede Uskontotieteen perusopinnot 25 op Verkko-opinnot
Valtio-oppi Valtio-opin perusopinnot 25 op Lähiopetus
Venäjän kieli ja liikeviestintä VE0a Venäjän alkeiskurssi I 4 op Lähiopetus
Venäjän kieli ja liikeviestintä VE0a Venäjän alkeiskurssi I (iltaopetus) 4 op Lähiopetus
Venäjän kieli ja liikeviestintä VE0b Venäjän alkeiskurssi II 4 op Lähiopetus
Venäjän kieli ja liikeviestintä VE1a Liikekielen perusteet I 3 op Lähiopetus
Venäjän kieli ja liikeviestintä VE1b Liikekielen perusteet II 3 op Lähiopetus
Venäjän kieli ja liikeviestintä VE2b Liikekielen jatkokurssi II 2 op Lähiopetus
Venäjän kieli ja liikeviestintä VE3 Liikekielen jatkokurssi III 2 op Lähiopetus
Venäjän kieli ja liikeviestintä VE5 Talousuutisia venäjäksi 3 op Lähiopetus
Venäjän kieli ja liikeviestintä VE8 Kirjallinen liikeviestintä 3 op Lähiopetus
Yhteiset opinnot Sote-akatemia: Johtaminen muuttuvassa sote-kentässä 2 op Verkko-opinnot
Yhteiset opinnot Sote-akatemia: Liiketoimintaosaaminen ja asiakaslähtöisten palvelujen organisointi sotessa 3 op Verkko-opinnot
Yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan opintoja Johdatus oikeustieteeseen 5 op Lähiopetus
Yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan opintoja Sote-akatemia: Palveluiden yhteensovittaminen ja monialaisuus sosiaali- ja terveysaloilla 3 op Verkko-opinnot
Yliopistojen Aasia-verkosto Contemporary Southeast Asia 5 op Verkko-opinnot
Yliopistojen Aasia-verkosto Contemporary Southeast Asia 3 op Verkko-opinnot
Yliopistojen Aasia-verkosto Culture in East and Southeast Asia (online course/asianet) 3 op Verkko-opinnot
Yliopistojen Aasia-verkosto Culture in East and Southeast Asia (online course/asianet) 5 op Verkko-opinnot
Ympäristötiede Luonnonvarojen riittävyys ja käyttö (jatkavat opiskelijat) 3 op Verkko-opinnot
Ympäristötiede Maailmanlaajuiset ympäristöongelmat 5 op Verkko-opinnot
Ympäristötiede Maailmanlaajuiset ympäristöongelmat 5 op Verkko-opinnot
Ympäristötiede Maailmanlaajuiset ympäristöongelmat (TY:n perustutkinto-opiskelijat) 5 op Verkko-opinnot
Ympäristötiede Maailmanlaajuiset ympäristöongelmat (jatkavat opiskelijat) 5 op Verkko-opinnot
Ympäristötiede Ympäristö ja yhteiskunta 5 op Verkko-opinnot
Ympäristötiede Ympäristö ja yhteiskunta 5 op Verkko-opinnot
Ympäristötiede Ympäristö ja yhteiskunta (TY:n perustutkinto-opiskelijat) 5 op Verkko-opinnot
Ympäristötiede Ympäristöekologia ja luonnonsuojelu 5 op Verkko-opinnot
Ympäristötiede Ympäristöekologia ja luonnonsuojelu 5 op Verkko-opinnot
Ympäristötiede Ympäristöekologia ja luonnonsuojelu (TY:n perustutkinto-opiskelijat) 5 op Verkko-opinnot
Ympäristötiede Ympäristön kemikalisoituminen (jatkavat opiskelijat) 3 op Verkko-opinnot
Ympäristötiede Ympäristön kemikalisoituminen ja päästöjen hallinta 5 op Verkko-opinnot
Ympäristötiede Ympäristön kemikalisoituminen ja päästöjen hallinta 5 op Verkko-opinnot
Ympäristötiede Ympäristön kemikalisoituminen ja päästöjen hallinta (TY:n perustutkinto-opiskelijat) 5 op Verkko-opinnot
Ympäristötiede Ympäristönsuojelu ja yhteiskunta (jatkavat opiskelijat) 3 op Verkko-opinnot
Ympäristötiede Ympäristötieteen aineopinnot 35 op Lähiopetus
Ympäristötiede Ympäristötieteen kirjallisuus 5 op Verkko-opinnot
Ympäristötiede Ympäristötieteen kirjallisuus 5 op Verkko-opinnot
Ympäristötiede Ympäristötieteen perusopinnot 25 op Verkko-opinnot
Ympäristötiede Ympäristötieteen perusopinnot 25 op Lähiopetus
Ympäristötiede Ympäristötieteen perusopinnot 25 op Verkko-opinnot
Yrittäjyys YR1 Entrepreneurial Opportunities 6 op Lähiopetus
Yrittäjyys YR3 Managing a Growing Business 6 op Lähiopetus
Yrittäjyys YR5 Social Value Creation 6 op Lähiopetus
Yrittäjyys YR6/JO8 Corporate Entrepreneurship 6 op Lähiopetus
Yrittäjyys YR7 Startup! 10 op Lähiopetus
Yrittäjyys YRY Introduction to Entrepreneurial Business 3 op Lähiopetus
Yritysjuridiikka YJ1 Vero-oikeuden perusteet 4 op Lähiopetus
Yritysjuridiikka YJ10 Tilintarkastusoikeus 6 op Lähiopetus
Yritysjuridiikka YJ11 Työoikeus 6 op Lähiopetus
Yritysjuridiikka YJ18 Yhtiöoikeuden perusteet 4 op Lähiopetus
Yritysjuridiikka YJ2 Sopimusoikeus 6 op Lähiopetus
Yritysjuridiikka YJ2 Sopimusoikeus 6 op Lähiopetus
Yritysjuridiikka YJ2 Sopimusoikeus (TY:n perustutkinto-opiskelijat) 6 op Lähiopetus
Yritysjuridiikka YJ2 Sopimusoikeus (iltaopetus) 6 op Lähiopetus
Yritysjuridiikka YJ3 Yhteisöoikeus 6 op Lähiopetus
Yritysjuridiikka YJ4 Yritysverotus 6 op Lähiopetus
Yritysjuridiikka YJ6 Henkilöverotus 6 op Lähiopetus
Yritysjuridiikka YJ7 Markkinaoikeus 6 op Lähiopetus
Yritysjuridiikka YJ8/LOG12 Ulkomaankaupan kuljetus- ja sopimusoikeus 6 op Lähiopetus
Yritysjuridiikka YJ9 Rahoitusoikeus 6 op Lähiopetus
Yritysjuridiikka YJY Yritysjuridiikan perusteet 3 op Lähiopetus
Yritysjuridiikka YJY Yritysjuridiikan perusteet (iltaopetus) 3 op Lähiopetus