Avoimen yliopiston Nettiopsu

Avoimen yliopiston Nettiopsu

Omnia, Espoon työväenopisto

1.8.2019 - 31.7.2020

Aine Opinnot Laajuus Toteutustapa
Luova kirjoittaminen Luovan kirjoittamisen perusopinnot 25 op Lähiopetus
Luova kirjoittaminen P1. Johdatus kirjoittamiseen 5 op Lähiopetus
Luova kirjoittaminen P2. Proosan kirjoittaminen 6 op Lähiopetus
Luova kirjoittaminen P3. Lyriikan kirjoittaminen 4 op Lähiopetus
Luova kirjoittaminen P4. Draaman kirjoittaminen 4 op Lähiopetus
Luova kirjoittaminen P5. Tietokirjoittaminen 4 op Lähiopetus
Luova kirjoittaminen P6. Arviointi ja koonti 2 op Lähiopetus
Tulevaisuudentutkimus TUTU1 Tulevaisuusajattelu ja skenaariot 5 op Monimuoto-opinnot
Tulevaisuudentutkimus TUTUS2 Tulevaisuudentutkimuksen menetelmät 5 op Monimuoto-opinnot
Tulevaisuudentutkimus Tulevaisuudentutkimuksen opintokokonaisuus 25 op Monimuoto-opinnot