Turun yliopisto Avoimen yliopiston Nettiopsu

Avoimen yliopiston Nettiopsu

Alkio-opisto

1.8.2019 - 31.7.2020

Aine Opinnot Laajuus Toteutustapa
Arkeologia, kulttuuri-, Suomen ja yleinen historia Avauksia arkeologiaan 5 op Monimuoto-opinnot
Kasvatustiede Kasvatustieteen aineopinnot 35 op Monimuoto-opinnot
Kulttuurihistoria Kulttuurihistorian aineopinnot 35 op Monimuoto-opinnot
Kulttuurihistoria Kulttuurihistorian perusopinnot 25 op Monimuoto-opinnot
Kulttuurihistoria Kulttuurihistorian tutkimusalat 1 5 op Monimuoto-opinnot
Kulttuurihistoria Kulttuurihistorian tutkimusalat 1 5 op Monimuoto-opinnot
Kulttuurihistoria Kulttuurihistorian tutkimusalat 2 5 op Monimuoto-opinnot
Kulttuurihistoria P1. Kulttuurihistorian aikakaudet 5 op Monimuoto-opinnot
Kulttuurihistoria P4. Kulttuurihistorian tutkimusalat 2 5 op Monimuoto-opinnot
Poliittinen historia P4 Suomalaisten maailmat 5 op Lähiopetus
Poliittinen historia Poliittisen historian perusopinnot 25 op Lähiopetus
Poliittinen historia ja valtio-oppi P1 Johdatus politiikan tutkimukseen 5 op Lähiopetus
Poliittinen historia ja valtio-oppi P2 Johdatus poliittisen historian tutkimukseen: P2.1 poliittisen historian suuntauksia 2 op Lähiopetus
Poliittinen historia ja valtio-oppi P2 Johdatus poliittisen historian tutkimukseen: P2.2 Historiantutkimuksen peruskysymyksiä 3 op Lähiopetus
Poliittinen historia ja valtio-oppi P3 Ideologioiden muotoutuminen ja politiikan teorian klassikot: P3.1 Ideologioiden muotoutuminen 3 op Lähiopetus
Poliittinen historia ja valtio-oppi P3 Ideologioiden muotoutuminen ja politiikan teorian klassikot: P3.2 Politiikan teorian klassikot 2 op Lähiopetus
Sosiaalitieteet Sosiaalitieteiden perusopinnot 25 op Monimuoto-opinnot
Sosiaalitieteiden laitoksen yhteiset opinnot Johdatus monikulttuurisuuteen 6 op Verkko-opinnot
Sosiaalitieteiden laitoksen yhteiset opinnot Kotouttaminen ja ammatilliset käytännöt maahanmuuttajatyössä 5 op Monimuoto-opinnot
Sosiaalitieteiden laitoksen yhteiset opinnot Monikulttuurisuus 25 op Verkko-opinnot
Sosiaalitieteiden laitoksen yhteiset opinnot Siirtolaisuus 5 op Verkko-opinnot
Valtio-oppi P4 Poliittiset järjestelmät 5 op Lähiopetus
Valtio-oppi P5 Kansainvälinen järjestelmä 5 op Lähiopetus
Valtio-oppi Valtio-opin perusopinnot 25 op Lähiopetus