Avoimen yliopiston Nettiopsu

Avoimen yliopiston Nettiopsu

Etelä-Pohjanmaan opisto

1.8.2017 - 31.7.2018

Aine Opinnot Laajuus Toteutustapa
Asklepios-ohjelma Monikulttuurinen terveydenhuolto 3 op Monimuoto-opinnot
Hoitotiede Hoitotieteen aineopinnot 35 op Monimuoto-opinnot
Hoitotiede Hoitotieteen perusopinnot 25 op Lähiopetus
Johtaminen ja organisointi, Pori PJ01 Human resource management 5 op Lähiopetus
Johtaminen ja organisointi, Pori PJO13 Muutoksen johtaminen 5 op Monimuoto-opinnot
Johtaminen ja organisointi, Pori PJOY1 Organisaatiot ja johtaminen 5 op Monimuoto-opinnot
Kemia Kemia III 4 op Monimuoto-opinnot
Kemia Kemia IV 4 op Monimuoto-opinnot
Kemia Kemian peruskurssi I 4 op Monimuoto-opinnot
Kemia Kemian peruskurssi II 4 op Monimuoto-opinnot
Kieli- ja viestintäopintojen keskus/ruotsi Inledning till juridisk svenska 2 op Lähiopetus
LL-tutkinto, valinnaisopinnot Stressilääketiede 3 op Monimuoto-opinnot
Oikeustiede Hallinto-oikeus 7 op Lähiopetus
Oikeustiede Johdatus oikeustieteeseen 2 op Lähiopetus
Oikeustiede Kansainvälinen oikeus 6 op Lähiopetus
Oikeustiede Oikeushistoria 6 op Lähiopetus
Oikeustiede Rikosoikeus 8 op Lähiopetus
Oikeustiede Työoikeus 7 op Monimuoto-opinnot
Oikeustiede Valtiosääntöoikeus 7 op Lähiopetus
Poliittinen historia Poliittisen historian perusopinnot 25 op Lähiopetus
Sosiaalitieteet Sosiaalitieteiden perusopinnot 25 op Monimuoto-opinnot
Sosiaalitieteiden laitoksen yhteiset opinnot Monikulttuurisuus 25 op Monimuoto-opinnot
Tietojenkäsittelytiede Ohjelmointiin keskittyvät opinnot 18 op Monimuoto-opinnot
Tietojenkäsittelytiede Tietojenkäsittelytieteiden perusopinnot 23 op Monimuoto-opinnot
Valtio-oppi Valtio-opin perusopinnot 25 op Lähiopetus