Avoimen yliopiston Nettiopsu

Avoimen yliopiston Nettiopsu

Etelä-Pohjanmaan opisto

1.8.2019 - 31.7.2020

Aine Opinnot Laajuus Toteutustapa
Johtaminen ja organisointi, Pori Henkilöstöjohtaminen 5 op Lähiopetus
Johtaminen ja organisointi, Pori Muutoksen johtaminen 5 op Lähiopetus
Johtaminen ja organisointi, Pori Työhyvinvointi 5 op Lähiopetus
Kemia Kemia III 4 op Monimuoto-opinnot
Kemia Kemia IV 4 op Monimuoto-opinnot
Kemia Kemian peruskurssi I 4 op Monimuoto-opinnot
Kemia Kemian peruskurssi II 4 op Monimuoto-opinnot
Kieli- ja viestintäopintojen keskus/ruotsi Inledning till juridisk svenska 2 op Lähiopetus
Kulttuurihistoria Kulttuurihistorian perusopinnot 25 op Monimuoto-opinnot
LL-tutkinto, valinnaisopinnot Stressilääketiede 3 op Monimuoto-opinnot
Oikeustiede Hallinto-oikeus 7 op Lähiopetus
Oikeustiede Johdatus oikeustieteeseen 2 op Lähiopetus
Oikeustiede Kansainvälinen oikeus 6 op Lähiopetus
Oikeustiede Oikeushistoria 6 op Lähiopetus
Oikeustiede Perhe- ja jäämistöoikeus 7 op Verkko-opinnot
Oikeustiede Työoikeus 7 op Verkko-opinnot
Oikeustiede Valtiosääntöoikeus 7 op Lähiopetus
Poliittinen historia Poliittisen historian perusopinnot 25 op Lähiopetus
Valtio-oppi Valtio-opin perusopinnot 25 op Lähiopetus