Avoimen yliopiston Nettiopsu

Avoimen yliopiston Nettiopsu

Helsingin evankelinen opisto

1.8.2017 - 31.7.2018

Aine Opinnot Laajuus Toteutustapa
Kasvatustiede Kasvatuspsykologia 4 op Monimuoto-opinnot
Kasvatustiede Kasvatustieteen aineopinnot 35 op Monimuoto-opinnot
Kasvatustiede Kasvatustieteen perusopinnot 25 op Monimuoto-opinnot
Luova kirjoittaminen Luovan kirjoittamisen perusopinnot 25 op Lähiopetus
Oikeustiede Hallinto-oikeus 7 op Lähiopetus
Oikeustiede Johdatus oikeustieteeseen 2 op Lähiopetus
Oikeustiede Kansainvälinen oikeus 6 op Lähiopetus
Oikeustiede Rikosoikeus 8 op Lähiopetus
Oikeustiede Työoikeus 7 op Monimuoto-opinnot
Poliittinen historia P4 Suomalaisten maailmat 3 op Lähiopetus
Poliittinen historia P4 suomalaisten maailmat 5 op Lähiopetus
Poliittinen historia Poliittisen historian perusopinnot 25 op Lähiopetus
Valtio-oppi Valtio-opin perusopinnot 25 op Lähiopetus