Avoimen yliopiston Nettiopsu

Avoimen yliopiston Nettiopsu

Helsingin evankelinen opisto

1.8.2019 - 31.7.2020

Aine Opinnot Laajuus Toteutustapa
Arkeologia, kulttuuri-, Suomen ja yleinen historia Arkeologian ja historian perusopinnot 25 op Monimuoto-opinnot
Kasvatustiede Kasvatustieteen aineopinnot 35 op Monimuoto-opinnot
Kasvatustiede Kasvatustieteen perusopinnot 25 op Monimuoto-opinnot
Kieli- ja viestintäopintojen keskus/englanti English: Academic and Professional Skills I 3 op Lähiopetus
Luova kirjoittaminen Luovan kirjoittamisen perusopinnot 25 op Lähiopetus
Luova kirjoittaminen P3. Lyriikan kirjoittaminen 4 op Lähiopetus
Oikeustiede Hallinto-oikeus 7 op Lähiopetus
Oikeustiede Johdatus oikeustieteeseen 2 op Lähiopetus
Oikeustiede Kansainvälinen oikeus 6 op Lähiopetus
Oikeustiede Oikeushistoria 6 op Lähiopetus
Oikeustiede Perhe- ja jäämistöoikeus 7 op Verkko-opinnot
Oikeustiede Työoikeus 7 op Verkko-opinnot
Oikeustiede Valtiosääntöoikeus 7 op Lähiopetus
Poliittinen historia Poliittisen historian perusopinnot 25 op Lähiopetus
Valtio-oppi Valtio-opin perusopinnot 25 op Lähiopetus