Avoimen yliopiston Nettiopsu

Avoimen yliopiston Nettiopsu

Lahden kansanopisto

1.8.2017 - 31.7.2018

Aine Opinnot Laajuus Toteutustapa
Historian, kultt.ja taiteiden tutk.laitoksen yht. P1a. Taiteiden tutkimuksen peruskäsitteet 3 op Verkko-opinnot
Kieli- ja viestintäopintojen keskus/puheviestintä Puheviestinnän perusteet 2 op Lähiopetus
Kulttuurihistoria P1. Kulttuurihistorian aikakaudet 5 op Lähiopetus
Mediatutkimus, musiikkitiede ja taidehistoria P4 Muuttuva taide ja kulttuuri 5 op Verkko-opinnot
Sosiaalitieteiden laitoksen yhteiset opinnot Monikulttuurisuus 25 op Monimuoto-opinnot