Avoimen yliopiston Nettiopsu

Avoimen yliopiston Nettiopsu

Rovala-Opisto

1.8.2017 - 31.7.2018

Aine Opinnot Laajuus Toteutustapa
Biologia Genetiikan perusteet 3 op Monimuoto-opinnot
Fysiologia ja genetiikka Ihmisen fysiologia 2 op Monimuoto-opinnot
Kemia Kemia IV 4 op Monimuoto-opinnot
Kemia Kemian peruskurssi I 4 op Monimuoto-opinnot
Kemia Kemian peruskurssi II 4 op Monimuoto-opinnot
Oikeustiede Johdatus oikeustieteeseen 2 op Lähiopetus
Oikeustiede Perhe- ja jäämistöoikeus 7 op Monimuoto-opinnot
Oikeustiede Työoikeus 7 op Monimuoto-opinnot