Avoimen yliopiston Nettiopsu

Avoimen yliopiston Nettiopsu

Turun kristillinen opisto

1.8.2017 - 31.7.2018

Aine Opinnot Laajuus Toteutustapa
Fysiologia ja genetiikka Ihmisen fysiologia 2 op Lähiopetus
Kasvatustiede Johdanto oppimiseen, opetukseen ja arviointiin 6 op Monimuoto-opinnot
Kasvatustiede Kasvatustieteen perusopinnot 25 op Monimuoto-opinnot
Kieli- ja viestintäopintojen keskus/englanti English: Academic and Professional Skills I 3 op Lähiopetus
Kieli- ja viestintäopintojen keskus/puheviestintä Puheviestinnän perusteet 2 op Lähiopetus
Kieli- ja viestintäopintojen keskus/suomi Suomen kielen kirjallinen viestintä 3 op Lähiopetus
Oikeustiede Johdatus oikeustieteeseen 2 op Lähiopetus
Oikeustiede Rikosoikeus 8 op Lähiopetus
Oikeustiede Työoikeus 7 op Monimuoto-opinnot
Psykologia Psykologian perusopinnot 25 op Monimuoto-opinnot
Taloustiede KTY Taloustieteen perusteet 6 op Lähiopetus