Avoimen yliopiston Nettiopsu

Avoimen yliopiston Nettiopsu

Työväen akatemia

1.8.2017 - 31.7.2018

Aine Opinnot Laajuus Toteutustapa
Kulttuurihistoria Kulttuurihistorian aineopinnot 35 op Monimuoto-opinnot
Kulttuurihistoria Kulttuurihistorian perusopinnot 25 op Lähiopetus
Kulttuurihistoria P1. Kulttuurihistorian aikakaudet 5 op Lähiopetus
Kulttuurihistoria P3. Kulttuurihistoria ja menneisyyden läsnäolo 5 op Lähiopetus
Oikeustiede Johdatus oikeustieteeseen 2 op Lähiopetus
Oikeustiede Kansainvälinen oikeus 6 op Lähiopetus
Oikeustiede Rikosoikeus 8 op Lähiopetus
Oikeustiede Valtiosääntöoikeus 7 op Lähiopetus
Poliittinen historia P4 Suomalaisten maailmat 5 op Lähiopetus
Poliittinen historia P5 Maailmanhistoriat: P5.1 Euroopan historia 3 op Lähiopetus
Poliittinen historia Poliittisen historian perusopinnot 25 op Lähiopetus
Poliittinen historia ja valtio-oppi P3.1 Ideologioiden muotoutuminen 3 op Lähiopetus
Psykologia Psykologian perusopinnot 25 op Lähiopetus
Sosiaalitieteet Sosiaalitieteiden perusopinnot 25 op Monimuoto-opinnot
Sosiaalitieteiden laitoksen yhteiset opinnot Johdatus monikulttuurisuuteen 6 op Monimuoto-opinnot