Avoimen yliopiston Nettiopsu

Avoimen yliopiston Nettiopsu

Työväen akatemia

1.8.2019 - 31.7.2020

Aine Opinnot Laajuus Toteutustapa
Kulttuurihistoria Kulttuurihistorian aineopinnot AUKI 35 op Monimuoto-opinnot
Kulttuurihistoria Kulttuurihistorian perusopinnot AUKI 25 op Monimuoto-opinnot
Kulttuurihistoria Kulttuurihistorian tutkimusalat 1 5 op Monimuoto-opinnot
Kulttuurihistoria P1. Kulttuurihistorian aikakaudet 5 op Monimuoto-opinnot
Oikeustiede Hallinto-oikeus 7 op Lähiopetus
Oikeustiede Johdatus oikeustieteeseen 2 op Lähiopetus
Oikeustiede Kansainvälinen oikeus 6 op Lähiopetus
Oikeustiede Perhe- ja jäämistöoikeus 7 op Verkko-opinnot
Oikeustiede Työoikeus 7 op Verkko-opinnot
Oikeustiede Valtiosääntöoikeus 7 op Lähiopetus
Poliittinen historia P4 Suomalaisten maailmat 5 op Lähiopetus
Poliittinen historia Poliittisen historian perusopinnot 25 op Lähiopetus
Poliittinen historia ja valtio-oppi P2 Johdatus poliittisen historian tutkimukseen: P2.1 poliittisen historian suuntauksia 2 op Lähiopetus
Poliittinen historia ja valtio-oppi P2 Johdatus poliittisen historian tutkimukseen: P2.2 Historiantutkimuksen peruskysymyksiä 3 op Lähiopetus
Psykologia Kognitiivisen ja neuropsykologian perusteet 5 op Verkko-opinnot
Psykologia Persoonallisuuspsykologian perusteet 5 op Lähiopetus
Psykologia Psykologian perusopinnot 25 op Lähiopetus
Psykologia Psykologisen tutkimuksen perusteet 5 op Lähiopetus
Sosiaalitieteet P.1 Johdatus sosiaalitieteisiin 10 op Lähiopetus
Sosiaalitieteet Sosiaalitieteiden perusopinnot 25 op Monimuoto-opinnot
Valtio-oppi Valtio-opin perusopinnot 25 op Lähiopetus