Avoimen yliopiston Nettiopsu

Avoimen yliopiston Nettiopsu

Helsingin aikuisopisto

1.8.2017 - 31.7.2018

Aine Opinnot Laajuus Toteutustapa
Aikuiskasvatustiede Aikuiskasvatustieteen perusopinnot 25 op Monimuoto-opinnot
Asklepios-ohjelma Monikulttuurinen terveydenhuolto 3 op Monimuoto-opinnot
Hoitotiede Gerontologia: Ikääntyminen murroksessa 5 op Monimuoto-opinnot
Hoitotiede Gerontologia: Ikääntyneen asiakkaan terveys ja sen arviointi 5 op Monimuoto-opinnot
Hoitotiede Gerontologia: Ikääntyneiden sairaudet ja hyvä lääkehoito 5 op Monimuoto-opinnot
Hoitotiede Gerontologian perusopinnot 25 op Monimuoto-opinnot
Hoitotiede Hoitotieteen aineopinnot 35 op Monimuoto-opinnot
Hoitotiede Hoitotieteen perusopinnot 25 op Lähiopetus
Hoitotiede Johdatus gerontologiaan 5 op Monimuoto-opinnot
Kasvatustiede Kasvatustieteen aineopinnot 35 op Monimuoto-opinnot
Kasvatustiede Kasvatustieteen perusopinnot 25 op Monimuoto-opinnot
Kieli- ja viestintäopintojen keskus/suomi Suomen kielen kirjallinen viestintä 3 op Lähiopetus
LL-tutkinto, valinnaisopinnot Stressilääketiede 3 op Monimuoto-opinnot
Oikeustiede Johdatus oikeustieteeseen 2 op Lähiopetus
Oikeustiede Työoikeus 7 op Monimuoto-opinnot
Psykologia Psykologian perusopinnot 25 op Monimuoto-opinnot
Psykologia Psykologian perusopintoja 15 op Monimuoto-opinnot
Sosiaalitieteiden laitoksen yhteiset opinnot Kotouttaminen ja ammatilliset käytännöt maahanmuuttajatyössä 5 op Monimuoto-opinnot
Sosiaalitieteiden laitoksen yhteiset opinnot Monikulttuurisuus 25 op Monimuoto-opinnot