Avoimen yliopiston Nettiopsu

Avoimen yliopiston Nettiopsu

Helsingin aikuisopisto

1.8.2019 - 31.7.2020

Aine Opinnot Laajuus Toteutustapa
Erityispedagogiikka Erityispedagogiikan perusopinnot 25 op Monimuoto-opinnot
Hoitotiede Gerontologia: Ikääntyminen murroksessa 5 op Monimuoto-opinnot
Hoitotiede Gerontologia: Ikääntyneen asiakkaan terveys ja sen arviointi 5 op Monimuoto-opinnot
Hoitotiede Gerontologian perusopinnot 25 op Monimuoto-opinnot
Hoitotiede Hoitotieteen aineopinnot 35 op Monimuoto-opinnot
Johtaminen ja organisointi, Pori Muutoksen johtaminen 5 op Monimuoto-opinnot
Kasvatustiede Kasvatustieteen perusopinnot 25 op Monimuoto-opinnot
Kasvatustiede Kehitys- ja kasvatuspsykologia 4 op Monimuoto-opinnot
LL-tutkinto, valinnaisopinnot Stressilääketiede 3 op Monimuoto-opinnot
Oikeustiede Hallinto-oikeus 7 op Lähiopetus
Oikeustiede Johdatus oikeustieteeseen 2 op Lähiopetus
Oikeustiede Perhe- ja jäämistöoikeus 7 op Verkko-opinnot
Oikeustiede Työoikeus 7 op Verkko-opinnot
Oikeustiede Valtiosääntöoikeus 7 op Lähiopetus
Psykologia Psykologian perusopintoja 15 op Monimuoto-opinnot