Avoimen yliopiston Nettiopsu

Avoimen yliopiston Nettiopsu

Kirkkonumm.kansal.op-medb.inst

1.8.2019 - 31.7.2020

Aine Opinnot Laajuus Toteutustapa
Aikuiskasvatustiede Aikuiskasvatustieteen perusopinnot 25 op Monimuoto-opinnot
Psykologia Psykologian perusopintoja 10 op Monimuoto-opinnot
Psykologia Psykologian perusopintoja 15 op Monimuoto-opinnot
Tulevaisuudentutkimus TUTU1 Tulevaisuusajattelu ja skenaariot 5 op Monimuoto-opinnot