Avoimen yliopiston Nettiopsu

Avoimen yliopiston Nettiopsu

Porin seudun kansalaisopisto

1.8.2017 - 31.7.2018

Aine Opinnot Laajuus Toteutustapa
Asklepios-ohjelma Monikulttuurinen terveydenhuolto 3 op Monimuoto-opinnot
Erityispedagogiikka Erityispedagogiikan perusopinnot 25 op Monimuoto-opinnot
Erityispedagogiikka Erityispedagogiikan perusopinnot 25 op Monimuoto-opinnot
Historia Suomen historian linjat ja murrokset 5 op Lähiopetus
Hoitotiede Gerontologia: Ikääntyminen murroksessa 5 op Monimuoto-opinnot
Hoitotiede Gerontologia: Ikääntyneen asiakkaan terveys ja sen arviointi 5 op Monimuoto-opinnot
Hoitotiede Gerontologia: Ikääntyneiden sairaudet ja hyvä lääkehoito 5 op Monimuoto-opinnot
Kasvatustiede Johdanto oppimiseen, opetukseen ja arviointiin 6 op Monimuoto-opinnot
Kasvatustiede Johdatus kasvatustieteisiin 4 op Monimuoto-opinnot
Kasvatustiede Johdatus kasvatustieteisiin 4 op Monimuoto-opinnot
Kasvatustiede Kasvatuksen historia 3 op Monimuoto-opinnot
Kasvatustiede Kasvatus- ja koulutussosiologia 4 op Monimuoto-opinnot
Kasvatustiede Kasvatuspsykologia 4 op Monimuoto-opinnot
Kasvatustiede Kasvatustieteen aineopinnot 35 op Monimuoto-opinnot
Kasvatustiede Kasvatustieteen perusopinnot 25 op Monimuoto-opinnot
Kasvatustiede Kasvatustieteen perusopinnot 25 op Monimuoto-opinnot
Kasvatustiede Kasvatustieteen perusopintojen lopputentti 7 op Monimuoto-opinnot
Kieli- ja viestintäopintojen keskus/englanti English: Academic and Professional Skills I 3 op Lähiopetus
Kieli- ja viestintäopintojen keskus/puheviestintä Puheviestinnän perusteet 2 op Lähiopetus
Kieli- ja viestintäopintojen keskus/ruotsi Ruotsin kielen kirjallinen ja suullinen viestintä 5 op Lähiopetus
LL-tutkinto, valinnaisopinnot Stressilääketiede 3 op Monimuoto-opinnot
Luova kirjoittaminen Luovan kirjoittamisen perusopinnot 25 op Lähiopetus
Oikeustiede Johdatus oikeustieteeseen 2 op Lähiopetus