Avoimen yliopiston Nettiopsu

Avoimen yliopiston Nettiopsu

Salon kansalaisopisto, Salo

1.8.2017 - 31.7.2018

Aine Opinnot Laajuus Toteutustapa
Asklepios-ohjelma Monikulttuurinen terveydenhuolto 3 op Monimuoto-opinnot
Johtaminen ja organisointi, Pori PJO13 Muutoksen johtaminen 5 op Monimuoto-opinnot
Kasvatustiede Kasvatustieteen perusopinnot 25 op Monimuoto-opinnot
Kieli- ja viestintäopintojen keskus/englanti English: Academic and Professional Skills I 3 op Lähiopetus
Kieli- ja viestintäopintojen keskus/ruotsi Ruotsin kielen kirjallinen ja suullinen viestintä 5 op Lähiopetus
Luova kirjoittaminen P1. Johdatus kirjoittamiseen 5 op Lähiopetus
Luova kirjoittaminen P2. Proosan kirjoittaminen 6 op Lähiopetus
Sosiaalitieteiden laitoksen yhteiset opinnot Johdatus monikulttuurisuuteen 6 op Monimuoto-opinnot
Sosiaalitieteiden laitoksen yhteiset opinnot Kotouttaminen ja ammatilliset käytännöt maahanmuuttajatyössä 5 op Monimuoto-opinnot
Sosiaalitieteiden laitoksen yhteiset opinnot Siirtolaisuus 5 op Monimuoto-opinnot
Tietojenkäsittelytiede Algoritmien ja ohjelmoinnin peruskurssi 6 op Monimuoto-opinnot
Tietojenkäsittelytiede Ohjelmointiin keskittyvät opinnot 18 op Monimuoto-opinnot
Tietojenkäsittelytiede Tietojenkäsittelyn perusteet I 5 op Monimuoto-opinnot
Tietojenkäsittelytiede Tietojenkäsittelytieteiden perusopinnot 23 op Monimuoto-opinnot