Avoimen yliopiston Nettiopsu

Avoimen yliopiston Nettiopsu

Sastamalan opisto

1.8.2019 - 31.7.2020

Aine Opinnot Laajuus Toteutustapa
Erityispedagogiikka Erityispedagogiikan perusopinnot 25 op Monimuoto-opinnot
Hoitotiede Gerontologian perusopinnot 25 op Monimuoto-opinnot
Kasvatustiede Kasvatustieteen aineopinnot 35 op Monimuoto-opinnot
Luova kirjoittaminen P1. Johdatus kirjoittamiseen 5 op Lähiopetus
Luova kirjoittaminen P2. Proosan kirjoittaminen AUKI 6 op Lähiopetus
Luova kirjoittaminen P3. Lyriikan kirjoittaminen 4 op Lähiopetus
Luova kirjoittaminen P4. Draaman kirjoittaminen 4 op Lähiopetus
Luova kirjoittaminen P5. Tietokirjoittaminen AUKI 4 op Lähiopetus
Luova kirjoittaminen P6. Arviointi ja koonti AUKI 2 op Lähiopetus
Psykologia Kognitiivisen ja neuropsykologian perusteet 5 op Lähiopetus
Psykologia Psykologian perusopintoja 15 op Monimuoto-opinnot