Turun yliopisto Avoimen yliopiston Nettiopsu

Avoimen yliopiston Nettiopsu

Somero-opisto

1.8.2016 - 31.7.2017

Aine Opinnot Laajuus Toteutustapa
Johtaminen ja organisointi, Pori PJO13 Muutoksen johtaminen 5 op Monimuoto-opinnot
Kasvatustiede Kasvatustieteen perusopinnot 25 op Monimuoto-opinnot
Kieli- ja viestintäopintojen keskus/ruotsi Ruotsin kielen kirjallinen ja suullinen viestintä 5 op Lähiopetus
LL-tutkinto, valinnaisopinnot Sosiaalipediatria 2 op Monimuoto-opinnot