Avoimen yliopiston Nettiopsu

Avoimen yliopiston Nettiopsu

Helsingin seudun kesäyliopisto

1.8.2017 - 31.7.2018

Aine Opinnot Laajuus Toteutustapa
Asklepios-ohjelma Asklepios IV: monikulttuurinen terveydenhuolto AUKI 3 op Monimuoto-opinnot
Kulttuurihistoria Kulttuurien kohtaamisen historiaa AUKI 3 op Monimuoto-opinnot
Sosiaalitieteiden laitoksen yhteiset opinnot Johdatus monikulttuurisuuteen 6 op Monimuoto-opinnot
Sosiaalitieteiden laitoksen yhteiset opinnot Kotouttaminen ja ammatilliset käytännöt maahanmuuttajatyössä AUKI 5 op Monimuoto-opinnot
Sosiaalitieteiden laitoksen yhteiset opinnot Monikulttuurisuus 25 op Monimuoto-opinnot
Sosiaalitieteiden laitoksen yhteiset opinnot Monikulttuurisuus, rasismi ja sukupuoli AUKI 3 op Monimuoto-opinnot
Sosiaalitieteiden laitoksen yhteiset opinnot Siirtolaisuus 5 op Monimuoto-opinnot
Sosiaalitieteiden laitoksen yhteiset opinnot Uskonto ja monikulttuurisuus AUKI 3 op Monimuoto-opinnot
Suomen kieli ja suom-ugr.kielentutk./suomen kieli Monikielisyys ja kielipolitiikka AUKI 3 op Monimuoto-opinnot
Tulevaisuudentutkimus Tulevaisuudentutkimuksen opintokokonaisuus 25 op Monimuoto-opinnot
Tulevaisuudentutkimus Tutu1 Tulevaisuusajattelu ja skenaariot 5 op Monimuoto-opinnot
Tulevaisuudentutkimus Tutus2 Tulevaisuudentutkimuksen menetelmät AUKI 5 op Monimuoto-opinnot
Yleinen valtio-oppi Monikulttuurisuus ja poliittiset järjestelmät AUKI 3 op Monimuoto-opinnot