Avoimen yliopiston Nettiopsu

Avoimen yliopiston Nettiopsu

Jyväskylän kesäyliopisto

1.8.2017 - 31.7.2018

Aine Opinnot Laajuus Toteutustapa
Asklepios-ohjelma Monikulttuurinen terveydenhuolto 3 op Monimuoto-opinnot
LL-tutkinto, valinnaisopinnot Stressilääketiede 3 op Monimuoto-opinnot
Maantiede Maantieteen perusopinnot 27 op Monimuoto-opinnot
Oikeustiede Hallinto-oikeus 7 op Lähiopetus
Oikeustiede Johdatus oikeustieteeseen 2 op Lähiopetus
Oikeustiede Kansainvälinen oikeus 6 op Lähiopetus
Oikeustiede Rikosoikeus 8 op Lähiopetus
Oikeustiede Työoikeus 7 op Monimuoto-opinnot
Oikeustiede Valtiosääntöoikeus 7 op Lähiopetus
Sosiaalitieteiden laitoksen yhteiset opinnot Monikulttuurisuus 25 op Monimuoto-opinnot
Tulevaisuudentutkimus Tulevaisuudentutkimuksen opintokokonaisuus 25 op Monimuoto-opinnot
Tulevaisuudentutkimus Tutu1 Tulevaisuusajattelu ja skenaariot 5 op Monimuoto-opinnot
Tulevaisuudentutkimus Tutus2 Tulevaisuudentutkimuksen menetelmät 5 op Monimuoto-opinnot