Avoimen yliopiston Nettiopsu

Avoimen yliopiston Nettiopsu

Kainuun kesäyliopisto

1.8.2017 - 31.7.2018

Aine Opinnot Laajuus Toteutustapa
Asklepios-ohjelma Monikulttuurinen terveydenhuolto 3 op Monimuoto-opinnot
Erityispedagogiikka Erityispedagogiikan perusopinnot 25 op Monimuoto-opinnot
Erityispedagogiikka Erityispedagogiikan perusopinnot 25 op Monimuoto-opinnot
Erityispedagogiikka Erityispedagogiikan perusteet 5 op Monimuoto-opinnot
Erityispedagogiikka Johdatus kasvatustieteisiin 4 op Monimuoto-opinnot
Erityispedagogiikka Johdatus kasvatustieteisiin 4 op Monimuoto-opinnot
Erityispedagogiikka Poikkeavuus kulttuurisena ilmiönä 3 op Monimuoto-opinnot
Fysiikka Fysiikan peruskurssi 1 4 op Lähiopetus
Fysiikka Fysiikan peruskurssi 2 4 op Lähiopetus
Historia Suomen historian linjat ja murrokset 5 op Lähiopetus
Kasvatustiede Johdatus kasvatustieteisiin 4 op Monimuoto-opinnot
Kasvatustiede Kasvatus- ja koulutussosiologia 4 op Monimuoto-opinnot
Kasvatustiede Kasvatuspsykologia 4 op Monimuoto-opinnot
Kasvatustiede Kasvatustieteen perusopinnot 25 op Monimuoto-opinnot
Kemia Kemia III 4 op Monimuoto-opinnot
Kemia Kemia IV 4 op Monimuoto-opinnot
Kemia Kemian peruskurssi I 4 op Monimuoto-opinnot
Kemia Kemian peruskurssi II 4 op Monimuoto-opinnot
Kulttuurihistoria Itsenäisen Suomen kulttuurihistoria 5 op Lähiopetus
Luova kirjoittaminen Luovan kirjoittamisen perusopinnot 25 op Lähiopetus
Sosiaalitieteiden laitoksen yhteiset opinnot Siirtolaisuus 5 op Monimuoto-opinnot
Sosiaalitieteiden laitoksen yhteiset opinnot Uskonto ja monikulttuurisuus Suomessa 3 op Lähiopetus
Tietojenkäsittelytiede Ohjelmointiin keskittyvät opinnot 18 op Monimuoto-opinnot