Avoimen yliopiston Nettiopsu

Avoimen yliopiston Nettiopsu

Kainuun kesäyliopisto

1.8.2019 - 31.7.2020

Aine Opinnot Laajuus Toteutustapa
Erityispedagogiikka Erityispedagogiikan perusopinnot 25 op Monimuoto-opinnot
Erityispedagogiikka Poikkeavuus kulttuurisena ilmiönä 4 op Monimuoto-opinnot
Hoitotiede Gerontologian perusopinnot 25 op Monimuoto-opinnot
Kasvatustiede Johdanto oppimiseen, opetukseen ja arviointiin 6 op Monimuoto-opinnot
Kasvatustiede Kasvatustieteen aineopinnot 35 op Monimuoto-opinnot
Kasvatustiede Kasvatustieteen perusopinnot 25 op Monimuoto-opinnot
Kemia Kemia III 4 op Monimuoto-opinnot
Kemia Kemia IV 4 op Monimuoto-opinnot
Kemia Kemian peruskurssi I 4 op Monimuoto-opinnot
Kemia Kemian peruskurssi II 4 op Monimuoto-opinnot
LL-tutkinto, valinnaisopinnot Stressilääketiede 3 op Monimuoto-opinnot
Luova kirjoittaminen Luovan kirjoittamisen perusopinnot 25 op Lähiopetus
Sosiaalitieteet Sosiaalitieteiden perusopinnot 25 op Monimuoto-opinnot
Valtio-oppi Valtio-opin perusopinnot 25 op Lähiopetus