Avoimen yliopiston Nettiopsu

Avoimen yliopiston Nettiopsu

Hämeen kesäyliopisto, Forssa (Wahren-opisto)

1.8.2017 - 31.7.2018

Aine Opinnot Laajuus Toteutustapa
Asklepios-ohjelma Monikulttuurinen terveydenhuolto 3 op Monimuoto-opinnot
Kasvatustiede Johdatus kasvatustieteisiin 4 op Monimuoto-opinnot
Kasvatustiede Kasvatustieteen perusopinnot 25 op Monimuoto-opinnot
LL-tutkinto, valinnaisopinnot Stressilääketiede 3 op Monimuoto-opinnot