Avoimen yliopiston Nettiopsu

Avoimen yliopiston Nettiopsu

Hämeen kesäyliopisto, Hämeenlinna

1.8.2019 - 31.7.2020

Aine Opinnot Laajuus Toteutustapa
Kasvatustiede Kasvatuksen historia 3 op Monimuoto-opinnot
Kasvatustiede Kasvatustieteen aineopinnot 35 op Monimuoto-opinnot
Kulttuurihistoria Kulttuurihistorian perusopinnot 25 op Monimuoto-opinnot
Kulttuurihistoria P1. Kulttuurihistorian aikakaudet 5 op Lähiopetus
Kulttuurihistoria P3. Kulttuurihistoria ja menneisyyden läsnäolo AUKI 5 op Monimuoto-opinnot
LL-tutkinto, valinnaisopinnot Stressilääketiede 3 op Monimuoto-opinnot
Sosiaalitieteiden laitoksen yhteiset opinnot Pakolaisuus ja sen tutkimus 3 op Verkko-opinnot
Tietojenkäsittelytiede Tietojenkäsittelytieteiden perusopinnot 23 op Monimuoto-opinnot
Tulevaisuudentutkimus TUTU1 Tulevaisuusajattelu ja skenaariot 5 op Monimuoto-opinnot
Tulevaisuudentutkimus TUTUS2 Tulevaisuudentutkimuksen menetelmät 5 op Monimuoto-opinnot
Tulevaisuudentutkimus TUTUS2 Tulevaisuudentutkimuksen menetelmät 5 op Monimuoto-opinnot
Tulevaisuudentutkimus Tulevaisuudentutkimuksen opintokokonaisuus 25 op Monimuoto-opinnot
Valtio-oppi Valtio-opin perusopinnot 25 op Lähiopetus