Avoimen yliopiston Nettiopsu

Avoimen yliopiston Nettiopsu

Verkko-opinnot

Syksy 2017 (1.8. - 31.12.)

Aine Opinnot Laajuus Toteuttaja
Aikuiskasvatustiede Aikuiskasvatustieteen perusopinnot 25 op Turun yliopisto, Turku
Aikuiskasvatustiede Aikuiskasvatustieteen perusopintojen lopputentti 7 op Turun yliopisto, Turku
Aikuiskasvatustiede Aikuiskoulutuksen sosiologia 5 op Turun yliopisto, Turku
Aikuiskasvatustiede Johdatus kasvatustieteisiin 4 op Turun yliopisto, Turku
Arkeologia, kulttuuri-, Suomen ja yleinen historia Arkeologian ja historian perusopinnot 25 op Turun yliopisto, Turku
Arkeologia, kulttuuri-, Suomen ja yleinen historia P2.4. Yleisen historian keskeisiä kysymyksiä 5 op Turun yliopisto, Turku
Asklepios-ohjelma Asklepios-opinnot 15 op Turun yliopisto, Turku
Biologia Genetiikan perusteet 3 op Turun yliopisto, Turku
Business and Innovation Development Introduction to innovation and business 3 op Turun yliopisto, Turku
Erityispedagogiikka Arviointi erityiskasvatuksen kontekstissa 3 op Turun yliopisto, Turku
Erityispedagogiikka Empiiriset tutkimusmenetelmät kasvatustieteissä 4 op Turun yliopisto, Turku
Erityispedagogiikka Erityiskasvatuksen historia 3 op Turun yliopisto, Turku
Erityispedagogiikka Erityiskasvatus osana suomalaista yhteiskuntaa 3 op Turun yliopisto, Turku
Erityispedagogiikka Erityispedagogiikan perusopinnot 25 op Turun yliopisto, Turku
Erityispedagogiikka Erityispedagogiikan perusteet 5 op Turun yliopisto, Turku
Erityispedagogiikka Johdatus kasvatustieteisiin 4 op Turun yliopisto, Turku
Erityispedagogiikka Neurologiset kehityshäiriöt ja vammaisuus 3 op Turun yliopisto, Turku
Erityispedagogiikka Näkökulmia erityispedagogiikkaan 3 op Turun yliopisto, Turku
Erityispedagogiikka Oppimisen edellytykset 3 op Turun yliopisto, Turku
Erityispedagogiikka Perusopintojen kirjallisuus 7 op Turun yliopisto, Turku
Erityispedagogiikka Perusopintojen kirjallisuus 7 op Turun yliopisto, Turku
Erityispedagogiikka Poikkeavuuden teoreettiset tulkinnat 3 op Turun yliopisto, Turku
Erityispedagogiikka Poikkeavuus kulttuurisena ilmiönä 3 op Turun yliopisto, Turku
Erityispedagogiikka Sosiaalis-emotionaaliset vaikeudet ja vahvuudet 3 op Turun yliopisto, Turku
Espanjan kieli ja liikeviestintä Ese3 Kirjallinen viestintä 2 op Turun yliopisto, Turku
Historia A4 Kultt.historian metodologia: A4.1.Digitaaliset ihmistieteet: A4.1.1. Tiedon haku ja hallinta (jat 2 op Turun yliopisto, Turku
Historian, kultt.ja taiteiden tutk.laitoksen yht. P1a. Taiteiden tutkimuksen peruskäsitteet 3 op Lahden kansanopisto
Kasvatustiede Empiiriset tutkimusmenetelmät kasvatustieteissä 4 op Turun yliopisto, Turku
Kasvatustiede Johdanto oppimiseen, opetukseen ja arviointiin 6 op Turun yliopisto, Turku
Kasvatustiede Johdatus kasvatustieteisiin 4 op Turun yliopisto, Turku
Kasvatustiede Kasvatuksen historia 3 op Turun yliopisto, Turku
Kasvatustiede Kasvatuksen psykologia 4 op Turun yliopisto, Turku
Kasvatustiede Kasvatuksen psykologia 4 op Turun yliopisto, Turku
Kasvatustiede Kasvatus- ja koulutussosiologia 4 op Turun yliopisto, Turku
Kasvatustiede Kasvatusfilosofia 3 op Turun yliopisto, Turku
Kasvatustiede Kasvatusfilosofia 3 op Turun yliopisto, Turku
Kasvatustiede Kasvatusfilosofia 3 op Turun yliopisto, Turku
Kasvatustiede Kasvatuspsykologia 4 op Turun yliopisto, Turku
Kasvatustiede Kasvatustieteen perusopinnot 25 op Turun yliopisto, Turku
Kasvatustiede Kasvatustieteen perusopintojen lopputentti 7 op Turun yliopisto, Turku
Kasvatustiede Koulutuksen suunnittelu ja kehittäminen 3 op Turun yliopisto, Turku
Kasvatustiede Koulutuksen vaikuttavuus ja arviointi 4 op Turun yliopisto, Turku
Kasvatustiede Proseminaari 8 op Turun yliopisto, Turku
Kasvatustiede, luokanopett., OKL Turku TVTp6 Tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön projekti 6 op Turun yliopisto, Turku
Kulttuuri- ja elämysmatkailu, Pori Nature, Environment and Tourism 3 op Turun yliopisto, Pori
Kulttuurihistoria A2. Kulttuurihistorian kirjoittaminen (jatkavat opiskelijat) 5 op Turun yliopisto, Turku
Kulttuurihistoria A3 Kulttuurihistorian teemoja: 2. Lukeminen ja kirjoittaminen (jatkavat opiskelijat) 5 op Turun yliopisto, Turku
Kulttuurihistoria A3 Kulttuurihistorian teemoja: 3. Tunteet, aistit ja mielikuvitus (jatkavat opiskelijat) 5 op Turun yliopisto, Turku
Kulttuurihistoria A3 Kulttuurihistorian teemoja: 4. Käsin kosketeltava kulttuuri (jatkavat opiskelijat) 5 op Turun yliopisto, Turku
Kulttuurihistoria A3 Kulttuurihistorian teemoja: 7. Taiteen kulttuurihistoria (jatkavat opiskelijat) 5 op Turun yliopisto, Turku
Kulttuurihistoria A5. Proseminaari (jatkavat opiskelijat) 10 op Turun yliopisto, Turku
Kulttuurihistoria Kulttuurihistoria ja menneisyyden läsnäolo (jatkavat opiskelijat) 5 op Turun yliopisto, Turku
Kulttuurihistoria Kulttuurihistorian aineopinnot 35 op Turun yliopisto, Turku
Kulttuurihistoria Kulttuurihistorian perusopinnot 25 op Turun yliopisto, Turku
Kulttuurihistoria Kulttuurihistorian tutkimusalat 1 (jatkavat opiskelijat) 5 op Turun yliopisto, Turku
Kulttuurihistoria Liikenteen kulttuurihistoriaa 5 op Turun yliopisto, Turku
Kulttuurihistoria Länsimaisen urheilun kulttuurihistoria 5 op Turun yliopisto, Turku
Kulttuurihistoria P1. Kulttuurihistorian aikakaudet 5 op Turun yliopisto, Turku
Kulttuurihistoria P2. Kulttuurihistorian metodologia ja historia (jatkavat opiskelijat) 5 op Turun yliopisto, Turku
Kulttuuriperinnön tutkimus, Pori A5 valinnaisia erikoistumisopintoja, Esinekulttuuri Suomessa - esineitä ajassa ja arjessa 5 op Turun yliopisto, Pori
MDP in Asian Studies Contemporary chinese history 4 op Turun yliopisto, Turku
Maantiede Johdatus maantieteeseen 5 op Turun yliopisto, Turku
Maantiede Kartografian ja geoinformatiikan perusteet 5 op Turun yliopisto, Turku
Maantiede Maantieteen perusopinnot 27 op Turun yliopisto, Turku
Maantiede Poliittinen maantiede 2 op Turun yliopisto, Turku
Maantiede Yhteiskuntamaantiede 3 op Turun yliopisto, Turku
Markkinointi MAe21 Palvelujen johtaminen 6 op Turun yliopisto, Turku
Mediatutkimus Mediakasvatus 5 op Turun yliopisto, Turku
Mediatutkimus, musiikkitiede ja taidehistoria Mediatutkimuksen, taidehistorian ja musiikkitieteen perusopinnot 25 op Turun yliopisto, Turku
Mediatutkimus, musiikkitiede ja taidehistoria P1a. Taiteiden tutkimuksen peruskäsitteet 3 op Turun yliopisto, Turku
Oikeustiede Johdatus oikeustieteeseen (verkko-opinnot) 2 op Turun yliopisto, Turku
Poliittinen historia Kuva ja propaganda 5 op Turun yliopisto, Turku
Poliittinen historia Näkökulmia uuteen sotahistoriaan 5 op Turun yliopisto, Turku
Psykologia Cognitive neuroscience 5 op Turun yliopisto, Turku
Psykologia Kehityspsykologia II 4 op Turun yliopisto, Turku
Psykologia Kehityspsykologian perusteet 5 op Turun yliopisto, Turku
Psykologia Kognitiivisen ja neuropsykologian perusteet 5 op Turun yliopisto, Turku
Psykologia Persoonallisuuspsykologia II 3 op Turun yliopisto, Turku
Psykologia Persoonallisuuspsykologian perusteet / jatkavat 5 op Turun yliopisto, Turku
Psykologia Psykologian aineopinnot 35 op Turun yliopisto, Turku
Psykologia Psykologian historia 4 op Turun yliopisto, Turku
Psykologia Psykologian perusopinnot 25 op Turun yliopisto, Turku
Psykologia Psyykkiset häiriöt 4 op Turun yliopisto, Turku
Psykologia Social psychology I 5 op Turun yliopisto, Turku
Psykologia Terveyden ja mielenterveyden psykologian perusteet 5 op Turun yliopisto, Turku
Psykologia Työ- ja organisaatiopsykologia 3 op Turun yliopisto, Turku
Ruotsin kieli ja liikeviestintä RUe4 Sverigekunskap för ekonomer 3 op Turun yliopisto, Turku
Suomen kieli ja talouselämän viestintä SVe5 Yhteisöviestintä 4 op Turun yliopisto, Turku
Taidehistoria A1 Maailman taide 5 op Turun yliopisto, Turku
Taidehistoria A2 Suomen taide 5 op Turun yliopisto, Turku
Taidehistoria A5g Itämeren alueen taide 5 op Turun yliopisto, Turku
Taidehistoria P2 johdatus taidehistoriaan tieteenalana II (jatkavat opiskelijat) 2 op Turun yliopisto, Turku
Taidehistoria P5 Suomen taidehistorian 1900-luku: kirjallisuus 3 op Turun yliopisto, Turku
Taidehistoria P5 Taiteen historia renessanssista nykyaikaan 3 op Turun yliopisto, Turku
Taidehistoria P6a Tutkimusnäkökulmia taidehistoriaan 3 op Turun yliopisto, Turku
Taidehistoria P6b Harjoitustehtävä (jatkavat opiskelijat) 2 op Turun yliopisto, Turku
Taidehistoria Tutkimusnäkökulmia taidehistoriaan (jatkavat opiskelijat) 3 op Turun yliopisto, Turku
Tietojenkäsittelytiede Ohjelmointiin keskittyvät opinnot 18 op Turun yliopisto, Turku
Tietojenkäsittelytiede Tietojenkäsittelytieteiden perusopinnot 23 op Turun yliopisto, Turku
Tulevaisuudentutkimus Tulevaisuudentutkimuksen tieteellinen perusta 5 op Turun yliopisto, Turku
Uskontotiede P1 Johdanto kulttuurien tutkimukseen 5 op Turun yliopisto, Turku
Uskontotiede P2 Kulttuurinen kohtaaminen ja muutos 5 op Turun yliopisto, Turku
Uskontotiede Uskontotieteen perusopinnot 25 op Turun yliopisto, Turku
Yliopistojen Aasia-verkosto Contemporary east asia 3 op Turun yliopisto, Turku
Ympäristötiede Maailmanlaajuiset ympäristöongelmat 3 op Turun yliopisto, Turku
Ympäristötiede Ympäristöekologia 3 op Turun yliopisto, Turku
Ympäristötiede Ympäristön kemikalisoituminen 3 op Turun yliopisto, Turku
Ympäristötiede Ympäristönsuojelu ja yhteiskunta 3 op Turun yliopisto, Turku
Ympäristötiede Ympäristötieteen kirjallinen harjoitustyö (jatkavat opiskelijat) 5 op Turun yliopisto, Turku
Ympäristötiede Ympäristötieteen perusopinnot 25 op Turun yliopisto, Turku
Ympäristötiede Ympäristötieteen perusopintojen loppukuulustelu (jatkavat opiskelijat) 3 op Turun yliopisto, Turku
Yrittäjyys YRYe Yrittäjyys 3 op Turun yliopisto, Turku