Avoimen yliopiston Nettiopsu

Avoimen yliopiston Nettiopsu

Kesä 2018

1.5. - 31.7.

Aine Opinnot Laajuus Toteuttaja Toteutustapa
Aikuiskasvatustiede Aikuiskasvatuksen psykologia 4 op Turun kesäyliopisto Lähiopetus
Englannin kieli ja liikeviestintä EN1b Business Communication 2 (TY:n perustutkinto-opiskelijat) 3 op Turun yliopisto, Turku Lähiopetus
Englannin kieli ja liikeviestintä EN1b Business Communication 2 (iltaopetus) 3 op Turun yliopisto, Turku Lähiopetus
Erityispedagogiikka Erityispedagogiikan perusopinnot 25 op Turun kesäyliopisto Lähiopetus
Erityispedagogiikka Oppimisen edellytykset (TY:n perustutkinto-opiskelijat) 3 op Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot
Johtaminen ja organisointi JO1 Organisaatiokäyttäytyminen ja johtajuus (TY:n perustutkinto-opiskelijat) 6 op Turun yliopisto, Turku Lähiopetus
Johtaminen ja organisointi JO1 Organisaatiokäyttäytyminen ja johtajuus (iltaopetus) 6 op Turun yliopisto, Turku Lähiopetus
Kasvatustiede Kasvatuspsykologia 4 op Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot
Kasvatustiede Kasvatuspsykologia (TY:n perustutkinto-opiskelijat) 4 op Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot
Kasvatustiede Kasvatustieteen perusopinnot 25 op Turun kesäyliopisto Lähiopetus
Kasvatustiede Koulutuksen suunnittelu ja kehittäminen (TY:n perustutkinto-opiskelijat) 3 op Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot
Kieli- ja viestintäopintojen keskus/englanti English: Academic and Professional Skills I 3 op Turun kesäyliopisto Lähiopetus
Kieli- ja viestintäopintojen keskus/ruotsi Ruotsin kielen kirjallinen ja suullinen viestintä (elokuu) 5 op Turun kesäyliopisto Lähiopetus
Kieli- ja viestintäopintojen keskus/ruotsi Ruotsin kielen kirjallinen ja suullinen viestintä (toukokuu) 5 op Turun kesäyliopisto Lähiopetus
Kieli- ja viestintäopintojen keskus/suomi Suomen kielen kirjallinen viestintä 3 op Turun kesäyliopisto Lähiopetus
Kulttuurihistoria Liikenteen kulttuurihistoriaa 5 op Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot
Oikeustiede Hallinto-oikeus 7 op Turun yliopisto, Turku Lähiopetus
Oikeustiede Johdatus oikeustieteeseen (verkko-opinnot) 2 op Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot
Saksan kieli ja liikeviestintä SA1eAb Kirjallinen liikeviestintä 1 op Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot
Saksan kieli ja liikeviestintä SA1eAb Kirjallinen liikeviestintä (TY:n perustutkinto-opiskelijat) 1 op Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot
Taloustieteiden kvantitatiiviset menetelmät TKMY3 Tilastotieteen perusteet (TY:n perustutkinto-opiskelijat) 3 op Turun yliopisto, Turku Lähiopetus
Taloustieteiden kvantitatiiviset menetelmät TKMY3 Tilastotieteen perusteet (iltaopetus) 3 op Turun yliopisto, Turku Lähiopetus
Ympäristötiede Ympäristöekologia 3 op Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot
Yritysjuridiikka YJ11 Työoikeus (TY:n perustutkinto-opiskelijat) 6 op Turun yliopisto, Turku Lähiopetus
Yritysjuridiikka YJ11 Työoikeus (iltaopetus) 6 op Turun yliopisto, Turku Lähiopetus