Avoimen yliopiston Nettiopsu

Avoimen yliopiston Nettiopsu

Kesä 2018

1.5. - 31.7.

Aine Opinnot Laajuus Toteuttaja Toteutustapa
Aikuiskasvatustiede Aikuiskasvatuksen psykologia 4 op Turun kesäyliopisto Lähiopetus
Aikuiskasvatustiede Aikuiskoulutuksen sosiologia 5 op Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot
Englannin kieli ja liikeviestintä EN1b Business Communication 2 3 op Turun yliopisto, Turku Lähiopetus
Englannin kieli ja liikeviestintä EN1b Business Communication 2 (TY:n perustutkinto-opiskelijat) 3 op Turun yliopisto, Turku Lähiopetus
Erityispedagogiikka Arviointi erityiskasvatuksen kontekstissa 3 op Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot
Erityispedagogiikka Erityispedagogiikan perusopinnot 25 op Turun kesäyliopisto Lähiopetus
Erityispedagogiikka Erityispedagogiikan perusteet 5 op Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot
Erityispedagogiikka Johdatus kasvatustieteisiin 4 op Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot
Erityispedagogiikka Poikkeavuus kulttuurisena ilmiönä 3 op Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot
Erityispedagogiikka Puheen, kielen ja kommunikaation vaikeudet 3 op Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot
Historian, kultt.ja taiteiden tutk.laitoksen yht. Taiteiden tutkimuksen peruskäsitteet 3 op Turun yliopisto, Turku Lähiopetus
Johtaminen ja organisointi JO1 Organisaatiokäyttäytyminen ja johtajuus 6 op Turun yliopisto, Turku Lähiopetus
Johtaminen ja organisointi JO1 Organisaatiokäyttäytyminen ja johtajuus (TY:n perustutkinto-opiskelijat) 6 op Turun yliopisto, Turku Lähiopetus
Kasvatustiede Johdanto oppimiseen, opetukseen ja arviointiin 6 op Turun kesäyliopisto Lähiopetus
Kasvatustiede Johdatus kasvatustieteisiin 4 op Turun kesäyliopisto Lähiopetus
Kasvatustiede Kasvatuksen historia 3 op Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot
Kasvatustiede Kasvatuksen psykologia 4 op Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot
Kasvatustiede Kasvatus- ja koulutussosiologia AUKI 4 op Turun kesäyliopisto Lähiopetus
Kasvatustiede Kasvatuspsykologia AUKI 4 op Turun kesäyliopisto Lähiopetus
Kasvatustiede Kasvatuspsykologia 4 op Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot
Kasvatustiede Kasvatuspsykologia (TY:n perustutkinto-opiskelijat) 4 op Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot
Kasvatustiede Kasvatustieteen perusopinnot 25 op Turun kesäyliopisto Lähiopetus
Kasvatustiede Koulutuksen suunnittelu ja kehittäminen 3 op Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot
Kasvatustiede Koulutuksen suunnittelu ja kehittäminen (TY:n perustutkinto-opiskelijat) 3 op Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot
Kasvatustiede Proseminaari 8 op Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot
Kasvatustiede, luokanopett., OKL Turku Ec5 Erityiset oppimisvaikeudet 3 op Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot
Kasvatustiede, luokanopett., OKL Turku Ec5 Erityiset oppimisvaikeudet 3 op Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot
Kieli- ja viestintäopintojen keskus/englanti English: Academic and Professional Skills I 3 op Turun kesäyliopisto Lähiopetus
Kieli- ja viestintäopintojen keskus/ruotsi Ruotsin kielen kirjallinen ja suullinen viestintä 5 op Turun yliopisto, Turku Lähiopetus
Kieli- ja viestintäopintojen keskus/ruotsi Ruotsin kielen kirjallinen ja suullinen viestintä (TY:n tutkinto-opiskelijat) 5 op Turun yliopisto, Turku Lähiopetus
Kieli- ja viestintäopintojen keskus/ruotsi Ruotsin kielen kirjallinen ja suullinen viestintä (toukokuu) 5 op Turun kesäyliopisto Lähiopetus
Kieli- ja viestintäopintojen keskus/ruotsi Ruotsin valmentava kurssi 2 op Turun yliopisto, Turku Lähiopetus
Kieli- ja viestintäopintojen keskus/ruotsi Ruotsin valmentava kurssi (TY:n tutkinto-opiskelijat) 2 op Turun yliopisto, Turku Lähiopetus
Kieli- ja viestintäopintojen keskus/suomi Suomen kielen kirjallinen viestintä 3 op Turun yliopisto, Turku Lähiopetus
Kieli- ja viestintäopintojen keskus/suomi Suomen kielen kirjallinen viestintä 3 op Turun kesäyliopisto Lähiopetus
Kieli- ja viestintäopintojen keskus/suomi Suomen kielen kirjallinen viestintä (TY:n tutkinto-opiskelijat) 3 op Turun yliopisto, Turku Lähiopetus
Kulttuurihistoria Liikenteen kulttuurihistoriaa 5 op Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot
Maantiede Aluemaantieteen perusteet 5 op Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot
Maantiede Aluemaantieteen perusteet (TY:n perustutkinto-opiskelijat) 5 op Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot
Maantiede Johdatus maantieteeseen 5 op Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot
Maantiede Johdatus maantieteeseen (TY:n perustutkinto-opiskelijat) 5 op Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot
Maantiede Klimatologia 3 op Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot
Maantiede Klimatologia (TY:n perustutkinto-opiskelijat) 3 op Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot
Maantiede Luonnonvarojen maantiede 4 op Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot
Maantiede Luonnonvarojen maantiede (TY:n perustutkinto-opiskelijat) 4 op Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot
Oikeustiede Hallinto-oikeus 7 op Turun yliopisto, Turku Lähiopetus
Oikeustiede Johdatus oikeustieteeseen (verkko-opinnot) 2 op Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot
Psykologia Kehityspsykologian perusteet 5 op Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot
Psykologia Kehityspsykologian perusteet (TY:n perustutkinto-opiskelijat) 5 op Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot
Psykologia Kognitiivisen ja neuropsykologian perusteet 5 op Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot
Psykologia Kognitiivisen ja neuropsykologian perusteet (TY:n perustutkinto-opiskelijat) 5 op Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot
Psykologia Persoonallisuuspsykologian perusteet 5 op Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot
Psykologia Persoonallisuuspsykologian perusteet (TY:n perustutkinto-opiskelijat) 5 op Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot
Psykologia Terveyden ja mielenterveyden psykologian perusteet 5 op Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot
Psykologia Terveyden ja mielenterveyden psykologian perusteet (TY:n perustutkinto-opiskelijat) 5 op Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot
Saksan kieli ja liikeviestintä SA1eAb Kirjallinen liikeviestintä 1 op Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot
Saksan kieli ja liikeviestintä SA1eAb Kirjallinen liikeviestintä (TY:n perustutkinto-opiskelijat) 1 op Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot
Taidehistoria P2 Näkökulmia kuviin ja ääniin, essee (jatkavat opiskelijat) 3 op Turun yliopisto, Turku Lähiopetus
Taidehistoria P2 Näkökulmia kuviin ja ääniin, essee (jatkavat opiskelijat) 3 op Turun yliopisto, Turku Lähiopetus
Taidehistoria P2 Näkökulmia kuviin ja ääniin, essee (jatkavat opiskelijat) 2 op Turun yliopisto, Turku Lähiopetus
Taidehistoria P5 Taiteen historia renessanssista nykyaikaan (jatkavat opiskelijat) 3 op Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot
Taloustieteiden kvantitatiiviset menetelmät TKMY3 Tilastotieteen perusteet 3 op Turun yliopisto, Turku Lähiopetus
Taloustieteiden kvantitatiiviset menetelmät TKMY3 Tilastotieteen perusteet (TY:n perustutkinto-opiskelijat) 3 op Turun yliopisto, Turku Lähiopetus
Taloustieteiden kvantitatiiviset menetelmät TKMY3 Tilastotieteen perusteet, tenttioikeus (TY:n perustutkinto-opiskelijat) 3 op Turun yliopisto, Turku Lähiopetus
Taloustieteiden kvantitatiiviset menetelmät TKMY3 Tilastotieteen perusteet, tenttioikeus (TY:n perustutkinto-opiskelijat) 3 op Turun yliopisto, Turku Lähiopetus
Tulevaisuudentutkimus TUTU5 Vaihtuvateemainen tulevaisuudentutkimuksen opintojakso 5 op Turun yliopisto, Turku Monimuoto-opinnot
Tulevaisuudentutkimus TUTUS3 tulevaisuudentutkimuksen menetelmien soveltaminen 5 op Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot
Ympäristötiede Valinnainen: Ihmiskunnan energiakriisi, kirjatentti (jatkavat opiskelijat) 2 op Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot
Ympäristötiede Ympäristötieteen kirjallinen harjoitustyö (jatkavat opiskelijat) 2 op Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot
Yritysjuridiikka YJ11 Työoikeus 6 op Turun yliopisto, Turku Lähiopetus
Yritysjuridiikka YJ11 Työoikeus (TY:n perustutkinto-opiskelijat) 6 op Turun yliopisto, Turku Lähiopetus