Avoimen yliopiston Nettiopsu

Avoimen yliopiston Nettiopsu

Kevät 2018

1.1. - 30.4.

Aine Opinnot Laajuus Toteuttaja Toteutustapa
Aikuiskasvatustiede Aikuis- ja työelämän koulutus AUKI 5 op Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot
Aikuiskasvatustiede Aikuiskasvatuksen psykologia 4 op Rauman kansalaisopisto Monimuoto-opinnot
Aikuiskasvatustiede Aikuiskasvatuksen psykologia 4 op Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot
Aikuiskasvatustiede Aikuiskasvatustieteen perusopinnot AUKI 25 op Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot
Aikuiskasvatustiede Aikuiskasvatustieteen perusopintojen lopputentti AUKI 7 op Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot
Aikuiskasvatustiede Aikuiskoulutuksen sosiologia 5 op Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot
Alkukasvatus Aka5 Taito- ja taideaineet (jatkavat opiskelijat) 3 op Turun kesäyliopisto Lähiopetus
Arkeologia Arkeologian aineopinnot 35 op Turun yliopisto, Turku Lähiopetus
Arkeologia, kulttuuri-, Suomen ja yleinen historia Arkeologian ja historian perusopinnot 25 op Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot
Arkeologia, kulttuuri-, Suomen ja yleinen historia P1. Historian taito AUKI 5 op Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot
Arkeologia, kulttuuri-, Suomen ja yleinen historia P2.1. Avauksia arkeologiaan AUKI 5 op Alkio-opisto Monimuoto-opinnot
Arkeologia, kulttuuri-, Suomen ja yleinen historia P2.2. Avauksia arkeologiaan 5 op Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot
Asklepios-ohjelma Monikulttuurinen terveydenhuolto 3 op Hämeen kesäyliopisto, Forssa (Wahren-opisto) Monimuoto-opinnot
Asklepios-ohjelma Monikulttuurinen terveydenhuolto 3 op Salon kansalaisopisto, Salo Monimuoto-opinnot
Asklepios-ohjelma Monikulttuurinen terveydenhuolto 3 op Kainuun kesäyliopisto Monimuoto-opinnot
Asklepios-ohjelma Monikulttuurinen terveydenhuolto AUKI 3 op Kianta-Opisto Monimuoto-opinnot
Asklepios-ohjelma Monikulttuurinen terveydenhuolto 3 op Etelä-Pohjanmaan opisto Monimuoto-opinnot
Asklepios-ohjelma Monikulttuurinen terveydenhuolto AUKI 3 op Lapin kesäyliopisto Monimuoto-opinnot
Asklepios-ohjelma Monikulttuurinen terveydenhuolto AUKI 3 op Keski-Pohjanmaan kesäyliopisto Monimuoto-opinnot
Asklepios-ohjelma Monikulttuurinen terveydenhuolto AUKI 3 op Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopisto, Ylivieska Monimuoto-opinnot
Asklepios-ohjelma Monikulttuurinen terveydenhuolto AUKI 3 op Jyväskylän kesäyliopisto Monimuoto-opinnot
Asklepios-ohjelma Monikulttuurinen terveydenhuolto AUKI 3 op Helsingin Aikuisopisto Monimuoto-opinnot
Asklepios-ohjelma Monikulttuurinen terveydenhuolto AUKI 3 op Etelä-Karjalan kesäyliopisto, Lappeenranta Monimuoto-opinnot
Asklepios-ohjelma Monikulttuurinen terveydenhuolto AUKI 3 op Hiiden Opisto Monimuoto-opinnot
Asklepios-ohjelma Monikulttuurinen terveydenhuolto AUKI 3 op Päijät-Hämeen kesäyliopisto Monimuoto-opinnot
Asklepios-ohjelma Monikulttuurinen terveydenhuolto AUKI 3 op Turun kesäyliopisto Monimuoto-opinnot
Asklepios-ohjelma Monikulttuurinen terveydenhuolto AUKI 3 op Porin seudun kansalaisopisto Monimuoto-opinnot
Asklepios-ohjelma Monikulttuurinen terveydenhuolto AUKI 3 op Kymenlaakson kesäyliopisto, Kotka Monimuoto-opinnot
Biokemia Mikrobiologia - teoria 4 op Turun yliopisto, Turku Lähiopetus
Biokemia Molekyylibiologia - teoria 4 op Turun yliopisto, Turku Lähiopetus
Biolääketiede Ihmisen rakenne ja toiminta, osa I 3 op Turun yliopisto, Turku Lähiopetus
Englannin kieli ja liikeviestintä EN1a Business Communication 1 3 op Turun yliopisto, Turku Lähiopetus
Englannin kieli ja liikeviestintä EN1b Business Communication 2 3 op Turun yliopisto, Turku Lähiopetus
Erityispedagogiikka Empiiriset tutkimusmenetelmät kasvatustieteissä 4 op Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot
Erityispedagogiikka Empiiriset tutkimusmenetelmät kasvatustieteissä 4 op Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot
Erityispedagogiikka Erityiskasvatuksen historia AUKI 3 op Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot
Erityispedagogiikka Erityiskasvatus osana suomalaista yhteiskuntaa 3 op Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot
Erityispedagogiikka Erityispedagogiikan aineopinnot AUKI 35 op Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot
Erityispedagogiikka Erityispedagogiikan perusopinnot AUKI 25 op Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot
Erityispedagogiikka Erityispedagogiikan perusopinnot 25 op Kainuun kesäyliopisto Monimuoto-opinnot
Erityispedagogiikka Erityispedagogiikan perusopinnot 25 op Porin seudun kansalaisopisto Monimuoto-opinnot
Erityispedagogiikka Johdatus kasvatustieteisiin 4 op Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot
Erityispedagogiikka Koulutuksen vaikuttavuus ja arviointi 2 op Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot
Erityispedagogiikka Näkökulmia erityispedagogiikkaan 3 op Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot
Erityispedagogiikka Oppimisen edellytykset AUKI 3 op Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot
Erityispedagogiikka Poikkeavuus kulttuurisena ilmiönä 3 op Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot
Erityispedagogiikka Poikkeavuus kulttuurisena ilmiönä 3 op Kainuun kesäyliopisto Monimuoto-opinnot
Erityispedagogiikka Puheen, kielen ja kommunikaation vaikeudet AUKI 3 op Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot
Espanjan kieli ja liikeviestintä ES0b Espanjan alkeiskurssi II (iltaopetus) 4 op Turun yliopisto, Turku Lähiopetus
Espanjan kieli ja liikeviestintä ES0b Espanjan alkeiskurssi II (ryhmä 1) 4 op Turun yliopisto, Turku Lähiopetus
Espanjan kieli ja liikeviestintä ES0b Espanjan alkeiskurssi II (ryhmä 2) 4 op Turun yliopisto, Turku Lähiopetus
Espanjan kieli ja liikeviestintä ES1a Jatkokurssi 3 op Turun yliopisto, Turku Lähiopetus
Espanjan kieli ja liikeviestintä ES4a Suullinen viestintä 1 2 op Turun yliopisto, Turku Lähiopetus
Espanjan kieli ja liikeviestintä Ese3 Kirjallinen viestintä 2 op Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot
Espanjan kieli ja liikeviestintä, Pori PES0b Espanjan alkeiskurssi II 4 op Turun yliopisto, Pori Lähiopetus
Espanjan kieli ja liikeviestintä, Pori PES1b Espanjan maantuntemus 1 op Turun yliopisto, Pori Lähiopetus
Espanjan kieli ja liikeviestintä, Pori PES1c Espanjan liikekieli AUKI 2 op Turun yliopisto, Pori Lähiopetus
Filosofia P2 Filosofian historia AUKI 3 op Turun yliopisto, Turku Lähiopetus
Filosofia P4 Tietoteoria ja tieteenfilosofia 3 op Turun yliopisto, Turku Lähiopetus
Filosofia P5 Metafysiikka I AUKI 3 op Turun yliopisto, Turku Lähiopetus
Filosofia P6 Etiikka I 3 op Turun yliopisto, Turku Lähiopetus
Filosofia Yhteiskuntakäsitykset ja kriittinen ajattelu 3 op Turun yliopisto, Turku Lähiopetus
Fysiikka Fysiikan peruskurssi 3 4 op Turun yliopisto, Turku Lähiopetus
Fysiikka Fysiikan peruskurssi 4 AUKI 4 op Turun yliopisto, Turku Lähiopetus
Historia Suomen historian linjat ja murrokset AUKI 5 op Tampereen kesäyliopisto Lähiopetus
Hoitotiede Gerontologia: Ikääntyminen murroksessa 5 op Turun kesäyliopisto Monimuoto-opinnot
Hoitotiede Gerontologia: Ikääntyminen murroksessa 5 op Etelä-Karjalan kesäyliopisto, Imatra Monimuoto-opinnot
Hoitotiede Gerontologia: Ikääntyminen murroksessa 5 op Hiiden Opisto Monimuoto-opinnot
Hoitotiede Gerontologia: Ikääntyminen murroksessa 5 op Turun yliopisto, Turku Monimuoto-opinnot
Hoitotiede Gerontologia: Ikääntyminen murroksessa 5 op Lapin kesäyliopisto Monimuoto-opinnot
Hoitotiede Gerontologia: Ikääntyminen murroksessa 5 op Helsingin Aikuisopisto Monimuoto-opinnot
Hoitotiede Gerontologia: Ikääntyminen murroksessa 5 op Somero-opisto Monimuoto-opinnot
Hoitotiede Gerontologia: Ikääntyminen murroksessa 5 op Rauman kansalaisopisto Monimuoto-opinnot
Hoitotiede Gerontologia: Ikääntyminen murroksessa 5 op Porin seudun kansalaisopisto Monimuoto-opinnot
Hoitotiede Gerontologia: Ikääntyneen asiakkaan terveys ja sen arviointi 5 op Hiiden Opisto Monimuoto-opinnot
Hoitotiede Gerontologia: Ikääntyneen asiakkaan terveys ja sen arviointi 5 op Rauman kansalaisopisto Monimuoto-opinnot
Hoitotiede Gerontologia: Ikääntyneen asiakkaan terveys ja sen arviointi AUKI 5 op Turun kesäyliopisto Monimuoto-opinnot
Hoitotiede Gerontologia: Ikääntyneen asiakkaan terveys ja sen arviointi AUKI 5 op Helsingin Aikuisopisto Monimuoto-opinnot
Hoitotiede Gerontologia: Ikääntyneen asiakkaan terveys ja sen arviointi AUKI 5 op Lapin kesäyliopisto Monimuoto-opinnot
Hoitotiede Gerontologia: Ikääntyneen asiakkaan terveys ja sen arviointi AUKI 5 op Porin seudun kansalaisopisto Monimuoto-opinnot
Hoitotiede Gerontologia: Ikääntyneen asiakkaan terveys ja sen arviointi AUKI 5 op Etelä-Karjalan kesäyliopisto, Imatra Monimuoto-opinnot
Hoitotiede Hoidon ja hoitotieteen filosofia (perusopinnot) AUKI 9 op Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot
Hoitotiede Hoidon ja hoitotieteen filosofia 1 (aineopinnot) jatkavat opiskelijat 7 op Turun yliopisto, Turku Monimuoto-opinnot
Hoitotiede Hoitotieteen perusopinnot AUKI 25 op Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot
Hoitotiede Hoitotieteen tutkimusmetodiikka, aineopinnot (jatkavat opiskelijat) 6 op Turun yliopisto, Turku Monimuoto-opinnot
Hoitotiede Tutkielma hoitotieteen aineopinnot (jatkavat opiskelijat) AUKI 6 op Turun yliopisto, Turku Lähiopetus
Hoitotiede Tutkielmaseminaari hoitotieteen aineopinnot (jatkavat opiskelijat) AUKI 4 op Turun yliopisto, Turku Lähiopetus
Johtaminen ja organisointi JO10 Liikkeenjohdon konsultointi AUKI 6 op Turun yliopisto, Turku Lähiopetus
Johtaminen ja organisointi JO2 Henkilöstöjohtaminen 6 op Turun yliopisto, Turku Lähiopetus
Johtaminen ja organisointi JO4 Organisaatio ja toimintaympäristö AUKI 6 op Turun yliopisto, Turku Lähiopetus
Johtaminen ja organisointi JO6 Työpsykologia AUKI 6 op Turun yliopisto, Turku Lähiopetus
Johtaminen ja organisointi JOYe Johtamisen perusteet 3 op Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot
Johtaminen ja organisointi JOe6 Työpsykologia 6 op Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot
Johtaminen ja organisointi, Pori PJ01 Human resource management AUKI 5 op Hämeen kesäyliopisto, Hämeenlinna Lähiopetus
Johtaminen ja organisointi, Pori PJ01 Human resource management 5 op Rauman kansalaisopisto Monimuoto-opinnot
Johtaminen ja organisointi, Pori PJ01 Human resource management AUKI 5 op Etelä-Pohjanmaan opisto Lähiopetus
Johtaminen ja organisointi, Pori PJ01 Human resource management AUKI 5 op Päijät-Hämeen kesäyliopisto Lähiopetus
Johtaminen ja organisointi, Pori PJO13 Muutoksen johtaminen 5 op Hämeen kesäyliopisto, Hämeenlinna Lähiopetus
Johtaminen ja organisointi, Pori PJO13 Muutoksen johtaminen 5 op Päijät-Hämeen kesäyliopisto Lähiopetus
Johtaminen ja organisointi, Pori PJO13 Muutoksen johtaminen AUKI 5 op Turun yliopisto, Pori Lähiopetus
Johtaminen ja organisointi, Pori PJO7 Strateginen johtaminen 5 op Turun yliopisto, Pori Lähiopetus
Johtaminen ja organisointi, Pori PJOY1 Organisaatiot ja johtaminen AUKI 5 op Päijät-Hämeen kesäyliopisto Lähiopetus
Kansainvälinen liiketoiminta KV2/TM34/YR9 Business Intelligence and the Global Business Environment AUKI 6 op Turun yliopisto, Turku Lähiopetus
Kansainvälinen liiketoiminta KV31/TM35 Doing Business in Asia-Pacific AUKI 3 op Turun yliopisto, Turku Lähiopetus
Kansainvälinen liiketoiminta KV4/YR10 Exports and SME Internationalisation AUKI 6 op Turun yliopisto, Turku Lähiopetus
Kansainvälinen liiketoiminta KVS14/TMS36 Investment Opportunities in Eastern Europe 6 op Turun yliopisto, Turku Lähiopetus
Kansainvälinen liiketoiminta KVYe Kansainvälisen liiketoiminnan perusteet AUKI 3 op Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot
Kasvatustiede Empiiriset tutkimusmenetelmät kasvatustieteissä 4 op Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot
Kasvatustiede Johdanto oppimiseen, opetukseen ja arviointiin 6 op Sastamalan opisto Monimuoto-opinnot
Kasvatustiede Johdanto oppimiseen, opetukseen ja arviointiin 6 op Porin seudun kansalaisopisto Monimuoto-opinnot
Kasvatustiede Johdanto oppimiseen, opetukseen ja arviointiin AUKI 6 op Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot
Kasvatustiede Johdatus kasvatustieteisiin AUKI 4 op Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot
Kasvatustiede Kasvatuksen historia 3 op Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot
Kasvatustiede Kasvatus- ja koulutussosiologia AUKI 4 op Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot
Kasvatustiede Kasvatusfilosofia 3 op Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot
Kasvatustiede Kasvatuspsykologia AUKI 4 op Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot
Kasvatustiede Kasvatuspsykologia AUKI 4 op Turun yliopisto, Turku Monimuoto-opinnot
Kasvatustiede Kasvatuspsykologia (yhteistyölukioiden oppilaille) 4 op Turun yliopisto, Turku Lähiopetus
Kasvatustiede Kasvatustieteen aineopinnot AUKI 35 op Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot
Kasvatustiede Kasvatustieteen perusopinnot 25 op Sastamalan opisto Monimuoto-opinnot
Kasvatustiede Kasvatustieteen perusopinnot 25 op Porin seudun kansalaisopisto Monimuoto-opinnot
Kasvatustiede Kasvatustieteen perusopinnot AUKI 25 op Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot
Kasvatustiede Kasvatustieteen perusopintojen lopputentti 7 op Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot
Kasvatustiede Koulutuksen suunnittelu ja kehittäminen AUKI 3 op Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot
Kasvatustiede Koulutuksen suunnittelu ja kehittäminen AUKI 3 op Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot
Kasvatustiede Koulutuksen vaikuttavuus ja arviointi 4 op Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot
Kasvatustiede Koulutuspolitiikka AUKI 6 op Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot
Kasvatustiede Proseminaari 8 op Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot
Kasvatustiede, kasvatustieteiden laitos KKV5 Tilastolliset perustaidot 6 op Turun yliopisto, Turku Monimuoto-opinnot
Kasvatustiede, luokanopett., OKL Turku Ec5 Erityiset oppimisvaikeudet 3 op Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot
Kemia Kemia III 4 op Kainuun kesäyliopisto Monimuoto-opinnot
Kemia Kemia III 4 op Turun yliopisto, Turku Lähiopetus
Kemia Kemia III AUKI 4 op Etelä-Pohjanmaan opisto Monimuoto-opinnot
Kemia Kemia IV 4 op Kainuun kesäyliopisto Monimuoto-opinnot
Kemia Kemia IV AUKI 4 op Rovala-Opisto Monimuoto-opinnot
Kemia Kemia IV AUKI 4 op Etelä-Pohjanmaan opisto Monimuoto-opinnot
Kemia Kemia IV AUKI 4 op Turun yliopisto, Turku Lähiopetus
Kieli- ja viestintäopintojen keskus/englanti English: Academic and Professional Skills I 3 op Turun yliopisto, Turku Lähiopetus
Kieli- ja viestintäopintojen keskus/puheviestintä Palautteenantotaito 3 op Turun kesäyliopisto Lähiopetus
Kieli- ja viestintäopintojen keskus/puheviestintä Puhetekniikka 3 op Turun yliopisto, Turku Lähiopetus
Kieli- ja viestintäopintojen keskus/puheviestintä Puheviestinnän perusteet AUKI 2 op Lahden kansanopisto Lähiopetus
Kieli- ja viestintäopintojen keskus/puheviestintä Puheviestinnän perusteet 2 op Turun yliopisto, Turku Lähiopetus
Kieli- ja viestintäopintojen keskus/puheviestintä Puheviestinnän perusteet AUKI 2 op Turun kristillinen opisto Lähiopetus
Kieli- ja viestintäopintojen keskus/ruotsi Ruotsin kielen kirjallinen ja suullinen viestintä 5 op Porin seudun kansalaisopisto Lähiopetus
Kieli- ja viestintäopintojen keskus/ruotsi Ruotsin kielen kirjallinen ja suullinen viestintä 5 op Hiiden Opisto Lähiopetus
Kieli- ja viestintäopintojen keskus/ruotsi Ruotsin kielen kirjallinen ja suullinen viestintä 5 op Turun yliopisto, Turku Lähiopetus
Kieli- ja viestintäopintojen keskus/ruotsi Ruotsin kielen kirjallinen ja suullinen viestintä AUKI 5 op Salon kansalaisopisto, Salo Lähiopetus
Kieli- ja viestintäopintojen keskus/suomi Suomen kielen kirjallinen viestintä 3 op Turun yliopisto, Turku Lähiopetus
Kieli- ja viestintäopintojen keskus/suomi Suomen kielen kirjallinen viestintä 3 op Päijät-Hämeen kesäyliopisto Lähiopetus
Kreikkalainen filologia Antiikin filosofia 2 op Turun yliopisto, Turku Lähiopetus
Kreikkalainen filologia Antiikin kielet tieteen ja kulttuurin välittäjinä 2 op Turun yliopisto, Turku Lähiopetus
Kreikkalainen filologia Kreikan historia 5 op Turun yliopisto, Turku Lähiopetus
Kreikkalainen filologia Kreikan kielen jatkokurssi 5 op Turun yliopisto, Turku Lähiopetus
Kulttuuri- ja elämysmatkailu, Pori 6.2 turismi ja elämysteollisuus leikillistyvässä maailmassa 3 op Turun yliopisto, Pori Lähiopetus
Kulttuuri- ja elämysmatkailu, Pori Paikan ja ajallisuuden ulottuvuuksia matkailussa 3 op Turun yliopisto, Pori Lähiopetus
Kulttuurihistoria Itsenäisen Suomen kulttuurihistoria AUKI 5 op Mikkelin kesäyliopisto Lähiopetus
Kulttuurihistoria Kulttuurien kohtaamisen historiaa AUKI 3 op Helsingin seudun kesäyliopisto Monimuoto-opinnot
Kulttuurihistoria Kulttuurihistorian aineopinnot 35 op Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot
Kulttuurihistoria Kulttuurihistorian perusopinnot 25 op Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot
Kulttuurihistoria P2. Kulttuurihistorian metodologia ja historia 5 op Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot
LL-tutkinto, valinnaisopinnot Lihavuus 4 op Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot
LL-tutkinto, valinnaisopinnot Lihavuus, Turun lääketiet. tiedekunnan perustutkinto-opiskelijat AUKI 4 op Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot
Laskentatoimi ja rahoitus LR01A Tilinpäätös ja verosuunnittelu AUKI 3 op Turun yliopisto, Turku Lähiopetus
Laskentatoimi ja rahoitus LR03 Rahoituksen perusteet 5 op Turun yliopisto, Turku Lähiopetus
Laskentatoimi ja rahoitus LR05 Rahoituksen jatkokurssi AUKI 5 op Turun yliopisto, Turku Lähiopetus
Laskentatoimi ja rahoitus LR07,2 Tilinpäätösanalyysi AUKI 3 op Turun yliopisto, Turku Lähiopetus
Laskentatoimi ja rahoitus LR09/TJ6 Taloushallinnon tietojärjestelmät AUKI 3 op Turun yliopisto, Turku Lähiopetus
Laskentatoimi ja rahoitus LR10 Konsernilaskenta AUKI 3 op Turun yliopisto, Turku Lähiopetus
Laskentatoimi ja rahoitus LRYA Kirjanpito ja tilinpäätös (iltaopetus) 4 op Turun yliopisto, Turku Lähiopetus
Laskentatoimi ja rahoitus LRYA Kirjanpito ja tilinpäätös, tenttioikeus 4 op Turun yliopisto, Turku Lähiopetus
Laskentatoimi ja rahoitus LRYB Kustannuslaskennan perusteet (iltaopetus) 3 op Turun yliopisto, Turku Lähiopetus
Laskentatoimi ja rahoitus LRYB Kustannuslaskennan perusteet, tenttioikeus 3 op Turun yliopisto, Turku Lähiopetus
Laskentatoimi ja rahoitus, Pori PLR2A Tilinpäätös-ja verosuunnittelu 4 op Turun yliopisto, Pori Lähiopetus
Laskentatoimi ja rahoitus, Pori PLR4/PJO35/PMA35 Yritysrahoitus AUKI 4 op Turun yliopisto, Pori Lähiopetus
Laskentatoimi ja rahoitus, Pori PLRY1, 1 osa Kirjanpito ja tilinpäätös 3 op Turun yliopisto, Pori Lähiopetus
Lastentautioppi Koululaisen ravitsemus AUKI 3 op Turun yliopisto, Turku Lähiopetus
Latinalainen filologia Antiikin filosofia 2 op Turun yliopisto, Turku Lähiopetus
Latinalainen filologia Antiikin kielet tieteen ja kulttuurin välittäjinä 2 op Turun yliopisto, Turku Lähiopetus
Latinalainen filologia Latinan jatkokurssi 5 op Turun yliopisto, Turku Lähiopetus
Liiketoimintaosaaminen LTO3 Projektijohtaminen 3 op Turun yliopisto, Turku Monimuoto-opinnot
Luova kirjoittaminen Draaman kirjoittaminen II AUKI 4 op Tampereen kesäyliopisto Lähiopetus
Luova kirjoittaminen Luovan kirjoittamisen perusopinnot AUKI 25 op Lapin kesäyliopisto Lähiopetus
Luova kirjoittaminen Luovan kirjoittamisen perusopinnot AUKI 25 op Kainuun kesäyliopisto Lähiopetus
Luova kirjoittaminen P2. Proosan kirjoittaminen AUKI 6 op Helsingin kaupungin suomenkielinen työväenopisto Lähiopetus
Luova kirjoittaminen P3. Lyriikan kirjoittaminen (jatkavat opiskelijat) AUKI 4 op Turun yliopisto, Turku Lähiopetus
Luova kirjoittaminen P4. Draaman kirjoittaminen (jatkavat opiskelijat) 4 op Turun yliopisto, Turku Lähiopetus
Luova kirjoittaminen P5. Tietokirjoittaminen AUKI 4 op Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopisto, Oulu Lähiopetus
Luova kirjoittaminen P5. Tietokirjoittaminen AUKI 4 op Helsingin kaupungin suomenkielinen työväenopisto Lähiopetus
Luova kirjoittaminen P5. Tietokirjoittaminen (jatkavat opiskelijat) 4 op Turun yliopisto, Turku Lähiopetus
Lääketieteellinen biokemia ja genetiikka Molekyylilääketieteen kurssi 3 op Turun yliopisto, Turku Lähiopetus
MDP in Asian Studies Business Environment of Japan and South Korea AUKI 5 op Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot
MDP in Asian Studies Contemporary chinese history AUKI 4 op Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot
MDP in Asian Studies New Dynamics of Regionalization in East and Southeast Asia 5 op Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot
Maantiede Kartografian ja geoinformatiikan perusteet (jatkavat opiskelijat) 5 op Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot
Maantiede Klimatologia 3 op Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot
Maantiede Luonnonvarojen maantiede AUKI 4 op Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot
Maantiede Maantieteen perusopinnot 27 op Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot
Maantiede Yhteiskuntamaantiede (jatkavat opiskelijat) 3 op Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot
Maisemantutkimus, Pori A6 yhdyskuntasuunnittelu 4 op Turun yliopisto, Pori Lähiopetus
Markkinointi MA12 Kuluttajakäyttäytyminen 6 op Turun yliopisto, Turku Lähiopetus
Markkinointi MA13 Markkinointiviestintä 6 op Turun yliopisto, Turku Lähiopetus
Markkinointi MA14 B2B-markkinointi 6 op Turun yliopisto, Turku Lähiopetus
Markkinointi, Pori PMA12 Asiakas- ja liikesuhteiden johtaminen 5 op Turun yliopisto, Pori Lähiopetus
Markkinointi, Pori PMA1B Markkinoinnin johtaminen 5 op Turun yliopisto, Pori Lähiopetus
Markkinointi, Pori PMA28 Kuluttajan ja organisaation ostokäyttäytyminen AUKI 5 op Turun yliopisto, Pori Lähiopetus
Mediatutkimus Mediakasvatus AUKI 5 op Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot
Mediatutkimus Puheviestinnän opettaminen ja arviointi 5 op Turun yliopisto, Turku Lähiopetus
Mediatutkimus, musiikkitiede ja taidehistoria Muuttuva taide ja kulttuuri 5 op Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot
Mediatutkimus, musiikkitiede ja taidehistoria P4 Muuttuva taide ja kulttuuri AUKI 5 op Lahden kansanopisto Verkko-opinnot
Museologia, Pori P1 johdatus museologiaan 4 op Turun yliopisto, Pori Lähiopetus
Museologia, Pori P2 museot yhteiskunnallisina toimijoina 4 op Turun yliopisto, Pori Lähiopetus
Oikeustiede Hallinto-oikeus AUKI 7 op Päijät-Hämeen kesäyliopisto Lähiopetus
Oikeustiede Hallinto-oikeus AUKI 7 op Helsingin evankelinen opisto Lähiopetus
Oikeustiede Hallinto-oikeus AUKI 7 op Jyväskylän kesäyliopisto Lähiopetus
Oikeustiede Hallinto-oikeus 7 op Etelä-Pohjanmaan opisto Lähiopetus
Oikeustiede Johdatus oikeustieteeseen (verkko-opinnot) AUKI 2 op Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot
Oikeustiede Kansainvälinen oikeus 6 op Työväen akatemia Lähiopetus
Oikeustiede Kansainvälinen oikeus 6 op Jyväskylän kesäyliopisto Lähiopetus
Oikeustiede Kansainvälinen oikeus 6 op Etelä-Pohjanmaan opisto Lähiopetus
Oikeustiede Kauppaoikeus 7 op Turun yliopisto, Turku Lähiopetus
Oikeustiede Oikeushistoria AUKI 6 op Turun yliopisto, Turku Lähiopetus
Oikeustiede Oikeushistoria AUKI 6 op Tampereen kesäyliopisto Lähiopetus
Oikeustiede Oikeushistoria 6 op Etelä-Pohjanmaan opisto Lähiopetus
Oikeustiede Perhe- ja jäämistöoikeus AUKI 7 op Rovala-Opisto Monimuoto-opinnot
Oikeustiede Rikosoikeus 8 op Päijät-Hämeen kesäyliopisto Lähiopetus
Oikeustiede Rikosoikeus 8 op Turun yliopisto, Turku Lähiopetus
Oikeustiede Rikosoikeus 8 op Jyväskylän kesäyliopisto Lähiopetus
Oikeustiede Rikosoikeus AUKI 8 op Turun kristillinen opisto Lähiopetus
Oikeustiede Taitava opiskelu ja oppiminen AUKI 3 op Turun yliopisto, Turku Lähiopetus
Oikeustiede Valtiosääntöoikeus 7 op Päivölän Kansanopisto Lähiopetus
Oikeustiede Valtiosääntöoikeus 7 op Päijät-Hämeen kesäyliopisto Lähiopetus
Oikeustiede Valtiosääntöoikeus AUKI 7 op Turun yliopisto, Turku Lähiopetus
Oikeustiede Yleinen oikeustiede 6 op Turun yliopisto, Turku Lähiopetus
Oikeustiede Ympäristöoikeus 7 op Turun yliopisto, Turku Lähiopetus
Poliittinen historia P5 Maailmanhistoriat: P5.1 Euroopan historia AUKI 3 op Laajasalon opisto Lähiopetus
Poliittinen historia ja valtio-oppi P3 Ideologioiden muotoutuminen ja politiikan teorian klassikot: P3.2 Politiikan teorian klassikot AUKI 2 op Laajasalon opisto Lähiopetus
Psykologia Cognitive neuroscience 5 op Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot
Psykologia Kognitiivisen ja neuropsykologian perusteet AUKI 5 op Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot
Psykologia Kognitiiviset prosessit 4 op Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot
Psykologia Persoonallisuuspsykologia II 3 op Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot
Psykologia Persoonallisuuspsykologian perusteet AUKI 5 op Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot
Psykologia Persoonallisuuspsykologian perusteet 5 op Rauman kansalaisopisto Verkko-opinnot
Psykologia Psykologian aineopinnot AUKI 35 op Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot
Psykologia Psykologian historia 4 op Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot
Psykologia Psykologian perusopinnot 25 op Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot
Psykologia Social psychology I 5 op Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot
Psykologia Tutkimuksen teon perusteet AUKI 5 op Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot
Psykologia Työ- ja organisaatiopsykologia AUKI 3 op Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot
Ranskan kieli ja liikeviestintä RA0a Ranskan alkeiskurssi I 4 op Turun yliopisto, Turku Lähiopetus
Ranskan kieli ja liikeviestintä RA0b Ranskan alkeiskurssi II 4 op Turun yliopisto, Turku Lähiopetus
Ranskan kieli ja liikeviestintä RA13 Communication d'entreprise 2 2 op Turun yliopisto, Turku Lähiopetus
Ranskan kieli ja liikeviestintä RA1Ab Francais des affaires a 3 op Turun yliopisto, Turku Lähiopetus
Ranskan kieli ja liikeviestintä RA1Ab Francais des affaires a AUKI 3 op Turun yliopisto, Turku Lähiopetus
Ranskan kieli ja liikeviestintä RA3 Le monde des affaires AUKI 3 op Turun yliopisto, Turku Lähiopetus
Ranskan kieli ja liikeviestintä RA8 Français pratique 3 op Turun yliopisto, Turku Lähiopetus
Ruotsin kieli ja liikeviestintä RMm6 Svenskt i finland AUKI 2 op Turun yliopisto, Turku Lähiopetus
Ruotsin kieli ja liikeviestintä RU10 Aktuell diskussion 2 op Turun yliopisto, Turku Lähiopetus
Ruotsin kieli ja liikeviestintä RU12 Norska i arbetslivet 2 op Turun yliopisto, Turku Lähiopetus
Ruotsin kieli ja liikeviestintä RU13 Näringslivet i norden 3 op Turun yliopisto, Turku Lähiopetus
Ruotsin kieli ja liikeviestintä RU1a affärskommunikation 2 op Turun yliopisto, Turku Lähiopetus
Ruotsin kieli ja liikeviestintä RU1b Muntlig kommunikation 2 op Turun yliopisto, Turku Lähiopetus
Ruotsin kieli ja liikeviestintä RU1c Ekonomiska texter 2 op Turun yliopisto, Turku Lähiopetus
Ruotsin kieli ja liikeviestintä RU8 Bra svenska i affärslivet 2 op Turun yliopisto, Turku Lähiopetus
Saksan kieli ja liikeviestintä SA0a Saksan alkeiskurssi I 4 op Turun yliopisto, Turku Lähiopetus
Saksan kieli ja liikeviestintä SA10 Wirtschaftsdeutsch 2 AUKI 3 op Turun yliopisto, Turku Lähiopetus
Saksan kieli ja liikeviestintä SA1Aa Deutsch im unternehmen 3 op Turun yliopisto, Turku Lähiopetus
Saksan kieli ja liikeviestintä SA1Ba Deutsch im unternehmen 2 op Turun yliopisto, Turku Lähiopetus
Saksan kieli ja liikeviestintä SA1Bb Kirjallinen liikeviestintä AUKI 2 op Turun yliopisto, Turku Lähiopetus
Saksan kieli ja liikeviestintä SA1Bc Mündliche wirtschaftskommunikation 1 2 op Turun yliopisto, Turku Lähiopetus
Saksan kieli ja liikeviestintä SA1Cb kirjallinen liikeviestintä AUKI 2 op Turun yliopisto, Turku Lähiopetus
Saksan kieli ja liikeviestintä SA1Cc Mündliche wirtschaftskommunikation 1 2 op Turun yliopisto, Turku Lähiopetus
Saksan kieli ja liikeviestintä, Pori PSA0b Saksan alkeiskurssi II 4 op Turun yliopisto, Pori Lähiopetus
Sosiaalitieteet Sosiaalitieteiden aineopinnot AUKI 35 op Turun yliopisto, Turku Lähiopetus
Sosiaalitieteiden laitoksen yhteiset opinnot Kotouttaminen ja ammatilliset käytännöt maahanmuuttajatyössä 5 op Itä-Hämeen opisto Monimuoto-opinnot
Sosiaalitieteiden laitoksen yhteiset opinnot Kotouttaminen ja ammatilliset käytännöt maahanmuuttajatyössä 5 op Helsingin Aikuisopisto Monimuoto-opinnot
Sosiaalitieteiden laitoksen yhteiset opinnot Kotouttaminen ja ammatilliset käytännöt maahanmuuttajatyössä 5 op Salon kansalaisopisto, Salo Monimuoto-opinnot
Sosiaalitieteiden laitoksen yhteiset opinnot Kotouttaminen ja ammatilliset käytännöt maahanmuuttajatyössä AUKI 5 op Keski-Pohjanmaan kesäyliopisto Monimuoto-opinnot
Sosiaalitieteiden laitoksen yhteiset opinnot Kotouttaminen ja ammatilliset käytännöt maahanmuuttajatyössä AUKI 5 op Helsingin seudun kesäyliopisto Monimuoto-opinnot
Sosiaalitieteiden laitoksen yhteiset opinnot Monikulttuurisuus, rasismi ja sukupuoli AUKI 3 op Helsingin seudun kesäyliopisto Monimuoto-opinnot
Sosiaalitieteiden laitoksen yhteiset opinnot Siirtolaisuus 5 op Kainuun kesäyliopisto Monimuoto-opinnot
Sosiaalitieteiden laitoksen yhteiset opinnot Siirtolaisuus 5 op Vaasan kesäyliopisto Monimuoto-opinnot
Sosiaalitieteiden laitoksen yhteiset opinnot Siirtolaisuus 5 op Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopisto, Oulu Monimuoto-opinnot
Sosiaalitieteiden laitoksen yhteiset opinnot Siirtolaisuus AUKI 5 op Etelä-Pohjanmaan kesäyliopisto Monimuoto-opinnot
Sosiaalitieteiden laitoksen yhteiset opinnot Siirtolaisuus AUKI 5 op Keski-Pohjanmaan kesäyliopisto Monimuoto-opinnot
Sosiaalitieteiden laitoksen yhteiset opinnot Siirtolaisuus 5 op Salon kansalaisopisto, Salo Monimuoto-opinnot
Sosiaalitieteiden laitoksen yhteiset opinnot Uskonto ja monikulttuurisuus AUKI 3 op Etelä-Karjalan kesäyliopisto, Lappeenranta Monimuoto-opinnot
Sosiaalitieteiden laitoksen yhteiset opinnot Uskonto ja monikulttuurisuus Suomessa 3 op Kainuun kesäyliopisto Lähiopetus
Sosiaalitieteiden laitoksen yhteiset opinnot Uskonto ja monikulttuurisuus Suomessa 3 op Vaasan kesäyliopisto Lähiopetus
Sosiaalitieteiden laitoksen yhteiset opinnot Uskonto ja monikulttuurisuus Suomessa AUKI 3 op Kymenlaakson kesäyliopisto, Kotka Lähiopetus
Sosiaalitieteiden laitoksen yhteiset opinnot Uskonto ja monikulttuurisuus Suomessa 3 op Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopisto, Oulu Lähiopetus
Sosiaalitieteiden laitoksen yhteiset opinnot Uskonto ja monikulttuurisuus Suomessa AUKI 3 op Keski-Pohjanmaan kesäyliopisto Lähiopetus
Sosiaalityö Aikuissosiaalityö, kirjat (jatkavat opiskelijat) 5 op Turun yliopisto, Turku Lähiopetus
Sosiaalityö Asiakirjat ja dokumentointi (jatkavat opiskelijat) 3 op Turun yliopisto, Turku Lähiopetus
Sosiaalityö Lähisuhdeväkivalta ja traumanäkökulma (jatkavat opiskelijat) AUKI 3 op Turun yliopisto, Turku Lähiopetus
Sosiaalityö Monikulttuurinen sosiaalityö, kirjatentti (jatkavat opiskelijat) 3 op Turun yliopisto, Turku Lähiopetus
Suomen historia Suomen historia, aineopinnot 35 op Turun yliopisto, Turku Lähiopetus
Suomen kieli ja suom-ugr.kielentutk./suomen kieli Monikielisyys ja kielipolitiikka AUKI 3 op Helsingin seudun kesäyliopisto Monimuoto-opinnot
Suomen kieli ja talouselämän viestintä SV1 Talouselämän viestinnän perusteet 3 op Turun yliopisto, Turku Lähiopetus
Taidehistoria A1 Maailman taide AUKI 5 op Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot
Taidehistoria A2 Suomen taide AUKI 5 op Keski-Pohjanmaan kesäyliopisto Monimuoto-opinnot
Taidehistoria A2 Suomen taide 5 op Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopisto, Kuusamo Monimuoto-opinnot
Taidehistoria A2 Suomen taide AUKI 5 op Kymenlaakson kesäyliopisto, Kotka Monimuoto-opinnot
Taidehistoria A5g Itämeren alueen taide AUKI 5 op Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot
Taidehistoria P2 johdatus taidehistoriaan tieteenalana II (jatkavat opiskelijat) AUKI 2 op Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot
Taidehistoria P5 Suomen taidehistorian 1900-luku: kirjallisuus 3 op Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot
Taidehistoria P5 Taiteen historia renessanssista nykyaikaan AUKI 3 op Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot
Taidehistoria P6b Harjoitustehtävä (jatkavat opiskelijat) AUKI 2 op Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot
Taidehistoria Suomen taide 5 op Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot
Taidehistoria Tutkimusnäkökulmia taidehistoriaan (jatkavat opiskelijat) AUKI 3 op Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot
Talousmaantiede TM1 Yritys- ja markkinointimaantiede AUKI 5 op Turun yliopisto, Turku Lähiopetus
Talousmaantiede TM6 Tourism Geography and Experience Management 6 op Turun yliopisto, Turku Lähiopetus
Talousmaantiede TMe2 Globalisation and Corporate Responsibility 5 op Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot
Taloustiede KT31 Taloushistoria 6 op Turun yliopisto, Turku Lähiopetus
Taloustiede KT31 Taloushistoria AUKI 6 op Turun yliopisto, Turku Lähiopetus
Taloustiede KT4/KV13 International Economics 7 op Turun yliopisto, Turku Lähiopetus
Taloustiede KT5/LR07,7 Rahatalous AUKI 6 op Turun yliopisto, Turku Lähiopetus
Taloustiede KT6 II Talous ja psykologia 3 op Turun yliopisto, Turku Lähiopetus
Taloustiede, Pori PKTY Taloustieteen perusteet 6 op Turun yliopisto, Pori Lähiopetus
Taloustieteiden kvantitatiiviset menetelmät TKMY1 Talousmatematiikan perusteet (iltaopetus) AUKI 3 op Turun yliopisto, Turku Lähiopetus
Tietojenkäsittelytiede Olio-ohjelmoinnin perusteet 7 op Turun yliopisto, Turku Monimuoto-opinnot
Tietojenkäsittelytiede Tietojenkäsittelyn perusteet II 5 op Turun yliopisto, Turku Monimuoto-opinnot
Tietojenkäsittelytiede Tietokantojen perusteet 1 5 op Turun yliopisto, Turku Lähiopetus
Tietojenkäsittelytiede Tietokantojen perusteet 2 AUKI 2 op Turun yliopisto, Turku Lähiopetus
Tietojärjestelmätiede, Pori PTJ2/PMA25 Yrityksen tietojärjestelmät AUKI 6 op Turun yliopisto, Pori Lähiopetus
Tietotekniikka Tietoverkkotekniikat AUKI 4 op Turun yliopisto, Turku Lähiopetus
Toimitusketjujen johtaminen LOG1/TM44 Supply Chain Management AUKI 5 op Turun yliopisto, Turku Lähiopetus
Toimitusketjujen johtaminen LOGY Toimitusketjujen johtamisen perusteet 3 op Turun yliopisto, Turku Lähiopetus
Tulevaisuudentutkimus Tulevaisuudentutkimuksen opintokokonaisuus AUKI 25 op Turun yliopisto, Turku Monimuoto-opinnot
Tulevaisuudentutkimus Tulevaisuudentutkimuksen opintokokonaisuus 25 op Helsingin seudun kesäyliopisto Monimuoto-opinnot
Tulevaisuudentutkimus Tulevaisuudentutkimuksen opintokokonaisuus 25 op Kymenlaakson kesäyliopisto, Kotka Monimuoto-opinnot
Tulevaisuudentutkimus Tulevaisuudentutkimuksen opintokokonaisuus 25 op Lapin kesäyliopisto Monimuoto-opinnot
Tulevaisuudentutkimus Tulevaisuudentutkimuksen opintokokonaisuus 25 op Tampereen kesäyliopisto Monimuoto-opinnot
Tulevaisuudentutkimus Tulevaisuudentutkimuksen opintokokonaisuus 25 op Jyväskylän kesäyliopisto Monimuoto-opinnot
Tulevaisuudentutkimus Tutu1 Tulevaisuusajattelu ja skenaariot 5 op Turun yliopisto, Turku Monimuoto-opinnot
Tulevaisuudentutkimus Tutu1 Tulevaisuusajattelu ja skenaariot 5 op Jyväskylän kesäyliopisto Monimuoto-opinnot
Tulevaisuudentutkimus Tutu1 Tulevaisuusajattelu ja skenaariot 5 op Kymenlaakson kesäyliopisto, Kotka Monimuoto-opinnot
Tulevaisuudentutkimus Tutu1 Tulevaisuusajattelu ja skenaariot 5 op Lapin kesäyliopisto Monimuoto-opinnot
Tulevaisuudentutkimus Tutu1 Tulevaisuusajattelu ja skenaariot 5 op Tampereen kesäyliopisto Monimuoto-opinnot
Tulevaisuudentutkimus Tutu1 Tulevaisuusajattelu ja skenaariot 5 op Helsingin seudun kesäyliopisto Monimuoto-opinnot
Tulevaisuudentutkimus Tutus2 Tulevaisuudentutkimuksen menetelmät AUKI 5 op Turun yliopisto, Turku Monimuoto-opinnot
Tulevaisuudentutkimus Tutus2 Tulevaisuudentutkimuksen menetelmät AUKI 5 op Helsingin seudun kesäyliopisto Monimuoto-opinnot
Tulevaisuudentutkimus Tutus2 Tulevaisuudentutkimuksen menetelmät AUKI 5 op Kymenlaakson kesäyliopisto, Kotka Monimuoto-opinnot
Tulevaisuudentutkimus Tutus2 Tulevaisuudentutkimuksen menetelmät 5 op Jyväskylän kesäyliopisto Monimuoto-opinnot
Tulevaisuudentutkimus Tutus2 Tulevaisuudentutkimuksen menetelmät AUKI 5 op Tampereen kesäyliopisto Monimuoto-opinnot
Tulevaisuudentutkimus Tutus2 Tulevaisuudentutkimuksen menetelmät 5 op Lapin kesäyliopisto Monimuoto-opinnot
Uskontotiede U4. Lähi-idän uskonnot (jatkavat opiskelijat) 3 op Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot
Venäjän kieli ja liikeviestintä VE3 Suullinen viestintä 2 op Turun yliopisto, Turku Lähiopetus
Venäjän kieli ja liikeviestintä VE5 Talousuutisia venäjäksi AUKI 3 op Turun yliopisto, Turku Lähiopetus
Venäjän kieli ja liikeviestintä VE7 Venäjän maantuntemus 3 op Turun yliopisto, Turku Lähiopetus
Yleinen historia Yleisen historian aineopinnot 35 op Turun yliopisto, Turku Lähiopetus
Yleinen valtio-oppi Monikulttuurisuus ja poliittiset järjestelmät AUKI 3 op Helsingin seudun kesäyliopisto Monimuoto-opinnot
Ympäristötiede Luonnonvarojen riittävyys ja käyttö 3 op Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot
Ympäristötiede Ympäristönsuojelun lainsäädäntö ja hallinto AUKI 3 op Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot
Ympäristötiede Ympäristönsuojelun tekniikka AUKI 2 op Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot
Ympäristötiede Ympäristötieteen perusopinnot 25 op Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot
Yrittäjyys YR3 Managing a growing business 6 op Turun yliopisto, Turku Lähiopetus
Yrittäjyys YR6/JO8 Corporate Entrepreneurship and creating entrepreneurial mindset 6 op Turun yliopisto, Turku Lähiopetus
Yritysjuridiikka YJ1 Vero-oikeuden perusteet AUKI 4 op Turun yliopisto, Turku Lähiopetus
Yritysjuridiikka YJ11 Työoikeus AUKI 6 op Turun yliopisto, Turku Lähiopetus
Yritysjuridiikka YJ4 Yritysverotus 6 op Turun yliopisto, Turku Lähiopetus
Yritysjuridiikka YJ7 Markkinaoikeus 6 op Turun yliopisto, Turku Lähiopetus
Yritysjuridiikka YJ8/LOG12 Ulkomaankaupan kuljetus- ja sopimusoikeus AUKI 6 op Turun yliopisto, Turku Lähiopetus
Yritysjuridiikka YJ9 Rahoitusoikeus AUKI 6 op Turun yliopisto, Turku Lähiopetus
Yritysjuridiikka YJY Yritysjuridiikan perusteet 3 op Turun yliopisto, Turku Lähiopetus
Yritysjuridiikka, Pori PYJ16/PLR71 Vero-oikeus AUKI 5 op Turun yliopisto, Pori Verkko-opinnot
Yritysjuridiikka, Pori PYJ20 Rahoitus- ja insolvenssioikeus AUKI 6 op Turun yliopisto, Pori Lähiopetus
Yritysjuridiikka, Pori PYJ21 European and International Environmental Law AUKI 5 op Turun yliopisto, Pori Lähiopetus
Yritysjuridiikka, Pori PYJ3 Yhteisöoikeus 6 op Turun yliopisto, Pori Verkko-opinnot
Yritysjuridiikka, Pori PYJ5/PJO24 Työoikeus 5 op Turun yliopisto, Pori Lähiopetus
Yritysjuridiikka, Pori PYJY1 Yritysjuridiikan perusteet 3 op Turun yliopisto, Pori Lähiopetus