Avoimen yliopiston Nettiopsu

Avoimen yliopiston Nettiopsu

Verkko-opinnot

Kevät 2018 (1.1. - 30.4.)

Aine Opinnot Laajuus Toteuttaja
Aikuiskasvatustiede Aikuis- ja työelämän koulutus AUKI 5 op Turun yliopisto, Turku
Aikuiskasvatustiede Aikuiskasvatuksen psykologia 4 op Turun yliopisto, Turku
Aikuiskasvatustiede Aikuiskasvatustieteen perusopinnot AUKI 25 op Turun yliopisto, Turku
Aikuiskasvatustiede Aikuiskasvatustieteen perusopintojen lopputentti AUKI 7 op Turun yliopisto, Turku
Aikuiskasvatustiede Aikuiskoulutuksen sosiologia 5 op Turun yliopisto, Turku
Arkeologia, kulttuuri-, Suomen ja yleinen historia Arkeologian ja historian perusopinnot 25 op Turun yliopisto, Turku
Arkeologia, kulttuuri-, Suomen ja yleinen historia P1. Historian taito AUKI 5 op Turun yliopisto, Turku
Arkeologia, kulttuuri-, Suomen ja yleinen historia P2.2. Avauksia arkeologiaan 5 op Turun yliopisto, Turku
Erityispedagogiikka Empiiriset tutkimusmenetelmät kasvatustieteissä 4 op Turun yliopisto, Turku
Erityispedagogiikka Empiiriset tutkimusmenetelmät kasvatustieteissä 4 op Turun yliopisto, Turku
Erityispedagogiikka Erityiskasvatuksen historia AUKI 3 op Turun yliopisto, Turku
Erityispedagogiikka Erityiskasvatus osana suomalaista yhteiskuntaa 3 op Turun yliopisto, Turku
Erityispedagogiikka Erityispedagogiikan perusopinnot AUKI 25 op Turun yliopisto, Turku
Erityispedagogiikka Johdatus kasvatustieteisiin 4 op Turun yliopisto, Turku
Erityispedagogiikka Koulutuksen vaikuttavuus ja arviointi 2 op Turun yliopisto, Turku
Erityispedagogiikka Näkökulmia erityispedagogiikkaan 3 op Turun yliopisto, Turku
Erityispedagogiikka Oppimisen edellytykset AUKI 3 op Turun yliopisto, Turku
Erityispedagogiikka Poikkeavuus kulttuurisena ilmiönä 3 op Turun yliopisto, Turku
Erityispedagogiikka Puheen, kielen ja kommunikaation vaikeudet AUKI 3 op Turun yliopisto, Turku
Espanjan kieli ja liikeviestintä Ese3 Kirjallinen viestintä 2 op Turun yliopisto, Turku
Johtaminen ja organisointi JOYe Johtamisen perusteet 3 op Turun yliopisto, Turku
Kasvatustiede Empiiriset tutkimusmenetelmät kasvatustieteissä 4 op Turun yliopisto, Turku
Kasvatustiede Johdanto oppimiseen, opetukseen ja arviointiin AUKI 6 op Turun yliopisto, Turku
Kasvatustiede Johdatus kasvatustieteisiin AUKI 4 op Turun yliopisto, Turku
Kasvatustiede Kasvatuksen historia 3 op Turun yliopisto, Turku
Kasvatustiede Kasvatus- ja koulutussosiologia AUKI 4 op Turun yliopisto, Turku
Kasvatustiede Kasvatusfilosofia 3 op Turun yliopisto, Turku
Kasvatustiede Kasvatuspsykologia AUKI 4 op Turun yliopisto, Turku
Kasvatustiede Kasvatustieteen perusopinnot AUKI 25 op Turun yliopisto, Turku
Kasvatustiede Kasvatustieteen perusopintojen lopputentti 7 op Turun yliopisto, Turku
Kasvatustiede Koulutuksen suunnittelu ja kehittäminen 3 op Turun yliopisto, Turku
Kasvatustiede Koulutuksen suunnittelu ja kehittäminen AUKI 3 op Turun yliopisto, Turku
Kasvatustiede Koulutuksen vaikuttavuus ja arviointi 4 op Turun yliopisto, Turku
Kasvatustiede Koulutuspolitiikka AUKI 6 op Turun yliopisto, Turku
Kasvatustiede Proseminaari 8 op Turun yliopisto, Turku
Kasvatustiede, luokanopett., OKL Turku Ec5 Erityiset oppimisvaikeudet 3 op Turun yliopisto, Turku
Kulttuurihistoria Kulttuurihistorian aineopinnot 35 op Turun yliopisto, Turku
Kulttuurihistoria Kulttuurihistorian perusopinnot 25 op Turun yliopisto, Turku
Kulttuurihistoria P2. Kulttuurihistorian metodologia ja historia 5 op Turun yliopisto, Turku
MDP in Asian Studies Business Environment of Japan and South Korea AUKI 5 op Turun yliopisto, Turku
MDP in Asian Studies Contemporary chinese history AUKI 4 op Turun yliopisto, Turku
MDP in Asian Studies New Dynamics of Regionalization in East and Southeast Asia 5 op Turun yliopisto, Turku
Maantiede Kartografian ja geoinformatiikan perusteet (jatkavat opiskelijat) 5 op Turun yliopisto, Turku
Maantiede Klimatologia 3 op Turun yliopisto, Turku
Maantiede Luonnonvarojen maantiede AUKI 4 op Turun yliopisto, Turku
Maantiede Maantieteen perusopinnot 27 op Turun yliopisto, Turku
Maantiede Yhteiskuntamaantiede (jatkavat opiskelijat) 3 op Turun yliopisto, Turku
Mediatutkimus Mediakasvatus 5 op Turun yliopisto, Turku
Mediatutkimus, musiikkitiede ja taidehistoria Muuttuva taide ja kulttuuri 5 op Turun yliopisto, Turku
Mediatutkimus, musiikkitiede ja taidehistoria P4 Muuttuva taide ja kulttuuri AUKI 5 op Lahden kansanopisto
Oikeustiede Johdatus oikeustieteeseen (verkko-opinnot) AUKI 2 op Turun yliopisto, Turku
Psykologia Cognitive neuroscience 5 op Turun yliopisto, Turku
Psykologia Kognitiivisen ja neuropsykologian perusteet AUKI 5 op Turun yliopisto, Turku
Psykologia Kognitiiviset prosessit 4 op Turun yliopisto, Turku
Psykologia Persoonallisuuspsykologia II 3 op Turun yliopisto, Turku
Psykologia Persoonallisuuspsykologian perusteet AUKI 5 op Turun yliopisto, Turku
Psykologia Persoonallisuuspsykologian perusteet 5 op Rauman kansalaisopisto
Psykologia Psykologian aineopinnot AUKI 35 op Turun yliopisto, Turku
Psykologia Psykologian historia 4 op Turun yliopisto, Turku
Psykologia Psykologian perusopinnot 25 op Turun yliopisto, Turku
Psykologia Social psychology I 5 op Turun yliopisto, Turku
Psykologia Tutkimuksen teon perusteet AUKI 5 op Turun yliopisto, Turku
Psykologia Työ- ja organisaatiopsykologia AUKI 3 op Turun yliopisto, Turku
Taidehistoria A1 Maailman taide AUKI 5 op Turun yliopisto, Turku
Taidehistoria A5g Itämeren alueen taide AUKI 5 op Turun yliopisto, Turku
Taidehistoria P2 johdatus taidehistoriaan tieteenalana II (jatkavat opiskelijat) AUKI 2 op Turun yliopisto, Turku
Taidehistoria P5 Suomen taidehistorian 1900-luku: kirjallisuus 3 op Turun yliopisto, Turku
Taidehistoria P5 Taiteen historia renessanssista nykyaikaan AUKI 3 op Turun yliopisto, Turku
Taidehistoria P6b Harjoitustehtävä (jatkavat opiskelijat) AUKI 2 op Turun yliopisto, Turku
Taidehistoria Suomen taide 5 op Turun yliopisto, Turku
Taidehistoria Tutkimusnäkökulmia taidehistoriaan (jatkavat opiskelijat) AUKI 3 op Turun yliopisto, Turku
Talousmaantiede TMe2 Globalisation and Corporate Responsibility 5 op Turun yliopisto, Turku
Uskontotiede U4. Lähi-idän uskonnot (jatkavat opiskelijat) 3 op Turun yliopisto, Turku
Ympäristötiede Luonnonvarojen riittävyys ja käyttö 3 op Turun yliopisto, Turku
Ympäristötiede Ympäristönsuojelun lainsäädäntö ja hallinto 3 op Turun yliopisto, Turku
Ympäristötiede Ympäristönsuojelun tekniikka AUKI 2 op Turun yliopisto, Turku
Ympäristötiede Ympäristötieteen perusopinnot 25 op Turun yliopisto, Turku
Yritysjuridiikka, Pori PYJ16/PLR71 Vero-oikeus AUKI 5 op Turun yliopisto, Pori
Yritysjuridiikka, Pori PYJ3 Yhteisöoikeus 6 op Turun yliopisto, Pori