Avoimen yliopiston Nettiopsu

Avoimen yliopiston Nettiopsu

Verkko-opinnot

Kevät 2018 (1.1. - 30.4.)

Aine Opinnot Laajuus Toteuttaja
Aikuiskasvatustiede Aikuis- ja työelämän koulutus 5 op Turun yliopisto, Turku
Aikuiskasvatustiede Aikuiskasvatuksen psykologia 4 op Turun yliopisto, Turku
Aikuiskasvatustiede Aikuiskasvatustieteen perusopinnot 25 op Turun yliopisto, Turku
Aikuiskasvatustiede Aikuiskasvatustieteen perusopintojen lopputentti 7 op Turun yliopisto, Turku
Aikuiskasvatustiede Aikuiskoulutuksen sosiologia 5 op Turun yliopisto, Turku
Aikuiskasvatustiede Johdatus kasvatustieteisiin 4 op Turun yliopisto, Turku
Arkeologia, kulttuuri-, Suomen ja yleinen historia Arkeologian ja historian perusopinnot 25 op Turun yliopisto, Turku
Arkeologia, kulttuuri-, Suomen ja yleinen historia P1. Historian taito 5 op Turun yliopisto, Turku
Arkeologia, kulttuuri-, Suomen ja yleinen historia P2.2. Avauksia arkeologiaan 5 op Turun yliopisto, Turku
Erityispedagogiikka Empiiriset tutkimusmenetelmät kasvatustieteissä 4 op Turun yliopisto, Turku
Erityispedagogiikka Empiiriset tutkimusmenetelmät kasvatustieteissä 4 op Turun yliopisto, Turku
Erityispedagogiikka Erityiskasvatuksen historia 3 op Turun yliopisto, Turku
Erityispedagogiikka Erityiskasvatus osana suomalaista yhteiskuntaa 3 op Turun yliopisto, Turku
Erityispedagogiikka Erityispedagogiikan perusopinnot 25 op Turun yliopisto, Turku
Erityispedagogiikka Erityispedagogiikan perusteet 5 op Turun yliopisto, Turku
Erityispedagogiikka Johdatus kasvatustieteisiin 4 op Turun yliopisto, Turku
Erityispedagogiikka Koulutuksen vaikuttavuus ja arviointi 2 op Turun yliopisto, Turku
Erityispedagogiikka Näkökulmia erityispedagogiikkaan 3 op Turun yliopisto, Turku
Erityispedagogiikka Oppimisen edellytykset 3 op Turun yliopisto, Turku
Erityispedagogiikka Perusopintojen kirjallisuus 7 op Turun yliopisto, Turku
Erityispedagogiikka Poikkeavuus kulttuurisena ilmiönä 3 op Turun yliopisto, Turku
Erityispedagogiikka Puheen, kielen ja kommunikaation vaikeudet 3 op Turun yliopisto, Turku
Erityispedagogiikka Sosiaalis-emotionaaliset vaikeudet ja vahvuudet 3 op Turun yliopisto, Turku
Espanjan kieli ja liikeviestintä Ese3 Kirjallinen viestintä 2 op Turun yliopisto, Turku
Hum.tdk:n suoritukset Johdatus digitaalisiin ihmistieteisiin (jatkavat opiskelijat) 3 op Turun yliopisto, Turku
Johtaminen ja organisointi JOYe Johtamisen perusteet 3 op Turun yliopisto, Turku
Kasvatustiede Empiiriset tutkimusmenetelmät kasvatustieteissä 4 op Turun yliopisto, Turku
Kasvatustiede Johdanto oppimiseen, opetukseen ja arviointiin 6 op Turun yliopisto, Turku
Kasvatustiede Johdatus kasvatustieteisiin 4 op Turun yliopisto, Turku
Kasvatustiede Kasvatuksen historia 3 op Turun yliopisto, Turku
Kasvatustiede Kasvatuksen psykologia 4 op Turun yliopisto, Turku
Kasvatustiede Kasvatus- ja koulutussosiologia 4 op Turun yliopisto, Turku
Kasvatustiede Kasvatusfilosofia 3 op Turun yliopisto, Turku
Kasvatustiede Kasvatuspsykologia 4 op Turun yliopisto, Turku
Kasvatustiede Kasvatustieteen perusopinnot 25 op Turun yliopisto, Turku
Kasvatustiede Kasvatustieteen perusopintojen lopputentti 7 op Turun yliopisto, Turku
Kasvatustiede Koulutuksen suunnittelu ja kehittäminen 3 op Turun yliopisto, Turku
Kasvatustiede Koulutuksen suunnittelu ja kehittäminen 3 op Turun yliopisto, Turku
Kasvatustiede Koulutuksen vaikuttavuus ja arviointi 4 op Turun yliopisto, Turku
Kasvatustiede Koulutuspolitiikka 6 op Turun yliopisto, Turku
Kasvatustiede Proseminaari 8 op Turun yliopisto, Turku
Kasvatustiede, luokanopett., OKL Turku Ec5 Erityiset oppimisvaikeudet 3 op Turun yliopisto, Turku
Kulttuurihistoria A2. Kulttuurihistorian kirjoittaminen (jatkavat opiskelijat) 5 op Turun yliopisto, Turku
Kulttuurihistoria Avaintekstejä kulttuurihistoriaan (jatkavat opiskelijat) 2 op Turun yliopisto, Turku
Kulttuurihistoria Kulttuurihistorian aineopinnot 35 op Turun yliopisto, Turku
Kulttuurihistoria Kulttuurihistorian perusopinnot 25 op Turun yliopisto, Turku
Kulttuurihistoria Kulttuurihistorian tutkimusalat 1 (jatkavat opiskelijat) 5 op Turun yliopisto, Turku
Kulttuurihistoria Kulttuurihistorian tutkimusalat 2 (jatkavat opiskelijat) 5 op Turun yliopisto, Turku
Kulttuurihistoria P2. Kulttuurihistorian metodologia ja historia 5 op Turun yliopisto, Turku
Kulttuurihistoria Tutkimusmenetelmät ja teoriat (jatkavat opiskelijat) 1 op Turun yliopisto, Turku
MDP in Asian Studies Business Environment of Japan and South Korea 5 op Turun yliopisto, Turku
MDP in Asian Studies Contemporary chinese history 4 op Turun yliopisto, Turku
MDP in Asian Studies New Dynamics of Regionalization in East and Southeast Asia 5 op Turun yliopisto, Turku
Maantiede Kartografian ja geoinformatiikan perusteet (jatkavat opiskelijat) 5 op Turun yliopisto, Turku
Maantiede Klimatologia 3 op Turun yliopisto, Turku
Maantiede Luonnonvarojen maantiede 4 op Turun yliopisto, Turku
Maantiede Maantieteen perusopinnot 27 op Turun yliopisto, Turku
Maantiede Yhteiskuntamaantiede (jatkavat opiskelijat) 3 op Turun yliopisto, Turku
Mediatutkimus Mediakasvatus 5 op Turun yliopisto, Turku
Mediatutkimus, musiikkitiede ja taidehistoria Muuttuva taide ja kulttuuri 5 op Turun yliopisto, Turku
Mediatutkimus, musiikkitiede ja taidehistoria Näkökulmia kuviin ja ääniin: harjoitukset (jatkavat opiskelijat) 3 op Turun yliopisto, Turku
Mediatutkimus, musiikkitiede ja taidehistoria P4 Muuttuva taide ja kulttuuri 5 op Lahden kansanopisto
Oikeustiede Johdatus oikeustieteeseen (verkko-opinnot) 2 op Turun yliopisto, Turku
Psykologia Cognitive neuroscience 5 op Turun yliopisto, Turku
Psykologia Kognitiivisen ja neuropsykologian perusteet 5 op Turun yliopisto, Turku
Psykologia Kognitiiviset prosessit 4 op Turun yliopisto, Turku
Psykologia Persoonallisuuspsykologia II 3 op Turun yliopisto, Turku
Psykologia Persoonallisuuspsykologian perusteet 5 op Turun yliopisto, Turku
Psykologia Persoonallisuuspsykologian perusteet 5 op Rauman kansalaisopisto
Psykologia Psykologian aineopinnot 35 op Turun yliopisto, Turku
Psykologia Psykologian historia 4 op Turun yliopisto, Turku
Psykologia Psykologian perusopinnot 25 op Turun yliopisto, Turku
Psykologia Psyykkiset häiriöt 4 op Turun yliopisto, Turku
Psykologia Social psychology I 5 op Turun yliopisto, Turku
Psykologia Sosiaalipsykologia ii 4 op Turun yliopisto, Turku
Psykologia Tutkimuksen teon perusteet 5 op Turun yliopisto, Turku
Psykologia Työ- ja organisaatiopsykologia 3 op Turun yliopisto, Turku
Taidehistoria A1 Maailman taide 5 op Turun yliopisto, Turku
Taidehistoria A2 Suomen taide 5 op Turun yliopisto, Turku
Taidehistoria A2a Teoriat ja metodit: kirjallisuus (Jatkavat opiskelijat) 6 op Turun yliopisto, Turku
Taidehistoria A3c Taiteen valokuvadokumentoinnin kurssi (Jatkavat opiskelijat) 2 op Turun yliopisto, Turku
Taidehistoria A5g Itämeren alueen taide 5 op Turun yliopisto, Turku
Taidehistoria Opiskeluvalmiudet (jatkavat opiskeilijat) 2 op Turun yliopisto, Turku
Taidehistoria P1 Johdatus taidehistoriaan tieteenalana 5 op Turun yliopisto, Turku
Taidehistoria P1 Johdatus taidehistoriaan tieteenalana, essee (jatkavat opiskelijat) 2 op Turun yliopisto, Turku
Taidehistoria P2 johdatus taidehistoriaan tieteenalana II (jatkavat opiskelijat) 2 op Turun yliopisto, Turku
Taidehistoria P5 Suomen taidehistorian 1900-luku: kirjallisuus 3 op Turun yliopisto, Turku
Taidehistoria P5 Taiteen historia renessanssista nykyaikaan 3 op Turun yliopisto, Turku
Taidehistoria P6b Harjoitustehtävä (jatkavat opiskelijat) 2 op Turun yliopisto, Turku
Taidehistoria Suomen taide 5 op Turun yliopisto, Turku
Taidehistoria Tutkimusnäkökulmia taidehistoriaan (jatkavat opiskelijat) 3 op Turun yliopisto, Turku
Talousmaantiede TMe2 Globalisation and Corporate Responsibility 5 op Turun yliopisto, Turku
Uskontotiede U3. Aasian uskonnot 3 op Turun yliopisto, Turku
Uskontotiede U4. Lähi-idän uskonnot (jatkavat opiskelijat) 3 op Turun yliopisto, Turku
Ympäristötiede Luonnonvarojen riittävyys ja käyttö 3 op Turun yliopisto, Turku
Ympäristötiede Valinnainen: Maapallon muuttuva ilmasto, kirjatentti (jatkavat opiskelijat) 2 op Turun yliopisto, Turku
Ympäristötiede Ympäristöekologia 3 op Turun yliopisto, Turku
Ympäristötiede Ympäristönsuojelun lainsäädäntö ja hallinto 3 op Turun yliopisto, Turku
Ympäristötiede Ympäristönsuojelun tekniikka 2 op Turun yliopisto, Turku
Ympäristötiede Ympäristötieteen perusopinnot 25 op Turun yliopisto, Turku
Yritysjuridiikka, Pori PYJ16/PLR71 Vero-oikeus 5 op Turun yliopisto, Pori
Yritysjuridiikka, Pori PYJ3 Yhteisöoikeus 6 op Turun yliopisto, Pori