Avoimen yliopiston Nettiopsu

Avoimen yliopiston Nettiopsu

Syksy 2018

1.8. - 31.12.

Aine Opinnot Laajuus Toteuttaja Toteutustapa
Aikuiskasvatustiede Aikuiskasvatustieteen aineopinnot 35 op Turun yliopisto, Turku Lähiopetus
Aikuiskasvatustiede Aikuiskasvatustieteen perusopinnot 25 op Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot
Aikuiskasvatustiede Aikuiskasvatustieteen perusopinnot 25 op Helsingin aikuisopisto Monimuoto-opinnot
Aikuiskasvatustiede Aikuiskoulutuksen sosiologia 5 op Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot
Aikuiskasvatustiede Johdatus kasvatustieteisiin 4 op Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot
Alkukasvatus Ajattelun, tunteiden ja käyttäytymisen kehitys 5 op Turun kesäyliopisto Lähiopetus
Alkukasvatus Alkukasvatuksen perusopinnot 25 op Turun kesäyliopisto Lähiopetus
Alkukasvatus Esi- ja alkuopetuksen pedagogiikka 7 op Turun kesäyliopisto Lähiopetus
Arkeologia, kulttuuri-, Suomen ja yleinen historia Arkeologian ja historian perusopinnot 25 op Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot
Arkeologia, kulttuuri-, Suomen ja yleinen historia Arkeologian ja historian perusopinnot 25 op Turun yliopisto, Turku Lähiopetus
Arkeologia, kulttuuri-, Suomen ja yleinen historia Arkeologian ja historian perusopinnot 25 op Helsingin evankelinen opisto Monimuoto-opinnot
Arkeologia, kulttuuri-, Suomen ja yleinen historia Avauksia arkeologiaan (lukiolaisille) 5 op Turun yliopisto, Turku Lähiopetus
Arkeologia, kulttuuri-, Suomen ja yleinen historia P2.1. Avauksia arkeologiaan 5 op Turun yliopisto, Turku Lähiopetus
Arkeologia, kulttuuri-, Suomen ja yleinen historia P2.2. Kulttuurihistorian aikakaudet 5 op Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot
Arkeologia, kulttuuri-, Suomen ja yleinen historia P2.3. Suomen historian linjat ja murrokset 5 op Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot
Arkeologia, kulttuuri-, Suomen ja yleinen historia P2.4. Yleisen historian keskeisiä kysymyksiä 5 op Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot
Asklepios-ohjelma Asklepios: Kulttuurin ja terveyden tutkimuksen opintokokonaisuus 17 op Turun yliopisto, Turku Lähiopetus
Asklepios-ohjelma Asklepios: Kulttuurin ja terveyden tutkimuksen opintokokonaisuus 17 op Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot
Asklepios-ohjelma Asklepios: Taide, terveys ja hyvinvointi 3 op Turun yliopisto, Turku Lähiopetus
Asklepios-ohjelma Johdatus monitieteiseen kulttuurin ja hyvinvoinnin tutkimukseen 2 op Turun yliopisto, Turku Lähiopetus
Asklepios-ohjelma Johdatus monitieteiseen kulttuurin ja hyvinvoinnin tutkimukseen 2 op Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot
Asklepios-ohjelma Taide, terveys ja hyvinvointi 3 op Turun yliopisto, Turku Lähiopetus
Asklepios-ohjelma Taide, terveys ja hyvinvointi 3 op Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot
Asklepios-ohjelma Taide, terveys ja hyvinvointi (Asklepios, kirjatentti) 2 op Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot
Asklepios-ohjelma Ympäristö ja terveys 3 op Turun yliopisto, Turku Lähiopetus
Asklepios-ohjelma Ympäristö ja terveys 3 op Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot
Biokemia Kasvifysiologian perusteet 2 op Turun yliopisto, Turku Lähiopetus
Biokemia Molekulaarinen kasvibiologia - teoria 6 op Turun yliopisto, Turku Lähiopetus
Biokemia Solu ja biomolekyylit - teoria 6 op Turun yliopisto, Turku Lähiopetus
Biologia Biologian perusopintojen luennot 17 op Turun yliopisto, Turku Lähiopetus
Biologia Ekologian perusteet 3 op Turun yliopisto, Turku Lähiopetus
Biologia Genetiikan perusteet 3 op Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot
Biologia Ihmisen fysiologia 2 op Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot
Biologia Ihmisen fysiologia 2 op Turun kristillinen opisto Lähiopetus
Biologia Ihmisen fysiologia 2 op Tampereen kesäyliopisto Lähiopetus
Business and Innovation Development Introduction to Innovation and Business 5 op Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot
Digitaalinen kulttuuri, Pori Digitaalinen kulttuuri, aineopinnot 35 op Turun yliopisto, Pori Lähiopetus
East Asian Studies Minor Contemporary East Asia 3 op Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot
Englannin kieli ja liikeviestintä EN1a Business Communication 1 3 op Turun yliopisto, Turku Lähiopetus
Englannin kieli ja liikeviestintä EN1a Business Communication 1 (iltaopetus) 3 op Turun yliopisto, Turku Lähiopetus
Englannin kieli ja liikeviestintä EN1a Business Communication 1 (tenttioikeus kurssin jo käyneelle) 3 op Turun yliopisto, Turku Lähiopetus
Englannin kieli ja liikeviestintä EN1b Business Communication 2 3 op Turun yliopisto, Turku Lähiopetus
Erityispedagogiikka Erityiskasvatuksen historia 3 op Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot
Erityispedagogiikka Erityiskasvatus osana suomalaista yhteiskuntaa 3 op Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot
Erityispedagogiikka Erityispedagogiikan aineopinnot 35 op Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot
Erityispedagogiikka Erityispedagogiikan aineopinnot 35 op Kainuun kesäyliopisto Monimuoto-opinnot
Erityispedagogiikka Erityispedagogiikan perusopinnot 25 op Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot
Erityispedagogiikka Erityispedagogiikan perusopinnot 25 op Laajasalon opisto Monimuoto-opinnot
Erityispedagogiikka Erityispedagogiikan perusopinnot 25 op Hiiden Opisto Monimuoto-opinnot
Erityispedagogiikka Erityispedagogiikan perusopinnot 25 op Kainuun kesäyliopisto Monimuoto-opinnot
Erityispedagogiikka Erityispedagogiikan perusopinnot 25 op Kirkkonumm.kansal.op-medb.inst Monimuoto-opinnot
Erityispedagogiikka Erityispedagogiikan perusopinnot 25 op Rauman kansalaisopisto Monimuoto-opinnot
Erityispedagogiikka Erityispedagogiikan perusopinnot 25 op Porin seudun kansalaisopisto Monimuoto-opinnot
Erityispedagogiikka Erityispedagogiikan perusteet 7 op Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot
Erityispedagogiikka Johdatus kasvatustieteisiin 4 op Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot
Erityispedagogiikka Johdatus kasvatustieteisiin 4 op Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot
Erityispedagogiikka Koulutuksen ja opetuksen arviointi 3 op Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot
Erityispedagogiikka Neurologiset kehityshäiriöt ja vammaisuus 3 op Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot
Erityispedagogiikka Näkökulmia erityispedagogiikkaan 3 op Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot
Erityispedagogiikka Oppimisvaikeudet pedagogisena haasteena 5 op Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot
Erityispedagogiikka Oppimisvaikeudet pedagogisena haasteena 2 op Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot
Erityispedagogiikka Perusopintojen kirjallisuus 7 op Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot
Erityispedagogiikka Poikkeavuus kulttuurisena ilmiönä 3 op Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot
Erityispedagogiikka Proseminaari 8 op Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot
Erityispedagogiikka Puheen, kielen ja kommunikaation vaikeudet 3 op Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot
Espanjan kieli ja liikeviestintä ES0a Espanjan alkeiskurssi I (iltaopetus) 4 op Turun yliopisto, Turku Lähiopetus
Espanjan kieli ja liikeviestintä ES1a Jatkokurssi 3 op Turun yliopisto, Turku Lähiopetus
Espanjan kieli ja liikeviestintä ES1b Espanjan maantuntemus ja liikekieli 3 op Turun yliopisto, Turku Lähiopetus
Espanjan kieli ja liikeviestintä ES4b Suullinen viestintä II 2 op Turun yliopisto, Turku Lähiopetus
Espanjan kieli ja liikeviestintä Ese3 Kirjallinen viestintä 2 op Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot
Espanjan kieli ja liikeviestintä, Pori PES0a Espanjan alkeiskurssi I 4 op Turun yliopisto, Pori Lähiopetus
Espanjan kieli ja liikeviestintä, Pori PES1a Espanjan jatkokurssi 3 op Turun yliopisto, Pori Lähiopetus
Farmakologia, lääkekehitys ja lääkehoito Biofarmasia, farmakokinetiikka ja farmakogenetiikka 4 op Turun yliopisto, Turku Lähiopetus
Farmakologia, lääkekehitys ja lääkehoito Neurobiologia 4 op Turun yliopisto, Turku Lähiopetus
Filosofia Filosofian perusopinnot 25 op Turun yliopisto, Turku Lähiopetus
Filosofia P1 Johdatus filosofiaan 3 op Turun yliopisto, Turku Lähiopetus
Filosofia P3 Logiikka ja argumentaatioteoria 3 op Turun yliopisto, Turku Lähiopetus
Filosofia P6 Etiikka I 3 op Turun yliopisto, Turku Lähiopetus
Filosofia P7 Yhteiskuntafilosofia I 3 op Turun yliopisto, Turku Lähiopetus
Fysiikka Fysiikan peruskurssi 1 4 op Turun yliopisto, Turku Lähiopetus
Fysiikka Fysiikan peruskurssi 2 4 op Turun yliopisto, Turku Lähiopetus
Geologia Mineraalit, kivilajit ja maaperäkerrostumat 5 op Turun yliopisto, Turku Lähiopetus
Historia A4.1. Digitaaliset ihmistieteet: A4.1.1. Tiedon haku ja hallinta (jatkavat opiskelijat) 2 op Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot
Historian, kultt.ja taiteiden tutk.laitoksen yht. P1a. Taiteiden tutkimuksen peruskäsitteet 3 op Lahden kansanopisto Monimuoto-opinnot
Hoitotiede Gerontologia: Ikääntyneet, ravitsemus ja päihteet 5 op Etelä-Karjalan kesäyliopisto, Lappeenranta Monimuoto-opinnot
Hoitotiede Gerontologia: Ikääntyneet, ravitsemus ja päihteet 5 op Porin kesäyliopisto, Pori Monimuoto-opinnot
Hoitotiede Gerontologia: Ikääntyneet, ravitsemus ja päihteet 5 op Lapin kesäyliopisto Monimuoto-opinnot
Hoitotiede Gerontologia: Ikääntyneet, ravitsemus ja päihteet 5 op Helsingin aikuisopisto Monimuoto-opinnot
Hoitotiede Gerontologia: Ikääntyneet, ravitsemus ja päihteet 5 op Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopisto, Ylivieska Monimuoto-opinnot
Hoitotiede Gerontologia: Ikääntyneet, ravitsemus ja päihteet 5 op Keski-Pohjanmaan kesäyliopisto Monimuoto-opinnot
Hoitotiede Gerontologia: Ikääntyneet, ravitsemus ja päihteet 5 op Somero-opisto Monimuoto-opinnot
Hoitotiede Gerontologia: Ikääntyneet, ravitsemus ja päihteet 5 op Turun kesäyliopisto Monimuoto-opinnot
Hoitotiede Gerontologia: Ikääntyneet, ravitsemus ja päihteet 5 op Etelä-Karjalan kesäyliopisto, Imatra Monimuoto-opinnot
Hoitotiede Gerontologia: Ikääntyneet, ravitsemus ja päihteet 5 op Kainuun kesäyliopisto Monimuoto-opinnot
Hoitotiede Gerontologia: Ikääntyneet, ravitsemus ja päihteet 5 op Päijät-Hämeen kesäyliopisto Monimuoto-opinnot
Hoitotiede Gerontologia: Ikääntyneet, ravitsemus ja päihteet 5 op Rauman kansalaisopisto Monimuoto-opinnot
Hoitotiede Hoidon ja hoitotieteen filosofia (perusopinnot), jatkava 9 op Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot
Hoitotiede Hoitotieteen aineopinnot 35 op Turun yliopisto, Turku Monimuoto-opinnot
Hoitotiede Hoitotieteen aineopinnot 35 op Helsingin aikuisopisto Monimuoto-opinnot
Hoitotiede Hoitotieteen aineopinnot 35 op Satakunnan sairaanhoitopiiri Monimuoto-opinnot
Hoitotiede Hoitotieteen perusopinnot 25 op Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot
Hoitotiede Hoitotieteen perusopinnot 25 op Etelä-Pohjanmaan opisto Lähiopetus
Hoitotiede Hoitotieteen tutkimusmetodiikka (perusopinnot, jatkavat opiskelijat) 8 op Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot
Johtaminen ja organisointi JO1 Johtajuus ja organisaatiokäyttäytyminen 6 op Turun yliopisto, Turku Lähiopetus
Johtaminen ja organisointi JO13/KV16 Responsible Business: an introduction 6 op Turun yliopisto, Turku Lähiopetus
Johtaminen ja organisointi JO3 Toimijat muuttuvassa organisaatiossa 6 op Turun yliopisto, Turku Lähiopetus
Johtaminen ja organisointi JO5 Esimiestyö ja vuorovaikutustaidot (iltaopetus) 6 op Turun yliopisto, Turku Lähiopetus
Johtaminen ja organisointi JOe2 Henkilöstöjohtaminen 6 op Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot
Johtaminen ja organisointi MENY1A Tieteellisen tutkimuksen perusteet 3 op Turun yliopisto, Turku Lähiopetus
Johtaminen ja organisointi, Pori Muutoksen johtaminen 5 op Turun kesäyliopisto Lähiopetus
Johtaminen ja organisointi, Pori Muutoksen johtaminen 5 op Peräpohjolan opisto Monimuoto-opinnot
Johtaminen ja organisointi, Pori Organisaatiot ja johtaminen 5 op Peräpohjolan opisto Lähiopetus
Johtaminen ja organisointi, Pori PJO1/PLR36/PMA36 Henkilöstöjohtaminen 5 op Turun yliopisto, Pori Lähiopetus
Johtaminen ja organisointi, Pori PJOS14 Huippusuorituksen johtaminen 6 op Turun yliopisto, Pori Lähiopetus
Johtaminen ja organisointi, Pori PJOY1 Organisaatiot ja johtaminen 5 op Turun yliopisto, Pori Lähiopetus
Kansainvälinen liiketoiminta KV1 International Business Management 6 op Turun yliopisto, Turku Lähiopetus
Kansainvälinen liiketoiminta KV22 The Russian Market Economy 3 op Turun yliopisto, Turku Lähiopetus
Kansainvälinen liiketoiminta KV23/TM33 Business in the Baltic Sea Region 6 op Turun yliopisto, Turku Lähiopetus
Kansainvälinen liiketoiminta KVS12 The EU as a Business Environment 6 op Turun yliopisto, Turku Lähiopetus
Kansainvälinen liiketoiminta KVS13 New Challenges of Global Business 6 op Turun yliopisto, Turku Lähiopetus
Kasvatustiede Empiiriset tutkimusmenetelmät kasvatustieteissä 4 op Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot
Kasvatustiede Johdanto oppimiseen, opetukseen ja arviointiin 6 op Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot
Kasvatustiede Johdatus kasvatustieteisiin 4 op Turun yliopisto, Turku Monimuoto-opinnot
Kasvatustiede Johdatus kasvatustieteisiin 4 op Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot
Kasvatustiede Johdatus kasvatustieteisiin 4 op Porvoon kansalaisopisto Monimuoto-opinnot
Kasvatustiede Johdatus kasvatustieteisiin (lukiolaisille) 4 op Turun yliopisto, Turku Lähiopetus
Kasvatustiede Kasvatuksen historia 3 op Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot
Kasvatustiede Kasvatuksen ja oppimisen kulttuurinen konteksti 7 op Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot
Kasvatustiede Kasvatuksen psykologia 4 op Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot
Kasvatustiede Kasvatuksen psykologia 4 op Sastamalan opisto Monimuoto-opinnot
Kasvatustiede Kasvatus- ja koulutussosiologia 4 op Turun yliopisto, Turku Monimuoto-opinnot
Kasvatustiede Kasvatus- ja koulutussosiologia 4 op Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot
Kasvatustiede Kasvatus- ja koulutussosiologia 4 op Hämeen kesäyliopisto, Forssa (Wahren-opisto) Monimuoto-opinnot
Kasvatustiede Kasvatus- ja koulutussosiologia 4 op Porvoon kansalaisopisto Monimuoto-opinnot
Kasvatustiede Kasvatustieteen aineopinnot 35 op Porin seudun kansalaisopisto Monimuoto-opinnot
Kasvatustiede Kasvatustieteen aineopinnot 35 op Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot
Kasvatustiede Kasvatustieteen aineopinnot 35 op Alkio-opisto Monimuoto-opinnot
Kasvatustiede Kasvatustieteen aineopinnot 35 op Päijät-Hämeen kesäyliopisto Monimuoto-opinnot
Kasvatustiede Kasvatustieteen aineopinnot 35 op Sastamalan opisto Monimuoto-opinnot
Kasvatustiede Kasvatustieteen aineopinnot 35 op Kainuun kesäyliopisto Monimuoto-opinnot
Kasvatustiede Kasvatustieteen aineopinnot 35 op Helsingin evankelinen opisto Monimuoto-opinnot
Kasvatustiede Kasvatustieteen perusopinnot 25 op Turun yliopisto, Turku Monimuoto-opinnot
Kasvatustiede Kasvatustieteen perusopinnot 25 op Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot
Kasvatustiede Kasvatustieteen perusopinnot 25 op Porvoon kansalaisopisto Monimuoto-opinnot
Kasvatustiede Kasvatustieteen perusopinnot 25 op Turun kristillinen opisto Monimuoto-opinnot
Kasvatustiede Kasvatustieteen perusopinnot 25 op Laajasalon opisto Monimuoto-opinnot
Kasvatustiede Kasvatustieteen perusopinnot 25 op Helsingin evankelinen opisto Monimuoto-opinnot
Kasvatustiede Kasvatustieteen perusopinnot 25 op Hiiden Opisto Monimuoto-opinnot
Kasvatustiede Kasvatustieteen perusopinnot 25 op Helsingin aikuisopisto Monimuoto-opinnot
Kasvatustiede Kasvatustieteen perusopinnot 25 op Porin kesäyliopisto, Pori Monimuoto-opinnot
Kasvatustiede Kasvatustieteen perusopinnot 25 op Salon kansalaisopisto, Salo Monimuoto-opinnot
Kasvatustiede Kasvatustieteen perusopinnot 25 op Rauman kansalaisopisto Monimuoto-opinnot
Kasvatustiede Kasvatustieteen perusopinnot 25 op Ikaalisten kansalaisopisto Monimuoto-opinnot
Kasvatustiede Kasvatustieteen perusopinnot 25 op Sastamalan opisto Monimuoto-opinnot
Kasvatustiede Kasvatustieteen perusopinnot 25 op Somero-opisto Monimuoto-opinnot
Kasvatustiede Kasvatustieteen perusopinnot 25 op Päijät-Hämeen kesäyliopisto Monimuoto-opinnot
Kasvatustiede Kasvatustieteen perusopinnot 25 op Hämeen kesäyliopisto, Forssa (Wahren-opisto) Monimuoto-opinnot
Kasvatustiede Kasvatustieteen perusopinnot 25 op Kainuun kesäyliopisto Monimuoto-opinnot
Kasvatustiede Kasvatustieteen perusopinnot 25 op Valkeakoski-opisto Monimuoto-opinnot
Kasvatustiede Kasvatustieteen perusopintojen lopputentti 7 op Turun kesäyliopisto Lähiopetus
Kasvatustiede Kehitys- ja kasvatuspsykologia 4 op Hämeen kesäyliopisto, Forssa (Wahren-opisto) Monimuoto-opinnot
Kasvatustiede Kehitys- ja kasvatuspsykologia 4 op Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot
Kasvatustiede Kehitys- ja kasvatuspsykologia 4 op Turun yliopisto, Turku Monimuoto-opinnot
Kasvatustiede Kehitys- ja kasvatuspsykologia 4 op Porvoon kansalaisopisto Monimuoto-opinnot
Kasvatustiede Koulutuksen suunnittelu ja kehittäminen 3 op Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot
Kasvatustiede Koulutuksen vaikuttavuus ja arviointi 4 op Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot
Kasvatustiede Koulutuksen vaikuttavuus ja arviointi 4 op Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot
Kasvatustiede Koulutuspolitiikka 6 op Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot
Kasvatustiede Proseminaari 8 op Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot
Kasvatustiede, luokanopett., OKL Turku Pelit oppimisessa ja opetuksessa 3 op Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot
Kemia Kemian peruskurssi I 4 op Turun yliopisto, Turku Lähiopetus
Kemia Kemian peruskurssi I 4 op Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot
Kemia Kemian peruskurssi I 4 op Etelä-Pohjanmaan opisto Monimuoto-opinnot
Kemia Kemian peruskurssi I 4 op Rovala-Opisto Monimuoto-opinnot
Kemia Kemian peruskurssi II 4 op Turun yliopisto, Turku Lähiopetus
Kemia Kemian peruskurssi II 4 op Etelä-Pohjanmaan opisto Monimuoto-opinnot
Kemia Kemian peruskurssi II 4 op Rovala-Opisto Monimuoto-opinnot
Kemia Siirtymämetallien bioepäorgaaninen kemia 5 op Turun yliopisto, Turku Lähiopetus
Kemia Spektroskopian perusteet 5 op Turun yliopisto, Turku Lähiopetus
Kieli- ja viestintäopintojen keskus/englanti English: Academic and Professional Skills I 3 op Turun yliopisto, Turku Lähiopetus
Kieli- ja viestintäopintojen keskus/englanti English: Academic and Professional Skills I 3 op Turun kristillinen opisto Lähiopetus
Kieli- ja viestintäopintojen keskus/englanti English: Academic and Professional Skills I 3 op Hämeen kesäyliopisto, Forssa (Wahren-opisto) Lähiopetus
Kieli- ja viestintäopintojen keskus/puheviestintä Puheviestinnän perusteet 2 op Turun yliopisto, Turku Lähiopetus
Kieli- ja viestintäopintojen keskus/puheviestintä Puheviestinnän perusteet 2 op Laajasalon opisto Lähiopetus
Kieli- ja viestintäopintojen keskus/puheviestintä Puheviestinnän perusteet 2 op Turun kristillinen opisto Lähiopetus
Kieli- ja viestintäopintojen keskus/ruotsi Inledning till juridisk svenska 2 op Turun kristillinen opisto Lähiopetus
Kieli- ja viestintäopintojen keskus/ruotsi Inledning till juridisk svenska 2 op Etelä-Pohjanmaan opisto Lähiopetus
Kieli- ja viestintäopintojen keskus/ruotsi Ruotsin kielen kirjallinen ja suullinen viestintä 5 op Turun yliopisto, Turku Lähiopetus
Kieli- ja viestintäopintojen keskus/ruotsi Ruotsin kielen kirjallinen ja suullinen viestintä (elokuu) 5 op Turun kesäyliopisto Lähiopetus
Kieli- ja viestintäopintojen keskus/suomi Suomen kielen kirjallinen viestintä 2 op Turun kristillinen opisto Lähiopetus
Kieli- ja viestintäopintojen keskus/suomi Suomen kielen kirjallinen viestintä 2 op Laajasalon opisto Lähiopetus
Kieli- ja viestintäopintojen keskus/suomi Suomen kielen kirjallinen viestintä 2 op Salon kansalaisopisto, Salo Lähiopetus
Kotimainen kirjallisuus Kotimainen kirjallisuus perusopinnot 25 op Turun yliopisto, Turku Lähiopetus
Kotimainen kirjallisuus P1a. Taiteiden tutkimuksen peruskäsitteet 3 op Turun yliopisto, Turku Lähiopetus
Kotimainen kirjallisuus P1b. Kirjallisuustieteen peruskurssi 2 op Turun yliopisto, Turku Lähiopetus
Kreikkalainen filologia Antiikin tutkimuksen ala ja metodit 3 op Turun yliopisto, Turku Lähiopetus
Kreikkalainen filologia Kreikan alkeiskurssi 5 op Turun yliopisto, Turku Lähiopetus
Kreikkalainen filologia Kreikkalainen filologia, aineopinnot 45 op Turun yliopisto, Turku Lähiopetus
Kreikkalainen filologia Kreikkalaisen filologian perusopinnot 25 op Turun yliopisto, Turku Lähiopetus
Kulttuuri- ja elämysmatkailu, Pori Nature, Environment and Tourism 3 op Turun yliopisto, Pori Verkko-opinnot
Kulttuurihistoria A4.1. Digitaaliset ihmistieteet: A4.1.2. Johdatus digitaalisiin ihmistieteisiin (jatkavat opiskelij 3 op Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot
Kulttuurihistoria A1. Avaintekstejä kulttuurihistoriaan (jatkavat opiskelijat) 2 op Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot
Kulttuurihistoria A3 Kulttuurihistorian teemoja: 11. Katastrofi, trauma ja väkivalta (jatkavat opiskelijat) 5 op Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot
Kulttuurihistoria A3 Kulttuurihistorian teemoja: 13. Yhden aikakauden kulttuurihistoria (jatkavat opiskelijat) 5 op Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot
Kulttuurihistoria A3 Kulttuurihistorian teemoja: 8. Perhe, suku, kansakunta (jatkavat opiskelijat) 5 op Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot
Kulttuurihistoria A4 Kulttuurihistorian metodologia: A4.2. Tutkimusmenetelmät ja teoriat 5 op Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot
Kulttuurihistoria A4 Kulttuurihistorian metodologia: A4.2. Tutkimusmenetelmät ja teoriat (jatkavat opiskelijat) 2 op Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot
Kulttuurihistoria A4 Kulttuurihistorian metodologia: A4.2. Tutkimusmenetelmät ja teoriat (jatkavat opiskelijat) 1 op Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot
Kulttuurihistoria A4.1. Digitaaliset ihmistieteet: A4.1.1. Tiedon haku ja hallinta (jatkavat opiskelijat) 2 op Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot
Kulttuurihistoria Kulttuurihistorian aikakaudet 5 op Mikkelin kesäyliopisto Monimuoto-opinnot
Kulttuurihistoria Kulttuurihistorian aineopinnot 35 op Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot
Kulttuurihistoria Kulttuurihistorian aineopinnot 35 op Alkio-opisto Monimuoto-opinnot
Kulttuurihistoria Kulttuurihistorian aineopinnot 35 op Työväen akatemia Monimuoto-opinnot
Kulttuurihistoria Kulttuurihistorian perusopinnot 25 op Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot
Kulttuurihistoria Kulttuurihistorian perusopinnot 25 op Porvoon kansalaisopisto Monimuoto-opinnot
Kulttuurihistoria Kulttuurihistorian perusopinnot 25 op Keski-Pohjanmaan kesäyliopisto Monimuoto-opinnot
Kulttuurihistoria Kulttuurihistorian perusopinnot 25 op Työväen akatemia Monimuoto-opinnot
Kulttuurihistoria Kulttuurihistorian perusopinnot 25 op Alkio-opisto Monimuoto-opinnot
Kulttuurihistoria Kulttuurihistorian perusopinnot 25 op Snellman-kesäyliopisto, Kuopion toimipaikka Monimuoto-opinnot
Kulttuurihistoria P1. Kulttuurihistorian aikakaudet 5 op Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot
Kulttuurihistoria P3. Kulttuurihistoria ja menneisyyden läsnäolo (jatkavat opiskelijat) 5 op Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot
Kulttuurihistoria P4. Kulttuurihistorian tutkimusalat 1 (jatkavat opiskelijat) 5 op Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot
Kulttuurihistoria P4. Kulttuurihistorian tutkimusalat 2 (jatkavat opiskelijat) 1 op Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot
Kulttuurihistoria P4. Kulttuurihistorian tutkimusalat 2 (jatkavat opiskelijat) 5 op Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot
Kulttuurihistoria Proseminaari (jatkavat opiskelijat) 10 op Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot
Kulttuuriperinnön tutkimus, Pori Kulttuuriperinnön tutkimus, aineopinnot 35 op Turun yliopisto, Pori Lähiopetus
Kulttuurituotannon suunnittelu, Pori Kulttuurituotannon suunnittelu, perusopinnot 25 op Turun yliopisto, Pori Lähiopetus
Kulttuurituotanto ja maisemantutkimus, Pori Kulttuurituotannon ja maisemantutkimuksen koulutusohjelman perusopinnot 25 op Turun yliopisto, Pori Lähiopetus
LL-tutkinto, valinnaisopinnot Johdatus uudistuvaan sosiaali- ja terveydenhuoltoon 3 op Turun yliopisto, Turku Lähiopetus
LL-tutkinto, valinnaisopinnot Psyykkiset traumat 3 op Rauman kansalaisopisto Monimuoto-opinnot
LL-tutkinto, valinnaisopinnot Psyykkiset traumat 3 op Turun yliopisto, Turku Monimuoto-opinnot
LL-tutkinto, valinnaisopinnot Psyykkiset traumat 3 op Jyväskylän kesäyliopisto Monimuoto-opinnot
LL-tutkinto, valinnaisopinnot Psyykkiset traumat 3 op Helsingin aikuisopisto Monimuoto-opinnot
LL-tutkinto, valinnaisopinnot Psyykkiset traumat 3 op Salon kansalaisopisto, Salo Monimuoto-opinnot
LL-tutkinto, valinnaisopinnot Psyykkiset traumat 3 op Lapin kesäyliopisto Monimuoto-opinnot
LL-tutkinto, valinnaisopinnot Psyykkiset traumat 3 op Porin kesäyliopisto, Pori Monimuoto-opinnot
LL-tutkinto, valinnaisopinnot Psyykkiset traumat 3 op Etelä-Pohjanmaan opisto Monimuoto-opinnot
LL-tutkinto, valinnaisopinnot Psyykkiset traumat 3 op Kainuun kesäyliopisto Monimuoto-opinnot
LL-tutkinto, valinnaisopinnot Psyykkiset traumat 3 op Mikkelin kesäyliopisto Monimuoto-opinnot
LL-tutkinto, valinnaisopinnot Psyykkiset traumat 3 op Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopisto, Ylivieska Monimuoto-opinnot
LL-tutkinto, valinnaisopinnot Psyykkiset traumat 3 op Etelä-Karjalan kesäyliopisto, Lappeenranta Monimuoto-opinnot
LL-tutkinto, valinnaisopinnot Psyykkiset traumat 3 op Hämeen kesäyliopisto, Forssa (Wahren-opisto) Monimuoto-opinnot
LL-tutkinto, valinnaisopinnot Psyykkiset traumat 3 op Keski-Pohjanmaan kesäyliopisto Monimuoto-opinnot
LL-tutkinto, valinnaisopinnot Psyykkiset traumat 3 op Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopisto, Pyhäjärvi Monimuoto-opinnot
LL-tutkinto, valinnaisopinnot Psyykkiset traumat 3 op Päijät-Hämeen kesäyliopisto Monimuoto-opinnot
LL-tutkinto, valinnaisopinnot Psyykkiset traumat, Turun avoimen yliopiston psykologian aineopiskelijat 3 op Turun yliopisto, Turku Monimuoto-opinnot
LL-tutkinto, valinnaisopinnot Psyykkiset traumat, Turun lääketieteellisen tdk:n perustutkinto-opiskelijat 3 op Turun yliopisto, Turku Monimuoto-opinnot
LL-tutkinto, valinnaisopinnot Psyykkiset traumat, Turun yliopiston Sote-akatemian opiskelijat 3 op Turun yliopisto, Turku Monimuoto-opinnot
LL-tutkinto, valinnaisopinnot Varhaiset elintavat, ravitsemus ja terveys 4 op Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot
LL-tutkinto, valinnaisopinnot Varhaiset elintavat, ravitsemus ja terveys, Turun lääketieteellisen tdk:n erikoistuvat lääkärit 4 op Turun yliopisto, Turku Lähiopetus
LL-tutkinto, valinnaisopinnot Varhaiset elintavat, ravitsemus ja terveys, Turun lääketieteellisen tdk:n jatko-opiskelijat 4 op Turun yliopisto, Turku Lähiopetus
LL-tutkinto, valinnaisopinnot Varhaiset elintavat, ravitsemus ja terveys, Turun lääketieteellisen tdk:n perustutkinto-opiskelijat 4 op Turun yliopisto, Turku Lähiopetus
Laskentatoimi ja rahoitus LR01B Tilinpäätösinformaation erityiskysymyksiä 3 op Turun yliopisto, Turku Lähiopetus
Laskentatoimi ja rahoitus LR02 Suunnittelu- ja tarkkailulaskelmat johdon laskentatoimessa 5 op Turun yliopisto, Turku Lähiopetus
Laskentatoimi ja rahoitus LR02 Suunnittelu- ja tarkkailulaskelmat johdon laskentatoimessa, tenttioikeus 5 op Turun yliopisto, Turku Lähiopetus
Laskentatoimi ja rahoitus LR04 Laskentatoimi investointipäätöksenteossa 5 op Turun yliopisto, Turku Lähiopetus
Laskentatoimi ja rahoitus LR06 Ohjausta tukeva johdon laskentatoimi 5 op Turun yliopisto, Turku Lähiopetus
Laskentatoimi ja rahoitus LR07,3 Cost management 3 op Turun yliopisto, Turku Lähiopetus
Laskentatoimi ja rahoitus LR11 Tilintarkastuksen perusteet 4 op Turun yliopisto, Turku Lähiopetus
Laskentatoimi ja rahoitus, Pori PLR2B Kirjanpidon ja tilinpäätöksen jatkokurssi 3 op Turun yliopisto, Pori Lähiopetus
Laskentatoimi ja rahoitus, Pori PLR3/PJO34/PMA34 Liiketoimintaa tukeva laskentatoimi 6 op Turun yliopisto, Pori Lähiopetus
Laskentatoimi ja rahoitus, Pori PLRY1, 2 osa Kustannuslaskennan perusteet 3 op Turun yliopisto, Pori Lähiopetus
Latinalainen filologia Antiikin historia ja yhteiskunta 5 op Turun yliopisto, Turku Lähiopetus
Latinalainen filologia Antiikin tutkimuksen ala ja metodit 3 op Turun yliopisto, Turku Lähiopetus
Latinalainen filologia Latinalaisen filologian aineopinnot 45 op Turun yliopisto, Turku Lähiopetus
Latinalainen filologia Latinalaisen filologian aineopinnot 35 op Turun yliopisto, Turku Lähiopetus
Latinalainen filologia Latinalaisen filologian perusopinnot 25 op Turun yliopisto, Turku Lähiopetus
Latinalainen filologia Latinan alkeiskurssi 5 op Turun yliopisto, Turku Lähiopetus
Luonnontieteiden ja tekniikan tdk:n merkinnät Maailmankaikkeuden ja maapallon luonnon kehitys alkuräjähdyksestä nykyhetkeen (lukiolaisille) 5 op Turun yliopisto, Turku Lähiopetus
Luova kirjoittaminen A1. Kirjoittamisen lajit: A1.D Tietokirjoittaminen II (jatkavat opiskelijat) 4 op Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopisto, Oulu Lähiopetus
Luova kirjoittaminen A2. Kirjoittamisen erityisalat: A2.A Kirjoittaja ja lajityyppi (jatkavat opiskelijat) 4 op Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopisto, Oulu Lähiopetus
Luova kirjoittaminen A2. Kirjoittamisen erityisalat: A2.B Kirjoittamisen ulottuvuudet (jatkavat opiskelijat) 4 op Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopisto, Oulu Lähiopetus
Luova kirjoittaminen A2. Kirjoittamisen erityisalat: A2.C Kirjoittaminen julkaistavaksi (jatkavat opiskelijat) 4 op Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopisto, Oulu Lähiopetus
Luova kirjoittaminen A3. Seminaari (jatkavat opiskelijat) 10 op Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopisto, Oulu Lähiopetus
Luova kirjoittaminen Draaman kirjoittaminen II (jatkavat opiskelijat) 4 op Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopisto, Oulu Lähiopetus
Luova kirjoittaminen Johdatus kirjoittamiseen 5 op Porin kesäyliopisto, Pori Lähiopetus
Luova kirjoittaminen Luovan kirjoittamisen aineopinnot 35 op Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopisto, Oulu Lähiopetus
Luova kirjoittaminen Luovan kirjoittamisen perusopinnot 25 op Turun yliopisto, Turku Lähiopetus
Luova kirjoittaminen Luovan kirjoittamisen perusopinnot 25 op Helsingin seudun kesäyliopisto Lähiopetus
Luova kirjoittaminen Luovan kirjoittamisen perusopinnot 25 op Helsingin evankelinen opisto Lähiopetus
Luova kirjoittaminen Luovan kirjoittamisen perusopinnot 25 op Paasikivi-opisto Lähiopetus
Luova kirjoittaminen Luovan kirjoittamisen perusopinnot 25 op Tampereen kesäyliopisto Lähiopetus
Luova kirjoittaminen Luovan kirjoittamisen perusopinnot 25 op Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopisto, Oulu Lähiopetus
Luova kirjoittaminen Luovan kirjoittamisen perusopinnot 25 op Työväen akatemia Lähiopetus
Luova kirjoittaminen Luovan kirjoittamisen perusopinnot 25 op Omnia, Espoon työväenopisto Lähiopetus
Luova kirjoittaminen Luovan kirjoittamisen perusopinnot 25 op Lapin kesäyliopisto Lähiopetus
Luova kirjoittaminen Luovan kirjoittamisen perusopinnot 25 op Kymenlaakson kesäyliopisto, Kotka Lähiopetus
Luova kirjoittaminen P1. Johdatus kirjoittamiseen 5 op Paasikivi-opisto Lähiopetus
Luova kirjoittaminen P1. Johdatus kirjoittamiseen 5 op Tampereen kesäyliopisto Lähiopetus
Luova kirjoittaminen P1. Johdatus kirjoittamiseen 5 op Omnia, Espoon työväenopisto Lähiopetus
Luova kirjoittaminen P1. Johdatus kirjoittamiseen 5 op Turun yliopisto, Turku Lähiopetus
Luova kirjoittaminen P2. Proosan kirjoittaminen 6 op Paasikivi-opisto Lähiopetus
Luova kirjoittaminen P4. Draaman kirjoittaminen 4 op Omnia, Espoon työväenopisto Lähiopetus
Luova kirjoittaminen P5. Tietokirjoittaminen 4 op Paasikivi-opisto Lähiopetus
Luova kirjoittaminen P5. Tietokirjoittaminen 4 op Tampereen kesäyliopisto Lähiopetus
Luova kirjoittaminen P5. Tietokirjoittaminen 4 op Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopisto, Oulu Lähiopetus
Luova kirjoittaminen Proosan kirjoittaminen (jatkavat opiskelijat) 6 op Turun yliopisto, Turku Lähiopetus
MDP in East Asian Studies Introduction to Chinese Contemporary History 5 op Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot
MDP in East Asian Studies Project Management in East Asia (Online course/Asianet) 3 op Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot
Maantiede Aluemaantieteen perusteet (jatkavat opiskelijat) 5 op Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot
Maantiede Johdatus maantieteeseen 5 op Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot
Maantiede Klimatologia 3 op Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot
Maantiede Maantieteen perusopinnot 25 op Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot
Maantiede Yhteiskuntamaantiede (jatkavat opiskelijat) 3 op Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot
Maisemantutkimus, Pori Maisemantutkimus, aineopinnot 35 op Turun yliopisto, Pori Lähiopetus
Markkinointi MA11 Markkinoinnin strateginen johtaminen 5 op Turun yliopisto, Turku Lähiopetus
Markkinointi MA11 Markkinoinnin strateginen johtaminen 5 op Turun yliopisto, Turku Lähiopetus
Markkinointi MA21 Marketing and Management of Services 6 op Turun yliopisto, Turku Lähiopetus
Markkinointi MAY Markkinoinnin perusteet (iltaopetus) 3 op Turun yliopisto, Turku Lähiopetus
Markkinointi, Pori PMAY1A Markkinoinnin perusteet 3 op Turun yliopisto, Pori Lähiopetus
Markkinointi, Pori PMAY1B Markkinoinnin perusteet harjoitukset 2 op Turun yliopisto, Pori Lähiopetus
Mediatutkimus Mediakasvatus 5 op Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot
Mediatutkimus Mediatutkimuksen aineopinnot 35 op Turun yliopisto, Turku Lähiopetus
Mediatutkimus, musiikkitiede ja taidehistoria Mediatutkimuksen, taidehistorian ja musiikkitieteen perusopinnot 25 op Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot
Mediatutkimus, musiikkitiede ja taidehistoria Muuttuva taide ja kulttuuri 5 op Lahden kansanopisto Monimuoto-opinnot
Mediatutkimus, musiikkitiede ja taidehistoria P1a. Taiteiden tutkimuksen peruskäsitteet 3 op Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot
Museologia Museologian perusopinnot 25 op Turun yliopisto, Turku Lähiopetus
Museologia, Pori Museologian perusopinnot 25 op Turun yliopisto, Pori Lähiopetus
Museologia, Pori P3 museonäyttelyt ja museopedagogiikka 5 op Turun yliopisto, Pori Lähiopetus
Museologia, Pori P4 kokoelmien luonti, hoito ja dokumentointi 5 op Turun yliopisto, Pori Lähiopetus
Musiikkitiede Musiikkitiede, aineopinnot 35 op Turun yliopisto, Turku Lähiopetus
Oikeustiede Esineoikeus 7 op Turun yliopisto, Turku Lähiopetus
Oikeustiede Eurooppaoikeus 6 op Turun yliopisto, Turku Lähiopetus
Oikeustiede Finanssioikeus 7 op Turun yliopisto, Turku Lähiopetus
Oikeustiede Hallinto-oikeus 7 op Jyväskylän kesäyliopisto Lähiopetus
Oikeustiede Hallinto-oikeus 7 op Etelä-Pohjanmaan opisto Lähiopetus
Oikeustiede Johdatus oikeustieteeseen 2 op Päivölän Kansanopisto Lähiopetus
Oikeustiede Johdatus oikeustieteeseen 2 op Etelä-Pohjanmaan opisto Lähiopetus
Oikeustiede Johdatus oikeustieteeseen 2 op Päijät-Hämeen kesäyliopisto Lähiopetus
Oikeustiede Johdatus oikeustieteeseen 2 op Helsingin evankelinen opisto Lähiopetus
Oikeustiede Johdatus oikeustieteeseen 2 op Työväen akatemia Lähiopetus
Oikeustiede Johdatus oikeustieteeseen 2 op Rovala-Opisto Lähiopetus
Oikeustiede Johdatus oikeustieteeseen 2 op Helsingin aikuisopisto Lähiopetus
Oikeustiede Johdatus oikeustieteeseen 2 op Rauman kansalaisopisto Lähiopetus
Oikeustiede Johdatus oikeustieteeseen 2 op Turun kristillinen opisto Lähiopetus
Oikeustiede Johdatus oikeustieteeseen (II aste) 2 op Etelä-Pohjanmaan opisto Lähiopetus
Oikeustiede Johdatus oikeustieteeseen (lähiopetus) 2 op Turun yliopisto, Turku Lähiopetus
Oikeustiede Johdatus oikeustieteeseen (verkko-opinnot) 2 op Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot
Oikeustiede Kansainvälinen oikeus 6 op Turun yliopisto, Turku Lähiopetus
Oikeustiede Kansainvälinen oikeus 6 op Päijät-Hämeen kesäyliopisto Lähiopetus
Oikeustiede Kansainvälinen oikeus 6 op Päivölän Kansanopisto Lähiopetus
Oikeustiede Kansainvälinen oikeus 6 op Helsingin evankelinen opisto Lähiopetus
Oikeustiede Oikeudellisen ajattelun lähtökohdat 12 op Turun yliopisto, Turku Lähiopetus
Oikeustiede Oikeudellisen informaation haku 2 op Turun yliopisto, Turku Lähiopetus
Oikeustiede Oikeushistoria 6 op Helsingin evankelinen opisto Lähiopetus
Oikeustiede Oikeussosiologia ja kriminologia 6 op Turun yliopisto, Turku Lähiopetus
Oikeustiede Perhe- ja jäämistöoikeus 7 op Turun yliopisto, Turku Lähiopetus
Oikeustiede Perhe- ja jäämistöoikeus 7 op Turun kristillinen opisto Monimuoto-opinnot
Oikeustiede Prosessioikeus 8 op Turun yliopisto, Turku Lähiopetus
Oikeustiede Rikosoikeus 8 op Etelä-Pohjanmaan opisto Lähiopetus
Oikeustiede Rikosoikeus 8 op Helsingin evankelinen opisto Lähiopetus
Oikeustiede Rikosoikeus 8 op Työväen akatemia Lähiopetus
Oikeustiede Rikosoikeus 8 op Päivölän Kansanopisto Lähiopetus
Oikeustiede Rikosoikeus 8 op Päijät-Hämeen kesäyliopisto Lähiopetus
Oikeustiede Työoikeus 7 op Turun yliopisto, Turku Lähiopetus
Oikeustiede Työoikeus 7 op Päivölän Kansanopisto Monimuoto-opinnot
Oikeustiede Työoikeus 7 op Tampereen kesäyliopisto Monimuoto-opinnot
Oikeustiede Työoikeus 7 op Turun kristillinen opisto Monimuoto-opinnot
Oikeustiede Työoikeus 7 op Jyväskylän kesäyliopisto Monimuoto-opinnot
Oikeustiede Työoikeus 7 op Rovala-Opisto Monimuoto-opinnot
Oikeustiede Työoikeus 7 op Etelä-Pohjanmaan opisto Monimuoto-opinnot
Oikeustiede Työoikeus 7 op Helsingin aikuisopisto Monimuoto-opinnot
Oikeustiede Työoikeus 7 op Helsingin evankelinen opisto Monimuoto-opinnot
Oikeustiede Työoikeus 7 op Työväen akatemia Monimuoto-opinnot
Oikeustiede Työoikeus 7 op Päijät-Hämeen kesäyliopisto Monimuoto-opinnot
Oikeustiede Valtiosääntöoikeus 7 op Jyväskylän kesäyliopisto Lähiopetus
Oikeustiede Valtiosääntöoikeus 7 op Työväen akatemia Lähiopetus
Oikeustiede Valtiosääntöoikeus 7 op Etelä-Pohjanmaan opisto Lähiopetus
Oikeustiede Velvoiteoikeus 7 op Turun yliopisto, Turku Lähiopetus
Poliittinen historia P4 Suomalaisten maailmat 5 op Alkio-opisto Lähiopetus
Poliittinen historia P4 Suomalaisten maailmat 5 op Työväen akatemia Lähiopetus
Poliittinen historia P5.1 Euroopan historia 3 op Työväen akatemia Lähiopetus
Poliittinen historia Poliittisen historian perusopinnot 25 op Turun yliopisto, Turku Lähiopetus
Poliittinen historia Poliittisen historian perusopinnot 25 op Laajasalon opisto Lähiopetus
Poliittinen historia Poliittisen historian perusopinnot 25 op Alkio-opisto Lähiopetus
Poliittinen historia Poliittisen historian perusopinnot 25 op Etelä-Pohjanmaan opisto Lähiopetus
Poliittinen historia Poliittisen historian perusopinnot 25 op Helsingin evankelinen opisto Lähiopetus
Poliittinen historia Poliittisen historian perusopinnot 25 op Työväen akatemia Lähiopetus
Poliittinen historia ja valtio-oppi P1 Johdatus politiikan tutkimukseen 5 op Alkio-opisto Lähiopetus
Poliittinen historia ja valtio-oppi P2 Johdatus poliittisen historian tutkimukseen: P2.1 poliittisen historian suuntauksia 2 op Alkio-opisto Lähiopetus
Poliittinen historia ja valtio-oppi P2 Johdatus poliittisen historian tutkimukseen: P2.2 Historiantutkimuksen peruskysymyksiä 3 op Turun yliopisto, Turku Lähiopetus
Poliittinen historia ja valtio-oppi P3 Ideologioiden muotoutuminen ja politiikan teorian klassikot: P3.1 Ideologioiden muotoutuminen 3 op Alkio-opisto Lähiopetus
Poliittinen historia ja valtio-oppi P3 Ideologioiden muotoutuminen ja politiikan teorian klassikot: P3.1 Ideologioiden muotoutuminen 3 op Työväen akatemia Lähiopetus
Poliittinen historia ja valtio-oppi P3 Ideologioiden muotoutuminen ja politiikan teorian klassikot: P3.2 Politiikan teorian klassikot 2 op Alkio-opisto Lähiopetus
Psykologia Kehityspsykologia II 4 op Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot
Psykologia Kehityspsykologian perusteet 5 op Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot
Psykologia Kognitiivisen ja neuropsykologian perusteet 5 op Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot
Psykologia Kognitiiviset prosessit 4 op Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot
Psykologia Psykologian aineopinnot 35 op Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot
Psykologia Psykologian historia 4 op Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot
Psykologia Psykologian perusopinnot 25 op Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot
Psykologia Psykologian perusopinnot 25 op Turun yliopisto, Turku Monimuoto-opinnot
Psykologia Psykologian perusopinnot 25 op Turun kristillinen opisto Monimuoto-opinnot
Psykologia Psykologian perusopinnot 25 op Työväen akatemia Lähiopetus
Psykologia Psykologian perusopintoja 15 op Hiiden Opisto Monimuoto-opinnot
Psykologia Psykologian perusopintoja 15 op Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopisto, Ylivieska Monimuoto-opinnot
Psykologia Psykologian perusopintoja 15 op Porin kesäyliopisto, Pori Monimuoto-opinnot
Psykologia Psykologian perusopintoja 15 op Sastamalan opisto Monimuoto-opinnot
Psykologia Psykologian perusopintoja 15 op Kirkkonumm.kansal.op-medb.inst Monimuoto-opinnot
Psykologia Psykologian perusopintoja 15 op Helsingin aikuisopisto Monimuoto-opinnot
Psykologia Psyykkiset häiriöt 4 op Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot
Psykologia Social psychology I 5 op Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot
Psykologia Terveyden ja mielenterveyden psykologian perusteet 5 op Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot
Ranska Ranskan perusopinnot 25 op Turun yliopisto, Turku Lähiopetus
Ranskan kieli ja liikeviestintä RA0a Ranskan alkeiskurssi I 4 op Turun yliopisto, Turku Lähiopetus
Ranskan kieli ja liikeviestintä RA0b Ranskan alkeiskurssi II 4 op Turun yliopisto, Turku Lähiopetus
Ranskan kieli ja liikeviestintä RA10 Communication d'entreprise I 2 op Turun yliopisto, Turku Lähiopetus
Ranskan kieli ja liikeviestintä RA1Aa Francais niveau élementaire 3 op Turun yliopisto, Turku Lähiopetus
Ranskan kieli ja liikeviestintä RA2 Kirjallinen viestintä 3 op Turun yliopisto, Turku Lähiopetus
Ranskan kieli ja liikeviestintä RA7 Traduction de textes économiques (finnois- français) 3 op Turun yliopisto, Turku Lähiopetus
Ruotsin kieli ja liikeviestintä RU15 Svenska för redovisning och bokföring 3 op Turun yliopisto, Turku Lähiopetus
Ruotsin kieli ja liikeviestintä RU1a Affärskommunikation 2 op Turun yliopisto, Turku Lähiopetus
Ruotsin kieli ja liikeviestintä RU1b Muntlig kommunikation 2 op Turun yliopisto, Turku Lähiopetus
Ruotsin kieli ja liikeviestintä RU1c Ekonomiska texter 2 op Turun yliopisto, Turku Lähiopetus
Ruotsin kieli ja liikeviestintä RU2 Marknadsföring på svenska 3 op Turun yliopisto, Turku Lähiopetus
Ruotsin kieli ja liikeviestintä RU3 Företag och miljö 3 op Turun yliopisto, Turku Lähiopetus
Ruotsin kieli ja liikeviestintä RU5 Möten och förhandlingar 3 op Turun yliopisto, Turku Lähiopetus
Ruotsin kieli ja liikeviestintä RUe4 Sverigekunskap för ekonomer 3 op Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot
Saksan kieli Saksan perusopinnot 25 op Turun yliopisto, Turku Lähiopetus
Saksan kieli ja liikeviestintä SA0b Saksan alkeiskurssi II 4 op Turun yliopisto, Turku Lähiopetus
Saksan kieli ja liikeviestintä SA1Aa Deutsch im Unternehmen I 3 op Turun yliopisto, Turku Lähiopetus
Saksan kieli ja liikeviestintä SA1Ba Deutsch im Unternehmen II 2 op Turun yliopisto, Turku Lähiopetus
Saksan kieli ja liikeviestintä SA1Bb Kirjallinen liikeviestintä II 2 op Turun yliopisto, Turku Lähiopetus
Saksan kieli ja liikeviestintä SA1Bc Mündliche Wirtschaftskommunikation II 2 op Turun yliopisto, Turku Lähiopetus
Saksan kieli ja liikeviestintä SA1Ca Wirtschaftsdeutsch III 2 op Turun yliopisto, Turku Lähiopetus
Saksan kieli ja liikeviestintä, Pori PSA0a Saksan alkeiskurssi I 4 op Turun yliopisto, Pori Lähiopetus
Saksan kieli ja liikeviestintä, Pori PSA1Aa Deutsch im unternehmen 3 op Turun yliopisto, Pori Lähiopetus
Solu- ja molekyylibiologia Solubiologian luennot 4 op Turun yliopisto, Turku Lähiopetus
Solubiologia ja anatomia Kehitys- ja lisääntymisbiologia 3 op Turun yliopisto, Turku Lähiopetus
Sosiaalitieteet P.1 Johdatus sosiaalitieteisiin 10 op Turun yliopisto, Turku Lähiopetus
Sosiaalitieteet P.1 Johdatus sosiaalitieteisiin 10 op Alkio-opisto Monimuoto-opinnot
Sosiaalitieteet P.1 Johdatus sosiaalitieteisiin 10 op Työväen akatemia Monimuoto-opinnot
Sosiaalitieteet P.2 Suomalainen yhteiskunta 5 op Turun yliopisto, Turku Lähiopetus
Sosiaalitieteet P.4 Ajankohtaista yhteiskunnassa (jatkavat opiskelijat) 5 op Turun yliopisto, Turku Lähiopetus
Sosiaalitieteet P3. Sosiaalitutkimus ja yhteiskunta (jatkavat opiskelijat) 5 op Turun yliopisto, Turku Lähiopetus
Sosiaalitieteet Sosiaalitieteiden aineopinnot 35 op Turun yliopisto, Turku Lähiopetus
Sosiaalitieteet Sosiaalitieteiden perusopinnot 25 op Turun yliopisto, Turku Lähiopetus
Sosiaalitieteet Sosiaalitieteiden perusopinnot 25 op Alkio-opisto Monimuoto-opinnot
Sosiaalitieteet Sosiaalitieteiden perusopinnot 25 op Työväen akatemia Monimuoto-opinnot
Sosiaalityö Aikuissosiaalityö, kirjatentti 1 op (jatkavat opiskelijat) 1 op Turun yliopisto, Turku Lähiopetus
Sosiaalityö Aikuissosiaalityö, kirjattentti 1 op (jatkavat opiskelijat) 1 op Turun yliopisto, Turku Lähiopetus
Sosiaalityö Arvot ja etiikka sosiaalityössä (Jatkavat opiskelijat) 2 op Turun yliopisto, Turku Lähiopetus
Sosiaalityö Arvot ja etiikka sosiaalityössä (Jatkavat opiskelijat) 3 op Turun yliopisto, Turku Lähiopetus
Sosiaalityö Gerontologinen sosiaalityö (jatkavat opiskelijat) 2 op Turun yliopisto, Turku Lähiopetus
Sosiaalityö Lastensuojelu, sosnet (jatkavat opiskelijat) 5 op Turun yliopisto, Turku Lähiopetus
Sosiaalityö Monikulttuurinen sosiaalityö (jatkavat opiskelijat) 3 op Turun yliopisto, Turku Lähiopetus
Sosiaalityö Sosiaalityön aineopinnot 35 op Turun yliopisto, Turku Lähiopetus
Sote-akatemia Uudistuvan sosiaali- ja terveydenhuollon perusteet 25 op Turun yliopisto, Turku Lähiopetus
Suomen kieli ja kulttuuri (ei-äidinkielisille) Suomen kielen käyttö 3 op Turun yliopisto, Turku Lähiopetus
Suomen kieli ja suom-ugr.kielentutk./suomen kieli Suomen kielen aineopinnot 35 op Turun yliopisto, Turku Lähiopetus
Suomen kieli ja suomalais-ugrilainen kielentutk. Johdanto suomalais-ugrilaisiin kieliin ja kansoihin 3 op Turun yliopisto, Turku Lähiopetus
Suomen kieli ja suomalais-ugrilainen kielentutk. Suomen kieli ja suomalais-ugrilainen kielentutkimus, perusopinnot 25 op Turun yliopisto, Turku Lähiopetus
Suomen kieli ja talouselämän viestintä MENY1B Tieteellisen viestinnän perusteet (iltaopetus) 1 op Turun yliopisto, Turku Lähiopetus
Suomen kieli ja talouselämän viestintä MENY1B Tieteellisen viestinnän perusteet (ryhmä 2) 1 op Turun yliopisto, Turku Lähiopetus
Suomen kieli ja talouselämän viestintä MENY1B Tieteellisen viestinnän perusteet (ryhmä 3) 1 op Turun yliopisto, Turku Lähiopetus
Suomen kieli ja talouselämän viestintä SVe5 Yhteisöviestintä 4 op Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot
Taidehistoria P4a Suomen taidehistoria konteksteissaan I:keskiajalta 1700-luvun loppuun 2 op 2 op Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot
Taidehistoria P4b Suomen taidehistoria konteksteissaan II: 1800- ja 1900-luvut 3 op Turun yliopisto, Turku Lähiopetus
Taidehistoria Taidehistorian aineopinnot 35 op Turun yliopisto, Turku Lähiopetus
Talousmaantiede TM41/MA28 Johdatus vähittäiskauppaan 6 op Turun yliopisto, Turku Lähiopetus
Talousmaantiede TM51/TJ17/LOG15 Paikkatietomenetelmät liiketoiminnassa I 6 op Turun yliopisto, Turku Lähiopetus
Taloustiede KT30 Suomen talouden rakenne ja kehitys 6 op Turun yliopisto, Turku Lähiopetus
Taloustiede KT30 Suomen talouden rakenne ja kehitys (lukiolaisille) 6 op Turun yliopisto, Turku Lähiopetus
Taloustiede KT31 Taloushistoria 6 op Turun yliopisto, Turku Lähiopetus
Taloustiede KT33 Mikroteoria I 8 op Turun yliopisto, Turku Lähiopetus
Taloustiede KT36 Mikroteoria II 6 op Turun yliopisto, Turku Lähiopetus
Taloustiede KTY Taloustieteen perusteet 6 op Turun yliopisto, Turku Lähiopetus
Taloustiede KTY Taloustieteen perusteet (lukiolaisille) 6 op Turun yliopisto, Turku Lähiopetus
Taloustieteiden kvantitatiiviset menetelmät TKM12/LOGS23 Laadunohjauksen menetelmät 6 op Turun yliopisto, Turku Lähiopetus
Taloustieteiden kvantitatiiviset menetelmät TKM13/TJ21 Tilastolliset ohjelmistot 4 op Turun yliopisto, Turku Lähiopetus
Taloustieteiden kvantitatiiviset menetelmät TKM14 Kyselytutkimusten tilastolliset menetelmät 4 op Turun yliopisto, Turku Lähiopetus
Taloustieteiden kvantitatiiviset menetelmät TKMY3 Tilastotieteen perusteet (iltaopetus) 3 op Turun yliopisto, Turku Lähiopetus
Taloustieteiden kvantitatiiviset menetelmät, Pori PTKMY1 Talousmatematiikan perusteet 3 op Turun yliopisto, Pori Lähiopetus
Taloustieteiden kvantitatiiviset menetelmät, Pori PTKMY3 Tilastotieteen perusteet 3 op Turun yliopisto, Pori Lähiopetus
Tietojenkäsittelytiede Algoritmien ja ohjelmoinnin peruskurssi 5 op Turun yliopisto, Turku Monimuoto-opinnot
Tietojenkäsittelytiede Algoritmien ja ohjelmoinnin peruskurssin harjoitustyö 1 op Turun yliopisto, Turku Monimuoto-opinnot
Tietojenkäsittelytiede Data ja vuorovaikutus 5 op Turun yliopisto, Turku Lähiopetus
Tietojenkäsittelytiede Ohjelmointiin keskittyvät opinnot 18 op Turun kesäyliopisto Monimuoto-opinnot
Tietojenkäsittelytiede Ohjelmointiin keskittyvät opinnot 18 op Kymenlaakson kesäyliopisto, Kotka Monimuoto-opinnot
Tietojenkäsittelytiede Ohjelmointiin keskittyvät opinnot 18 op Turun yliopisto, Turku Monimuoto-opinnot
Tietojenkäsittelytiede Ohjelmointiin keskittyvät opinnot 18 op Salon kansalaisopisto, Salo Monimuoto-opinnot
Tietojenkäsittelytiede Tietojenkäsittelytieteiden perusopinnot 23 op Turun yliopisto, Turku Monimuoto-opinnot
Tietojenkäsittelytiede Tietojenkäsittelytieteiden perusopinnot 23 op Hämeen kesäyliopisto, Hämeenlinna Monimuoto-opinnot
Tietojenkäsittelytiede Tietojenkäsittelytieteiden perusopinnot 23 op Salon kansalaisopisto, Salo Monimuoto-opinnot
Tietojenkäsittelytiede Tietorakenteet ja algoritmit 5 op Turun yliopisto, Turku Lähiopetus
Tietojärjestelmätiede TJ1/LOG17 Yrityksen tietojärjestelmät 5 op Turun yliopisto, Turku Lähiopetus
Tietojärjestelmätiede TJ11 Taulukkolaskennan jatkokurssi 5 op Turun yliopisto, Turku Lähiopetus
Tietojärjestelmätiede TJ14 Tietojärjestelmien mallintaminen 5 op Turun yliopisto, Turku Lähiopetus
Tietojärjestelmätiede TJ22 Tietojärjestelmien kehittäminen 5 op Turun yliopisto, Turku Lähiopetus
Tietojärjestelmätiede TJ5 Taulukkolaskenta 3 op Turun yliopisto, Turku Lähiopetus
Tietojärjestelmätiede TJ9/KV15 Digitaalinen liiketoiminta (luennot ja harjoitukset, ryhmä 1) 5 op Turun yliopisto, Turku Lähiopetus
Tietojärjestelmätiede TJ9/KV15 Digitaalinen liiketoiminta (luennot ja harjoitukset, ryhmä 2) 5 op Turun yliopisto, Turku Lähiopetus
Tietojärjestelmätiede TJ9/KV15 Digitaalinen liiketoiminta (luennot ja harjoitukset, ryhmä 3) 5 op Turun yliopisto, Turku Lähiopetus
Tietojärjestelmätiede TJY Tietotekniikan hyödyntäminen 3 op Turun yliopisto, Turku Lähiopetus
Tietojärjestelmätiede, Pori PTJY Tietojenkäsittelyn perusteet 4 op Turun yliopisto, Pori Lähiopetus
Tietotekniikka Olio-ohjelmoinnin metodiikka 4 op Turun yliopisto, Turku Lähiopetus
Tietotekniikka Olio-ohjelmoinnin metodiikka 4 op Turun yliopisto, Turku Lähiopetus
Tilastotiede Tilastotieteen peruskurssi soveltajille 8 op Turun kesäyliopisto Lähiopetus
Toimitusketjujen johtaminen LOG2 Tuotantotalous 6 op Turun yliopisto, Turku Lähiopetus
Toimitusketjujen johtaminen LOG4/TM45 Kuljetustoiminnot ja -markkinat 6 op Turun yliopisto, Turku Lähiopetus
Tulevaisuudentutkimus TUTU5 Vaihtuvateemainen tulevaisuudentutkimuksen opintojakso 5 op Turun yliopisto, Turku Monimuoto-opinnot
Tulevaisuudentutkimus TUTUS4 Tulevaisuuden tutkimuksen tieteellinen perusta 5 op Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot
Tulevaisuudentutkimus Tulevaisuudentutkimuksen opintokokonaisuus 25 op Helsingin seudun kesäyliopisto Monimuoto-opinnot
Tulevaisuudentutkimus Tutus3 Tulevaisuudentutkimuksen menetelmien soveltaminen 5 op Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot
Tähtitiede Johdatus maailmankaikkeuteen 5 op Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot
Tähtitiede Johdatus maailmankaikkeuteen 5 op Turun yliopisto, Turku Lähiopetus
Tähtitiede Johdatus maailmankaikkeuteen (lukiolaisille) 5 op Turun yliopisto, Turku Lähiopetus
Uskontotiede P1 Johdanto kulttuurien tutkimukseen 5 op Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot
Uskontotiede P2 Kulttuurinen kohtaaminen ja muutos 5 op Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot
Uskontotiede Suomen uskonnollinen kenttä 3 op Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot
Uskontotiede U1. Johdanto uskontotieteeseen 3 op Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot
Uskontotiede Uskonto antiikissa ja keskiajan Euroopassa 5 op Turun yliopisto, Turku Lähiopetus
Uskontotiede Uskontotieteen erityisalaopinnot 10 op Turun yliopisto, Turku Lähiopetus
Uskontotiede Uskontotieteen perusopinnot 25 op Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot
Valtio-oppi Valtio-opin perusopinnot 25 op Turun yliopisto, Turku Lähiopetus
Valtio-oppi Valtio-opin perusopinnot 25 op Alkio-opisto Lähiopetus
Valtio-oppi Valtio-opin perusopinnot 25 op Kainuun kesäyliopisto Lähiopetus
Valtio-oppi Valtio-opin perusopinnot 25 op Etelä-Pohjanmaan opisto Lähiopetus
Valtio-oppi Valtio-opin perusopinnot 25 op Helsingin evankelinen opisto Lähiopetus
Venäjän kieli ja liikeviestintä VE0a Venäjän alkeiskurssi I 4 op Turun yliopisto, Turku Lähiopetus
Venäjän kieli ja liikeviestintä VE0a Venäjän alkeiskurssi I (iltaopetus) 4 op Turun yliopisto, Turku Lähiopetus
Venäjän kieli ja liikeviestintä VE10 Liikekulttuuri venäläisittäin 3 op Turun yliopisto, Turku Lähiopetus
Venäjän kieli ja liikeviestintä VE1a Liikekielen perusteet I 3 op Turun yliopisto, Turku Lähiopetus
Venäjän kieli ja liikeviestintä VE2a Liikekielen jatkokurssi I 2 op Turun yliopisto, Turku Lähiopetus
Venäjän kieli ja liikeviestintä VE2b Liikekielen jatkokurssi II 2 op Turun yliopisto, Turku Lähiopetus
Yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan opintoja Johdatus oikeustieteeseen 5 op Turun yliopisto, Turku Lähiopetus
Yleinen kirjallisuustiede Yleinen kirjallisuuden historia I, osa I (lukiolaisille) 2 op Turun yliopisto, Turku Lähiopetus
Ympäristötiede Luonnonvarojen riittävyys ja käyttö (jatkavat opiskelijat) 3 op Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot
Ympäristötiede Maailmanlaajuiset ympäristöongelmat 5 op Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot
Ympäristötiede Ympäristö ja yhteiskunta 5 op Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot
Ympäristötiede Ympäristöekologia ja luonnonsuojelu (jatkavat opiskelijat) 5 op Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot
Ympäristötiede Ympäristön kemikalisoituminen (jatkavat opiskelijat) 3 op Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot
Ympäristötiede Ympäristönsuojelu ja yhteiskunta (jatkavat opiskelijat) 3 op Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot
Ympäristötiede Ympäristönsuojelun lainsäädäntö ja hallinto (jatkavat opiskelijat) 3 op Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot
Ympäristötiede Ympäristötieteen aineopinnot 35 op Turun yliopisto, Turku Lähiopetus
Ympäristötiede Ympäristötieteen kirjallinen harjoitustyö (jatkavat opiskelijat) 2 op Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot
Ympäristötiede Ympäristötieteen perusopinnot 25 op Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot
Ympäristötiede Ympäristötieteen perusopinnot 25 op Turun yliopisto, Turku Lähiopetus
Ympäristötiede Ympäristötieteen perusopintojen loppukuulustelu (jatkavat opiskelijat) 3 op Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot
Yrittäjyys YR1 Entrepreneurial Opportunities 6 op Turun yliopisto, Turku Lähiopetus
Yrittäjyys YRY Yrittäjämäinen liiketoiminta 3 op Turun yliopisto, Turku Lähiopetus
Yrittäjyys, Pori PYRY1 Yrittäjämäinen liiketoiminta 3 op Turun yliopisto, Pori Lähiopetus
Yrittäjyys, Pori PYRY1 Yrittäjämäinen liiketoiminta (lukiolaisille) 3 op Turun yliopisto, Pori Lähiopetus
Yritysjuridiikka YJ10 Tilintarkastusoikeus 6 op Turun yliopisto, Turku Lähiopetus
Yritysjuridiikka YJ18 Yhtiöoikeuden perusteet 4 op Turun yliopisto, Turku Lähiopetus
Yritysjuridiikka YJ2 Sopimusoikeus 6 op Turun yliopisto, Turku Lähiopetus
Yritysjuridiikka YJ2 Sopimusoikeus (iltaopetus) 6 op Turun yliopisto, Turku Lähiopetus
Yritysjuridiikka YJ3 Yhteisöoikeus 6 op Turun yliopisto, Turku Lähiopetus
Yritysjuridiikka YJ6 Henkilöverotus 6 op Turun yliopisto, Turku Lähiopetus
Yritysjuridiikka YJY Yritysjuridiikan perusteet (iltaopetus) 3 op Turun yliopisto, Turku Lähiopetus
Yritysjuridiikka, Pori PYJ11/PMA44/PJO26 Responsible Business 5 op Turun yliopisto, Pori Lähiopetus
Yritysjuridiikka, Pori PYJ2/PMA45 Sopimusoikeus 5 op Turun yliopisto, Pori Lähiopetus