Turun yliopisto Avoimen yliopiston Nettiopsu

Avoimen yliopiston Nettiopsu

Kesä 2019

1.5. - 31.7.

Aine Opinnot Laajuus Toteuttaja Toteutustapa
Erityispedagogiikka Erityiskasvatuksen historia 3 op Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot
Erityispedagogiikka Koulutuksen ja opetuksen arviointi 3 op Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot
Erityispedagogiikka Poikkeavuus kulttuurisena ilmiönä 4 op Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot
Johtaminen ja organisointi, Pori PJOe3 Työhyvinvointi 5 op Turun yliopisto, Pori Verkko-opinnot
Johtaminen ja organisointi, Pori PJOe3 Työhyvinvointi (TY:n perustutkinto-opiskelijat) 5 op Turun yliopisto, Pori Verkko-opinnot
Johtaminen ja organisointi, Pori Työhyvinvointi 5 op Peräpohjolan opisto Lähiopetus
Kasvatustiede Johdanto oppimiseen, opetukseen ja arviointiin 6 op Turun kesäyliopisto Lähiopetus
Kasvatustiede Johdatus kasvatustieteisiin 4 op Turun kesäyliopisto Lähiopetus
Kasvatustiede Kasvatuksen historia 3 op Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot
Kasvatustiede Kasvatustieteen perusopinnot 25 op Turun kesäyliopisto Lähiopetus
Kasvatustiede Kehitys- ja kasvatuspsykologia 4 op Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot
Kasvatustiede Kehitys- ja kasvatuspsykologia (TY:n perustutkinto-opiskelijat) 4 op Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot
Kasvatustiede Koulutuksen suunnittelu ja kehittäminen 3 op Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot
Kasvatustiede Koulutuksen suunnittelu ja kehittäminen (TY:n perustutkinto-opiskelijat) 3 op Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot
Kasvatustiede Koulutuksen vaikuttavuus ja arviointi 4 op Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot
Kieli- ja viestintäopintojen keskus/puheviestintä Esiintymisvarmuuden kehittäminen 2 op Turun kesäyliopisto Lähiopetus
Kieli- ja viestintäopintojen keskus/ruotsi Ruotsin kielen kirjallinen ja suullinen viestintä 5 op Turun yliopisto, Turku Lähiopetus
Kieli- ja viestintäopintojen keskus/ruotsi Ruotsin kielen kirjallinen ja suullinen viestintä (TY:n tutkinto-opiskelijat) 5 op Turun yliopisto, Turku Lähiopetus
Kieli- ja viestintäopintojen keskus/ruotsi Ruotsin kielen kirjallinen ja suullinen viestintä (toukokuu) 5 op Turun kesäyliopisto Lähiopetus
Kieli- ja viestintäopintojen keskus/ruotsi Ruotsin valmentava kurssi 2 op Turun yliopisto, Turku Lähiopetus
Kieli- ja viestintäopintojen keskus/ruotsi Ruotsin valmentava kurssi (TY:n tutkinto-opiskelijat) 2 op Turun yliopisto, Turku Lähiopetus
Kieli- ja viestintäopintojen keskus/suomi Suomen kielen kirjallinen viestintä 2 op Turun yliopisto, Turku Lähiopetus
Kieli- ja viestintäopintojen keskus/suomi Suomen kielen kirjallinen viestintä (TY:n tutkinto-opiskelijat) 2 op Turun yliopisto, Turku Lähiopetus
Maantiede Aluemaantieteen perusteet 5 op Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot
Maantiede Aluemaantieteen perusteet (TY:n perustutkinto-opiskelijat) 5 op Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot
Maantiede Johdatus maantieteeseen 5 op Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot
Maantiede Johdatus maantieteeseen (TY:n perustutkinto-opiskelijat) 5 op Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot
Maantiede Klimatologia 3 op Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot
Maantiede Klimatologia (TY:n perustutkinto-opiskelijat) 3 op Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot
Maantiede Luonnonvarojen maantiede 4 op Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot
Maantiede Luonnonvarojen maantiede (TY:n perustutkinto-opiskelijat) 4 op Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot
Maantiede Yhteiskunta- ja poliittinen maantiede 3 op Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot
Maantiede Yhteiskunta- ja poliittinen maantiede (TY:n perustutkinto-opiskelijat) 3 op Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot
Markkinointi MAe29 Myynnin verkkokurssi 6 op Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot
Markkinointi MAe29 Myynnin verkkokurssi (TY:n perustutkinto-opiskelijat) 6 op Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot
Oikeustiede Hallinto-oikeus 7 op Turun yliopisto, Turku Lähiopetus
Oikeustiede Hallinto-oikeus (TY:n tutkinto-opiskelijoille) 7 op Turun yliopisto, Turku Lähiopetus
Oikeustiede Johdatus oikeustieteeseen (verkko-opinnot) 2 op Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot
Psykologia Kehityspsykologian perusteet 5 op Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot
Psykologia Kehityspsykologian perusteet (TY:n perustutkinto-opiskelijat) 5 op Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot
Psykologia Kognitiivisen ja neuropsykologian perusteet 5 op Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot
Psykologia Kognitiivisen ja neuropsykologian perusteet (TY:n perustutkinto-opiskelijat) 5 op Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot
Psykologia Persoonallisuuspsykologian perusteet 5 op Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot
Psykologia Persoonallisuuspsykologian perusteet (TY:n perustutkinto-opiskelijat) 5 op Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot
Psykologia Psykologisen tutkimuksen perusteet 5 op Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot
Psykologia Psykologisen tutkimuksen perusteet (TY:n perustutkinto-opiskelijat) 5 op Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot
Psykologia Terveyden ja mielenterveyden psykologian perusteet 5 op Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot
Psykologia Terveyden ja mielenterveyden psykologian perusteet (TY:n perustutkinto-opiskelijat) 5 op Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot
Saksan kieli ja liikeviestintä SA1eAb Kirjallinen liikeviestintä 1 op Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot
Saksan kieli ja liikeviestintä SA1eAb Kirjallinen liikeviestintä (TY:n perustutkinto-opiskelijat) 1 op Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot
Sosiaalitieteet Naapurisuhteiden sosiologiaa 5 op Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot
Sosiaalitieteet Naapurisuhteiden sosiologiaa (TY:n perustutkinto-opiskelijat) 5 op Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot
Taloustieteiden kvantitatiiviset menetelmät TKMY3 Tilastotieteen perusteet 3 op Turun yliopisto, Turku Lähiopetus
Taloustieteiden kvantitatiiviset menetelmät TKMY3 Tilastotieteen perusteet (TY:n perustutkinto-opiskelijat) 3 op Turun yliopisto, Turku Lähiopetus
Taloustieteiden kvantitatiiviset menetelmät TKMY3 Tilastotieteen perusteet, tenttioikeus (TY:n perustutkinto-opiskelijat) 3 op Turun yliopisto, Turku Lähiopetus
Uskontotiede Pyhää ruokahalua 5 op Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot
Uskontotiede Pyhää ruokahalua (TY:n perustutkinto-opiskelijat) 5 op Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot
Uskontotiede U1. Johdanto uskontotieteeseen 3 op Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot
Uskontotiede U1. Johdanto uskontotieteeseen (TY:n perustutkinto-opiskelijat) 3 op Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot
Ympäristötiede Maailmanlaajuiset ympäristöongelmat 5 op Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot
Ympäristötiede Maailmanlaajuiset ympäristöongelmat (TY:n perustutkinto-opiskelijat) 5 op Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot
Ympäristötiede Ympäristö ja yhteiskunta 5 op Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot
Ympäristötiede Ympäristö ja yhteiskunta (TY:n perustutkinto-opiskelijat) 5 op Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot
Ympäristötiede Ympäristöekologia ja luonnonsuojelu 5 op Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot
Ympäristötiede Ympäristöekologia ja luonnonsuojelu (TY:n perustutkinto-opiskelijat) 5 op Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot
Ympäristötiede Ympäristön kemikalisoituminen ja päästöjen hallinta 5 op Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot
Ympäristötiede Ympäristön kemikalisoituminen ja päästöjen hallinta (TY:n perustutkinto-opiskelijat) 5 op Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot
Yritysjuridiikka YJ11 Työoikeus 6 op Turun yliopisto, Turku Lähiopetus
Yritysjuridiikka YJ11 Työoikeus (TY:n perustutkinto-opiskelijat) 6 op Turun yliopisto, Turku Lähiopetus