Avoimen yliopiston Nettiopsu

Avoimen yliopiston Nettiopsu

Kevät 2019

1.1. - 30.4.

Aine Opinnot Laajuus Toteuttaja Toteutustapa
Aikuiskasvatustiede Aikuis- ja työelämän koulutus 5 op Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot
Aikuiskasvatustiede Aikuiskasvatuksen psykologia 4 op Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot
Aikuiskasvatustiede Aikuiskasvatustieteen perusopinnot 25 op Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot
Aikuiskasvatustiede Aikuiskasvatustieteen perusopintojen lopputentti 7 op Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot
Aikuiskasvatustiede Johdatus kasvatustieteisiin 4 op Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot
Alkukasvatus Alkukasvatuksen matematiikka 2 op Turun kesäyliopisto Lähiopetus
Alkukasvatus Kielelliset vuorovaikutustaidot 6 op Turun kesäyliopisto Lähiopetus
Alkukasvatus Varhais- ja alkukasvatuksen ympäristöoppi 2 op Turun kesäyliopisto Lähiopetus
Arkeologia Arkeologian aineopinnot 35 op Turun yliopisto, Turku Lähiopetus
Arkeologia, kulttuuri-, Suomen ja yleinen historia Arkeologian ja historian perusopinnot 25 op Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot
Arkeologia, kulttuuri-, Suomen ja yleinen historia Avauksia arkeologiaan 5 op Alkio-opisto Monimuoto-opinnot
Arkeologia, kulttuuri-, Suomen ja yleinen historia P1. Historian taito 5 op Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot
Arkeologia, kulttuuri-, Suomen ja yleinen historia P2.1. Avauksia arkeologiaan 5 op Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot
Asklepios-ohjelma Digitaalinen kulttuuri ja terveys 3 op Turun yliopisto, Turku Lähiopetus
Asklepios-ohjelma Digitaalinen kulttuuri ja terveys 3 op Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot
Asklepios-ohjelma Digitaalinen kulttuuri ja terveys (Asklepios kirjatentti) 2 op Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot
Asklepios-ohjelma Digitaalinen kulttuuri ja terveys (Asklepios, kirjatentti) 2 op Turun yliopisto, Turku Lähiopetus
Asklepios-ohjelma Mediakulttuuri ja terveys 3 op Turun yliopisto, Turku Lähiopetus
Asklepios-ohjelma Mediakulttuuri ja terveys 3 op Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot
Asklepios-ohjelma Mediakulttuuri ja terveys (Asklepios, kirjatentti) 2 op Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot
Asklepios-ohjelma Monikulttuurisuus, terveys ja hyvinvointi 3 op Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot
Asklepios-ohjelma Monikulttuurisuus, terveys ja hyvinvointi 3 op Turun yliopisto, Turku Lähiopetus
Asklepios-ohjelma Monikulttuurisuus, terveys ja hyvinvointi (Asklepios, kirjatentti) 2 op Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot
Asklepios-ohjelma Ympäristö ja terveys (Asklepios, kirjatentti) 2 op Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot
Biokemia Mikrobiologia - teoria 4 op Turun yliopisto, Turku Lähiopetus
Biokemia Molekyylibiologia - teoria 4 op Turun yliopisto, Turku Lähiopetus
Biolääketiede Ihmisen rakenne ja toiminta, osa I 2 op Turun yliopisto, Turku Lähiopetus
East Asian Studies Minor Introduction to Chinese History 5 op Turun yliopisto, Turku Lähiopetus
Englannin kieli ja liikeviestintä EN1a Business Communication 1 3 op Turun yliopisto, Turku Lähiopetus
Englannin kieli ja liikeviestintä EN1a Business Communication 1 (iltaopetus) 3 op Turun yliopisto, Turku Lähiopetus
Englannin kieli ja liikeviestintä EN1b Business Communication 2 3 op Turun yliopisto, Turku Lähiopetus
Erityispedagogiikka Empiiriset tutkimusmenetelmät kasvatustieteissä 4 op Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot
Erityispedagogiikka Erityiskasvatuksen historia 3 op Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot
Erityispedagogiikka Erityispedagogiikan aineopinnot 35 op Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot
Erityispedagogiikka Erityispedagogiikan perusopinnot 25 op Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot
Erityispedagogiikka Erityispedagogiikan perusopintojen kirjallisuus 7 op Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot
Erityispedagogiikka Erityispedagogiikan perusteet 7 op Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot
Erityispedagogiikka Johdatus erityispedagogiikkaan (kirjatentti) 4 op Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot
Erityispedagogiikka Näkökulmia erityispedagogiikkaan 3 op Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot
Erityispedagogiikka Näkökulmia erityispedagogiikkaan 3 op Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot
Erityispedagogiikka Oppimisvaikeudet pedagogisena haasteena 2 op Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot
Erityispedagogiikka Oppimisvaikeudet pedagogisena haasteena 5 op Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot
Erityispedagogiikka Poikkeavuus kulttuurisena ilmiönä 4 op Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot
Erityispedagogiikka Poikkeavuus kulttuurisena ilmiönä 3 op Hiiden Opisto Monimuoto-opinnot
Erityispedagogiikka Puheen, kielen ja kommunikaation vaikeudet 3 op Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot
Erityispedagogiikka Sosiaalis-emotionaaliset vaikeudet ja vahvuudet erityispedagogiikan näkökulmasta 5 op Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot
Espanjan kieli ja liikeviestintä ES0a Espanjan alkeiskurssi I (iltaopetus) 4 op Turun yliopisto, Turku Lähiopetus
Espanjan kieli ja liikeviestintä ES0b Espanjan alkeiskurssi II (iltaopetus) 4 op Turun yliopisto, Turku Lähiopetus
Espanjan kieli ja liikeviestintä ES1a Jatkokurssi 3 op Turun yliopisto, Turku Lähiopetus
Espanjan kieli ja liikeviestintä ES1b Espanjan maantuntemus ja liikekieli 3 op Turun yliopisto, Turku Lähiopetus
Espanjan kieli ja liikeviestintä ES4a Suullinen viestintä I 2 op Turun yliopisto, Turku Lähiopetus
Espanjan kieli ja liikeviestintä Ese3 Kirjallinen viestintä 2 op Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot
Espanjan kieli ja liikeviestintä, Pori PES0b Espanjan alkeiskurssi II 4 op Turun yliopisto, Pori Lähiopetus
Espanjan kieli ja liikeviestintä, Pori PES1b Espanjan maantuntemus ja liikekieli 3 op Turun yliopisto, Pori Lähiopetus
Filosofia P2 Filosofian historia 3 op Turun yliopisto, Turku Lähiopetus
Filosofia P4 Tietoteoria ja tieteenfilosofia 3 op Turun yliopisto, Turku Lähiopetus
Filosofia P5 Metafysiikka I 3 op Turun yliopisto, Turku Lähiopetus
Filosofia P8 Klassikko 4 op Turun yliopisto, Turku Lähiopetus
Filosofia Yhteiskuntakäsitykset ja kriittinen ajattelu 3 op Turun yliopisto, Turku Lähiopetus
Fysiikka Fysiikan peruskurssi 3 4 op Turun yliopisto, Turku Lähiopetus
Fysiikka Fysiikan peruskurssi 4 4 op Turun yliopisto, Turku Lähiopetus
Hoitotiede Hoidon ja hoitotieteen filosofia (perusopinnot) 9 op Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot
Hoitotiede Hoitotieteen perusopinnot 25 op Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot
Hoitotiede Hoitotieteen teoria 1, aineopinnot (jatkavat opiskelijat) 7 op Turun yliopisto, Turku Monimuoto-opinnot
Johtaminen ja organisointi JO10 Liikkeenjohdon konsultointi 6 op Turun yliopisto, Turku Lähiopetus
Johtaminen ja organisointi JO2 Henkilöstöjohtaminen 6 op Turun yliopisto, Turku Lähiopetus
Johtaminen ja organisointi JO4 Strateginen johtaminen 6 op Turun yliopisto, Turku Lähiopetus
Johtaminen ja organisointi JOS7 Contemporary Issues in Management I 6 op Turun yliopisto, Turku Lähiopetus
Johtaminen ja organisointi JOYe Johtamisen perusteet 3 op Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot
Johtaminen ja organisointi JOe6 Työpsykologia 6 op Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot
Johtaminen ja organisointi, Pori Henkilöstöjohtaminen 5 op Etelä-Pohjanmaan opisto Lähiopetus
Johtaminen ja organisointi, Pori Henkilöstöjohtaminen 5 op Peräpohjolan opisto Monimuoto-opinnot
Johtaminen ja organisointi, Pori Muutoksen johtaminen 5 op Jyväskylän kesäyliopisto Lähiopetus
Johtaminen ja organisointi, Pori Muutoksen johtaminen 5 op Helsingin aikuisopisto Monimuoto-opinnot
Johtaminen ja organisointi, Pori Organizational Behaviour and Leadership 5 op Etelä-Pohjanmaan opisto Lähiopetus
Johtaminen ja organisointi, Pori Organizational Behaviour and Leadership 5 op Peräpohjolan opisto Lähiopetus
Johtaminen ja organisointi, Pori PJO13 Muutoksen johtaminen 5 op Turun yliopisto, Pori Lähiopetus
Johtaminen ja organisointi, Pori PJO3 Työhyvinvointi 5 op Turun yliopisto, Pori Lähiopetus
Johtaminen ja organisointi, Pori PJO7 Strateginen johtaminen 5 op Turun yliopisto, Pori Lähiopetus
Johtaminen ja organisointi, Pori Työhyvinvointi 5 op Turun kesäyliopisto Lähiopetus
Kansainvälinen liiketoiminta KV2/TM34/YR9 Business Intelligence and the Global Business Environment 6 op Turun yliopisto, Turku Lähiopetus
Kansainvälinen liiketoiminta KV31/TM35 Doing Business with Asian Countries 3 op Turun yliopisto, Turku Lähiopetus
Kansainvälinen liiketoiminta KV4/YR10 Exports and SME Internationalisation 6 op Turun yliopisto, Turku Lähiopetus
Kansainvälinen liiketoiminta KVS14/TMS36 Investment Opportunities in Eastern Europe 6 op Turun yliopisto, Turku Lähiopetus
Kansainvälinen liiketoiminta KVY Kansainvälisen liiketoiminnan perusteet (iltaopetus) 3 op Turun yliopisto, Turku Lähiopetus
Kasvatustiede Empiiriset tutkimusmenetelmät kasvatustieteissä 4 op Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot
Kasvatustiede Johdanto oppimiseen, opetukseen ja arviointiin 6 op Porin kesäyliopisto, Pori Monimuoto-opinnot
Kasvatustiede Johdanto oppimiseen, opetukseen ja arviointiin 6 op Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot
Kasvatustiede Johdatus kasvatustieteisiin 4 op Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot
Kasvatustiede Johdatus kasvatustieteisiin 4 op Helsingin evankelinen opisto Monimuoto-opinnot
Kasvatustiede KKV5 Tilastolliset perustaidot 6 op Turun yliopisto, Turku Monimuoto-opinnot
Kasvatustiede Kasvatuksen ja oppimisen kulttuurinen konteksti 7 op Porin kesäyliopisto, Pori Monimuoto-opinnot
Kasvatustiede Kasvatuksen ja oppimisen kulttuurinen konteksti 7 op Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot
Kasvatustiede Kasvatus- ja koulutussosiologia 4 op Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot
Kasvatustiede Kasvatusfilosofia 3 op Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot
Kasvatustiede Kasvatustieteen aineopinnot 35 op Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot
Kasvatustiede Kasvatustieteen perusopinnot 25 op Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot
Kasvatustiede Kehitys- ja kasvatuspsykologia 4 op Helsingin evankelinen opisto Monimuoto-opinnot
Kasvatustiede Koulutuksen suunnittelu ja kehittäminen 3 op Sastamalan opisto Monimuoto-opinnot
Kasvatustiede Koulutuksen suunnittelu ja kehittäminen 3 op Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot
Kasvatustiede Koulutuksen suunnittelu ja kehittäminen 3 op Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot
Kasvatustiede Koulutuksen vaikuttavuus ja arviointi 4 op Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot
Kasvatustiede Koulutuspolitiikka 6 op Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot
Kasvatustiede Koulutuspolitiikka 6 op Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot
Kasvatustiede Proseminaari 8 op Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot
Kasvatustiede, luokanopett., OKL Turku Improvisaatiolla rohkeutta työelämään 3 op Turun yliopisto, Turku Lähiopetus
Kemia Fysiikan ja kemian historia 2 op Turun yliopisto, Turku Lähiopetus
Kemia Kemia III 4 op Turun yliopisto, Turku Lähiopetus
Kemia Kemia III 4 op Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot
Kemia Kemia III 4 op Etelä-Pohjanmaan opisto Monimuoto-opinnot
Kemia Kemia IV 4 op Rovala-Opisto Monimuoto-opinnot
Kemia Kemia IV 4 op Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot
Kemia Kemia IV 4 op Turun yliopisto, Turku Lähiopetus
Kemia Kemia IV 4 op Etelä-Pohjanmaan opisto Monimuoto-opinnot
Kemia Kemiallinen biologia 5 op Turun yliopisto, Turku Lähiopetus
Kemia Materiaalikemia ja nanoteknologia 5 op Turun yliopisto, Turku Lähiopetus
Kieli- ja viestintäopintojen keskus/englanti English: Academic and Professional Skills I 3 op Turun yliopisto, Turku Lähiopetus
Kieli- ja viestintäopintojen keskus/englanti English: Academic and Professional Skills I 3 op Lahden kansanopisto Lähiopetus
Kieli- ja viestintäopintojen keskus/englanti English: Academic and Professional Skills I 3 op Porin kesäyliopisto, Pori Lähiopetus
Kieli- ja viestintäopintojen keskus/puheviestintä Puheviestinnän perusteet 2 op Turun yliopisto, Turku Lähiopetus
Kieli- ja viestintäopintojen keskus/puheviestintä Puheviestinnän perusteet 2 op Sastamalan opisto Lähiopetus
Kieli- ja viestintäopintojen keskus/puheviestintä Puheviestinnän perusteet 2 op Lahden kansanopisto Lähiopetus
Kieli- ja viestintäopintojen keskus/puheviestintä Puheviestinnän perusteet 2 op Turun kristillinen opisto Lähiopetus
Kieli- ja viestintäopintojen keskus/ruotsi Inledning till juridisk svenska 2 op Turun yliopisto, Turku Lähiopetus
Kieli- ja viestintäopintojen keskus/ruotsi Inledning till juridisk svenska 2 op Etelä-Pohjanmaan opisto Lähiopetus
Kieli- ja viestintäopintojen keskus/ruotsi Ruotsin kielen kirjallinen ja suullinen viestintä 5 op Turun yliopisto, Turku Lähiopetus
Kieli- ja viestintäopintojen keskus/ruotsi Ruotsin kielen kirjallinen ja suullinen viestintä 5 op Turun yliopisto, Turku Lähiopetus
Kieli- ja viestintäopintojen keskus/ruotsi Ruotsin kielen kirjallinen ja suullinen viestintä 5 op Porin kesäyliopisto, Pori Lähiopetus
Kieli- ja viestintäopintojen keskus/suomi Suomen kielen kirjallinen viestintä 2 op Turun yliopisto, Turku Lähiopetus
Kieli- ja viestintäopintojen keskus/suomi Suomen kielen kirjallinen viestintä 2 op Salon kansalaisopisto, Salo Lähiopetus
Kreikkalainen filologia Antiikin filosofia 2 op Turun yliopisto, Turku Lähiopetus
Kreikkalainen filologia Antiikin kielet tieteen ja kulttuurin välittäjinä 2 op Turun yliopisto, Turku Lähiopetus
Kreikkalainen filologia Kreikan historia ja yhteiskunta 5 op Turun yliopisto, Turku Lähiopetus
Kreikkalainen filologia Kreikan kielen jatkokurssi 5 op Turun yliopisto, Turku Lähiopetus
Kulttuuri- ja elämysmatkailu, Pori Kulttuuriperinnön tuotteistaminen matkailussa 3 op Turun yliopisto, Pori Lähiopetus
Kulttuuri- ja elämysmatkailu, Pori Paikan ja ajallisuuden ulottuvuuksia matkailussa 3 op Turun yliopisto, Pori Lähiopetus
Kulttuurihistoria A4.1. Digitaaliset ihmistieteet: A4.1.2. Johdatus digitaalisiin ihmistieteisiin (jatkavat opiskelij 3 op Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot
Kulttuurihistoria A1. Avaintekstejä kulttuurihistoriaan (jatkavat opiskelijat) 5 op Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot
Kulttuurihistoria A2. Kulttuurihistorian kirjoittaminen 5 op Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot
Kulttuurihistoria A3 Kulttuurihistorian teemoja: 1.Risteävät maailmat (jatkavat opiskelijat) 5 op Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot
Kulttuurihistoria A3 Kulttuurihistorian teemoja: 10. Aate, ideologia, utopia (jatkavat opiskelijat) 5 op Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot
Kulttuurihistoria A3 Kulttuurihistorian teemoja: 11. Katastrofi, trauma ja väkivalta (jatkavat opiskelijat) 5 op Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot
Kulttuurihistoria A3 Kulttuurihistorian teemoja: 3. Tunteet, aistit ja mielikuvitus (jatkavat opiskelijat) 5 op Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot
Kulttuurihistoria A3 Kulttuurihistorian teemoja: 7. Taiteen kulttuurihistoria 5 op Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot
Kulttuurihistoria Kulttuurihistorian aineopinnot 35 op Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot
Kulttuurihistoria Kulttuurihistorian perusopinnot 25 op Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot
Kulttuurihistoria P2. Kulttuurihistorian metodologia ja historia 5 op Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot
Kulttuurihistoria P4. Kulttuurihistorian tutkimusalat 1 (jatkavat opiskelijat) 5 op Työväen akatemia Verkko-opinnot
Kulttuurihistoria P4. Kulttuurihistorian tutkimusalat 1 (jatkavat opiskelijat) 5 op Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot
Kulttuurihistoria P4. Kulttuurihistorian tutkimusalat 2 (jatkavat opiskelijat) 5 op Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot
Kulttuurihistoria Sodan historia 5 op Mikkelin kesäyliopisto Monimuoto-opinnot
LL-tutkinto, valinnaisopinnot Ajankohtaista diabeteksesta ja hoidosta 3 op Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot
LL-tutkinto, valinnaisopinnot Ajankohtaista diabeteksesta ja hoidosta, Turun lääketieteellisen tdk:n perustutkinto-opiskelijat 3 op Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot
LL-tutkinto, valinnaisopinnot Lihavuus 4 op Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot
LL-tutkinto, valinnaisopinnot Lihavuus, Turun lääketiet. tiedekunnan perustutkinto-opiskelijat 4 op Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot
LL-tutkinto, valinnaisopinnot Sosiaalipediatria 3 op Salon kansalaisopisto, Salo Monimuoto-opinnot
LL-tutkinto, valinnaisopinnot Sosiaalipediatria 3 op Turun yliopisto, Turku Lähiopetus
LL-tutkinto, valinnaisopinnot Sosiaalipediatria 3 op Rauman kansalaisopisto Monimuoto-opinnot
LL-tutkinto, valinnaisopinnot Sosiaalipediatria 3 op Etelä-Karjalan kesäyliopisto, Lappeenranta Monimuoto-opinnot
LL-tutkinto, valinnaisopinnot Sosiaalipediatria 3 op Jyväskylän kesäyliopisto Monimuoto-opinnot
LL-tutkinto, valinnaisopinnot Sosiaalipediatria 3 op Helsingin aikuisopisto Monimuoto-opinnot
LL-tutkinto, valinnaisopinnot Sosiaalipediatria 3 op Mikkelin kesäyliopisto Monimuoto-opinnot
LL-tutkinto, valinnaisopinnot Sosiaalipediatria 3 op Porin kesäyliopisto, Pori Monimuoto-opinnot
LL-tutkinto, valinnaisopinnot Sosiaalipediatria 3 op Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopisto, Pyhäjärvi Monimuoto-opinnot
LL-tutkinto, valinnaisopinnot Sosiaalipediatria 3 op Etelä-Pohjanmaan opisto Monimuoto-opinnot
LL-tutkinto, valinnaisopinnot Sosiaalipediatria 3 op Vaasan kesäyliopisto Monimuoto-opinnot
LL-tutkinto, valinnaisopinnot Sosiaalipediatria 3 op Kainuun kesäyliopisto Monimuoto-opinnot
LL-tutkinto, valinnaisopinnot Sosiaalipediatria 3 op Hämeen kesäyliopisto, Hämeenlinna Monimuoto-opinnot
LL-tutkinto, valinnaisopinnot Sosiaalipediatria 3 op Päijät-Hämeen kesäyliopisto Monimuoto-opinnot
LL-tutkinto, valinnaisopinnot Sosiaalipediatria, Turun lääketieteellisen tdk:n perustutkinto-opiskelijat 3 op Turun yliopisto, Turku Lähiopetus
Laskentatoimi ja rahoitus LR01A Tilinpäätös ja verosuunnittelu 3 op Turun yliopisto, Turku Lähiopetus
Laskentatoimi ja rahoitus LR03 Rahoituksen perusteet 5 op Turun yliopisto, Turku Lähiopetus
Laskentatoimi ja rahoitus LR05 Rahoituksen jatkokurssi 5 op Turun yliopisto, Turku Lähiopetus
Laskentatoimi ja rahoitus LR07,2 Tilinpäätösanalyysi 3 op Turun yliopisto, Turku Lähiopetus
Laskentatoimi ja rahoitus LR07,5 Yritysjärjestelyt 3 op Turun yliopisto, Turku Lähiopetus
Laskentatoimi ja rahoitus LR09/TJ6 Taloushallinnon tietojärjestelmät 3 op Turun yliopisto, Turku Lähiopetus
Laskentatoimi ja rahoitus LR10 Konsernilaskenta 3 op Turun yliopisto, Turku Lähiopetus
Laskentatoimi ja rahoitus LRYA Kirjanpito ja tilinpäätös (iltaopetus) 4 op Turun yliopisto, Turku Lähiopetus
Laskentatoimi ja rahoitus LRYA Kirjanpito ja tilinpäätös, tenttioikeus 4 op Turun yliopisto, Turku Lähiopetus
Laskentatoimi ja rahoitus LRYB Kustannuslaskennan perusteet (iltaopetus) 3 op Turun yliopisto, Turku Lähiopetus
Laskentatoimi ja rahoitus LRYB Kustannuslaskennan perusteet, tenttioikeus 3 op Turun yliopisto, Turku Lähiopetus
Laskentatoimi ja rahoitus, Pori PLR2A Tilinpäätös-ja verosuunnittelu 4 op Turun yliopisto, Pori Lähiopetus
Laskentatoimi ja rahoitus, Pori PLR4/PJO35/PMA35 Yritysrahoitus 4 op Turun yliopisto, Pori Lähiopetus
Laskentatoimi ja rahoitus, Pori PLRY1, 1 osa Kirjanpito ja tilinpäätös 3 op Turun yliopisto, Pori Lähiopetus
Lastentautioppi Koululaisen ravitsemus 3 op Turun yliopisto, Turku Lähiopetus
Latinalainen filologia Antiikin filosofia 2 op Turun yliopisto, Turku Lähiopetus
Latinalainen filologia Antiikin kielet tieteen ja kulttuurin välittäjinä 2 op Turun yliopisto, Turku Lähiopetus
Latinalainen filologia Latinan jatkokurssi 5 op Turun yliopisto, Turku Lähiopetus
Latinalainen filologia Rooman kirjallisuuden historia 3 op Turun yliopisto, Turku Lähiopetus
Luova kirjoittaminen A1 Kirjoittamisen lajit: A1.A Proosan kirjoittaminen II 4 op Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopisto, Oulu Lähiopetus
Luova kirjoittaminen A1 Kirjoittamisen lajit: A1.B Lyriikan kirjoittaminen II 4 op Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopisto, Oulu Lähiopetus
Luova kirjoittaminen Draaman kirjoittaminen II 4 op Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopisto, Oulu Lähiopetus
Luova kirjoittaminen Johdatus kirjoittamiseen 5 op Sastamalan opisto Lähiopetus
Luova kirjoittaminen Luovan kirjoittamisen perusopinnot 25 op Sastamalan opisto Lähiopetus
Luova kirjoittaminen P2. Proosan kirjoittaminen 6 op Porin kesäyliopisto, Pori Lähiopetus
Luova kirjoittaminen P2. Proosan kirjoittaminen 6 op Tampereen kesäyliopisto Lähiopetus
Luova kirjoittaminen P2. Proosan kirjoittaminen 6 op Omnia, Espoon työväenopisto Lähiopetus
Luova kirjoittaminen P3. Lyriikan kirjoittaminen 4 op Omnia, Espoon työväenopisto Lähiopetus
Luova kirjoittaminen P3. Lyriikan kirjoittaminen 4 op Tampereen kesäyliopisto Lähiopetus
Luova kirjoittaminen P3. Lyriikan kirjoittaminen 4 op Helsingin evankelinen opisto Lähiopetus
Luova kirjoittaminen P3. Lyriikan kirjoittaminen (jatkavat opiskelijat) 4 op Turun yliopisto, Turku Lähiopetus
Luova kirjoittaminen P4. Draaman kirjoittaminen (jatkavat opiskelijat) 4 op Turun yliopisto, Turku Lähiopetus
Luova kirjoittaminen P5. Tietokirjoittaminen 4 op Omnia, Espoon työväenopisto Lähiopetus
Luova kirjoittaminen P5. Tietokirjoittaminen 4 op Helsingin evankelinen opisto Lähiopetus
Luova kirjoittaminen P5. Tietokirjoittaminen (jatkavat opiskelijat) 4 op Turun yliopisto, Turku Lähiopetus
Luova kirjoittaminen P6. Arviointi ja koonti 2 op Omnia, Espoon työväenopisto Lähiopetus
Luova kirjoittaminen P6. Arviointi ja koonti (jatkavat opiskelijat) 2 op Turun yliopisto, Turku Lähiopetus
Lääketieteellinen biokemia ja genetiikka Lääketieteellinen biokemia ja molekyylilääketieteen opintokokonaisuus 8 op Turun yliopisto, Turku Lähiopetus
Lääketieteellinen biokemia ja genetiikka Molekyylilääketieteen valinnaiskurssi: luennot 3 op Turun yliopisto, Turku Lähiopetus
MDP in East Asian Studies Introduction to Chinese Contemporary History 5 op Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot
Maantiede Aluemaantieteen perusteet (jatkavat opiskelijat) 5 op Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot
Maantiede Geoinformatiikan perusteet 5 op Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot
Maantiede Luonnonvarojen maantiede 4 op Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot
Maantiede Maantieteen perusopinnot 25 op Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot
Maantiede Poliittinen maantiede (jatkavat opiskelijat) 2 op Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot
Maantiede Yhteiskunta- ja poliittinen maantiede 3 op Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot
Maantiede Yhteiskuntamaantiede (jatkavat opiskelijat) 3 op Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot
Markkinointi MA12 Kuluttajakäyttäytyminen 6 op Turun yliopisto, Turku Lähiopetus
Markkinointi MA13 Markkinointiviestintä 6 op Turun yliopisto, Turku Lähiopetus
Markkinointi MA14 B2B-markkinointi 6 op Turun yliopisto, Turku Lähiopetus
Markkinointi MAe21 Palvelujen johtaminen 6 op Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot
Markkinointi, Pori PMA12 Asiakas- ja liikesuhteiden johtaminen 5 op Turun yliopisto, Pori Lähiopetus
Markkinointi, Pori PMA1B Markkinoinnin johtaminen 5 op Turun yliopisto, Pori Lähiopetus
Markkinointi, Pori PMA28/PLR39/PJO39 Kuluttajan ja organisaation ostokäyttäytyminen 5 op Turun yliopisto, Pori Lähiopetus
Markkinointi, Pori PMA41/PLR38/PJO38 International Business (lukiolaisille) 5 op Turun yliopisto, Pori Lähiopetus
Mediatutkimus Mediakasvatus 5 op Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot
Mediatutkimus, musiikkitiede ja taidehistoria Muuttuva taide ja kulttuuri 5 op Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot
Mediatutkimus, musiikkitiede ja taidehistoria Näkökulmia kuviin ja ääniin: harjoitukset (jatkavat opiskelijat) 3 op Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot
Mediatutkimus, musiikkitiede ja taidehistoria Näkökulmia kuviin ja ääniin: teoria (jatkavat opiskelijat) 2 op Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot
Mediatutkimus, musiikkitiede ja taidehistoria Opiskeluvalmiudet (jatkavat opiskelijat) 2 op Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot
Mediatutkimus, musiikkitiede ja taidehistoria Tekijät, toimijat, kentät (Jatkavat opiskelijat) 5 op Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot
Museologia, Pori Museologian perusopinnot 25 op Turun yliopisto, Pori Lähiopetus
Museologia, Pori P1 johdatus museologiaan 4 op Turun yliopisto, Pori Lähiopetus
Museologia, Pori P5 rakennetun ympäristön inventointi, arvottaminen ja suojelu 5 op Turun yliopisto, Pori Lähiopetus
Oikeustiede Hallinto-oikeus 7 op Päivölän Kansanopisto Lähiopetus
Oikeustiede Hallinto-oikeus 7 op Työväen akatemia Lähiopetus
Oikeustiede Hallinto-oikeus 7 op Helsingin evankelinen opisto Lähiopetus
Oikeustiede Hallinto-oikeus 7 op Päijät-Hämeen kesäyliopisto Lähiopetus
Oikeustiede Johdatus oikeustieteeseen 2 op Rovala-Opisto Lähiopetus
Oikeustiede Johdatus oikeustieteeseen (verkko-opinnot) 2 op Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot
Oikeustiede Johdatus oikeustieteeseen (verkko-opinnot) 2 op Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot
Oikeustiede Kansainvälinen oikeus 6 op Etelä-Pohjanmaan opisto Lähiopetus
Oikeustiede Kansainvälinen oikeus 6 op Työväen akatemia Lähiopetus
Oikeustiede Kauppaoikeus 7 op Turun yliopisto, Turku Lähiopetus
Oikeustiede Oikeudellisen informaation haku 2 op Turun yliopisto, Turku Lähiopetus
Oikeustiede Oikeushistoria 6 op Turun yliopisto, Turku Lähiopetus
Oikeustiede Oikeushistoria 6 op Päijät-Hämeen kesäyliopisto Lähiopetus
Oikeustiede Oikeushistoria 6 op Etelä-Pohjanmaan opisto Lähiopetus
Oikeustiede Oikeushistoria 6 op Jyväskylän kesäyliopisto Lähiopetus
Oikeustiede Oikeushistoria 6 op Päivölän Kansanopisto Lähiopetus
Oikeustiede Oikeushistoria 6 op Tampereen kesäyliopisto Lähiopetus
Oikeustiede Perhe- ja jäämistöoikeus 7 op Etelä-Pohjanmaan opisto Monimuoto-opinnot
Oikeustiede Perhe- ja jäämistöoikeus 7 op Päijät-Hämeen kesäyliopisto Monimuoto-opinnot
Oikeustiede Perhe- ja jäämistöoikeus 7 op Päivölän Kansanopisto Monimuoto-opinnot
Oikeustiede Perhe- ja jäämistöoikeus 7 op Jyväskylän kesäyliopisto Monimuoto-opinnot
Oikeustiede Perhe- ja jäämistöoikeus 7 op Tampereen kesäyliopisto Monimuoto-opinnot
Oikeustiede Perhe- ja jäämistöoikeus 7 op Helsingin evankelinen opisto Monimuoto-opinnot
Oikeustiede Perhe- ja jäämistöoikeus 7 op Rovala-Opisto Monimuoto-opinnot
Oikeustiede Rikosoikeus 8 op Turun yliopisto, Turku Monimuoto-opinnot
Oikeustiede Rikosoikeus 8 op Jyväskylän kesäyliopisto Lähiopetus
Oikeustiede Rikosoikeus 8 op Rovala-Opisto Lähiopetus
Oikeustiede Rikosoikeus 8 op Turun kristillinen opisto Lähiopetus
Oikeustiede Taitava opiskelu ja oppiminen 3 op Turun yliopisto, Turku Lähiopetus
Oikeustiede Valtiosääntöoikeus 7 op Turun yliopisto, Turku Lähiopetus
Oikeustiede Valtiosääntöoikeus 7 op Päijät-Hämeen kesäyliopisto Lähiopetus
Oikeustiede Valtiosääntöoikeus 7 op Päivölän Kansanopisto Lähiopetus
Oikeustiede Yleinen oikeustiede 6 op Turun yliopisto, Turku Lähiopetus
Oikeustiede Ympäristöoikeus 7 op Turun yliopisto, Turku Lähiopetus
Poliittinen historia P4 Suomalaisten maailmat 5 op Alkio-opisto Lähiopetus
Poliittinen historia P5 Maailmanhistoriat: P5.2 Globaalihistoria 2 op Alkio-opisto Lähiopetus
Poliittinen historia P5.1 Euroopan historia 3 op Alkio-opisto Lähiopetus
Poliittinen historia ja valtio-oppi P2 Johdatus poliittisen historian tutkimukseen: P2.2 Historiantutkimuksen peruskysymyksiä 3 op Alkio-opisto Lähiopetus
Poliittinen historia ja valtio-oppi P3.2 Politiikan teorian klassikot 2 op Laajasalon opisto Lähiopetus
Psykologia Cognitive neuroscience 5 op Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot
Psykologia Kognitiivisen ja neuropsykologian perusteet 5 op Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot
Psykologia Kognitiiviset prosessit 4 op Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot
Psykologia Persoonallisuuspsykologian perusteet 5 op Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot
Psykologia Psykologian aineopinnot 35 op Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot
Psykologia Psykologian historia 4 op Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot
Psykologia Psykologian perusopinnot 25 op Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot
Psykologia Psykologisen tutkimuksen perusteet 5 op Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot
Psykologia Psyykkiset häiriöt 4 op Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot
Psykologia Terveyden ja mielenterveyden psykologian perusteet / jatkaville 5 op Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot
Psykologia Työ- ja organisaatiopsykologia 5 op Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot
Ranskan kieli ja liikeviestintä RA0a Ranskan alkeiskurssi I 4 op Turun yliopisto, Turku Lähiopetus
Ranskan kieli ja liikeviestintä RA0a Ranskan alkeiskurssi I 4 op Turun yliopisto, Turku Lähiopetus
Ranskan kieli ja liikeviestintä RA0b Ranskan alkeiskurssi II 4 op Turun yliopisto, Turku Lähiopetus
Ranskan kieli ja liikeviestintä RA13 Communication d'entreprise II 2 op Turun yliopisto, Turku Lähiopetus
Ranskan kieli ja liikeviestintä RA1Ab Français des affaires A 3 op Turun yliopisto, Turku Lähiopetus
Ranskan kieli ja liikeviestintä RA1Ab Français des affaires A 3 op Turun yliopisto, Turku Lähiopetus
Ranskan kieli ja liikeviestintä RA3 Le monde des affaires 3 op Turun yliopisto, Turku Lähiopetus
Ranskan kieli ja liikeviestintä RA8 Français pratique 3 op Turun yliopisto, Turku Lähiopetus
Ruotsin kieli ja liikeviestintä RU10 Aktuell diskussion 2 op Turun yliopisto, Turku Lähiopetus
Ruotsin kieli ja liikeviestintä RU13 Näringslivet i Norden 3 op Turun yliopisto, Turku Lähiopetus
Ruotsin kieli ja liikeviestintä RU1a Affärskommunikation 2 op Turun yliopisto, Turku Lähiopetus
Ruotsin kieli ja liikeviestintä RU1b Muntlig kommunikation 2 op Turun yliopisto, Turku Lähiopetus
Ruotsin kieli ja liikeviestintä RU1c Ekonomiska texter 2 op Turun yliopisto, Turku Lähiopetus
Ruotsin kieli ja liikeviestintä RU8 Bra svenska i affärslivet 2 op Turun yliopisto, Turku Lähiopetus
Ruotsin kieli ja liikeviestintä RUm6 Svenskt i Finland 2 op Turun yliopisto, Turku Lähiopetus
Saksan kieli ja liikeviestintä SA0a Saksan alkeiskurssi I 4 op Turun yliopisto, Turku Lähiopetus
Saksan kieli ja liikeviestintä SA10 Wirtschaftsdeutsch II 3 op Turun yliopisto, Turku Lähiopetus
Saksan kieli ja liikeviestintä SA1Ab Kirjallinen liikeviestintä I 1 op Turun yliopisto, Turku Lähiopetus
Saksan kieli ja liikeviestintä SA1Ac Mündliche Wirtschaftskommunikation I 2 op Turun yliopisto, Turku Lähiopetus
Saksan kieli ja liikeviestintä SA1Ba Deutsch im Unternehmen II 2 op Turun yliopisto, Turku Lähiopetus
Saksan kieli ja liikeviestintä SA1Bb Kirjallinen liikeviestintä II 2 op Turun yliopisto, Turku Lähiopetus
Saksan kieli ja liikeviestintä SA1Bc Mündliche Wirtschaftskommunikation II 2 op Turun yliopisto, Turku Lähiopetus
Saksan kieli ja liikeviestintä SA1Cb Kirjallinen liikeviestintä III 2 op Turun yliopisto, Turku Lähiopetus
Saksan kieli ja liikeviestintä SA1Cc Mündliche Wirtschaftskommunikation III 2 op Turun yliopisto, Turku Lähiopetus
Saksan kieli ja liikeviestintä, Pori PSA0b Saksan alkeiskurssi II 4 op Turun yliopisto, Pori Lähiopetus
Sosiaalitieteet Johdatus sos.tieteisiin, sosiologian ja tal.sosiologian perusteet (jatkavat opiskelijat) 5 op Turun yliopisto, Turku Lähiopetus
Sosiaalitieteet P.1 Johdatus sosiaalitieteisiin (jatkavat opiskelijat) 10 op Turun yliopisto, Turku Lähiopetus
Sosiaalitieteet Sosiaalitieteiden aineopinnot 35 op Turun yliopisto, Turku Lähiopetus
Sosiaalitieteet Sosiaalitieteiden perusopinnot 25 op Turun yliopisto, Turku Lähiopetus
Sosiaalityö Aikuissosiaalityö (jatkavat opiskelijat) 6 op Turun yliopisto, Turku Lähiopetus
Sosiaalityö Asiakirjat ja dokumentointi (jatkavat opiskelijat) 3 op Turun yliopisto, Turku Lähiopetus
Sosiaalityö Gerontologinen sosiaalityö (jatkavat opiskelijat) 2 op Turun yliopisto, Turku Lähiopetus
Sosiaalityö Lapsiperhesosiaalityö (jatkavat opiskelijat) 6 op Turun yliopisto, Turku Lähiopetus
Sosiaalityö Lapsiperhesosiaalityö (jatkavat opiskelijat) 5 op Turun yliopisto, Turku Lähiopetus
Sosiaalityö Lastensuojelu, sosnet (jatkavat opiskelijat) 5 op Turun yliopisto, Turku Lähiopetus
Sosiaalityö Lähisuhdeväkivalta ja traumanäkökulma (jatkavat opiskelijat) 3 op Turun yliopisto, Turku Lähiopetus
Sosiaalityö Monikulttuurinen sosiaalityö (jatkavat opiskelijat) 3 op Turun yliopisto, Turku Lähiopetus
Suomen historia A1. Ihmisiä keskiajalta varhaismoderniin (jatkavat opiskelijat) 5 op Turun yliopisto, Turku Lähiopetus
Suomen historia A2. Moderni aikakausi Suomen yhteiskuntahistoriassa (jatkavat opiskelijat) 5 op Turun yliopisto, Turku Lähiopetus
Suomen historia Suomen historia, aineopinnot 35 op Turun yliopisto, Turku Lähiopetus
Suomen kieli ja kulttuuri (ei-äidinkielisille) Suomen kielen käyttö 3 op Turun yliopisto, Turku Lähiopetus
Suomen kieli ja talouselämän viestintä SV1 Talouselämän viestinnän perusteet 3 op Turun yliopisto, Turku Lähiopetus
Suomen kieli ja talouselämän viestintä SV4 Mainonnan kieli 3 op Turun yliopisto, Turku Lähiopetus
Taidehistoria A5g Itämeren alueen taide (jatkavat opiskelijat) 2 op Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot
Taidehistoria Taidehistorian teoriat ja metodit (jatkavat opiskelijat) 5 op Turun yliopisto, Turku Lähiopetus
Talousmaantiede TM1 Yritys- ja markkinointimaantiede 5 op Turun yliopisto, Turku Lähiopetus
Talousmaantiede TM6 Tourism Geography and Experience Management 6 op Turun yliopisto, Turku Lähiopetus
Talousmaantiede TMe2 Globalisation and Corporate Responsibility 5 op Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot
Taloustiede KT4/KV13 International Economics 7 op Turun yliopisto, Turku Lähiopetus
Taloustiede KT5/LR07,7 Rahatalous 6 op Turun yliopisto, Turku Lähiopetus
Taloustiede KT6 I Instituutiotaloustieteen perusteet 3 op Turun yliopisto, Turku Lähiopetus
Taloustiede KT6 II Talous ja psykologia 3 op Turun yliopisto, Turku Lähiopetus
Taloustiede KTY Taloustieteen perusteet 6 op Turun kristillinen opisto Lähiopetus
Taloustiede, Pori PKTY Taloustieteen perusteet 6 op Turun yliopisto, Pori Lähiopetus
Taloustieteiden kvantitatiiviset menetelmät TKMY1 Talousmatematiikan perusteet (iltaopetus) 3 op Turun yliopisto, Turku Lähiopetus
Taloustieteiden kvantitatiiviset menetelmät TKMY1 Talousmatematiikan perusteet, tenttioikeus (iltaopetus) 3 op Turun yliopisto, Turku Lähiopetus
Taloustieteiden kvantitatiiviset menetelmät TKMY3 Tilastotieteen perusteet, tenttioikeus 3 op Turun yliopisto, Turku Lähiopetus
Tietojenkäsittelytiede Johdatus tekoälyyn 2 op Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot
Tietojenkäsittelytiede Tietojenkäsittelyn perusteet I (jatkavat opiskelijat) 3 op Turun yliopisto, Turku Monimuoto-opinnot
Tietojenkäsittelytiede Tietojenkäsittelyn perusteet I, tentti (jatkavat opiskelijat) 2 op Turun yliopisto, Turku Monimuoto-opinnot
Tietojenkäsittelytiede Tietojenkäsittelyn perusteet II 5 op Turun yliopisto, Turku Monimuoto-opinnot
Tietojenkäsittelytiede Tietojenkäsittelytieteiden perusopinnot 23 op Turun yliopisto, Turku Monimuoto-opinnot
Tietojenkäsittelytiede Tietojenkäsittelytieteiden perusopinnot, Defa (syksyllä 2018 aloittaneet) 23 op Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot
Tietojenkäsittelytiede Tietokantojen perusteet 1 5 op Turun yliopisto, Turku Lähiopetus
Tietojenkäsittelytiede Tietokantojen perusteet 2 2 op Turun yliopisto, Turku Lähiopetus
Tietojärjestelmätiede, Pori PTJ2 Yrityksen tietojärjestelmäratkaisut 6 op Turun yliopisto, Pori Lähiopetus
Tietotekniikka Tietoverkkotekniikat 4 op Turun yliopisto, Turku Lähiopetus
Tilastotiede Tilastotieteen peruskurssi soveltajille 8 op Turun kesäyliopisto Lähiopetus
Toimitusketjujen johtaminen LOG1/TM44 Supply Chain Management 5 op Turun yliopisto, Turku Lähiopetus
Toimitusketjujen johtaminen LOGY Toimitusketjujen johtamisen perusteet 3 op Turun yliopisto, Turku Lähiopetus
Tulevaisuudentutkimus TUTU1 Tulevaisuusajattelu ja skenaariot 5 op Turun yliopisto, Turku Monimuoto-opinnot
Tulevaisuudentutkimus TUTU1 Tulevaisuusajattelu ja skenaariot 5 op Helsingin seudun kesäyliopisto Monimuoto-opinnot
Tulevaisuudentutkimus TUTU1 Tulevaisuusajattelu ja skenaariot 5 op Omnia, Espoon työväenopisto Monimuoto-opinnot
Tulevaisuudentutkimus TUTU1 Tulevaisuusajattelu ja skenaariot 5 op Kymenlaakson kesäyliopisto, Kotka Monimuoto-opinnot
Tulevaisuudentutkimus TUTU1 Tulevaisuusajattelu ja skenaariot 5 op Jyväskylän kesäyliopisto Monimuoto-opinnot
Tulevaisuudentutkimus TUTU1 Tulevaisuusajattelu ja skenaariot 5 op Keski-Pohjanmaan kesäyliopisto Monimuoto-opinnot
Tulevaisuudentutkimus TUTU5 Vaihtuvateemainen tulevaisuudentutkimuksen opintojakso 5 op Turun yliopisto, Turku Monimuoto-opinnot
Tulevaisuudentutkimus TUTUS2 Tulevaisuudentutkimuksen menetelmät 5 op Turun yliopisto, Turku Monimuoto-opinnot
Tulevaisuudentutkimus TUTUS2 Tulevaisuudentutkimuksen menetelmät 5 op Jyväskylän kesäyliopisto Monimuoto-opinnot
Tulevaisuudentutkimus TUTUS2 Tulevaisuudentutkimuksen menetelmät 5 op Helsingin seudun kesäyliopisto Monimuoto-opinnot
Tulevaisuudentutkimus TUTUS2 Tulevaisuudentutkimuksen menetelmät 5 op Kymenlaakson kesäyliopisto, Kotka Monimuoto-opinnot
Tulevaisuudentutkimus TUTUS2 Tulevaisuudentutkimuksen menetelmät 5 op Omnia, Espoon työväenopisto Monimuoto-opinnot
Tulevaisuudentutkimus TUTUS2 Tulevaisuudentutkimuksen menetelmät 5 op Keski-Pohjanmaan kesäyliopisto Monimuoto-opinnot
Tulevaisuudentutkimus TUTUS3 Tulevaisuudentutkimuksen menetelmien soveltaminen/Demokratian tulevaisuudet 5 op Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot
Tulevaisuudentutkimus Tulevaisuudentutkimuksen opintokokonaisuus 25 op Turun yliopisto, Turku Monimuoto-opinnot
Tulevaisuudentutkimus Tulevaisuudentutkimuksen opintokokonaisuus 25 op Tampereen kesäyliopisto Monimuoto-opinnot
Tulevaisuudentutkimus Tulevaisuudentutkimuksen opintokokonaisuus 25 op Kymenlaakson kesäyliopisto, Kotka Monimuoto-opinnot
Tulevaisuudentutkimus Tulevaisuudentutkimuksen opintokokonaisuus 25 op Snellman-kesäyliopisto, Kuopion toimipaikka Monimuoto-opinnot
Tulevaisuudentutkimus Tulevaisuudentutkimuksen opintokokonaisuus 25 op Omnia, Espoon työväenopisto Monimuoto-opinnot
Tulevaisuudentutkimus Tulevaisuudentutkimuksen opintokokonaisuus 25 op Jyväskylän kesäyliopisto Monimuoto-opinnot
Tulevaisuudentutkimus Tulevaisuudentutkimuksen opintokokonaisuus 25 op Kainuun kesäyliopisto Monimuoto-opinnot
Tulevaisuudentutkimus Tulevaisuudentutkimuksen opintokokonaisuus 25 op Lapin kesäyliopisto Monimuoto-opinnot
Uskontotiede P3. Uskontotieteen työseminaari (jatkavat opiskelijat) 3 op Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot
Uskontotiede U3. Aasian uskonnot (jatkavat opiskelijat) 3 op Turun yliopisto, Turku Lähiopetus
Uskontotiede U4. Lähi-idän uskonnot (jatkavat opiskelijat) 3 op Turun yliopisto, Turku Lähiopetus
Uskontotiede Uskonto Euroopassa uudelta ajalta nykypäivään 5 op Turun yliopisto, Turku Lähiopetus
Valtio-oppi P4 Poliittiset järjestelmät 5 op Alkio-opisto Lähiopetus
Valtio-oppi P5 Kansainvälinen järjestelmä 5 op Alkio-opisto Lähiopetus
Valtio-oppi P5 Kansainvälinen järjestelmä 5 op Alkio-opisto Lähiopetus
Valtio-oppi P5 Kansainvälinen järjestelmä 5 op Alkio-opisto Lähiopetus
Venäjän kieli ja liikeviestintä VE0b Venäjän alkeiskurssi II 4 op Turun yliopisto, Turku Lähiopetus
Venäjän kieli ja liikeviestintä VE1b Liikekielen perusteet II 3 op Turun yliopisto, Turku Lähiopetus
Venäjän kieli ja liikeviestintä VE3 Liikekielen jatkokurssi III 2 op Turun yliopisto, Turku Lähiopetus
Venäjän kieli ja liikeviestintä VE5 Talousuutisia venäjäksi 3 op Turun yliopisto, Turku Lähiopetus
Venäjän kieli ja liikeviestintä VE7 Venäjän maantuntemus 3 op Turun yliopisto, Turku Lähiopetus
Venäjän kieli ja liikeviestintä VE8 Kirjallinen liikeviestintä 3 op Turun yliopisto, Turku Lähiopetus
Yleinen historia Yleisen historian aineopinnot 35 op Turun yliopisto, Turku Lähiopetus
Ympäristötiede Luonnonvarojen riittävyys ja käyttö (jatkavat opiskelijat) 3 op Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot
Ympäristötiede Maailmanlaajuiset ympäristöongelmat (jatkavat opiskelijat) 5 op Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot
Ympäristötiede Maailmanlaajuiset ympäristöongelmat (jatkavat opiskelijat) 3 op Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot
Ympäristötiede Ympäristö ja yhteiskunta (jatkavat opiskelijat) 5 op Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot
Ympäristötiede Ympäristöekologia ja luonnonsuojelu 5 op Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot
Ympäristötiede Ympäristön kemikalisoituminen (jatkavat opiskelijat) 3 op Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot
Ympäristötiede Ympäristön kemikalisoituminen ja päästöjen hallinta 5 op Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot
Ympäristötiede Ympäristönsuojelu ja yhteiskunta (jatkavat opiskelijat) 3 op Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot
Ympäristötiede Ympäristönsuojelun lainsäädäntö ja hallinto (jatkavat opiskelijat) 3 op Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot
Ympäristötiede Ympäristötieteen kirjallinen harjoitustyö (jatkavat opiskelijat) 2 op Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot
Ympäristötiede Ympäristötieteen kirjallisuus (jatkavat opiskelijat) 5 op Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot
Ympäristötiede Ympäristötieteen perusopinnot 25 op Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot
Yrittäjyys YR3 Managing a Growing Business 6 op Turun yliopisto, Turku Lähiopetus
Yrittäjyys YR5 Social Value Creation 6 op Turun yliopisto, Turku Lähiopetus
Yrittäjyys YR6/JO8 Corporate Entrepreneurship 6 op Turun yliopisto, Turku Lähiopetus
Yrittäjyys YR7 Startup! 10 op Turun yliopisto, Turku Lähiopetus
Yritysjuridiikka YJ1 Vero-oikeuden perusteet 4 op Turun yliopisto, Turku Lähiopetus
Yritysjuridiikka YJ11 Työoikeus 6 op Turun yliopisto, Turku Lähiopetus
Yritysjuridiikka YJ4 Yritysverotus 6 op Turun yliopisto, Turku Lähiopetus
Yritysjuridiikka YJ7 Markkinaoikeus 6 op Turun yliopisto, Turku Lähiopetus
Yritysjuridiikka YJ8/LOG12 Ulkomaankaupan kuljetus- ja sopimusoikeus 6 op Turun yliopisto, Turku Lähiopetus
Yritysjuridiikka YJ9 Rahoitusoikeus 6 op Turun yliopisto, Turku Lähiopetus
Yritysjuridiikka YJY Yritysjuridiikan perusteet 3 op Turun yliopisto, Turku Lähiopetus
Yritysjuridiikka, Pori PYJ16 Vero-oikeus 5 op Turun yliopisto, Pori Lähiopetus
Yritysjuridiikka, Pori PYJ20 Rahoitus- ja insolvenssioikeus 6 op Turun yliopisto, Pori Lähiopetus
Yritysjuridiikka, Pori PYJ21 European and International Environmental Law 5 op Turun yliopisto, Pori Lähiopetus
Yritysjuridiikka, Pori PYJ3 Yhteisöoikeus 6 op Turun yliopisto, Pori Verkko-opinnot
Yritysjuridiikka, Pori PYJ5/PJO24 Työoikeus 5 op Turun yliopisto, Pori Lähiopetus
Yritysjuridiikka, Pori PYJY1 Yritysjuridiikan perusteet 3 op Turun yliopisto, Pori Lähiopetus
Yritysjuridiikka, Pori PYJY1 Yritysjuridiikan perusteet (lukiolaisille) 3 op Turun yliopisto, Pori Lähiopetus