Avoimen yliopiston Nettiopsu

Avoimen yliopiston Nettiopsu

Syksy 2019

1.8. - 31.12.

Aine Opinnot Laajuus Toteuttaja Toteutustapa
Aikuiskasvatustiede Aikuiskasvatustieteen perusopinnot 25 op Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot
Aikuiskasvatustiede Aikuiskasvatustieteen perusopinnot 25 op Kirkkonumm.kansal.op-medb.inst Monimuoto-opinnot
Aikuiskasvatustiede Aikuiskasvatustieteen perusopinnot 25 op Vaasan kesäyliopisto Monimuoto-opinnot
Aikuiskasvatustiede Aikuiskoulutuksen sosiologia 5 op Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot
Aikuiskasvatustiede Johdatus kasvatustieteisiin 4 op Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot
Alkukasvatus Ajattelun, tunteiden ja käyttäytymisen kehitys 5 op Turun kesäyliopisto Lähiopetus
Alkukasvatus Alkukasvatuksen perusopinnot 25 op Turun kesäyliopisto Lähiopetus
Alkukasvatus Esi- ja alkuopetuksen pedagogiikka 7 op Turun kesäyliopisto Lähiopetus
Alkukasvatus Taito- ja taideaineet 3 op Turun kesäyliopisto Lähiopetus
Arkeologia, kulttuuri-, Suomen ja yleinen historia Arkeologian ja historian perusopinnot 25 op Turun yliopisto, Turku Lähiopetus
Arkeologia, kulttuuri-, Suomen ja yleinen historia Arkeologian ja historian perusopinnot 25 op Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot
Arkeologia, kulttuuri-, Suomen ja yleinen historia Arkeologian ja historian perusopinnot 25 op Helsingin evankelinen opisto Monimuoto-opinnot
Arkeologia, kulttuuri-, Suomen ja yleinen historia P2.2. Kulttuurihistorian aikakaudet 5 op Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot
Arkeologia, kulttuuri-, Suomen ja yleinen historia P2.3. Suomen historian linjat ja murrokset 5 op Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot
Arkeologia, kulttuuri-, Suomen ja yleinen historia P2.4. Yleisen historian keskeisiä kysymyksiä 5 op Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot
Asklepios-ohjelma Asklepios-ohjelma: Kulttuurin ja terveyden tutkimuksen opintokokonaisuus 17 op Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot
Asklepios-ohjelma Asklepios-ohjelma: Kulttuurin ja terveyden tutkimuksen opintokokonaisuus 17 op Turun yliopisto, Turku Lähiopetus
Asklepios-ohjelma Asklepios: Taide, terveys ja hyvinvointi 3 op Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot
Asklepios-ohjelma Asklepios: Ympäristö ja terveys 3 op Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot
Astrobiologia Astrobiologian peruskurssi 4 op Turun yliopisto, Turku Lähiopetus
Biokemia Kasvifysiologian perusteet 2 op Turun yliopisto, Turku Lähiopetus
Biokemia Molekulaarinen kasvibiologia - teoria 6 op Turun yliopisto, Turku Lähiopetus
Biokemia Solu ja biomolekyylit - teoria 6 op Turun yliopisto, Turku Lähiopetus
Biologia Biologian perusopintojen opintojaksoja 17 op Turun yliopisto, Turku Lähiopetus
Biologia Eliöiden tuntemuksen perusteet 3 op Turun yliopisto, Turku Lähiopetus
Biologia Eläinfysiologian perusteet 3 op Turun yliopisto, Turku Lähiopetus
Biologia Genetiikan perusteet 3 op Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot
Biologia Ihmisen fysiologia 2 op Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot
Biologia Ihmisen fysiologia 2 op Turun kristillinen opisto Lähiopetus
Biologia Ihmisen fysiologia 2 op Tampereen kesäyliopisto Lähiopetus
Business and Innovation Development Introduction to Innovation and Business 5 op Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot
Digitaalinen kulttuuri, Pori Digitaalinen kulttuuri, aineopinnot 35 op Turun yliopisto, Pori Lähiopetus
East Asian Studies Minor Contemporary East Asia 3 op Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot
East Asian Studies Minor Contemporary East Asia 6 op Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot
East Asian Studies Minor Introduction to Chinese History 5 op Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot
Elämänkatsomustieto Elämänkatsomustiedon peruskurssi 5 op Turun yliopisto, Turku Lähiopetus
Elämänkatsomustieto Elämänkatsomustiedon perusopinnot 25 op Turun yliopisto, Turku Lähiopetus
Englannin kieli ja liikeviestintä EN1a Business Communication 1 3 op Turun yliopisto, Turku Lähiopetus
Englannin kieli ja liikeviestintä EN1a Business Communication 1 (iltaopetus) 3 op Turun yliopisto, Turku Lähiopetus
Englannin kieli ja liikeviestintä EN1b Business Communication 2 3 op Turun yliopisto, Turku Lähiopetus
Erityispedagogiikka Erityispedagogiikan perusopinnot 25 op Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot
Erityispedagogiikka Erityispedagogiikan perusopinnot 25 op Laajasalon opisto Monimuoto-opinnot
Erityispedagogiikka Erityispedagogiikan perusopinnot 25 op Porin kesäyliopisto, Pori Monimuoto-opinnot
Erityispedagogiikka Erityispedagogiikan perusopinnot 25 op Sastamalan opisto Monimuoto-opinnot
Erityispedagogiikka Erityispedagogiikan perusopinnot 25 op Kainuun kesäyliopisto Monimuoto-opinnot
Erityispedagogiikka Erityispedagogiikan perusopinnot 25 op Helsingin aikuisopisto Monimuoto-opinnot
Erityispedagogiikka Erityispedagogiikan perusopintojen kirjallisuus 7 op Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot
Erityispedagogiikka Erityispedagogiikan perusteet 7 op Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot
Erityispedagogiikka Johdatus erityispedagogiikkaan (kirjatentti) 4 op Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot
Erityispedagogiikka Johdatus kasvatustieteisiin 4 op Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot
Erityispedagogiikka Koulutuksen ja opetuksen arviointi 3 op Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot
Erityispedagogiikka Neurologiset kehityshäiriöt ja vammaisuus 3 op Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot
Erityispedagogiikka Näkökulmia erityispedagogiikkaan 3 op Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot
Erityispedagogiikka Poikkeavuus kulttuurisena ilmiönä 1 op Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot
Erityispedagogiikka Proseminaari 8 op Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot
Erityispedagogiikka Sosiaalis-emotionaaliset vaikeudet ja vahvuudet erityispedagogiikan näkökulmasta 2 op Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot
Espanjan kieli ja liikeviestintä ES0a Espanjan alkeiskurssi I (iltaopetus) 4 op Turun yliopisto, Turku Lähiopetus
Espanjan kieli ja liikeviestintä ES1b Espanjan maantuntemus ja liikekieli 3 op Turun yliopisto, Turku Lähiopetus
Espanjan kieli ja liikeviestintä ES4b Suullinen viestintä II 2 op Turun yliopisto, Turku Lähiopetus
Espanjan kieli ja liikeviestintä ESe3 Kirjallinen viestintä 2 op Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot
Espanjan kieli ja liikeviestintä, Pori PES0a Espanjan alkeiskurssi I 4 op Turun yliopisto, Pori Lähiopetus
Espanjan kieli ja liikeviestintä, Pori PES1a Espanjan jatkokurssi 3 op Turun yliopisto, Pori Lähiopetus
Farmakologia, lääkekehitys ja lääkehoito Biofarmasia, farmakokinetiikka ja farmakogenetiikka 4 op Turun yliopisto, Turku Lähiopetus
Farmakologia, lääkekehitys ja lääkehoito Neurobiologia 4 op Turun yliopisto, Turku Lähiopetus
Filosofia Filosofian perusopinnot 25 op Turun yliopisto, Turku Lähiopetus
Filosofia P1 Johdatus filosofiaan 3 op Turun yliopisto, Turku Lähiopetus
Filosofia P3 Logiikka ja argumentaatioteoria 3 op Turun yliopisto, Turku Lähiopetus
Filosofia P7 Yhteiskuntafilosofia I 3 op Turun yliopisto, Turku Lähiopetus
Fysiikka Fysiikan peruskurssi 1 4 op Turun yliopisto, Turku Lähiopetus
Fysiikka Fysiikan peruskurssi 2 4 op Turun yliopisto, Turku Lähiopetus
Geologia Mineraalit, kivilajit ja maaperäkerrostumat 5 op Turun yliopisto, Turku Lähiopetus
Historia A4 Kultt.historian metodologia: A4.1. Digitaaliset ihmistieteet: A4.1.1. Tiedon haku ja hallinta (ja 2 op Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot
Historia A4 Kulttuurihistorian metodologia: A4.1. Digitaaliset ihmistieteet: A4.1.1. Tiedon haku ja hallinta 2 op Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot
Historian, kultt.ja taiteiden tutk.laitoksen yht. P1a. Taiteiden tutkimuksen peruskäsitteet 3 op Lahden kansanopisto Monimuoto-opinnot
Hoitotiede Gerontologia: Ikääntyneiden sairaudet ja hyvä lääkehoito 5 op Lapin kesäyliopisto Monimuoto-opinnot
Hoitotiede Gerontologia: Ikääntyneiden sairaudet ja hyvä lääkehoito 5 op Porin kesäyliopisto, Pori Monimuoto-opinnot
Hoitotiede Gerontologia: Ikääntyneiden sairaudet ja hyvä lääkehoito 5 op Mikkelin kesäyliopisto Monimuoto-opinnot
Hoitotiede Gerontologian perusopinnot 25 op Salon kansalaisopisto, Salo Monimuoto-opinnot
Hoitotiede Gerontologian perusopinnot 25 op Turun kesäyliopisto Monimuoto-opinnot
Hoitotiede Gerontologian perusopinnot 25 op Kainuun kesäyliopisto Monimuoto-opinnot
Hoitotiede Gerontologian perusopinnot 25 op Helsingin aikuisopisto Monimuoto-opinnot
Hoitotiede Gerontologian perusopinnot 25 op Sastamalan opisto Monimuoto-opinnot
Hoitotiede Hoitotieteen aineopinnot 35 op Turun yliopisto, Turku Monimuoto-opinnot
Hoitotiede Hoitotieteen aineopinnot 35 op Helsingin aikuisopisto Monimuoto-opinnot
Hoitotiede Johdatus gerontologiaan ja gerontologiseen tutkimukseen 5 op Somero-opisto Monimuoto-opinnot
Hoitotiede Tutkielma hoitotieteen aineopinnot (jatkavat opiskelijat) 6 op Turun yliopisto, Turku Monimuoto-opinnot
Hoitotiede Tutkielmaseminaari hoitotieteen aineopinnot (jatkavat opiskelijat) 4 op Turun yliopisto, Turku Monimuoto-opinnot
Hum.tdk:n suoritukset Sote-akatemia: Humanistisia näkökulmia terveyteen ja hyvinvointiin 3 op Turun yliopisto, Turku Lähiopetus
Johtaminen ja organisointi JO1 Johtajuus ja organisaatiokäyttäytyminen 6 op Turun yliopisto, Turku Lähiopetus
Johtaminen ja organisointi JO13/KV16 Responsible Business: an introduction 6 op Turun yliopisto, Turku Lähiopetus
Johtaminen ja organisointi JO3 Toimijat muuttuvassa organisaatiossa 6 op Turun yliopisto, Turku Lähiopetus
Johtaminen ja organisointi JO5 Esimiestyö ja vuorovaikutustaidot (iltaopetus) 6 op Turun yliopisto, Turku Lähiopetus
Johtaminen ja organisointi JO6 Työpsykologia 6 op Turun yliopisto, Turku Lähiopetus
Johtaminen ja organisointi JOe2 Henkilöstöjohtaminen 6 op Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot
Johtaminen ja organisointi MENY1A Tieteellisen tutkimuksen perusteet 3 op Turun yliopisto, Turku Lähiopetus
Johtaminen ja organisointi, Pori Henkilöstöjohtaminen 5 op Rauman kansalaisopisto Monimuoto-opinnot
Johtaminen ja organisointi, Pori Henkilöstöjohtaminen 5 op Etelä-Pohjanmaan opisto Lähiopetus
Johtaminen ja organisointi, Pori Muutoksen johtaminen 5 op Jyväskylän kesäyliopisto Lähiopetus
Johtaminen ja organisointi, Pori Muutoksen johtaminen 5 op Peräpohjolan opisto Monimuoto-opinnot
Johtaminen ja organisointi, Pori Organisaatiot ja johtaminen 5 op Peräpohjolan opisto Lähiopetus
Johtaminen ja organisointi, Pori PJO1/PLR36/PMA36 Henkilöstöjohtaminen 5 op Turun yliopisto, Pori Lähiopetus
Johtaminen ja organisointi, Pori PJOS14 Huippusuorituksen johtaminen 6 op Turun yliopisto, Pori Lähiopetus
Johtaminen ja organisointi, Pori PJOY1 Organisaatiot ja johtaminen 5 op Turun yliopisto, Pori Lähiopetus
Kansainvälinen liiketoiminta KV1 International Business Management 6 op Turun yliopisto, Turku Lähiopetus
Kansainvälinen liiketoiminta KV22 The Russian Market Economy 3 op Turun yliopisto, Turku Lähiopetus
Kansainvälinen liiketoiminta KV23/TM33 Business in the Baltic Sea Region 6 op Turun yliopisto, Turku Lähiopetus
Kansainvälinen liiketoiminta KVY Kansainvälisen liiketoiminnan perusteet (iltaopetus) 3 op Turun yliopisto, Turku Lähiopetus
Kasvatustiede Empiiriset tutkimusmenetelmät kasvatustieteissä 4 op Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot
Kasvatustiede Johdanto oppimiseen, opetukseen ja arviointiin 6 op Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot
Kasvatustiede Johdatus kasvatustieteisiin 4 op Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot
Kasvatustiede Johdatus kasvatustieteisiin 4 op Turun yliopisto, Turku Monimuoto-opinnot
Kasvatustiede Johdatus kasvatustieteisiin 4 op Porin kesäyliopisto, Pori Monimuoto-opinnot
Kasvatustiede Kasvatuksen historia 3 op Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot
Kasvatustiede Kasvatuksen ja oppimisen kulttuurinen konteksti 7 op Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot
Kasvatustiede Kasvatuksen ja oppimisen kulttuurinen konteksti 7 op Turun kesäyliopisto Lähiopetus
Kasvatustiede Kasvatuksen psykologia 4 op Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot
Kasvatustiede Kasvatus- ja koulutussosiologia 4 op Turun kesäyliopisto Lähiopetus
Kasvatustiede Kasvatus- ja koulutussosiologia 4 op Turun yliopisto, Turku Monimuoto-opinnot
Kasvatustiede Kasvatus- ja koulutussosiologia 4 op Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot
Kasvatustiede Kasvatustieteen aineopinnot 35 op Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot
Kasvatustiede Kasvatustieteen aineopinnot 35 op Sastamalan opisto Monimuoto-opinnot
Kasvatustiede Kasvatustieteen aineopinnot 35 op Porin kesäyliopisto, Pori Monimuoto-opinnot
Kasvatustiede Kasvatustieteen aineopinnot 35 op Hämeen kesäyliopisto, Forssa (Wahren-opisto) Monimuoto-opinnot
Kasvatustiede Kasvatustieteen aineopinnot 35 op Alkio-opisto Monimuoto-opinnot
Kasvatustiede Kasvatustieteen aineopinnot 35 op Helsingin evankelinen opisto Monimuoto-opinnot
Kasvatustiede Kasvatustieteen aineopinnot 35 op Kainuun kesäyliopisto Monimuoto-opinnot
Kasvatustiede Kasvatustieteen perusopinnot 25 op Laajasalon opisto Monimuoto-opinnot
Kasvatustiede Kasvatustieteen perusopinnot 25 op Turun yliopisto, Turku Monimuoto-opinnot
Kasvatustiede Kasvatustieteen perusopinnot 25 op Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot
Kasvatustiede Kasvatustieteen perusopinnot 25 op Porvoon kansalaisopisto Monimuoto-opinnot
Kasvatustiede Kasvatustieteen perusopinnot 25 op Hiiden Opisto Monimuoto-opinnot
Kasvatustiede Kasvatustieteen perusopinnot 25 op Helsingin evankelinen opisto Monimuoto-opinnot
Kasvatustiede Kasvatustieteen perusopinnot 25 op Turun kristillinen opisto Monimuoto-opinnot
Kasvatustiede Kasvatustieteen perusopinnot 25 op Porin kesäyliopisto, Pori Monimuoto-opinnot
Kasvatustiede Kasvatustieteen perusopinnot 25 op Kainuun kesäyliopisto Monimuoto-opinnot
Kasvatustiede Kasvatustieteen perusopinnot 25 op Salon kansalaisopisto, Salo Monimuoto-opinnot
Kasvatustiede Kasvatustieteen perusopinnot 25 op Valkeakoski-opisto Monimuoto-opinnot
Kasvatustiede Kasvatustieteen perusopinnot 25 op Helsingin aikuisopisto Monimuoto-opinnot
Kasvatustiede Kehitys- ja kasvatuspsykologia 4 op Turun kesäyliopisto Lähiopetus
Kasvatustiede Kehitys- ja kasvatuspsykologia 4 op Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot
Kasvatustiede Kehitys- ja kasvatuspsykologia 4 op Turun yliopisto, Turku Monimuoto-opinnot
Kasvatustiede Kehitys- ja kasvatuspsykologia 4 op Helsingin aikuisopisto Monimuoto-opinnot
Kasvatustiede Koulutuksen suunnittelu ja kehittäminen 3 op Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot
Kasvatustiede Koulutuksen vaikuttavuus ja arviointi 4 op Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot
Kasvatustiede Koulutuspolitiikka 6 op Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot
Kasvatustiede Proseminaari (jatkavat opiskelijat) 8 op Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot
Kasvatustiede, luokanopett., OKL Turku Sote-akatemia: Hyvinvointi ja oppiminen kasvatus- ja opetusyhteisöissä 3 op Turun yliopisto, Turku Lähiopetus
Kemia Kemian peruskurssi I 4 op Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot
Kemia Kemian peruskurssi I 4 op Rovala-Opisto Monimuoto-opinnot
Kemia Kemian peruskurssi I 4 op Etelä-Pohjanmaan opisto Monimuoto-opinnot
Kemia Kemian peruskurssi I 4 op Kainuun kesäyliopisto Monimuoto-opinnot
Kemia Kemian peruskurssi II 4 op Rovala-Opisto Monimuoto-opinnot
Kemia Kemian peruskurssi II 4 op Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot
Kemia Kemian peruskurssi II 4 op Etelä-Pohjanmaan opisto Monimuoto-opinnot
Kemia Kemian peruskurssi II 4 op Kainuun kesäyliopisto Monimuoto-opinnot
Kemia Siirtymämetallien bioepäorgaaninen kemia 5 op Turun yliopisto, Turku Lähiopetus
Kemia Spektroskopian perusteet 5 op Turun yliopisto, Turku Lähiopetus
Kieli- ja viestintäopintojen keskus/englanti English: Academic and Professional Skills I 3 op Turun yliopisto, Turku Lähiopetus
Kieli- ja viestintäopintojen keskus/englanti English: Academic and Professional Skills I 3 op Salon kansalaisopisto, Salo Lähiopetus
Kieli- ja viestintäopintojen keskus/englanti English: Academic and Professional Skills I 3 op Lahden kansanopisto Lähiopetus
Kieli- ja viestintäopintojen keskus/englanti English: Academic and Professional Skills I 3 op Helsingin evankelinen opisto Lähiopetus
Kieli- ja viestintäopintojen keskus/englanti English: Academic and Professional Skills I 3 op Turun kristillinen opisto Lähiopetus
Kieli- ja viestintäopintojen keskus/puheviestintä Puheviestinnän perusteet 2 op Turun yliopisto, Turku Lähiopetus
Kieli- ja viestintäopintojen keskus/puheviestintä Puheviestinnän perusteet 2 op Laajasalon opisto Lähiopetus
Kieli- ja viestintäopintojen keskus/puheviestintä Puheviestinnän perusteet 2 op Lahden kansanopisto Lähiopetus
Kieli- ja viestintäopintojen keskus/ranska Ranskan alkeiskurssi II (lukiolaisille) 4 op Turun yliopisto, Turku Lähiopetus
Kieli- ja viestintäopintojen keskus/ruotsi Inledning till juridisk svenska 2 op Turun kristillinen opisto Lähiopetus
Kieli- ja viestintäopintojen keskus/ruotsi Ruotsin kielen kirjallinen ja suullinen viestintä 5 op Turun yliopisto, Turku Lähiopetus
Kieli- ja viestintäopintojen keskus/ruotsi Ruotsin kielen kirjallinen ja suullinen viestintä (elokuu) 5 op Turun kesäyliopisto Lähiopetus
Kieli- ja viestintäopintojen keskus/suomi Suomen kielen kirjallinen viestintä 2 op Laajasalon opisto Lähiopetus
Kieli- ja viestintäopintojen keskus/suomi Suomen kielen kirjallinen viestintä 2 op Salon kansalaisopisto, Salo Lähiopetus
Kieli- ja viestintäopintojen keskus/suomi Suomen kielen kirjallinen viestintä 2 op Turun kristillinen opisto Lähiopetus
Kotimainen kirjallisuus Kotimainen kirjallisuus perusopinnot 25 op Turun yliopisto, Turku Lähiopetus
Kotimainen kirjallisuus P1a. Taiteiden tutkimuksen peruskäsitteet 3 op Turun yliopisto, Turku Lähiopetus
Kotimainen kirjallisuus P1b. Kirjallisuustieteen peruskurssi 2 op Turun yliopisto, Turku Lähiopetus
Kreikkalainen filologia Antiikin tutkimuksen ala ja metodit 3 op Turun yliopisto, Turku Lähiopetus
Kreikkalainen filologia Kreikan alkeiskurssi 5 op Turun yliopisto, Turku Lähiopetus
Kreikkalainen filologia Kreikan alkeiskurssi (lukiolaisille) 5 op Turun yliopisto, Turku Lähiopetus
Kreikkalainen filologia Kreikan historia ja yhteiskunta 5 op Turun yliopisto, Turku Lähiopetus
Kreikkalainen filologia Kreikkalainen filologia, aineopinnot 45 op Turun yliopisto, Turku Lähiopetus
Kreikkalainen filologia Kreikkalainen filologia, aineopinnot 35 op Turun yliopisto, Turku Lähiopetus
Kreikkalainen filologia Kreikkalaisen filologian perusopinnot 25 op Turun yliopisto, Turku Lähiopetus
Kulttuuri- ja elämysmatkailu, Pori Kulttuuriperinnön tuotteistaminen matkailussa 3 op Turun yliopisto, Pori Lähiopetus
Kulttuurihistoria A1. Avaintekstejä kulttuurihistoriaan (täydennys, jatkavat opiskelijat) 2 op Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot
Kulttuurihistoria A3 Kulttuurihistorian teemoja: 11. Katastrofi, trauma ja väkivalta (jatkavat opiskelijat) 5 op Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot
Kulttuurihistoria A3 Kulttuurihistorian teemoja: 13. Yhden aikakauden kulttuurihistoria (jatkavat opiskelijat) 5 op Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot
Kulttuurihistoria A3 Kulttuurihistorian teemoja: 6. Populaari- ja mediakulttuuri (jatkavat opiskelijat) 5 op Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot
Kulttuurihistoria A3 Kulttuurihistorian teemoja: 8. Perhe, suku, kansakunta (jatkavat opiskelijat) 5 op Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot
Kulttuurihistoria A4 Kulttuurihistorian metodologia: A4.2. Tutkimusmenetelmät ja teoriat 5 op Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot
Kulttuurihistoria A4 Kulttuurihistorian metodologia: A4.2. Tutkimusmenetelmät ja teoriat (jatkavat opiskelijat) 2 op Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot
Kulttuurihistoria A5. Proseminaari (jatkavat opiskelijat) 10 op Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot
Kulttuurihistoria Kulttuurihistorian aineopinnot 35 op Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot
Kulttuurihistoria Kulttuurihistorian aineopinnot 35 op Alkio-opisto Monimuoto-opinnot
Kulttuurihistoria Kulttuurihistorian aineopinnot AUKI 35 op Työväen akatemia Monimuoto-opinnot
Kulttuurihistoria Kulttuurihistorian perusopinnot 25 op Etelä-Pohjanmaan opisto Monimuoto-opinnot
Kulttuurihistoria Kulttuurihistorian perusopinnot 25 op Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot
Kulttuurihistoria Kulttuurihistorian perusopinnot 25 op Alkio-opisto Monimuoto-opinnot
Kulttuurihistoria Kulttuurihistorian perusopinnot 25 op Työväen akatemia Monimuoto-opinnot
Kulttuurihistoria Kulttuurihistorian perusopinnot AUKI 25 op Hämeen kesäyliopisto, Hämeenlinna Monimuoto-opinnot
Kulttuurihistoria Kulttuurihistorian perusopinnot 25 op Kymenlaakson kesäyliopisto, Kouvola Monimuoto-opinnot
Kulttuurihistoria Kulttuurihistorian tutkimusalat 1 5 op Alkio-opisto Monimuoto-opinnot
Kulttuurihistoria P1. Kulttuurihistorian aikakaudet 5 op Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot
Kulttuurihistoria P1. Kulttuurihistorian aikakaudet 5 op Hämeen kesäyliopisto, Hämeenlinna Lähiopetus
Kulttuurihistoria P1. Kulttuurihistorian aikakaudet 5 op Työväen akatemia Monimuoto-opinnot
Kulttuurihistoria P1. Kulttuurihistorian aikakaudet 5 op Alkio-opisto Monimuoto-opinnot
Kulttuurihistoria P2. Kulttuurihistorian metodologia ja historia (täydennys, jatkavat opiskelijat) 1 op Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot
Kulttuurihistoria P3. Kulttuurihistoria ja menneisyyden läsnäolo (jatkavat opiskelijat) 5 op Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot
Kulttuurihistoria P4. Kulttuurihistorian tutkimusalat 1 (jatkavat opiskelijat) 5 op Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot
Kulttuurihistoria P4. Kulttuurihistorian tutkimusalat 2 5 op Alkio-opisto Monimuoto-opinnot
Kulttuuriperinnön tutkimus, Pori Kulttuuriperinnön tutkimus, aineopinnot 35 op Turun yliopisto, Pori Lähiopetus
Kulttuurituotannon suunnittelu, Pori Kulttuurituotannon suunnittelu, perusopinnot 25 op Turun yliopisto, Pori Lähiopetus
Kulttuurituotanto ja maisemantutkimus, Pori Kulttuurituotannon ja maisemantutkimuksen koulutusohjelman perusopinnot 25 op Turun yliopisto, Pori Lähiopetus
LL-tutkinto, valinnaisopinnot Stressilääketiede 3 op Somero-opisto Monimuoto-opinnot
LL-tutkinto, valinnaisopinnot Stressilääketiede 3 op Turun yliopisto, Turku Lähiopetus
LL-tutkinto, valinnaisopinnot Stressilääketiede 3 op Keski-Pohjanmaan kesäyliopisto Monimuoto-opinnot
LL-tutkinto, valinnaisopinnot Stressilääketiede 3 op Hämeen kesäyliopisto, Hämeenlinna Monimuoto-opinnot
LL-tutkinto, valinnaisopinnot Stressilääketiede 3 op Savonlinnan kesäyliopisto Monimuoto-opinnot
LL-tutkinto, valinnaisopinnot Stressilääketiede 3 op Kainuun kesäyliopisto Monimuoto-opinnot
LL-tutkinto, valinnaisopinnot Stressilääketiede 3 op Etelä-Pohjanmaan opisto Monimuoto-opinnot
LL-tutkinto, valinnaisopinnot Stressilääketiede 3 op Hiiden Opisto Monimuoto-opinnot
LL-tutkinto, valinnaisopinnot Stressilääketiede 3 op Helsingin seudun kesäyliopisto Monimuoto-opinnot
LL-tutkinto, valinnaisopinnot Stressilääketiede 3 op Mikkelin kesäyliopisto Monimuoto-opinnot
LL-tutkinto, valinnaisopinnot Stressilääketiede 3 op Porin kesäyliopisto, Pori Monimuoto-opinnot
LL-tutkinto, valinnaisopinnot Stressilääketiede 3 op Vaasan kesäyliopisto Monimuoto-opinnot
LL-tutkinto, valinnaisopinnot Stressilääketiede 3 op Jyväskylän kesäyliopisto Monimuoto-opinnot
LL-tutkinto, valinnaisopinnot Stressilääketiede 3 op Lapin kesäyliopisto Monimuoto-opinnot
LL-tutkinto, valinnaisopinnot Stressilääketiede 3 op Helsingin aikuisopisto Monimuoto-opinnot
LL-tutkinto, valinnaisopinnot Stressilääketiede, Turun avoimen yliopiston psykologian aineopiskelijat 3 op Turun yliopisto, Turku Lähiopetus
LL-tutkinto, valinnaisopinnot Stressilääketiede, Turun lääketieteellisen tdk:n perustutkinto-opiskelijat 3 op Turun yliopisto, Turku Lähiopetus
LL-tutkinto, valinnaisopinnot Varhaiset elintavat, ravitsemus ja terveys 4 op Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot
LL-tutkinto, valinnaisopinnot Varhaiset elintavat, ravitsemus ja terveys, Turun lääketieteellisen tdk:n erikoistuvat lääkärit 4 op Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot
LL-tutkinto, valinnaisopinnot Varhaiset elintavat, ravitsemus ja terveys, Turun lääketieteellisen tdk:n jatko-opiskelijat 4 op Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot
LL-tutkinto, valinnaisopinnot Varhaiset elintavat, ravitsemus ja terveys, Turun lääketieteellisen tdk:n perustutkinto-opiskelijat 4 op Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot
Laskentatoimi ja rahoitus LR01B Tilinpäätösinformaation erityiskysymyksiä 3 op Turun yliopisto, Turku Lähiopetus
Laskentatoimi ja rahoitus LR02 Suunnittelu- ja tarkkailulaskelmat johdon laskentatoimessa 5 op Turun yliopisto, Turku Lähiopetus
Laskentatoimi ja rahoitus LR04 Laskentatoimi investointipäätöksenteossa 5 op Turun yliopisto, Turku Lähiopetus
Laskentatoimi ja rahoitus LR06 Ohjausta tukeva johdon laskentatoimi 5 op Turun yliopisto, Turku Lähiopetus
Laskentatoimi ja rahoitus LR07, 4 Corporate Responsibility Reporting 2 op Turun yliopisto, Turku Lähiopetus
Laskentatoimi ja rahoitus LR11 Tilintarkastuksen perusteet 4 op Turun yliopisto, Turku Lähiopetus
Laskentatoimi ja rahoitus, Pori PLR2B Kirjanpidon ja tilinpäätöksen jatkokurssi 3 op Turun yliopisto, Pori Lähiopetus
Laskentatoimi ja rahoitus, Pori PLR3/PJO34/PMA34 Liiketoimintaa tukeva laskentatoimi 6 op Turun yliopisto, Pori Lähiopetus
Laskentatoimi ja rahoitus, Pori PLRY1, 2 osa Kustannuslaskennan perusteet 3 op Turun yliopisto, Pori Lähiopetus
Latinalainen filologia Antiikin tutkimuksen ala ja metodit 3 op Turun yliopisto, Turku Lähiopetus
Latinalainen filologia Latinalaisen filologian aineopinnot 45 op Turun yliopisto, Turku Lähiopetus
Latinalainen filologia Latinalaisen filologian aineopinnot 35 op Turun yliopisto, Turku Lähiopetus
Latinalainen filologia Latinalaisen filologian perusopinnot 25 op Turun yliopisto, Turku Lähiopetus
Latinalainen filologia Latinan alkeiskurssi 5 op Turun yliopisto, Turku Lähiopetus
Luova kirjoittaminen A2. Kirjoittamisen erityisalat: A2.A Kirjoittaja ja lajityyppi (jatkavat opiskelijat) 4 op Turun yliopisto, Turku Lähiopetus
Luova kirjoittaminen A2. Kirjoittamisen erityisalat: A2.A Kirjoittaja ja lajityyppi (jatkavat opiskelijat) 4 op Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopisto, Oulu Lähiopetus
Luova kirjoittaminen A2. Kirjoittamisen erityisalat: A2.B Kirjoittamisen ulottuvuudet (jatkavat opiskelijat) 4 op Turun yliopisto, Turku Lähiopetus
Luova kirjoittaminen A2. Kirjoittamisen erityisalat: A2.B Kirjoittamisen ulottuvuudet (jatkavat opiskelijat) 4 op Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopisto, Oulu Lähiopetus
Luova kirjoittaminen A2. Kirjoittamisen erityisalat: A2.C Kirjoittaminen julkaistavaksi (jatkavat opiskelijat) 4 op Turun yliopisto, Turku Lähiopetus
Luova kirjoittaminen A2. Kirjoittamisen erityisalat: A2.C Kirjoittaminen julkaistavaksi (jatkavat opiskelijat) 4 op Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopisto, Oulu Lähiopetus
Luova kirjoittaminen Johdatus kirjoittamiseen 5 op Porin kesäyliopisto, Pori Lähiopetus
Luova kirjoittaminen Luovan kirjoittamisen aineopinnot 35 op Turun yliopisto, Turku Lähiopetus
Luova kirjoittaminen Luovan kirjoittamisen aineopinnot 35 op Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopisto, Oulu Lähiopetus
Luova kirjoittaminen Luovan kirjoittamisen aineopinnot 35 op Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopisto, Ylivieska Lähiopetus
Luova kirjoittaminen Luovan kirjoittamisen aineopinnot AUKI 35 op Tampereen kesäyliopisto Lähiopetus
Luova kirjoittaminen Luovan kirjoittamisen perusopinnot 25 op Turun yliopisto, Turku Lähiopetus
Luova kirjoittaminen Luovan kirjoittamisen perusopinnot 25 op Omnia, Espoon työväenopisto Lähiopetus
Luova kirjoittaminen Luovan kirjoittamisen perusopinnot 25 op Vaasan kesäyliopisto Lähiopetus
Luova kirjoittaminen Luovan kirjoittamisen perusopinnot AUKI 25 op Paasikivi-opisto Lähiopetus
Luova kirjoittaminen Luovan kirjoittamisen perusopinnot 25 op Lapin kesäyliopisto Lähiopetus
Luova kirjoittaminen Luovan kirjoittamisen perusopinnot 25 op Keski-Pohjanmaan kesäyliopisto Lähiopetus
Luova kirjoittaminen Luovan kirjoittamisen perusopinnot 25 op Tampereen kesäyliopisto Lähiopetus
Luova kirjoittaminen Luovan kirjoittamisen perusopinnot 25 op Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopisto, Ylivieska Lähiopetus
Luova kirjoittaminen Luovan kirjoittamisen perusopinnot 25 op Helsingin seudun kesäyliopisto Lähiopetus
Luova kirjoittaminen Luovan kirjoittamisen perusopinnot 25 op Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopisto, Kuusamo Lähiopetus
Luova kirjoittaminen Luovan kirjoittamisen perusopinnot 25 op Helsingin evankelinen opisto Lähiopetus
Luova kirjoittaminen Luovan kirjoittamisen perusopinnot AUKI 25 op Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopisto, Oulu Lähiopetus
Luova kirjoittaminen Lyriikan kirjoittaminen 4 op Porin kesäyliopisto, Pori Lähiopetus
Luova kirjoittaminen P1. Johdatus kirjoittamiseen 5 op Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopisto, Oulu Lähiopetus
Luova kirjoittaminen P1. Johdatus kirjoittamiseen 5 op Lapin kesäyliopisto Lähiopetus
Luova kirjoittaminen P1. Johdatus kirjoittamiseen 5 op Omnia, Espoon työväenopisto Lähiopetus
Luova kirjoittaminen P1. Johdatus kirjoittamiseen AUKI 5 op Sastamalan opisto Lähiopetus
Luova kirjoittaminen P2. Proosan kirjoittaminen AUKI 6 op Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopisto, Oulu Lähiopetus
Luova kirjoittaminen P2. Proosan kirjoittaminen 6 op Lapin kesäyliopisto Lähiopetus
Luova kirjoittaminen P3. Lyriikan kirjoittaminen 4 op Lapin kesäyliopisto Lähiopetus
Luova kirjoittaminen P3. Lyriikan kirjoittaminen 4 op Helsingin evankelinen opisto Lähiopetus
Luova kirjoittaminen P4. Draaman kirjoittaminen 4 op Omnia, Espoon työväenopisto Lähiopetus
Luova kirjoittaminen P4. Draaman kirjoittaminen AUKI 4 op Sastamalan opisto Lähiopetus
Luova kirjoittaminen P6. Arviointi ja koonti AUKI 2 op Omnia, Espoon työväenopisto Lähiopetus
MDP in Asian Studies Introduction to Mongolian Politics and Society 2 op Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot
MDP in East Asian Studies Chinese Workplace Cultures (online course/asianet) 5 op Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot
MDP in East Asian Studies Introduction to Chinese Contemporary History 5 op Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot
MDP in East Asian Studies Us-China relations and Asian security (online course/asianet) 5 op Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot
MDP in East Asian Studies Us-China relations and Asian security (online course/asianet) 3 op Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot
Maantiede Aluemaantieteen perusteet 5 op Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot
Maantiede Geoinformatiikan perusteet (jatkavat opiskelijat) 5 op Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot
Maantiede Johdatus maantieteeseen 5 op Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot
Maantiede Klimatologia 3 op Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot
Maantiede Luonnonvarojen maantiede (jatkavat opiskelijat) 4 op Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot
Maantiede Maantieteen perusopinnot 25 op Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot
Maisemantutkimus, Pori Maisemantutkimus, aineopinnot 35 op Turun yliopisto, Pori Lähiopetus
Markkinointi MA11 Markkinoinnin strateginen johtaminen 5 op Turun yliopisto, Turku Lähiopetus
Markkinointi MAY Markkinoinnin perusteet (iltaopetus) 3 op Turun yliopisto, Turku Lähiopetus
Markkinointi MAe29 Myynnin verkkokurssi 6 op Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot
Markkinointi, Pori PMAY1A Markkinoinnin perusteet 3 op Turun yliopisto, Pori Lähiopetus
Markkinointi, Pori PMAY1B Markkinoinnin perusteet harjoitukset 2 op Turun yliopisto, Pori Lähiopetus
Median, musiikin ja taiteen tutkimus Mediatutkimuksen, taidehistorian ja musiikkitieteen perusopinnot 25 op Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot
Median, musiikin ja taiteen tutkimus Mediatutkimus, musiikkitiede ja taidehistoria tieteenaloina (jatkavat opiskelijat) 5 op Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot
Median, musiikin ja taiteen tutkimus Muuttuva taide ja kulttuuri 5 op Lahden kansanopisto Monimuoto-opinnot
Median, musiikin ja taiteen tutkimus Opiskeluvalmiudet (jatkavat opiskelijat) 2 op Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot
Median, musiikin ja taiteen tutkimus P1a. Taiteiden tutkimuksen peruskäsitteet 3 op Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot
Mediatutkimus Mediakasvatus 5 op Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot
Mediatutkimus Mediakasvatus 5 op Jyväskylän kesäyliopisto Verkko-opinnot
Mediatutkimus Mediatutkimuksen aineopinnot 35 op Turun yliopisto, Turku Lähiopetus
Monikielinen yritysviestintä MONI3 Plurilinguaalinen opintomatka 3 op Turun yliopisto, Turku Monimuoto-opinnot
Museologia Museologian perusopinnot 25 op Turun yliopisto, Turku Lähiopetus
Museologia, Pori Museologian perusopinnot 25 op Turun yliopisto, Pori Lähiopetus
Musiikkitiede Musiikkitiede, aineopinnot 35 op Turun yliopisto, Turku Lähiopetus
Oikeustiede Esineoikeus 7 op Turun yliopisto, Turku Lähiopetus
Oikeustiede Eurooppaoikeus 6 op Turun yliopisto, Turku Lähiopetus
Oikeustiede Hallinto-oikeus 7 op Etelä-Pohjanmaan opisto Lähiopetus
Oikeustiede Hallinto-oikeus 7 op Työväen akatemia Lähiopetus
Oikeustiede Hallinto-oikeus 7 op Päivölän Kansanopisto Lähiopetus
Oikeustiede Johdatus oikeustieteeseen 2 op Helsingin evankelinen opisto Lähiopetus
Oikeustiede Johdatus oikeustieteeseen 2 op Etelä-Pohjanmaan opisto Lähiopetus
Oikeustiede Johdatus oikeustieteeseen 2 op Päivölän Kansanopisto Lähiopetus
Oikeustiede Johdatus oikeustieteeseen 2 op Turun kristillinen opisto Lähiopetus
Oikeustiede Johdatus oikeustieteeseen 2 op Työväen akatemia Lähiopetus
Oikeustiede Johdatus oikeustieteeseen 2 op Päijät-Hämeen kesäyliopisto Lähiopetus
Oikeustiede Johdatus oikeustieteeseen 2 op Helsingin aikuisopisto Lähiopetus
Oikeustiede Johdatus oikeustieteeseen (lähiopetus) 2 op Turun yliopisto, Turku Lähiopetus
Oikeustiede Johdatus oikeustieteeseen (verkko-opinnot) 2 op Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot
Oikeustiede Kansainvälinen oikeus 6 op Turun yliopisto, Turku Lähiopetus
Oikeustiede Kansainvälinen oikeus 6 op Etelä-Pohjanmaan opisto Lähiopetus
Oikeustiede Kansainvälinen oikeus 6 op Päivölän Kansanopisto Lähiopetus
Oikeustiede Kansainvälinen oikeus 6 op Työväen akatemia Lähiopetus
Oikeustiede Kansainvälinen oikeus 6 op Tampereen kesäyliopisto Lähiopetus
Oikeustiede Kansainvälinen oikeus 6 op Helsingin evankelinen opisto Lähiopetus
Oikeustiede Oikeudellisen ajattelun lähtökohdat 12 op Turun yliopisto, Turku Lähiopetus
Oikeustiede Oikeudellisen informaation haku 2 op Turun yliopisto, Turku Lähiopetus
Oikeustiede Oikeushistoria 6 op Turun yliopisto, Turku Lähiopetus
Oikeustiede Oikeushistoria 6 op Helsingin evankelinen opisto Lähiopetus
Oikeustiede Oikeushistoria 6 op Päivölän Kansanopisto Lähiopetus
Oikeustiede Oikeussosiologia ja kriminologia 6 op Turun yliopisto, Turku Lähiopetus
Oikeustiede Perhe- ja jäämistöoikeus 7 op Turun yliopisto, Turku Lähiopetus
Oikeustiede Perhe- ja jäämistöoikeus 7 op Turun kristillinen opisto Monimuoto-opinnot
Oikeustiede Prosessioikeus 8 op Turun yliopisto, Turku Lähiopetus
Oikeustiede Työoikeus 7 op Turun yliopisto, Turku Lähiopetus
Oikeustiede Työoikeus 7 op Etelä-Pohjanmaan opisto Verkko-opinnot
Oikeustiede Työoikeus 7 op Päivölän Kansanopisto Verkko-opinnot
Oikeustiede Työoikeus 7 op Helsingin aikuisopisto Verkko-opinnot
Oikeustiede Työoikeus 7 op Tampereen kesäyliopisto Verkko-opinnot
Oikeustiede Työoikeus 7 op Turun kristillinen opisto Verkko-opinnot
Oikeustiede Työoikeus 7 op Päijät-Hämeen kesäyliopisto Verkko-opinnot
Oikeustiede Työoikeus 7 op Helsingin evankelinen opisto Verkko-opinnot
Oikeustiede Työoikeus 7 op Työväen akatemia Verkko-opinnot
Oikeustiede Työoikeus 7 op Jyväskylän kesäyliopisto Verkko-opinnot
Oikeustiede Valtiosääntöoikeus 7 op Helsingin evankelinen opisto Lähiopetus
Oikeustiede Valtiosääntöoikeus 7 op Päijät-Hämeen kesäyliopisto Lähiopetus
Oikeustiede Valtiosääntöoikeus 7 op Työväen akatemia Lähiopetus
Oikeustiede Valtiosääntöoikeus 7 op Etelä-Pohjanmaan opisto Lähiopetus
Oikeustiede Valtiosääntöoikeus 7 op Helsingin aikuisopisto Lähiopetus
Oikeustiede Velvoiteoikeus 7 op Turun yliopisto, Turku Lähiopetus
Poliittinen historia P4 Suomalaisten maailmat 5 op Alkio-opisto Lähiopetus
Poliittinen historia P4 Suomalaisten maailmat 5 op Työväen akatemia Lähiopetus
Poliittinen historia P5 Maailmanhistoriat: P5.1 Euroopan historia (jatkavat opiskelijat) 3 op Turun yliopisto, Turku Lähiopetus
Poliittinen historia P5 Maailmanhistoriat: P5.2 Globaalihistoria (jatkavat opiskelijat) 2 op Turun yliopisto, Turku Lähiopetus
Poliittinen historia Poliittisen historian perusopinnot 25 op Turun yliopisto, Turku Lähiopetus
Poliittinen historia Poliittisen historian perusopinnot 25 op Helsingin evankelinen opisto Lähiopetus
Poliittinen historia Poliittisen historian perusopinnot 25 op Etelä-Pohjanmaan opisto Lähiopetus
Poliittinen historia Poliittisen historian perusopinnot 25 op Alkio-opisto Lähiopetus
Poliittinen historia Poliittisen historian perusopinnot 25 op Laajasalon opisto Lähiopetus
Poliittinen historia Poliittisen historian perusopinnot 25 op Työväen akatemia Lähiopetus
Poliittinen historia ja valtio-oppi P1 Johdatus politiikan tutkimukseen 5 op Alkio-opisto Lähiopetus
Poliittinen historia ja valtio-oppi P2 Johdatus poliittisen historian tutkimukseen: P2.1 poliittisen historian suuntauksia 2 op Työväen akatemia Lähiopetus
Poliittinen historia ja valtio-oppi P2 Johdatus poliittisen historian tutkimukseen: P2.1 poliittisen historian suuntauksia 2 op Alkio-opisto Lähiopetus
Poliittinen historia ja valtio-oppi P3 Ideologioiden muotoutuminen ja politiikan teorian klassikot: P3.1 Ideologioiden muotoutuminen 3 op Alkio-opisto Lähiopetus
Poliittinen historia ja valtio-oppi P3 Ideologioiden muotoutuminen ja politiikan teorian klassikot: P3.2 Politiikan teorian klassikot 2 op Alkio-opisto Lähiopetus
Psykologia Cognitive neuroscience 5 op Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot
Psykologia Kehityspsykologia II 4 op Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot
Psykologia Kehityspsykologian perusteet 5 op Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot
Psykologia Kognitiivisen ja neuropsykologian perusteet 5 op Sastamalan opisto Lähiopetus
Psykologia Kognitiivisen ja neuropsykologian perusteet 5 op Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot
Psykologia Kognitiiviset prosessit 4 op Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot
Psykologia Persoonallisuuspsykologia II 3 op Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot
Psykologia Psykologian aineopinnot 35 op Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot
Psykologia Psykologian historia 4 op Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot
Psykologia Psykologian perusopinnot 25 op Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot
Psykologia Psykologian perusopinnot 25 op Turun kristillinen opisto Monimuoto-opinnot
Psykologia Psykologian perusopinnot 25 op Työväen akatemia Lähiopetus
Psykologia Psykologian perusopintoja 15 op Porvoon kansalaisopisto Monimuoto-opinnot
Psykologia Psykologian perusopintoja 10 op Kirkkonumm.kansal.op-medb.inst Monimuoto-opinnot
Psykologia Psykologian perusopintoja 15 op Porin kesäyliopisto, Pori Monimuoto-opinnot
Psykologia Psykologian perusopintoja 15 op Hiiden Opisto Monimuoto-opinnot
Psykologia Psykologian perusopintoja 15 op Helsingin aikuisopisto Monimuoto-opinnot
Psykologia Psykologian perusopintoja 15 op Sastamalan opisto Monimuoto-opinnot
Psykologia Psykologian perusopintoja 15 op Kirkkonumm.kansal.op-medb.inst Monimuoto-opinnot
Psykologia Terveyden ja mielenterveyden psykologian perusteet 5 op Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot
Psykologia Työ- ja organisaatiopsykologia 5 op Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot
Ranska Ranskalainen yhteiskunta (lukiolaisille) 5 op Turun yliopisto, Turku Lähiopetus
Ranska Ranskan kielen rakenne I (lukiolaisille) 5 op Turun yliopisto, Turku Lähiopetus
Ranska Ranskan perusopinnot 25 op Turun yliopisto, Turku Lähiopetus
Ranskan kieli ja liikeviestintä RA0a Ranskan alkeiskurssi I 4 op Turun yliopisto, Turku Lähiopetus
Ranskan kieli ja liikeviestintä RA0a Ranskan alkeiskurssi I (iltaopetus) 4 op Turun yliopisto, Turku Lähiopetus
Ranskan kieli ja liikeviestintä RA10 Communication d'entreprise I 2 op Turun yliopisto, Turku Lähiopetus
Ranskan kieli ja liikeviestintä RA1Aa Français niveau élémentaire 3 op Turun yliopisto, Turku Lähiopetus
Ranskan kieli ja liikeviestintä RA2 Kirjallinen viestintä 3 op Turun yliopisto, Turku Lähiopetus
Ruotsin kieli ja liikeviestintä RU15 Svenska för redovisning och bokföring 3 op Turun yliopisto, Turku Lähiopetus
Ruotsin kieli ja liikeviestintä RU1a Affärskommunikation 2 op Turun yliopisto, Turku Lähiopetus
Ruotsin kieli ja liikeviestintä RU1b Muntlig kommunikation 2 op Turun yliopisto, Turku Lähiopetus
Ruotsin kieli ja liikeviestintä RU1c Ekonomiska texter 2 op Turun yliopisto, Turku Lähiopetus
Ruotsin kieli ja liikeviestintä RU3 Företag och miljö 3 op Turun yliopisto, Turku Lähiopetus
Saksan kieli Saksan perusopinnot 25 op Turun yliopisto, Turku Lähiopetus
Saksan kieli ja liikeviestintä SA0a Saksan alkeiskurssi I (iltaopetus) 4 op Turun yliopisto, Turku Lähiopetus
Saksan kieli ja liikeviestintä SA0b Saksan alkeiskurssi II 4 op Turun yliopisto, Turku Lähiopetus
Saksan kieli ja liikeviestintä SA1Aa Deutsch im Unternehmen I 3 op Turun yliopisto, Turku Lähiopetus
Saksan kieli ja liikeviestintä SA1Ba Deutsch im Unternehmen II 2 op Turun yliopisto, Turku Lähiopetus
Saksan kieli ja liikeviestintä SA1Bb Kirjallinen liikeviestintä II 2 op Turun yliopisto, Turku Lähiopetus
Saksan kieli ja liikeviestintä SA1Bc Mündliche Wirtschaftskommunikation II 2 op Turun yliopisto, Turku Lähiopetus
Saksan kieli ja liikeviestintä SA1Ca Wirtschaftsdeutsch III 2 op Turun yliopisto, Turku Lähiopetus
Saksan kieli ja liikeviestintä, Pori PSA0a Saksan alkeiskurssi I 4 op Turun yliopisto, Pori Lähiopetus
Saksan kieli ja liikeviestintä, Pori PSA1Aa Deutsch im unternehmen 3 op Turun yliopisto, Pori Lähiopetus
Solu- ja molekyylibiologia Solubiologian luennot 4 op Turun yliopisto, Turku Lähiopetus
Solubiologia ja anatomia Kehitys- ja lisääntymisbiologia 3 op Turun yliopisto, Turku Lähiopetus
Sosiaalitieteet Johdatus sosiaalitieteisiin 10 op Turun yliopisto, Turku Lähiopetus
Sosiaalitieteet P.1 Johdatus sosiaalitieteisiin 10 op Työväen akatemia Lähiopetus
Sosiaalitieteet P.2 Suomalainen yhteiskunta 5 op Turun yliopisto, Turku Lähiopetus
Sosiaalitieteet P.4 Ajankohtaista yhteiskunnassa 5 op Turun yliopisto, Turku Lähiopetus
Sosiaalitieteet Sosiaalitieteiden aineopinnot 35 op Turun yliopisto, Turku Lähiopetus
Sosiaalitieteet Sosiaalitieteiden perusopinnot 25 op Turun yliopisto, Turku Lähiopetus
Sosiaalitieteet Sosiaalitieteiden perusopinnot 25 op Työväen akatemia Monimuoto-opinnot
Sosiaalitieteet Sosiaalitieteiden perusopinnot 25 op Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopisto, Ylivieska Monimuoto-opinnot
Sosiaalitieteet Sosiaalitieteiden perusopinnot 25 op Kainuun kesäyliopisto Monimuoto-opinnot
Sosiaalitieteet Sosiaalitieteiden perusopinnot 25 op Laajasalon opisto Monimuoto-opinnot
Sosiaalitieteet Sosiaalitieteiden perusopinnot 25 op Alkio-opisto Monimuoto-opinnot
Sosiaalitieteiden laitoksen yhteiset opinnot Johdatus monikulttuurisuuteen 6 op Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot
Sosiaalitieteiden laitoksen yhteiset opinnot Johdatus monikulttuurisuuteen AUKI 6 op Alkio-opisto Verkko-opinnot
Sosiaalitieteiden laitoksen yhteiset opinnot Monikulttuurisuus 25 op Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot
Sosiaalitieteiden laitoksen yhteiset opinnot Monikulttuurisuus 25 op Alkio-opisto Verkko-opinnot
Sosiaalityö Aikuissosiaalityö (jatkavat opiskelijat) 6 op Turun yliopisto, Turku Lähiopetus
Sosiaalityö Asiakirjat ja dokumentointi (jatkavat opiskelijat) 3 op Turun yliopisto, Turku Lähiopetus
Sosiaalityö Monikulttuurinen sosiaalityö (jatkavat opiskelijat) 3 op Turun yliopisto, Turku Lähiopetus
Sosiaalityö P4. Sosiaalityön yhteiskunnalliset toimintaympäristöt ja ajankohtaiset kysymykset 5 op Turun yliopisto, Turku Lähiopetus
Sosiaalityö Sosiaalityön aineopinnot 35 op Turun yliopisto, Turku Lähiopetus
Sosiaalityö Sosiaalityön perusopinnot 25 op Turun yliopisto, Turku Lähiopetus
Sosiaalityö Sosiaalityön traditiot ja teoriaperusteet (jatkavat opiskelijat) 4 op Turun yliopisto, Turku Lähiopetus
Sote-akatemia Sote-akatemia: Johdatus uudistuvaan sosiaali- ja terveydenhuoltoon 3 op Turun yliopisto, Turku Lähiopetus
Sote-akatemia Sote-akatemia: Uudistuvan sosiaali- ja terveydenhuollon perusteet 25 op Turun yliopisto, Turku Lähiopetus
Sukupuolentutkimus P1 Sukupuolentutkimuksen perusteet 5 op Turun yliopisto, Turku Lähiopetus
Suomen kieli ja suom-ugr.kielentutk./suomen kieli Suomen kielen aineopinnot 35 op Turun yliopisto, Turku Lähiopetus
Suomen kieli ja suomalais-ugrilainen kielentutk. Suomen kieli ja suomalais-ugrilainen kielentutkimus, perusopinnot 25 op Turun yliopisto, Turku Lähiopetus
Suomen kieli ja talouselämän viestintä SVe5 Yhteisöviestintä 4 op Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot
Taidehistoria Taidehistorian aineopinnot 35 op Turun yliopisto, Turku Lähiopetus
Talousmaantiede MJO4 Liiketoiminnan eettiset kysymykset 5 op Turun yliopisto, Turku Lähiopetus
Talousmaantiede TM41/MA28 Johdatus vähittäiskauppaan 6 op Turun yliopisto, Turku Lähiopetus
Talousmaantiede TM5 Empiirinen aluetutkimus 5 op Turun yliopisto, Turku Lähiopetus
Taloussosiologia Ilmastonmuutoksen totuudet 5 op Turun yliopisto, Turku Lähiopetus
Taloussosiologia Ilmastonmuutoksen totuudet (luennot) 3 op Turun yliopisto, Turku Lähiopetus
Taloustiede KT30 Suomen talouden rakenne ja kehitys 6 op Turun yliopisto, Turku Lähiopetus
Taloustiede KT31 Taloushistoria 6 op Turun yliopisto, Turku Lähiopetus
Taloustiede KT33 Mikroteoria I 8 op Turun yliopisto, Turku Lähiopetus
Taloustiede KT36 Mikroteoria II 6 op Turun yliopisto, Turku Lähiopetus
Taloustiede KTY Taloustieteen perusteet 6 op Turun yliopisto, Turku Lähiopetus
Taloustiede KTY Taloustieteen perusteet 6 op Turun kristillinen opisto Lähiopetus
Taloustieteiden kvantitatiiviset menetelmät TKM12/LOGS23 Laadunohjauksen menetelmät 6 op Turun yliopisto, Turku Lähiopetus
Taloustieteiden kvantitatiiviset menetelmät TKM14 Kyselytutkimusten tilastolliset menetelmät 4 op Turun yliopisto, Turku Lähiopetus
Taloustieteiden kvantitatiiviset menetelmät TKMY3 Tilastotieteen perusteet 3 op Turun yliopisto, Turku Lähiopetus
Taloustieteiden kvantitatiiviset menetelmät, Pori PTKMY1 Talousmatematiikan perusteet 3 op Turun yliopisto, Pori Lähiopetus
Taloustieteiden kvantitatiiviset menetelmät, Pori PTKMY3 Tilastotieteen perusteet 3 op Turun yliopisto, Pori Lähiopetus
Tietojenkäsittelytiede Algoritmien ja ohjelmoinnin peruskurssi (lukiolaisille) 5 op Turun yliopisto, Turku Lähiopetus
Tietojenkäsittelytiede Data ja vuorovaikutus 5 op Turun yliopisto, Turku Lähiopetus
Tietojenkäsittelytiede Ohjelmointiin keskittyvät opinnot 18 op Turun yliopisto, Turku Monimuoto-opinnot
Tietojenkäsittelytiede Ohjelmointiin keskittyvät opinnot 18 op Salon kansalaisopisto, Salo Monimuoto-opinnot
Tietojenkäsittelytiede Tekoälyn perusmenetelmät 3 op Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot
Tietojenkäsittelytiede Tietojenkäsittelyn perusteet I 3 op Turun yliopisto, Turku Monimuoto-opinnot
Tietojenkäsittelytiede Tietojenkäsittelyn perusteet I, tentti 2 op Turun yliopisto, Turku Monimuoto-opinnot
Tietojenkäsittelytiede Tietojenkäsittelytieteiden perusopinnot 23 op Turun yliopisto, Turku Monimuoto-opinnot
Tietojenkäsittelytiede Tietojenkäsittelytieteiden perusopinnot 23 op Hämeen kesäyliopisto, Hämeenlinna Monimuoto-opinnot
Tietojenkäsittelytiede Tietojenkäsittelytieteiden perusopinnot 23 op Salon kansalaisopisto, Salo Monimuoto-opinnot
Tietojenkäsittelytiede Tietorakenteet ja algoritmit 5 op Turun yliopisto, Turku Lähiopetus
Tietojärjestelmätiede TJ1/LOG17 Yrityksen tietojärjestelmät 5 op Turun yliopisto, Turku Lähiopetus
Tietojärjestelmätiede TJ11 Taulukkolaskennan jatkokurssi 5 op Turun yliopisto, Turku Lähiopetus
Tietojärjestelmätiede TJ14 Tietojärjestelmien mallintaminen 5 op Turun yliopisto, Turku Lähiopetus
Tietojärjestelmätiede TJ22 Tietojärjestelmien kehittäminen 5 op Turun yliopisto, Turku Lähiopetus
Tietojärjestelmätiede TJ5 Taulukkolaskenta 3 op Turun yliopisto, Turku Lähiopetus
Tietojärjestelmätiede TJ9/KV15 Digitaalinen liiketoiminta, luennot ja harjoitukset ryhmä 1 5 op Turun yliopisto, Turku Lähiopetus
Tietojärjestelmätiede TJ9/KV15 Digitaalinen liiketoiminta, luennot ja harjoitukset ryhmä 2 5 op Turun yliopisto, Turku Lähiopetus
Tietojärjestelmätiede TJ9/KV15 Digitaalinen liiketoiminta, luennot ja harjoitukset ryhmä 3 5 op Turun yliopisto, Turku Lähiopetus
Tietojärjestelmätiede TJ9/KV15 Digitaalinen liiketoiminta, luennot ja harjoitukset virtuaaliryhmässä 5 op Turun yliopisto, Turku Lähiopetus
Tietojärjestelmätiede TJS16 Information Technology and Ethics 6 op Turun yliopisto, Turku Lähiopetus
Tietojärjestelmätiede TJY Tietotekniikan hyödyntäminen 3 op Turun yliopisto, Turku Lähiopetus
Tietojärjestelmätiede, Pori PTJY Tietojenkäsittelyn perusteet 4 op Turun yliopisto, Pori Lähiopetus
Tietotekniikka Olio-ohjelmoinnin metodiikka 4 op Turun yliopisto, Turku Lähiopetus
Tilastotiede Tilastotieteen peruskurssi soveltajille 8 op Turun kesäyliopisto Lähiopetus
Toimitusketjujen johtaminen LOG2 Tuotantotalous 6 op Turun yliopisto, Turku Lähiopetus
Toimitusketjujen johtaminen LOG4/TM45 Kuljetustoiminnot ja -markkinat 6 op Turun yliopisto, Turku Lähiopetus
Tulevaisuudentutkimus TUTU5 Vaihtuvateemainen tulevaisuudentutkimuksen opintojakso 5 op Turun yliopisto, Turku Monimuoto-opinnot
Tulevaisuudentutkimus TUTUS3 Tulevaisuudentutkimuksen menetelmien soveltaminen 5 op Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot
Tulevaisuudentutkimus TUTUS4 Tulevaisuudentutkimuksen tieteellinen perusta 5 op Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot
Tulevaisuudentutkimus Tulevaisuusohjauksen menetelmät ja työkalut 15 op Turun yliopisto, Turku Monimuoto-opinnot
Tähtitiede Johdatus maailmankaikkeuteen 5 op Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot
Uskontotiede Globaali kristinusko 5 op Turun yliopisto, Turku Lähiopetus
Uskontotiede P1 Johdanto kulttuurien tutkimukseen 5 op Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot
Uskontotiede P2 Kulttuurinen kohtaaminen ja muutos 5 op Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot
Uskontotiede U1. Johdanto uskontotieteeseen 3 op Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot
Uskontotiede U2. Suomen uskonnollinen kenttä (jatkavat opiskelijat) 3 op Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot
Uskontotiede Uskontotieteen perusopinnot 25 op Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot
Valtio-oppi Valtio-opin perusopinnot 25 op Turun yliopisto, Turku Lähiopetus
Valtio-oppi Valtio-opin perusopinnot 25 op Helsingin evankelinen opisto Lähiopetus
Valtio-oppi Valtio-opin perusopinnot 25 op Työväen akatemia Lähiopetus
Valtio-oppi Valtio-opin perusopinnot 25 op Hämeen kesäyliopisto, Hämeenlinna Lähiopetus
Valtio-oppi Valtio-opin perusopinnot 25 op Etelä-Pohjanmaan opisto Lähiopetus
Valtio-oppi Valtio-opin perusopinnot 25 op Alkio-opisto Lähiopetus
Valtio-oppi Valtio-opin perusopinnot 25 op Kainuun kesäyliopisto Lähiopetus
Valtio-oppi Valtio-opin perusopinnot 25 op Keski-Pohjanmaan kesäyliopisto Lähiopetus
Venäjän kieli ja liikeviestintä VE0a Venäjän alkeiskurssi I 4 op Turun yliopisto, Turku Lähiopetus
Venäjän kieli ja liikeviestintä VE0a Venäjän alkeiskurssi I (iltaopetus) 4 op Turun yliopisto, Turku Lähiopetus
Venäjän kieli ja liikeviestintä VE1a Liikekielen perusteet I 3 op Turun yliopisto, Turku Lähiopetus
Venäjän kieli ja liikeviestintä VE2b Liikekielen jatkokurssi II 2 op Turun yliopisto, Turku Lähiopetus
Yhteiset opinnot Sote-akatemia: Liiketoimintaosaaminen ja asiakaslähtöisten palvelujen organisointi sotessa 3 op Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot
Yhteiset opinnot, TuKKK, Pori MENY Aa Tieteellisen tutkimuksen perusteet 2 op Turun yliopisto, Pori Lähiopetus
Yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan opintoja Johdatus oikeustieteeseen 5 op Turun yliopisto, Turku Lähiopetus
Yliopistojen Aasia-verkosto Culture in East and Southeast Asia (online course/asianet) 3 op Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot
Yliopistojen Aasia-verkosto Culture in East and Southeast Asia (online course/asianet) 5 op Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot
Ympäristötiede Luonnonvarojen riittävyys ja käyttö (jatkavat opiskelijat) 3 op Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot
Ympäristötiede Maailmanlaajuiset ympäristöongelmat 5 op Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot
Ympäristötiede Ympäristö ja yhteiskunta 5 op Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot
Ympäristötiede Ympäristön kemikalisoituminen (jatkavat opiskelijat) 3 op Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot
Ympäristötiede Ympäristönsuojelu ja yhteiskunta (jatkavat opiskelijat) 3 op Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot
Ympäristötiede Ympäristötieteen aineopinnot 35 op Turun yliopisto, Turku Lähiopetus
Ympäristötiede Ympäristötieteen kirjallisuus 5 op Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot
Ympäristötiede Ympäristötieteen perusopinnot 25 op Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot
Ympäristötiede Ympäristötieteen perusopinnot 25 op Turun yliopisto, Turku Lähiopetus
Yrittäjyys YR1 Entrepreneurial Opportunities 6 op Turun yliopisto, Turku Lähiopetus
Yrittäjyys YRY Introduction to Entrepreneurial Business 3 op Turun yliopisto, Turku Lähiopetus
Yrittäjyys, Pori PYRY1 Yrittäjämäinen liiketoiminta 3 op Turun yliopisto, Pori Lähiopetus
Yritysjuridiikka YJ10 Tilintarkastusoikeus 6 op Turun yliopisto, Turku Lähiopetus
Yritysjuridiikka YJ18 Yhtiöoikeuden perusteet 4 op Turun yliopisto, Turku Lähiopetus
Yritysjuridiikka YJ2 Sopimusoikeus 6 op Turun yliopisto, Turku Lähiopetus
Yritysjuridiikka YJ2 Sopimusoikeus (iltaopetus) 6 op Turun yliopisto, Turku Lähiopetus
Yritysjuridiikka YJ3 Yhteisöoikeus 6 op Turun yliopisto, Turku Lähiopetus
Yritysjuridiikka YJ6 Henkilöverotus 6 op Turun yliopisto, Turku Lähiopetus
Yritysjuridiikka YJY Yritysjuridiikan perusteet (iltaopetus) 3 op Turun yliopisto, Turku Lähiopetus
Yritysjuridiikka, Pori PYJ11/PMA44/PJO26 Responsible Business 5 op Turun yliopisto, Pori Lähiopetus
Yritysjuridiikka, Pori PYJ2/PMA45 Sopimusoikeus 6 op Turun yliopisto, Pori Lähiopetus
Yritysjuridiikka, Pori PYJ3 Yhteisöoikeus 6 op Turun yliopisto, Pori Lähiopetus