Avoimen yliopiston Nettiopsu

Avoimen yliopiston Nettiopsu

Kevät 2020

1.1. - 30.4.

Aine Opinnot Laajuus Toteuttaja Toteutustapa
Aikuiskasvatustiede Aikuis- ja työelämän koulutus 5 op Somero-opisto Monimuoto-opinnot
Aikuiskasvatustiede Aikuis- ja työelämän koulutus AUKI 5 op Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot
Aikuiskasvatustiede Aikuis- ja työelämän koulutus AUKI 5 op Hiiden Opisto Monimuoto-opinnot
Aikuiskasvatustiede Aikuiskasvatuksen psykologia 4 op Somero-opisto Monimuoto-opinnot
Aikuiskasvatustiede Aikuiskasvatuksen psykologia 4 op Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot
Aikuiskasvatustiede Aikuiskasvatuksen psykologia 4 op Hiiden Opisto Monimuoto-opinnot
Aikuiskasvatustiede Aikuiskasvatustieteen perusopinnot 25 op Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot
Aikuiskasvatustiede Aikuiskasvatustieteen perusopintojen lopputentti AUKI 7 op Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot
Aikuiskasvatustiede Johdatus kasvatustieteisiin 4 op Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot
Alkukasvatus Alkukasvatuksen matematiikka 2 op Turun kesäyliopisto Lähiopetus
Alkukasvatus Kielelliset vuorovaikutustaidot 6 op Turun kesäyliopisto Lähiopetus
Arkeologia Arkeologian aineopinnot 35 op Turun yliopisto, Turku Lähiopetus
Arkeologia, kulttuuri-, Suomen ja yleinen historia Avauksia arkeologiaan AUKI 5 op Alkio-opisto Monimuoto-opinnot
Arkeologia, kulttuuri-, Suomen ja yleinen historia P1. Historian taito AUKI 5 op Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot
Arkeologia, kulttuuri-, Suomen ja yleinen historia P2.1. Avauksia arkeologiaan 5 op Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot
Asklepios-ohjelma Asklepios: Digitaalinen kulttuuri ja terveys AUKI 3 op Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot
Asklepios-ohjelma Asklepios: Mediakulttuuri ja terveys 3 op Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot
Asklepios-ohjelma Asklepios: Monikulttuurisuus, terveys ja hyvinvointi 3 op Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot
Biokemia Mikrobiologia - teoria 4 op Turun yliopisto, Turku Lähiopetus
Biokemia Molekyylibiologia - teoria 4 op Turun yliopisto, Turku Lähiopetus
Biolääketiede Ihmisen rakenne ja toiminta, osa I 2 op Turun yliopisto, Turku Lähiopetus
Englannin kieli ja liikeviestintä EN1a Business Communication 1 3 op Turun yliopisto, Turku Lähiopetus
Englannin kieli ja liikeviestintä EN1a Business Communication 1 (iltaopetus) 3 op Turun yliopisto, Turku Lähiopetus
Englannin kieli ja liikeviestintä EN1b Business Communication 2 3 op Turun yliopisto, Turku Lähiopetus
Erityispedagogiikka Erityispedagogiikan perusopinnot 25 op Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot
Erityispedagogiikka Erityispedagogiikan perusopintojen kirjallisuus 7 op Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot
Erityispedagogiikka Erityispedagogiikan perusteet 2 op Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot
Erityispedagogiikka Erityispedagogiikan perusteet 7 op Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot
Erityispedagogiikka Johdatus erityispedagogiikkaan (kirjatentti) 4 op Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot
Erityispedagogiikka Johdatus kasvatustieteisiin 4 op Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot
Erityispedagogiikka Näkökulmia erityispedagogiikkaan AUKI 3 op Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot
Erityispedagogiikka Oppimisvaikeudet pedagogisena haasteena 1 op Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot
Erityispedagogiikka Poikkeavuus kulttuurisena ilmiönä 4 op Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot
Erityispedagogiikka Poikkeavuus kulttuurisena ilmiönä 4 op Kainuun kesäyliopisto Monimuoto-opinnot
Erityispedagogiikka Poikkeavuus kulttuurisena ilmiönä 1 op Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot
Erityispedagogiikka Proseminaari 8 op Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot
Espanjan kieli ja liikeviestintä ES0b Espanjan alkeiskurssi II (iltaopetus) 4 op Turun yliopisto, Turku Lähiopetus
Espanjan kieli ja liikeviestintä ES1a Jatkokurssi 3 op Turun yliopisto, Turku Lähiopetus
Espanjan kieli ja liikeviestintä ES4a Suullinen viestintä I 2 op Turun yliopisto, Turku Lähiopetus
Espanjan kieli ja liikeviestintä Ese3 Kirjallinen viestintä 2 op Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot
Espanjan kieli ja liikeviestintä, Pori PES0b Espanjan alkeiskurssi II 4 op Turun yliopisto, Pori Lähiopetus
Espanjan kieli ja liikeviestintä, Pori PES1b Espanjan maantuntemus ja liikekieli 3 op Turun yliopisto, Pori Lähiopetus
Farmakologia, lääkekehitys ja lääkehoito Toksikologian ja riskinarvioinnin perusteet AUKI 5 op Turun yliopisto, Turku Lähiopetus
Filosofia P2 Filosofian historia 3 op Turun yliopisto, Turku Lähiopetus
Filosofia P4 Tietoteoria ja tieteenfilosofia 3 op Turun yliopisto, Turku Lähiopetus
Filosofia P5 Metafysiikka I 3 op Turun yliopisto, Turku Lähiopetus
Filosofia P6 Etiikka I 3 op Turun yliopisto, Turku Lähiopetus
Filosofia Tekoälyakatemia: Tekoälyn filosofia ja etiikka AUKI 3 op Turun yliopisto, Turku Lähiopetus
Filosofia Yhteiskuntakäsitykset ja kriittinen ajattelu 3 op Turun yliopisto, Turku Lähiopetus
Fysiikka Fysiikan ja kemian historia 2 op Turun yliopisto, Turku Lähiopetus
Fysiikka Fysiikan peruskurssi 3 4 op Turun yliopisto, Turku Lähiopetus
Fysiikka Fysiikan peruskurssi 4 AUKI 4 op Turun yliopisto, Turku Lähiopetus
Hoitotiede Gerontologia: Ikääntyminen murroksessa 5 op Helsingin aikuisopisto Monimuoto-opinnot
Hoitotiede Gerontologia: Ikääntyminen murroksessa 5 op Mikkelin kesäyliopisto Monimuoto-opinnot
Hoitotiede Gerontologia: Ikääntyneen asiakkaan terveys ja sen arviointi 5 op Mikkelin kesäyliopisto Monimuoto-opinnot
Hoitotiede Gerontologia: Ikääntyneen asiakkaan terveys ja sen arviointi 5 op Helsingin aikuisopisto Monimuoto-opinnot
Hoitotiede Gerontologia: Ikääntyneen asiakkaan terveys ja sen arviointi 5 op Lapin kesäyliopisto Monimuoto-opinnot
Hoitotiede Gerontologia: Ikääntyneen asiakkaan terveys ja sen arviointi 5 op Somero-opisto Monimuoto-opinnot
Hoitotiede Hoidon ja hoitotieteen filosofia 1 (aineopinnot) jatkavat opiskelijat 7 op Turun yliopisto, Turku Monimuoto-opinnot
Hoitotiede Hoitotieteen tutkimusmetodiikka, aineopinnot (jatkavat opiskelijat) 6 op Turun yliopisto, Turku Monimuoto-opinnot
Hum.tdk:n suoritukset A4 Kulttuurihistorian metodologia: A4.1. Digitaaliset ihmistieteet: A4.1.2. Johdatus digitaalisiin AUKI 3 op Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot
Hum.tdk:n suoritukset Tekoälyakatemia: Johdatus digitaalisiin ihmistieteisiin 3 op Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot
Johtaminen ja organisointi JO10 Liikkeenjohdon konsultointi AUKI 6 op Turun yliopisto, Turku Lähiopetus
Johtaminen ja organisointi JO2 Henkilöstöjohtaminen 6 op Turun yliopisto, Turku Lähiopetus
Johtaminen ja organisointi JO4 Strateginen johtaminen AUKI 6 op Turun yliopisto, Turku Lähiopetus
Johtaminen ja organisointi JOS6 Global Responsible Business 6 op Turun yliopisto, Turku Lähiopetus
Johtaminen ja organisointi JOS7 Contemporary Issues in Management II 3 op Turun yliopisto, Turku Lähiopetus
Johtaminen ja organisointi JOYe Johtamisen perusteet 3 op Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot
Johtaminen ja organisointi JOe6 Työpsykologia 6 op Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot
Johtaminen ja organisointi, Pori Henkilöstöjohtaminen 5 op Peräpohjolan opisto Monimuoto-opinnot
Johtaminen ja organisointi, Pori Muutoksen johtaminen 5 op Etelä-Pohjanmaan opisto Lähiopetus
Johtaminen ja organisointi, Pori Muutoksen johtaminen 5 op Helsingin aikuisopisto Monimuoto-opinnot
Johtaminen ja organisointi, Pori Organizational Behaviour and Leadership 5 op Peräpohjolan opisto Lähiopetus
Johtaminen ja organisointi, Pori PJO13 Muutoksen johtaminen AUKI 5 op Turun yliopisto, Pori Lähiopetus
Johtaminen ja organisointi, Pori PJO3 Työhyvinvointi AUKI 5 op Turun yliopisto, Pori Lähiopetus
Johtaminen ja organisointi, Pori PJO7 Strateginen johtaminen 5 op Turun yliopisto, Pori Lähiopetus
Johtaminen ja organisointi, Pori Työhyvinvointi 5 op Etelä-Pohjanmaan opisto Lähiopetus
Johtaminen ja organisointi, Pori Työhyvinvointi 5 op Jyväskylän kesäyliopisto Monimuoto-opinnot
Johtaminen ja organisointi, Pori Työhyvinvointi 5 op Salon kansalaisopisto, Salo Lähiopetus
Johtaminen ja organisointi, Pori Työhyvinvointi 5 op Peräpohjolan opisto Lähiopetus
Kansainvälinen liiketoiminta KV2/TM34/YR9 Business Intelligence and the Global Business Environment AUKI 6 op Turun yliopisto, Turku Lähiopetus
Kansainvälinen liiketoiminta KV4/YR10 Exports and SME Internationalisation AUKI 6 op Turun yliopisto, Turku Lähiopetus
Kansainvälinen liiketoiminta KVS14/TMS36 Investment Opportunities in Eastern Europe 6 op Turun yliopisto, Turku Lähiopetus
Kasvatustiede Empiiriset tutkimusmenetelmät kasvatustieteissä 4 op Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot
Kasvatustiede Johdanto oppimiseen, opetukseen ja arviointiin 6 op Kainuun kesäyliopisto Monimuoto-opinnot
Kasvatustiede Johdanto oppimiseen, opetukseen ja arviointiin 6 op Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot
Kasvatustiede Johdanto oppimiseen, opetukseen ja arviointiin 6 op Turun yliopisto, Turku Monimuoto-opinnot
Kasvatustiede Johdatus kasvatustieteisiin 4 op Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot
Kasvatustiede KKV5 Tilastolliset perustaidot 6 op Turun yliopisto, Turku Monimuoto-opinnot
Kasvatustiede Kasvatuksen historia 3 op Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot
Kasvatustiede Kasvatuksen historia 3 op Hämeen kesäyliopisto, Hämeenlinna Monimuoto-opinnot
Kasvatustiede Kasvatuksen ja oppimisen kulttuurinen konteksti AUKI 7 op Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot
Kasvatustiede Kasvatuksen psykologia 4 op Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot
Kasvatustiede Kasvatus- ja koulutussosiologia 4 op Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot
Kasvatustiede Kasvatusfilosofia 3 op Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot
Kasvatustiede Kasvatustieteen aineopinnot AUKI 35 op Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot
Kasvatustiede Kasvatustieteen aineopinnot 35 op Hämeen kesäyliopisto, Hämeenlinna Monimuoto-opinnot
Kasvatustiede Kasvatustieteen perusopinnot AUKI 25 op Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot
Kasvatustiede Kehitys- ja kasvatuspsykologia 4 op Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot
Kasvatustiede Koulutuksen suunnittelu ja kehittäminen 3 op Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot
Kasvatustiede Muut opinnot 2 op Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot
Kasvatustiede Proseminaari 8 op Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot
Kasvatustiede, luokanopett., OKL Turku Improvisaatiolla rohkeutta työelämään 3 op Turun yliopisto, Turku Lähiopetus
Kasvatustiede, luokanopett., OKL Turku Tekoälyakatemia: Ohjelmoinnillinen ajattelu ja tulevaisuuden taidot oppimisen ja opettamisen näkökul AUKI 3 op Turun yliopisto, Turku Lähiopetus
Kemia Kemia III 4 op Rovala-Opisto Monimuoto-opinnot
Kemia Kemia III 4 op Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot
Kemia Kemia III 4 op Etelä-Pohjanmaan opisto Monimuoto-opinnot
Kemia Kemia III 4 op Kainuun kesäyliopisto Monimuoto-opinnot
Kemia Kemia IV 4 op Rovala-Opisto Monimuoto-opinnot
Kemia Kemia IV AUKI 4 op Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot
Kemia Kemia IV AUKI 4 op Etelä-Pohjanmaan opisto Monimuoto-opinnot
Kemia Kemia IV 4 op Kainuun kesäyliopisto Monimuoto-opinnot
Kemia Kemiallinen biologia AUKI 5 op Turun yliopisto, Turku Lähiopetus
Kemia Materiaalikemia ja nanoteknologia 5 op Turun yliopisto, Turku Lähiopetus
Kieli- ja viestintäopintojen keskus/englanti English: Academic and Professional Skills I 3 op Turun yliopisto, Turku Lähiopetus
Kieli- ja viestintäopintojen keskus/englanti English: Academic and Professional Skills I AUKI 3 op Hämeen kesäyliopisto, Forssa (Wahren-opisto) Lähiopetus
Kieli- ja viestintäopintojen keskus/puheviestintä Puheviestinnän perusteet 2 op Turun yliopisto, Turku Lähiopetus
Kieli- ja viestintäopintojen keskus/puheviestintä Puheviestinnän perusteet 2 op Turun kristillinen opisto Lähiopetus
Kieli- ja viestintäopintojen keskus/ruotsi Inledning till juridisk svenska 2 op Turun yliopisto, Turku Lähiopetus
Kieli- ja viestintäopintojen keskus/ruotsi Inledning till juridisk svenska 2 op Etelä-Pohjanmaan opisto Lähiopetus
Kieli- ja viestintäopintojen keskus/ruotsi Ruotsin kielen kirjallinen ja suullinen viestintä AUKI 5 op Hämeen kesäyliopisto, Forssa (Wahren-opisto) Lähiopetus
Kieli- ja viestintäopintojen keskus/ruotsi Ruotsin kielen kirjallinen ja suullinen viestintä 5 op Turun yliopisto, Turku Lähiopetus
Kieli- ja viestintäopintojen keskus/suomi Suomen kielen kirjallinen viestintä 2 op Turun yliopisto, Turku Lähiopetus
Kreikkalainen filologia Antiikin kielet tieteen ja kulttuurin välittäjinä 2 op Turun yliopisto, Turku Lähiopetus
Kreikkalainen filologia Kreikan kielen jatkokurssi 5 op Turun yliopisto, Turku Lähiopetus
Kreikkalainen filologia Kreikkalaista mytologiaa 2 op Turun yliopisto, Turku Lähiopetus
Kreikkalainen filologia Uskonto antiikin maailmassa 2 op Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot
Kulttuuri- ja elämysmatkailu, Pori Nature, Environment and Tourism AUKI 3 op Turun yliopisto, Pori Verkko-opinnot
Kulttuuri- ja elämysmatkailu, Pori Paikan ja ajallisuuden ulottuvuuksia matkailussa 3 op Turun yliopisto, Pori Lähiopetus
Kulttuurihistoria A1. Avaintekstejä kulttuurihistoriaan AUKI 5 op Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot
Kulttuurihistoria A1. Avaintekstejä kulttuurihistoriaan (täydennys, jatkavat opiskelijat) AUKI 2 op Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot
Kulttuurihistoria A2. Kulttuurihistorian kirjoittaminen 5 op Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot
Kulttuurihistoria A3 Kulttuurihistorian teemoja: 3. Tunteet, aistit ja mielikuvitus (jatkavat opiskelijat) AUKI 5 op Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot
Kulttuurihistoria A3 Kulttuurihistorian teemoja: 7. Taiteen kulttuurihistoria (jatkavat opiskelijat) AUKI 5 op Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot
Kulttuurihistoria Kulttuurihistorian tutkimusalat 1 AUKI 5 op Alkio-opisto Monimuoto-opinnot
Kulttuurihistoria P2. Kulttuurihistorian metodologia ja historia 5 op Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot
Kulttuurihistoria P3. Kulttuurihistoria ja menneisyyden läsnäolo AUKI 5 op Hämeen kesäyliopisto, Hämeenlinna Monimuoto-opinnot
Kulttuurihistoria P3. Kulttuurihistoria ja menneisyyden läsnäolo (jatkavat opiskelijat) AUKI 5 op Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot
Kulttuurihistoria P4. Kulttuurihistorian tutkimusalat 1 (jatkavat opiskelijat) AUKI 5 op Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot
Kulttuurihistoria P4. Kulttuurihistorian tutkimusalat 2 AUKI 5 op Alkio-opisto Monimuoto-opinnot
Kulttuurihistoria P4. Kulttuurihistorian tutkimusalat 2 (jatkavat opiskelijat) AUKI 5 op Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot
LL-tutkinto, valinnaisopinnot Ajankohtaista diabeteksesta ja hoidosta 3 op Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot
LL-tutkinto, valinnaisopinnot Ajankohtaista diabeteksesta ja hoidosta, Turun lääketieteellisen tdk:n perustutkinto-opiskelijat 3 op Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot
LL-tutkinto, valinnaisopinnot Lihavuus 4 op Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot
LL-tutkinto, valinnaisopinnot Lihavuus, Turun lääketiet. tiedekunnan perustutkinto-opiskelijat 4 op Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot
Laskentatoimi ja rahoitus LR01A Tilinpäätös ja verosuunnittelu AUKI 3 op Turun yliopisto, Turku Lähiopetus
Laskentatoimi ja rahoitus LR03 Rahoituksen perusteet 5 op Turun yliopisto, Turku Lähiopetus
Laskentatoimi ja rahoitus LR05 Rahoituksen jatkokurssi AUKI 5 op Turun yliopisto, Turku Lähiopetus
Laskentatoimi ja rahoitus LR07,6 IAS/IFRS-tilinpäätösstandardit 3 op Turun yliopisto, Turku Lähiopetus
Laskentatoimi ja rahoitus LR09/TJ6 Taloushallinnon tietojärjestelmät 3 op Turun yliopisto, Turku Lähiopetus
Laskentatoimi ja rahoitus LR10 Konsernilaskenta 3 op Turun yliopisto, Turku Lähiopetus
Laskentatoimi ja rahoitus LRYA Kirjanpito ja tilinpäätös (iltaopetus) 4 op Turun yliopisto, Turku Lähiopetus
Laskentatoimi ja rahoitus LRYB Kustannuslaskennan perusteet (iltaopetus) 3 op Turun yliopisto, Turku Lähiopetus
Laskentatoimi ja rahoitus, Pori PLR2A Tilinpäätös-ja verosuunnittelu AUKI 4 op Turun yliopisto, Pori Lähiopetus
Laskentatoimi ja rahoitus, Pori PLR4/PJO35/PMA35 Yritysrahoitus AUKI 4 op Turun yliopisto, Pori Lähiopetus
Laskentatoimi ja rahoitus, Pori PLRY1, 1 osa Kirjanpito ja tilinpäätös 3 op Turun yliopisto, Pori Lähiopetus
Lastentautioppi Koululaisen ravitsemus AUKI 3 op Turun yliopisto, Turku Lähiopetus
Latinalainen filologia Antiikin filosofia 2 op Turun yliopisto, Turku Lähiopetus
Latinalainen filologia Latinan jatkokurssi 5 op Turun yliopisto, Turku Lähiopetus
Latinalainen filologia Rooman kirjallisuuden historia 3 op Turun yliopisto, Turku Lähiopetus
Luova kirjoittaminen A1 Kirjoittamisen lajit: A1.A Proosan kirjoittaminen II AUKI 4 op Tampereen kesäyliopisto Lähiopetus
Luova kirjoittaminen A1. Kirjoittamisen lajit: A1.C Draaman kirjoittaminen II AUKI 4 op Tampereen kesäyliopisto Lähiopetus
Luova kirjoittaminen A2. Kirjoittamisen erityisalat: A2.C Kirjoittaminen julkaistavaksi (jatkavat opiskelijat) 4 op Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopisto, Oulu Lähiopetus
Luova kirjoittaminen A3. Seminaari (jatkavat opiskelijat) 10 op Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopisto, Oulu Lähiopetus
Luova kirjoittaminen Luovan kirjoittamisen perusopinnot AUKI 25 op Kainuun kesäyliopisto Lähiopetus
Luova kirjoittaminen Luovan kirjoittamisen perusopinnot AUKI 25 op Päijät-Hämeen kesäyliopisto Lähiopetus
Luova kirjoittaminen P1. Johdatus kirjoittamiseen AUKI 5 op Päijät-Hämeen kesäyliopisto Lähiopetus
Luova kirjoittaminen P2. Proosan kirjoittaminen 6 op Helsingin seudun kesäyliopisto Lähiopetus
Luova kirjoittaminen P2. Proosan kirjoittaminen AUKI 6 op Omnia, Espoon työväenopisto Lähiopetus
Luova kirjoittaminen P2. Proosan kirjoittaminen AUKI 6 op Sastamalan opisto Lähiopetus
Luova kirjoittaminen P3. Lyriikan kirjoittaminen AUKI 4 op Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopisto, Oulu Lähiopetus
Luova kirjoittaminen P3. Lyriikan kirjoittaminen AUKI 4 op Omnia, Espoon työväenopisto Lähiopetus
Luova kirjoittaminen P3. Lyriikan kirjoittaminen AUKI 4 op Sastamalan opisto Lähiopetus
Luova kirjoittaminen P3. Lyriikan kirjoittaminen (jatkavat opiskelijat) 4 op Turun yliopisto, Turku Lähiopetus
Luova kirjoittaminen P4. Draaman kirjoittaminen AUKI 4 op Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopisto, Oulu Lähiopetus
Luova kirjoittaminen P4. Draaman kirjoittaminen 4 op Lapin kesäyliopisto Lähiopetus
Luova kirjoittaminen P4. Draaman kirjoittaminen AUKI 4 op Porin kesäyliopisto, Pori Lähiopetus
Luova kirjoittaminen P4. Draaman kirjoittaminen (jatkavat opiskelijat) 4 op Turun yliopisto, Turku Lähiopetus
Luova kirjoittaminen P5. Tietokirjoittaminen AUKI 4 op Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopisto, Oulu Lähiopetus
Luova kirjoittaminen P5. Tietokirjoittaminen 4 op Lapin kesäyliopisto Lähiopetus
Luova kirjoittaminen P5. Tietokirjoittaminen 4 op Porin kesäyliopisto, Pori Lähiopetus
Luova kirjoittaminen P5. Tietokirjoittaminen AUKI 4 op Omnia, Espoon työväenopisto Lähiopetus
Luova kirjoittaminen P5. Tietokirjoittaminen AUKI 4 op Sastamalan opisto Lähiopetus
Luova kirjoittaminen P6. Arviointi ja koonti 2 op Lapin kesäyliopisto Lähiopetus
Luova kirjoittaminen P6. Arviointi ja koonti AUKI 2 op Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopisto, Oulu Lähiopetus
Luova kirjoittaminen P6. Arviointi ja koonti AUKI 2 op Sastamalan opisto Lähiopetus
Luova kirjoittaminen P6. Arviointi ja koonti (jatkavat opiskelijat) AUKI 2 op Turun yliopisto, Turku Lähiopetus
Lääketieteellinen biokemia ja genetiikka Lääketieteellinen biokemia ja molekyylilääketieteen opintokokonaisuus 8 op Turun yliopisto, Turku Lähiopetus
Lääketieteellinen biokemia ja genetiikka Molekyylilääketieteen valinnaiskurssi: luennot 3 op Turun yliopisto, Turku Lähiopetus
MDP in Asian Studies Chinese Economy 5 op Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot
MDP in Asian Studies Introduction to Mongolian Politics and Society 2 op Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot
MDP in East Asian Studies Introduction to Chinese Contemporary History 5 op Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot
MDP in East Asian Studies Project Management in East Asia (online course/asianet) 3 op Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot
Maantiede Aluemaantieteen perusteet (jatkavat opiskelijat) 5 op Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot
Maantiede Geoinformatiikan perusteet 5 op Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot
Maantiede Luonnonvarojen maantiede AUKI 4 op Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot
Maantiede Maantieteen perusopinnot 25 op Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot
Maantiede Yhteiskunta- ja poliittinen maantiede AUKI 3 op Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot
Markkinointi MA12 Kuluttajakäyttäytyminen AUKI 6 op Turun yliopisto, Turku Lähiopetus
Markkinointi MA13 Markkinointiviestintä 6 op Turun yliopisto, Turku Lähiopetus
Markkinointi MA14 B2B-Markkinointi 6 op Turun yliopisto, Turku Lähiopetus
Markkinointi MA21 Marketing and Management of Services 6 op Turun yliopisto, Turku Lähiopetus
Markkinointi MA23 Digimarkkinoinnin käytännöt 6 op Turun yliopisto, Turku Lähiopetus
Markkinointi, Pori PMA12 Asiakas- ja liikesuhteiden johtaminen 5 op Turun yliopisto, Pori Lähiopetus
Markkinointi, Pori PMA1B Markkinoinnin johtaminen 5 op Turun yliopisto, Pori Lähiopetus
Markkinointi, Pori PMA28/PLR39/PJO39 Kuluttajan ja organisaation ostokäyttäytyminen 5 op Turun yliopisto, Pori Lähiopetus
Markkinointi, Pori PMA41/PLR38/PJO38 International Business (lukiolaisille) AUKI 5 op Turun yliopisto, Pori Lähiopetus
Median, musiikin ja taiteen tutkimus Muuttuva taide ja kulttuuri 5 op Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot
Mediatutkimus Mediakasvatus 5 op Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot
Museologia, Pori Museologian perusopinnot 25 op Turun yliopisto, Pori Lähiopetus
Museologia, Pori P1 Johdatus museologiaan 4 op Turun yliopisto, Pori Lähiopetus
Museologia, Pori P2 museot yhteiskunnallisina toimijoina 3 op Turun yliopisto, Pori Lähiopetus
Oikeustiede Finanssioikeus 7 op Turun yliopisto, Turku Lähiopetus
Oikeustiede Hallinto-oikeus 7 op Turun yliopisto, Turku Lähiopetus
Oikeustiede Hallinto-oikeus 7 op Helsingin evankelinen opisto Lähiopetus
Oikeustiede Hallinto-oikeus 7 op Helsingin aikuisopisto Lähiopetus
Oikeustiede Hallinto-oikeus 7 op Päijät-Hämeen kesäyliopisto Lähiopetus
Oikeustiede Johdatus oikeustieteeseen 2 op Etelä-Pohjanmaan kesäyliopisto Lähiopetus
Oikeustiede Johdatus oikeustieteeseen (verkko-opinnot) AUKI 2 op Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot
Oikeustiede Kauppaoikeus 7 op Turun yliopisto, Turku Lähiopetus
Oikeustiede Oikeudellisen informaation haku 2 op Turun yliopisto, Turku Lähiopetus
Oikeustiede Oikeushistoria 6 op Etelä-Pohjanmaan opisto Lähiopetus
Oikeustiede Oikeushistoria 6 op Päijät-Hämeen kesäyliopisto Lähiopetus
Oikeustiede Oikeussosiologia ja kriminologia 6 op Turun yliopisto, Turku Lähiopetus
Oikeustiede Perhe- ja jäämistöoikeus 7 op Etelä-Pohjanmaan opisto Verkko-opinnot
Oikeustiede Perhe- ja jäämistöoikeus AUKI 7 op Helsingin evankelinen opisto Verkko-opinnot
Oikeustiede Perhe- ja jäämistöoikeus 7 op Jyväskylän kesäyliopisto Verkko-opinnot
Oikeustiede Perhe- ja jäämistöoikeus 7 op Päivölän Kansanopisto Verkko-opinnot
Oikeustiede Perhe- ja jäämistöoikeus 7 op Päijät-Hämeen kesäyliopisto Verkko-opinnot
Oikeustiede Perhe- ja jäämistöoikeus 7 op Helsingin aikuisopisto Verkko-opinnot
Oikeustiede Perhe- ja jäämistöoikeus 7 op Työväen akatemia Verkko-opinnot
Oikeustiede Perhe- ja jäämistöoikeus 7 op Tampereen kesäyliopisto Verkko-opinnot
Oikeustiede Rikosoikeus 8 op Turun kristillinen opisto Lähiopetus
Oikeustiede Taitava opiskelu ja oppiminen 3 op Turun yliopisto, Turku Lähiopetus
Oikeustiede Valtiosääntöoikeus 7 op Turun yliopisto, Turku Lähiopetus
Oikeustiede Valtiosääntöoikeus 7 op Tampereen kesäyliopisto Lähiopetus
Oikeustiede Valtiosääntöoikeus 7 op Päivölän Kansanopisto Lähiopetus
Oikeustiede Yleinen oikeustiede 6 op Turun yliopisto, Turku Lähiopetus
Oikeustiede Ympäristöoikeus 7 op Turun yliopisto, Turku Lähiopetus
Oikeustiede, ON/OTM-tutkinto Sote-akatemia: Sosiaali- ja terveydenhuollon perusoikeudet AUKI 3 op Turun yliopisto, Turku Lähiopetus
Oikeustiede, ON/OTM-tutkinto Tekoälyakatemia: Oikeus ja tekoäly: johdatus tematiikkaan 3 op Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot
Oikeustiede, ON/OTM-tutkinto Tekoälyakatemia: Oikeus ja tekoäly: julkisen ja yksityisen vallan välissä AUKI 3 op Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot
Poliittinen historia ja valtio-oppi P2 Johdatus poliittisen historian tutkimukseen: P2.2 Historiantutkimuksen peruskysymyksiä 3 op Alkio-opisto Lähiopetus
Poliittinen historia ja valtio-oppi P2 Johdatus poliittisen historian tutkimukseen: P2.2 Historiantutkimuksen peruskysymyksiä 3 op Työväen akatemia Lähiopetus
Psykologia Cognitive neuroscience AUKI 5 op Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot
Psykologia Kognitiivisen ja neuropsykologian perusteet 5 op Työväen akatemia Verkko-opinnot
Psykologia Kognitiivisen ja neuropsykologian perusteet AUKI 5 op Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot
Psykologia Kognitiiviset prosessit 4 op Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot
Psykologia Orientoituminen psykologin työhön AUKI 3 op Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot
Psykologia Persoonallisuuspsykologia II 3 op Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot
Psykologia Persoonallisuuspsykologian perusteet AUKI 5 op Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot
Psykologia Psykologian aineopinnot AUKI 35 op Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot
Psykologia Psykologian perusopinnot 25 op Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot
Psykologia Psykologisen tutkimuksen perusteet AUKI 5 op Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot
Psykologia Psyykkiset häiriöt 4 op Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot
Psykologia Työ- ja organisaatiopsykologia 5 op Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot
Ranskan kieli ja liikeviestintä RA0b Ranskan alkeiskurssi II 4 op Turun yliopisto, Turku Lähiopetus
Ranskan kieli ja liikeviestintä RA13 Communication d'entreprise II 2 op Turun yliopisto, Turku Lähiopetus
Ranskan kieli ja liikeviestintä RA1Ab Français des affaires A 3 op Turun yliopisto, Turku Lähiopetus
Ranskan kieli ja liikeviestintä RA1Ab Français des affaires A AUKI 3 op Turun yliopisto, Turku Lähiopetus
Ranskan kieli ja liikeviestintä RA8 Français pratique 3 op Turun yliopisto, Turku Lähiopetus
Ruotsin kieli ja liikeviestintä RU10 Aktuell diskussion 2 op Turun yliopisto, Turku Lähiopetus
Ruotsin kieli ja liikeviestintä RU13 Näringslivet i Norden 3 op Turun yliopisto, Turku Lähiopetus
Ruotsin kieli ja liikeviestintä RU1a Affärskommunikation 2 op Turun yliopisto, Turku Lähiopetus
Ruotsin kieli ja liikeviestintä RU1b Muntlig kommunikation 2 op Turun yliopisto, Turku Lähiopetus
Ruotsin kieli ja liikeviestintä RU1c Ekonomiska texter 2 op Turun yliopisto, Turku Lähiopetus
Ruotsin kieli ja liikeviestintä RUm6 Svenskt i Finland AUKI 2 op Turun yliopisto, Turku Lähiopetus
Saksan kieli ja liikeviestintä SA0a Saksan alkeiskurssi I 4 op Turun yliopisto, Turku Lähiopetus
Saksan kieli ja liikeviestintä SA10 Wirtschaftsdeutsch IV AUKI 3 op Turun yliopisto, Turku Lähiopetus
Saksan kieli ja liikeviestintä SA1Ab Kirjallinen liikeviestintä I 1 op Turun yliopisto, Turku Lähiopetus
Saksan kieli ja liikeviestintä SA1Ac Mündliche Wirtschaftskommunikation I AUKI 2 op Turun yliopisto, Turku Lähiopetus
Saksan kieli ja liikeviestintä SA1Ba Deutsch im Unternehmen II 2 op Turun yliopisto, Turku Lähiopetus
Saksan kieli ja liikeviestintä SA1Bc Mündliche Wirtschaftskommunikation II 2 op Turun yliopisto, Turku Lähiopetus
Saksan kieli ja liikeviestintä SA1Cb Kirjallinen liikeviestintä III AUKI 2 op Turun yliopisto, Turku Lähiopetus
Saksan kieli ja liikeviestintä SA1Cc Mündliche Wirtschaftskommunikation III 2 op Turun yliopisto, Turku Lähiopetus
Saksan kieli ja liikeviestintä, Pori PSA0b Saksan alkeiskurssi II 4 op Turun yliopisto, Pori Lähiopetus
Sosiaalitieteet Johdatus sosiaalitieteisiin (jatkavat opiskelijat) AUKI 10 op Turun yliopisto, Turku Lähiopetus
Sosiaalitieteet Johdatus sosiaalitieteisiin, sosiaalipolitiikan ja sosiaalityön perusteet (jatkavat opiskelijat) AUKI 5 op Turun yliopisto, Turku Lähiopetus
Sosiaalitieteet P.2 Suomalainen yhteiskunta (jatkavat opiskelijat) AUKI 5 op Turun yliopisto, Turku Lähiopetus
Sosiaalitieteet P.3 Sosiaalitutkimus ja yhteiskunta 5 op Turun yliopisto, Turku Lähiopetus
Sosiaalitieteet P.4 Ajankohtaista yhteiskunnassa AUKI 5 op Turun yliopisto, Turku Lähiopetus
Sosiaalitieteet Sosiaalitieteiden aineopinnot AUKI 35 op Turun yliopisto, Turku Lähiopetus
Sosiaalitieteet Sosiaalitieteiden perusopinnot AUKI 25 op Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot
Sosiaalitieteiden laitoksen yhteiset opinnot Kotouttaminen ja ammatilliset käytännöt maahanmuuttajatyössä AUKI 5 op Alkio-opisto Monimuoto-opinnot
Sosiaalitieteiden laitoksen yhteiset opinnot Kotouttaminen ja ammatilliset käytännöt maahanmuuttajatyössä 5 op Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot
Sosiaalitieteiden laitoksen yhteiset opinnot Monikulttuurisuus 25 op Helsingin seudun kesäyliopisto Monimuoto-opinnot
Sosiaalitieteiden laitoksen yhteiset opinnot Monikulttuurisuus AUKI 25 op Hämeen kesäyliopisto, Riihimäen lukio Monimuoto-opinnot
Sosiaalitieteiden laitoksen yhteiset opinnot Pakolaisuus ja sen tutkimus 3 op Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot
Sosiaalitieteiden laitoksen yhteiset opinnot Pakolaisuus ja sen tutkimus AUKI 3 op Hämeen kesäyliopisto, Hämeenlinna Verkko-opinnot
Sosiaalitieteiden laitoksen yhteiset opinnot Siirtolaisuus 5 op Alkio-opisto Verkko-opinnot
Sosiaalitieteiden laitoksen yhteiset opinnot Siirtolaisuus 5 op Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot
Sosiaalityö Aikuissosiaalityö (jatkavat opiskelijat) 6 op Turun yliopisto, Turku Lähiopetus
Sosiaalityö P4. Sosiaalityön yhteiskunnalliset toimintaympäristöt ja ajankohtaiset kysymykset AUKI 5 op Turun yliopisto, Turku Lähiopetus
Sosiaalityö Sosiaalityön perusopinnot AUKI 25 op Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot
Sote-akatemia Sote-akatemia: Ikääntyvä väestö, terveys ja palvelut AUKI 4 op Turun yliopisto, Turku Lähiopetus
Sote-akatemia Sote-akatemia: Kokemustieto ja kokemusasiantuntijuus sosiaali- ja terveydenhuollossa 2 op Turun yliopisto, Turku Lähiopetus
Sote-akatemia Sote-akatemia: Tulevaisuusajattelu ja skenaariot sosiaalija terveydenhuollossa 4 op Turun yliopisto, Turku Lähiopetus
Suomen kieli ja talouselämän viestintä SV1 Talouselämän viestinnän perusteet 3 op Turun yliopisto, Turku Lähiopetus
Suomen kieli ja talouselämän viestintä SVe3 Kirjallinen yritysviestintä AUKI 3 op Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot
Talousmaantiede TM1 Yritys- ja markkinointimaantiede AUKI 5 op Turun yliopisto, Turku Lähiopetus
Talousmaantiede TM6 Tourism Geography and Experience Management 6 op Turun yliopisto, Turku Lähiopetus
Talousmaantiede TMe2 Globalisation and Corporate Responsibility AUKI 5 op Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot
Taloustiede KT4/KV13 International Economics 7 op Turun yliopisto, Turku Lähiopetus
Taloustiede KT5/LR07,7 Rahatalous AUKI 6 op Turun yliopisto, Turku Lähiopetus
Taloustiede, Pori PKTY Taloustieteen perusteet 6 op Turun yliopisto, Pori Lähiopetus
Taloustieteiden kvantitatiiviset menetelmät TKMY1 Talousmatematiikan perusteet (iltaopetus) AUKI 3 op Turun yliopisto, Turku Lähiopetus
Tekoäly (data-analytiikka) Tekoälyn monitieteinen opintokokonaisuus 25 op Turun yliopisto, Turku Lähiopetus
Tietojenkäsittelytiede Algoritmien ja ohjelmoinnin peruskurssi 5 op Turun yliopisto, Turku Monimuoto-opinnot
Tietojenkäsittelytiede Algoritmien ja ohjelmoinnin peruskurssin harjoitustyö 1 op Turun yliopisto, Turku Monimuoto-opinnot
Tietojenkäsittelytiede Johdatus tekoälyyn 2 op Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot
Tietojenkäsittelytiede Olio-ohjelmoinnin perusteet 5 op Turun yliopisto, Turku Monimuoto-opinnot
Tietojenkäsittelytiede Olio-ohjelmoinnin perusteiden harjoitustyö 2 op Turun yliopisto, Turku Monimuoto-opinnot
Tietojenkäsittelytiede Tietojenkäsittelyn perusteet II 5 op Turun yliopisto, Turku Monimuoto-opinnot
Tietojenkäsittelytiede Tietojenkäsittelytieteiden perusopinnot, Defa (syksyllä 2019 aloittaneet) AUKI 23 op Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot
Tietojenkäsittelytiede Tietokantojen perusteet 1 5 op Turun yliopisto, Turku Lähiopetus
Tietojenkäsittelytiede Tietokantojen perusteet 2 2 op Turun yliopisto, Turku Lähiopetus
Tietojärjestelmätiede, Pori PTJ2 Yrityksen tietojärjestelmäratkaisut AUKI 6 op Turun yliopisto, Pori Lähiopetus
Tietotekniikka Sote-akatemia: Digitalisaatio sosiaali- ja terveydenhuollon palveluissa AUKI 3 op Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot
Tietotekniikka Tekoälyakatemia: Tietoturva ja tietosuoja tekoälysovelluksissa AUKI 2 op Turun yliopisto, Turku Lähiopetus
Tietotekniikka Tietoverkkotekniikat 4 op Turun yliopisto, Turku Lähiopetus
Toimitusketjujen johtaminen LOG1/TM44 Supply Chain Management AUKI 5 op Turun yliopisto, Turku Lähiopetus
Toimitusketjujen johtaminen LOGY Toimitusketjujen johtamisen perusteet 3 op Turun yliopisto, Turku Lähiopetus
Tulevaisuudentutkimus TUTU1 Tulevaisuusajattelu ja skenaariot 5 op Kirkkonumm.kansal.op-medb.inst Monimuoto-opinnot
Tulevaisuudentutkimus TUTU1 Tulevaisuusajattelu ja skenaariot 5 op Turun yliopisto, Turku Monimuoto-opinnot
Tulevaisuudentutkimus TUTU1 Tulevaisuusajattelu ja skenaariot 5 op Lapin kesäyliopisto Monimuoto-opinnot
Tulevaisuudentutkimus TUTU1 Tulevaisuusajattelu ja skenaariot 5 op Keski-Pohjanmaan kesäyliopisto Monimuoto-opinnot
Tulevaisuudentutkimus TUTU1 Tulevaisuusajattelu ja skenaariot 5 op Omnia, Espoon työväenopisto Monimuoto-opinnot
Tulevaisuudentutkimus TUTU1 Tulevaisuusajattelu ja skenaariot 5 op Tampereen kesäyliopisto Monimuoto-opinnot
Tulevaisuudentutkimus TUTU1 Tulevaisuusajattelu ja skenaariot 5 op Hämeen kesäyliopisto, Hämeenlinna Monimuoto-opinnot
Tulevaisuudentutkimus TUTUS2 Tulevaisuudentutkimuksen menetelmät AUKI 5 op Turun yliopisto, Turku Monimuoto-opinnot
Tulevaisuudentutkimus TUTUS2 Tulevaisuudentutkimuksen menetelmät 5 op Lapin kesäyliopisto Monimuoto-opinnot
Tulevaisuudentutkimus TUTUS2 Tulevaisuudentutkimuksen menetelmät 5 op Keski-Pohjanmaan kesäyliopisto Monimuoto-opinnot
Tulevaisuudentutkimus TUTUS2 Tulevaisuudentutkimuksen menetelmät AUKI 5 op Omnia, Espoon työväenopisto Monimuoto-opinnot
Tulevaisuudentutkimus TUTUS2 Tulevaisuudentutkimuksen menetelmät AUKI 5 op Tampereen kesäyliopisto Monimuoto-opinnot
Tulevaisuudentutkimus TUTUS2 Tulevaisuudentutkimuksen menetelmät 5 op Hämeen kesäyliopisto, Hämeenlinna Monimuoto-opinnot
Tulevaisuudentutkimus TUTUS3 Tulevaisuudentutkimuksen menetelmien soveltaminen 5 op Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot
Tulevaisuudentutkimus Tulevaisuudentutkimuksen opintokokonaisuus 25 op Turun yliopisto, Turku Monimuoto-opinnot
Tulevaisuudentutkimus Tulevaisuudentutkimuksen opintokokonaisuus 25 op Helsingin seudun kesäyliopisto Monimuoto-opinnot
Tulevaisuudentutkimus Tulevaisuudentutkimuksen opintokokonaisuus 25 op Omnia, Espoon työväenopisto Monimuoto-opinnot
Tulevaisuudentutkimus Tulevaisuudentutkimuksen opintokokonaisuus 25 op Tampereen kesäyliopisto Monimuoto-opinnot
Tulevaisuudentutkimus Tulevaisuudentutkimuksen opintokokonaisuus 25 op Riveria, Kesäyliopisto Monimuoto-opinnot
Tulevaisuudentutkimus Tulevaisuudentutkimuksen opintokokonaisuus 25 op Hämeen kesäyliopisto, Hämeenlinna Monimuoto-opinnot
Tulevaisuudentutkimus Tulevaisuudentutkimuksen opintokokonaisuus 25 op Kymenlaakson kesäyliopisto, Kotka Monimuoto-opinnot
Uskontotiede P3. Uskontotieteen työseminaari (jatkavat opiskelijat) 3 op Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot
Uskontotiede U3. Aasian uskonnot (jatkavat opiskelijat) AUKI 3 op Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot
Uskontotiede U4. Lähi-idän uskonnot (jatkavat opiskelijat) 3 op Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot
Uskontotiede Uskonto Euroopassa uudelta ajalta nykypäivään 5 op Turun yliopisto, Turku Lähiopetus
Valtio-oppi P4 Poliittiset järjestelmät AUKI 5 op Alkio-opisto Lähiopetus
Valtio-oppi P5 Kansainvälinen järjestelmä AUKI 5 op Alkio-opisto Lähiopetus
Venäjän kieli ja liikeviestintä VE0b Venäjän alkeiskurssi II 4 op Turun yliopisto, Turku Lähiopetus
Venäjän kieli ja liikeviestintä VE1b Liikekielen perusteet II 3 op Turun yliopisto, Turku Lähiopetus
Venäjän kieli ja liikeviestintä VE3 Liikekielen jatkokurssi III 2 op Turun yliopisto, Turku Lähiopetus
Venäjän kieli ja liikeviestintä VE5 Talousuutisia venäjäksi AUKI 3 op Turun yliopisto, Turku Lähiopetus
Venäjän kieli ja liikeviestintä VE8 Kirjallinen liikeviestintä AUKI 3 op Turun yliopisto, Turku Lähiopetus
Yhteiset opinnot Sote-akatemia: Johtaminen muuttuvassa sote-kentässä 2 op Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot
Yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan opintoja Sote-akatemia: Palveluiden yhteensovittaminen ja monialaisuus sosiaali- ja terveysaloilla 3 op Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot
Yliopistojen Aasia-verkosto Contemporary Southeast Asia 3 op Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot
Yliopistojen Aasia-verkosto Contemporary Southeast Asia 5 op Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot
Ympäristötiede Maailmanlaajuiset ympäristöongelmat (jatkavat opiskelijat) 5 op Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot
Ympäristötiede Ympäristöekologia ja luonnonsuojelu AUKI 5 op Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot
Ympäristötiede Ympäristön kemikalisoituminen ja päästöjen hallinta 5 op Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot
Ympäristötiede Ympäristötieteen kirjallisuus 5 op Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot
Ympäristötiede Ympäristötieteen perusopinnot 25 op Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot
Yrittäjyys YR3 Managing a Growing Business 6 op Turun yliopisto, Turku Lähiopetus
Yrittäjyys YR5 Social Value Creation AUKI 6 op Turun yliopisto, Turku Lähiopetus
Yrittäjyys YR6/JO8 Corporate Entrepreneurship 6 op Turun yliopisto, Turku Lähiopetus
Yrittäjyys YR7 Startup! 10 op Turun yliopisto, Turku Lähiopetus
Yritysjuridiikka YJ1 Vero-oikeuden perusteet AUKI 4 op Turun yliopisto, Turku Lähiopetus
Yritysjuridiikka YJ11 Työoikeus AUKI 6 op Turun yliopisto, Turku Lähiopetus
Yritysjuridiikka YJ4 Yritysverotus 6 op Turun yliopisto, Turku Lähiopetus
Yritysjuridiikka YJ7 Markkinaoikeus 6 op Turun yliopisto, Turku Lähiopetus
Yritysjuridiikka YJ8/LOG12 Ulkomaankaupan kuljetus- ja sopimusoikeus AUKI 6 op Turun yliopisto, Turku Lähiopetus
Yritysjuridiikka YJ9 Rahoitusoikeus AUKI 6 op Turun yliopisto, Turku Lähiopetus
Yritysjuridiikka YJY Yritysjuridiikan perusteet 3 op Turun yliopisto, Turku Lähiopetus
Yritysjuridiikka, Pori PYJ16 Vero-oikeus AUKI 5 op Turun yliopisto, Pori Lähiopetus
Yritysjuridiikka, Pori PYJ21 European and International Environmental Law 5 op Turun yliopisto, Pori Lähiopetus
Yritysjuridiikka, Pori PYJ24 Rahoitusoikeus AUKI 6 op Turun yliopisto, Pori Lähiopetus
Yritysjuridiikka, Pori PYJ5/PJO24 Työoikeus AUKI 6 op Turun yliopisto, Pori Lähiopetus
Yritysjuridiikka, Pori PYJY1 Yritysjuridiikan perusteet AUKI 3 op Turun yliopisto, Pori Lähiopetus