Turun yliopisto Avoimen yliopiston Nettiopsu

Avoimen yliopiston Nettiopsu

Kesä 2021

1.5. - 31.7.

Aine Opinnot Laajuus Toteuttaja Toteutustapa
Biologia Ihmisen fysiologia 2 op Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot
Biologia Ihmisen fysiologia (TY:n perustutkinto-opiskelijat) 2 op Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot
Erityispedagogiikka Erityiskasvatuksen historia 3 op Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot
Erityispedagogiikka Koulutuksen ja opetuksen arviointi 4 op Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot
Kasvatustiede Johdanto oppimiseen, opetukseen ja arviointiin 6 op Turun kesäyliopisto Lähiopetus
Kasvatustiede Johdatus kasvatustieteisiin 4 op Turun kesäyliopisto Verkko-opinnot
Kasvatustiede Kasvatuksen historia 3 op Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot
Kasvatustiede Kasvatustieteen perusopinnot 25 op Turun kesäyliopisto Lähiopetus
Kasvatustiede Kehitys- ja kasvatuspsykologia 4 op Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot
Kasvatustiede Kehitys- ja kasvatuspsykologia (TY:n perustutkinto-opiskelijat) 4 op Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot
Kasvatustiede Kestävä kehitys, kasvatus ja koulutus (TY:n perustutkinto-opiskelijat) 4 op Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot
Kasvatustiede Koulutuksen suunnittelu ja kehittäminen (TY:n perustutkinto-opiskelijat) 3 op Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot
Kasvatustiede Koulutuksen vaikuttavuus ja arviointi 4 op Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot
Kasvatustiede (varhaiskasvatus), OKL Rauma Children´s participation pedagogics in early childhood education 3 op Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot
Kasvatustiede (varhaiskasvatus), OKL Rauma Lapsen osallisuus varhaiskasvatuksessa 3 op Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot
Kasvatustiede (varhaiskasvatus), OKL Rauma Perhe, kasvatus ja yhteistyö 5 op Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot
Kieli- ja viestintäopintojen keskus/englanti English: Academic and Professional Skills I 3 op Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot
Kieli- ja viestintäopintojen keskus/englanti English: Academic and Professional Skills I 3 op Turun kesäyliopisto Verkko-opinnot
Kieli- ja viestintäopintojen keskus/englanti English: Academic and Professional Skills I (TY:n perustutkinto-opiskelijat) 3 op Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot
Kieli- ja viestintäopintojen keskus/ruotsi Ruotsin kielen kirjallinen ja suullinen viestintä 5 op Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot
Kieli- ja viestintäopintojen keskus/ruotsi Ruotsin kielen kirjallinen ja suullinen viestintä (TY:n perustutkinto-opiskelijat) 5 op Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot
Kieli- ja viestintäopintojen keskus/ruotsi Ruotsin kielen kirjallinen ja suullinen viestintä (toukokuu) 5 op Turun kesäyliopisto Verkko-opinnot
Kieli- ja viestintäopintojen keskus/ruotsi Ruotsin valmentava kurssi 2 op Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot
Kieli- ja viestintäopintojen keskus/ruotsi Ruotsin valmentava kurssi (TY:n perustutkinto-opiskelijat) 2 op Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot
Kieli- ja viestintäopintojen keskus/suomi Suomen kielen kirjallinen viestintä 2 op Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot
Kieli- ja viestintäopintojen keskus/suomi Suomen kielen kirjallinen viestintä (TY:n perustutkinto-opiskelijat) 2 op Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot
Lääketieteellinen tiedekunta Sote-akatemia: Luontoperustainen hyvinvointi (MOOC) 2 op Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot
Lääketieteellinen tiedekunta Sote-akatemia: Monitoimijaisen lapsi- ja perhepalveluosaamisen perusteet (MOOC) 2 op Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot
Maantiede Aluemaantieteen perusteet 5 op Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot
Maantiede Aluemaantieteen perusteet (TY:n perustutkinto-opiskelijat) 5 op Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot
Maantiede Johdatus maantieteeseen 5 op Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot
Maantiede Johdatus maantieteeseen (TY:n perustutkinto-opiskelijat) 5 op Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot
Maantiede Klimatologia 3 op Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot
Maantiede Klimatologia (TY:n perustutkinto-opiskelijat) 3 op Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot
Maantiede Luonnonvarojen maantiede 4 op Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot
Maantiede Luonnonvarojen maantiede (TY:n perustutkinto-opiskelijat) 4 op Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot
Maantiede Yhteiskunta- ja poliittinen maantiede 3 op Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot
Maantiede Yhteiskunta- ja poliittinen maantiede (TY:n perustutkinto-opiskelijat) 3 op Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot
Markkinointi MA12 Kuluttajakäyttäytyminen 6 op Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot
Markkinointi MA12 Kuluttajakäyttäytyminen (TY:n perustutkinto-opiskelijat) 6 op Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot
Oikeustiede Hallinto-oikeus 7 op Turun yliopisto, Turku Monimuoto-opinnot
Oikeustiede Hallinto-oikeus (TY:n perustutkinto-opiskelijoille) 7 op Turun yliopisto, Turku Monimuoto-opinnot
Oikeustiede, ON/OTM-tutkinto Sote-akatemia: Sosiaalioikeus 4 op Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot
Psykologia Kehityspsykologian perusteet 5 op Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot
Psykologia Kehityspsykologian perusteet (TY:n perustutkinto-opiskelijat) 5 op Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot
Psykologia Kognitiivisen ja neuropsykologian perusteet 5 op Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot
Psykologia Kognitiivisen ja neuropsykologian perusteet (TY:n perustutkinto-opiskelijat) 5 op Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot
Psykologia Persoonallisuuspsykologian perusteet 5 op Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot
Psykologia Psykologisen tutkimuksen perusteet 5 op Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot
Psykologia Psykologisen tutkimuksen perusteet (TY:n perustutkinto-opiskelijat) 5 op Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot
Psykologia Terveyden ja mielenterveyden psykologian perusteet 5 op Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot
Psykologia Terveyden ja mielenterveyden psykologian perusteet (TY:n perustutkinto-opiskelijat) 5 op Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot
Sosiaalityö Monikulttuurinen sosiaalityö (Jatkavat opiskelijat) 4 op Turun yliopisto, Turku Lähiopetus
Sote-akatemia Sote-akatemia: Koulu lasten hyvinvointiympäristönä (MOOC) 2 op Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot
Sote-akatemia Sote-akatemia: Lastensuojelun perusteet: mitä minun tulee tietää monitoimijaisesta lastensuojelusta? 3 op Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot
Sote-akatemia Sote-akatemia: Surevan kohtaaminen 2 op Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot
Sukupuolentutkimus P1 Sukupuolentutkimuksen perusteet 5 op Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot
Taloustieteiden kvantitatiiviset menetelmät TKMY3 Tilastotieteen perusteet 3 op Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot
Taloustieteiden kvantitatiiviset menetelmät TKMY3 Tilastotieteen perusteet (TY:n perustutkinto-opiskelijat) 3 op Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot
Tietojenkäsittelytieteet Tekoälyakatemia: Tekoälyn perusteet 2 op Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot
Tietotekniikka Tekoälyakatemia: AI & Cybersecurity MOOC 2 op Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot
Uskontotiede Suomen uskonnollinen kenttä 5 op Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot
Uskontotiede Suomen uskonnollinen kenttä (TY:n perustutkinto-opiskelijat) 5 op Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot
Ympäristötiede Maailmanlaajuiset ympäristöongelmat 5 op Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot
Ympäristötiede Maailmanlaajuiset ympäristöongelmat (TY:n perustutkinto-opiskelijat) 5 op Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot
Ympäristötiede Ympäristö ja yhteiskunta 5 op Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot
Ympäristötiede Ympäristö ja yhteiskunta (TY:n perustutkinto-opiskelijat) 5 op Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot
Ympäristötiede Ympäristöekologia ja luonnonsuojelu 5 op Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot
Ympäristötiede Ympäristöekologia ja luonnonsuojelu (TY:n perustutkinto-opiskelijat) 5 op Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot
Ympäristötiede Ympäristön kemikalisoituminen ja päästöjen hallinta 5 op Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot
Ympäristötiede Ympäristön kemikalisoituminen ja päästöjen hallinta (TY:n perustutkinto-opiskelijat) 5 op Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot
Yritysjuridiikka YJ11 Työoikeus 6 op Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot
Yritysjuridiikka YJ11 Työoikeus (TY:n perustutkinto-opiskelijat) 6 op Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot