Turun yliopisto Avoimen yliopiston Nettiopsu

Avoimen yliopiston Nettiopsu

Kevät 2021

1.1. - 30.4.

Aine Opinnot Laajuus Toteuttaja Toteutustapa
Aikuiskasvatustiede Aikuis- ja työelämän koulutus 5 op Mikkelin kesäyliopisto Monimuoto-opinnot
Aikuiskasvatustiede Aikuis- ja työelämän koulutus 5 op Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot
Aikuiskasvatustiede Aikuiskasvatuksen psykologia 4 op Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot
Aikuiskasvatustiede Aikuiskasvatuksen psykologia 4 op Mikkelin kesäyliopisto Monimuoto-opinnot
Aikuiskasvatustiede Aikuiskasvatustieteen perusopinnot 25 op Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot
Aikuiskasvatustiede Johdatus kasvatustieteisiin 4 op Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot
Arkeologia, kulttuuri-, Suomen ja yleinen historia Avauksia arkeologiaan 5 op Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot
Arkeologia, kulttuuri-, Suomen ja yleinen historia Historian taito 5 op Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot
Asklepios-ohjelma Asklepios: Eletty ja koettu hyvinvointi 3 op Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot
Asklepios-ohjelma Asklepios: Mediakulttuuri, digitalisoituminen ja terveys 3 op Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot
Asklepios-ohjelma Asklepios: Monikulttuurisuus, terveys ja hyvinvointi 3 op Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot
Biokemia Mikrobiologia - teoria 4 op Turun yliopisto, Turku Lähiopetus
Biokemia Molekyylibiologia - teoria 4 op Turun yliopisto, Turku Lähiopetus
Biolääketiede Ihmisen rakenne ja toiminta, osa I 2 op Turun yliopisto, Turku Lähiopetus
Biolääketiede Lääketieteellinen biokemia ja molekyylilääketiede 8 op Turun yliopisto, Turku Lähiopetus
Englannin kieli ja liikeviestintä EN1a Business Communication 1 3 op Turun yliopisto, Turku Lähiopetus
Englannin kieli ja liikeviestintä EN1a Business Communication 1 (iltaopetus) 3 op Turun yliopisto, Turku Lähiopetus
Englannin kieli ja liikeviestintä EN1b Business Communication 2 3 op Turun yliopisto, Turku Lähiopetus
Erityispedagogiikka Lastensuojelu erityispedagogiikan tukena 4 op Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot
Espanjan kieli ja liikeviestintä ES0b Espanjan alkeiskurssi II (iltaopetus) 4 op Turun yliopisto, Turku Lähiopetus
Espanjan kieli ja liikeviestintä ES1a Jatkokurssi 3 op Turun yliopisto, Turku Lähiopetus
Espanjan kieli ja liikeviestintä ES4a Suullinen viestintä I 2 op Turun yliopisto, Turku Lähiopetus
Espanjan kieli ja liikeviestintä ESe3 Kirjallinen viestintä 2 op Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot
Espanjan kieli ja liikeviestintä, Pori PES0b Espanjan alkeiskurssi II 4 op Turun yliopisto, Pori Lähiopetus
Espanjan kieli ja liikeviestintä, Pori PES1b Espanjan maantuntemus ja liikekieli 3 op Turun yliopisto, Pori Lähiopetus
Farmakologia, lääkekehitys ja lääkehoito Toksikologian ja riskinarvioinnin perusteet 5 op Turun yliopisto, Turku Lähiopetus
Fysiikka Fysiikan peruskurssi 3 4 op Turun yliopisto, Turku Lähiopetus
Fysiikka Fysiikan peruskurssi 4 4 op Turun yliopisto, Turku Lähiopetus
Hoitotiede Hoitotieteen tutkimusmetodiikka, aineopinnot (jatkavat opiskelijat) 6 op Turun yliopisto, Turku Monimuoto-opinnot
Johtaminen ja organisointi JO10 Innovaatioiden johtaminen ja konsultointi 6 op Turun yliopisto, Turku Lähiopetus
Johtaminen ja organisointi JO2 Henkilöstöjohtaminen 6 op Turun yliopisto, Turku Lähiopetus
Johtaminen ja organisointi JO4 Strateginen johtaminen 6 op Turun yliopisto, Turku Lähiopetus
Johtaminen ja organisointi JOS6 Firms in Sustainability Transitions 6 op Turun yliopisto, Turku Lähiopetus
Johtaminen ja organisointi JOYe Johtamisen perusteet 3 op Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot
Johtaminen ja organisointi JOe6 Työpsykologia 6 op Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot
Johtaminen ja organisointi, Pori Henkilöstöjohtaminen 5 op Peräpohjolan opisto Verkko-opinnot
Johtaminen ja organisointi, Pori Huippusuorituksen johtaminen 5 op Peräpohjolan opisto Lähiopetus
Johtaminen ja organisointi, Pori Organisaatiokäyttäytyminen ja johtajuus 5 op Peräpohjolan opisto Lähiopetus
Johtaminen ja organisointi, Pori PJO13 Muutoksen johtaminen 5 op Turun yliopisto, Pori Lähiopetus
Johtaminen ja organisointi, Pori PJO21/PLR37/PMA37 Organisaatiokäyttäytyminen ja johtajuus 5 op Turun yliopisto, Pori Lähiopetus
Johtaminen ja organisointi, Pori PJO7 Strateginen johtaminen 5 op Turun yliopisto, Pori Lähiopetus
Kansainvälinen liiketoiminta KV2/TM34/YR9 Business Intelligence and the Global Business Environment 6 op Turun yliopisto, Turku Lähiopetus
Kansainvälinen liiketoiminta KV27 Doing Business in Wider Europe 6 op Turun yliopisto, Turku Lähiopetus
Kansainvälinen liiketoiminta KV4/YR10 Exports and SME Internationalisation 6 op Turun yliopisto, Turku Lähiopetus
Kasvatustiede Johdanto oppimiseen, opetukseen ja arviointiin 6 op Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot
Kasvatustiede Johdatus kasvatustieteisiin 4 op Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot
Kasvatustiede KKV5 Tilastolliset perustaidot kasvatustieteissä 6 op Turun yliopisto, Turku Monimuoto-opinnot
Kasvatustiede Kasvatus- ja koulutussosiologia 4 op Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot
Kasvatustiede Kasvatusfilosofia 3 op Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot
Kasvatustiede Kasvatustieteen aineopinnot 35 op Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot
Kasvatustiede Kasvatustieteen perusopinnot 25 op Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot
Kasvatustiede (varhaiskasvatus), OKL Rauma Children´s participation pedagogics in early childhood education 3 op Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot
Kasvatustiede (varhaiskasvatus), OKL Rauma Lapsen osallisuus varhaiskasvatuksessa 3 op Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot
Kasvatustiede (varhaiskasvatus), OKL Rauma Perhe, kasvatus ja yhteistyö 5 op Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot
Kasvatustiede, luokanopett., OKL Turku Improvisaatiolla rohkeutta työelämään 3 op Turun yliopisto, Turku Lähiopetus
Kasvatustiede, luokanopett., OKL Turku Sote-akatemia: Koulu lasten hyvinvointiympäristönä (MOOC) 2 op Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot
Kemia Kemia III 5 op Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot
Kemia Kemia III 5 op Etelä-Pohjanmaan opisto Monimuoto-opinnot
Kemia Kemia IV 5 op Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot
Kemia Kemia IV 5 op Etelä-Pohjanmaan opisto Monimuoto-opinnot
Kemia Kemiallinen biologia 5 op Turun yliopisto, Turku Lähiopetus
Kemia Materiaalikemia ja nanoteknologia 5 op Turun yliopisto, Turku Lähiopetus
Kieli- ja viestintäopintojen keskus/englanti English: Academic and Professional Skills I 3 op Turun yliopisto, Turku Lähiopetus
Kieli- ja viestintäopintojen keskus/puheviestintä Puheviestinnän perusteet 2 op Turun yliopisto, Turku Lähiopetus
Kieli- ja viestintäopintojen keskus/ruotsi Inledning till juridisk svenska 2 op Turun yliopisto, Turku Lähiopetus
Kieli- ja viestintäopintojen keskus/ruotsi Inledning till juridisk svenska 2 op Tampereen kesäyliopisto Lähiopetus
Kieli- ja viestintäopintojen keskus/ruotsi Ruotsin kielen kirjallinen ja suullinen viestintä 5 op Turun yliopisto, Turku Lähiopetus
Kieli- ja viestintäopintojen keskus/suomi Suomen kielen kirjallinen viestintä 2 op Turun yliopisto, Turku Lähiopetus
Kreikkalainen filologia Kreikan kielen jatkokurssi 5 op Turun yliopisto, Turku Lähiopetus
Kulttuurihistoria Avaintekstejä kulttuurihistoriaan 5 op Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot
Kulttuurihistoria Kulttuurihistorian kirjoittaminen 5 op Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot
Kulttuurihistoria Kulttuurihistorian metodologia ja historia 5 op Alkio-opisto Monimuoto-opinnot
Kulttuurihistoria Kulttuurihistorian metodologia ja historia 5 op Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot
Kulttuurihistoria Kulttuurihistorian tutkimusalat 2 5 op Alkio-opisto Monimuoto-opinnot
LL-tutkinto, valinnaisopinnot Ajankohtaista diabeteksesta ja hoidosta 3 op Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot
LL-tutkinto, valinnaisopinnot Ajankohtaista diabeteksesta ja hoidosta, Turun lääketieteellisen tdk:n perustutkinto-opiskelijat 3 op Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot
LL-tutkinto, valinnaisopinnot Lihavuus 4 op Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot
LL-tutkinto, valinnaisopinnot Lihavuus, Turun lääketiet. tiedekunnan jatko-opiskelijat 4 op Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot
LL-tutkinto, valinnaisopinnot Lihavuus, Turun lääketiet. tiedekunnan perustutkinto-opiskelijat 4 op Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot
LL-tutkinto, valinnaisopinnot Sosiaalipediatria 3 op Turun yliopisto, Turku Lähiopetus
LL-tutkinto, valinnaisopinnot Sosiaalipediatria, Turun lääketiet. tiedekunnan perustutkinto-opiskelijat 3 op Turun yliopisto, Turku Lähiopetus
Laskentatoimi ja rahoitus LR01 Tilinpäätös- ja verosuunnittelu 5 op Turun yliopisto, Turku Lähiopetus
Laskentatoimi ja rahoitus LR03 Rahoituksen perusteet 5 op Turun yliopisto, Turku Lähiopetus
Laskentatoimi ja rahoitus LR05 Rahoituksen jatkokurssi 5 op Turun yliopisto, Turku Lähiopetus
Laskentatoimi ja rahoitus LR09/TJ6 Taloushallinnon tietojärjestelmät 3 op Turun yliopisto, Turku Lähiopetus
Laskentatoimi ja rahoitus LR10 Konsernilaskenta 3 op Turun yliopisto, Turku Lähiopetus
Laskentatoimi ja rahoitus LRYA Kirjanpito ja tilinpäätös (iltaopetus) 3 op Turun yliopisto, Turku Lähiopetus
Laskentatoimi ja rahoitus LRYB Kustannuslaskennan perusteet (iltaopetus) 4 op Turun yliopisto, Turku Lähiopetus
Laskentatoimi ja rahoitus, Pori PLR2A Tilinpäätös-ja verosuunnittelu 4 op Turun yliopisto, Pori Lähiopetus
Laskentatoimi ja rahoitus, Pori PLR4/PJO35/PMA35 Yritysrahoitus 4 op Turun yliopisto, Pori Lähiopetus
Laskentatoimi ja rahoitus, Pori PLR5 Lyhyen ja pitkän tähtäimen taloudellinen päätöksenteko 6 op Turun yliopisto, Pori Lähiopetus
Laskentatoimi ja rahoitus, Pori PLRY1, 1 Osa kirjanpito ja tilinpäätös 3 op Turun yliopisto, Pori Lähiopetus
Lastentautioppi Koululaisen ravitsemus 3 op Turun yliopisto, Turku Lähiopetus
Latinalainen filologia Latinan jatkokurssi 5 op Turun yliopisto, Turku Lähiopetus
Luonnontieteiden ja tekniikan tdk:n merkinnät Kestävä kehitys kouluopetuksessa 5 op Turun yliopisto, Turku Lähiopetus
Luonnontieteiden ja tekniikan tdk:n merkinnät Sähköisten tehtävien laatiminen ja arviointi 5 op Turun yliopisto, Turku Lähiopetus
Luova kirjoittaminen Arviointi ja koonti 2 op Sastamalan opisto Lähiopetus
Luova kirjoittaminen Draaman kirjoittaminen AUKI 5 op Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopisto, Ylivieska Lähiopetus
Luova kirjoittaminen Draaman kirjoittaminen AUKI 5 op Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopisto, Oulu Lähiopetus
Luova kirjoittaminen Draaman kirjoittaminen II AUKI 5 op Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopisto, Oulu Lähiopetus
Luova kirjoittaminen Luovan kirjoittamisen aineopinnot 35 op Helsingin seudun kesäyliopisto Lähiopetus
Luova kirjoittaminen Lyriikan kirjoittaminen AUKI 5 op Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopisto, Ylivieska Lähiopetus
Luova kirjoittaminen Lyriikan kirjoittaminen AUKI 5 op Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopisto, Oulu Lähiopetus
Luova kirjoittaminen Tietokirjoittaminen AUKI 5 op Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopisto, Oulu Lähiopetus
Luova kirjoittaminen Tietokirjoittaminen AUKI 5 op Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopisto, Ylivieska Lähiopetus
Luova kirjoittaminen Tietokirjoittaminen 4 op Sastamalan opisto Lähiopetus
Luova kirjoittaminen Tietokirjoittaminen 5 op Keski-Pohjanmaan kesäyliopisto Lähiopetus
Luova kirjoittaminen Tietokirjoittaminen II AUKI 5 op Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopisto, Oulu Lähiopetus
Lääketieteellinen biokemia ja genetiikka Molekyylilääketieteen valinnaiskurssi: luennot 3 op Turun yliopisto, Turku Lähiopetus
Lääketieteellinen tiedekunta Sote-akatemia: Ikääntyvä väestö, terveys ja palvelut 4 op Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot
Lääketieteellinen tiedekunta Sote-akatemia: Kokemustieto ja kokemusasiantuntijuus sosiaali- ja terveydenhuollossa 2 op Turun yliopisto, Turku Lähiopetus
Lääketieteellinen tiedekunta Sote-akatemia: Monitoimijaisen lapsi- ja perhepalveluosaamisen perusteet (MOOC) 2 op Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot
MDP in East Asian Studies Chinese Economy (online course/asianet) 3 op Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot
MDP in East Asian Studies Chinese Economy, Analysis Paper (online course/asianet) 2 op Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot
MDP in East Asian Studies Introduction to Mongolian Politics and Society (online course/asianet) 2 op Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot
MDP in East Asian Studies Project Management in East Asia (online course/asianet) 4 op Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot
Maantiede Geoinformatiikan perusteet 5 op Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot
Maantiede Yhteiskunta- ja poliittinen maantiede 3 op Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot
Markkinointi MA12 Kuluttajakäyttäytyminen 6 op Turun yliopisto, Turku Lähiopetus
Markkinointi MA13 Markkinointiviestintä 6 op Turun yliopisto, Turku Lähiopetus
Markkinointi MA23 Digimarkkinoinnin käytännöt 6 op Turun yliopisto, Turku Lähiopetus
Markkinointi MAY Markkinoinnin perusteet 3 op Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot
Markkinointi, Pori PMA12 Asiakas- ja liikesuhteiden johtaminen 5 op Turun yliopisto, Pori Lähiopetus
Markkinointi, Pori PMA1B Markkinoinnin johtaminen 5 op Turun yliopisto, Pori Lähiopetus
Markkinointi, Pori PMA28/PLR39/PJO39 Kuluttajan ja organisaation ostokäyttäytyminen 5 op Turun yliopisto, Pori Lähiopetus
Mediatutkimus Mediakasvatus 5 op Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot
Oikeustiede Hallinto-oikeus 7 op Turun yliopisto, Turku Lähiopetus
Oikeustiede Hallinto-oikeus 7 op Helsingin evankelinen opisto Lähiopetus
Oikeustiede Hallinto-oikeus 7 op Alkio-opisto Lähiopetus
Oikeustiede Hallinto-oikeus 7 op Keski-Pohjanmaan kesäyliopisto Lähiopetus
Oikeustiede Hallinto-oikeus 7 op Päivölän Kansanopisto Lähiopetus
Oikeustiede Hallinto-oikeus 7 op Etelä-Pohjanmaan kesäyliopisto Lähiopetus
Oikeustiede Hallinto-oikeus 7 op Päijät-Hämeen kesäyliopisto Lähiopetus
Oikeustiede Kansainvälinen oikeus 6 op Helsingin seudun kesäyliopisto Lähiopetus
Oikeustiede Kauppaoikeus 7 op Turun yliopisto, Turku Lähiopetus
Oikeustiede Oikeudellisen informaation haku 2 op Turun yliopisto, Turku Lähiopetus
Oikeustiede Perhe- ja jäämistöoikeus 7 op Alkio-opisto Verkko-opinnot
Oikeustiede Perhe- ja jäämistöoikeus 7 op Keski-Pohjanmaan kesäyliopisto Verkko-opinnot
Oikeustiede Perhe- ja jäämistöoikeus 7 op Etelä-Pohjanmaan kesäyliopisto Verkko-opinnot
Oikeustiede Perhe- ja jäämistöoikeus 7 op Päijät-Hämeen kesäyliopisto Verkko-opinnot
Oikeustiede Perhe- ja jäämistöoikeus 7 op Tampereen kesäyliopisto Verkko-opinnot
Oikeustiede Perhe- ja jäämistöoikeus 7 op Päivölän Kansanopisto Verkko-opinnot
Oikeustiede Perhe- ja jäämistöoikeus 7 op Helsingin seudun kesäyliopisto Verkko-opinnot
Oikeustiede Perhe- ja jäämistöoikeus 7 op Jyväskylän kesäyliopisto Verkko-opinnot
Oikeustiede Perhe- ja jäämistöoikeus 7 op Helsingin evankelinen opisto Verkko-opinnot
Oikeustiede Perhe- ja jäämistöoikeus 7 op Aktiivi-instituutti Verkko-opinnot
Oikeustiede Perhe- ja jäämistöoikeus 7 op Etelä-Pohjanmaan opisto Verkko-opinnot
Oikeustiede Perhe- ja jäämistöoikeus 7 op Työväen akatemia Verkko-opinnot
Oikeustiede Rikosoikeus 8 op Turun yliopisto, Turku Lähiopetus
Oikeustiede Rikosoikeus 8 op Etelä-Pohjanmaan opisto Lähiopetus
Oikeustiede Rikosoikeus 8 op Turun kristillinen opisto Lähiopetus
Oikeustiede Sote-akatemia: Monikulttuurinen perhe ja lapsi, kansainvälinen yksityisoikeus lapsioikeudessa 4 op Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot
Oikeustiede Sote-akatemia: Sosiaali- ja terveydenhuollon perusoikeudet 3 op Turun yliopisto, Turku Lähiopetus
Oikeustiede Työoikeus 7 op Turun yliopisto, Turku Lähiopetus
Oikeustiede Valtiosääntöoikeus 7 op Turun yliopisto, Turku Lähiopetus
Oikeustiede Valtiosääntöoikeus 7 op Tampereen kesäyliopisto Lähiopetus
Oikeustiede Vero-oikeus ja yhtiöoikeus 7 op Turun yliopisto, Turku Lähiopetus
Oikeustiede Yleinen oikeustiede 6 op Turun yliopisto, Turku Lähiopetus
Oikeustiede Ympäristöoikeus 7 op Turun yliopisto, Turku Lähiopetus
Psykologia Persoonallisuuspsykologian perusteet 5 op Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot
Psykologia Psykologian aineopinnot 35 op Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot
Psykologia Psykologisen tutkimuksen perusteet 5 op Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot
Ranskan kieli ja liikeviestintä RA0b Ranskan alkeiskurssi II 4 op Turun yliopisto, Turku Lähiopetus
Ranskan kieli ja liikeviestintä RA13 Communication d'entreprise II 2 op Turun yliopisto, Turku Lähiopetus
Ranskan kieli ja liikeviestintä RA1Ab Ranskan liikekieli 2 op Turun yliopisto, Turku Lähiopetus
Ranskan kieli ja liikeviestintä RA3 Le monde des affaires 3 op Turun yliopisto, Turku Lähiopetus
Ranskan kieli ja liikeviestintä RA8 Français pratique 3 op Turun yliopisto, Turku Lähiopetus
Ruotsin kieli ja liikeviestintä RU1a Affärskommunikation 2 op Turun yliopisto, Turku Lähiopetus
Ruotsin kieli ja liikeviestintä RU1b Muntlig kommunikation 2 op Turun yliopisto, Turku Lähiopetus
Ruotsin kieli ja liikeviestintä RU1c Ekonomiska texter 2 op Turun yliopisto, Turku Lähiopetus
Ruotsin kieli ja liikeviestintä RUm6 Svenskt i Finland 2 op Turun yliopisto, Turku Lähiopetus
Saksan kieli ja liikeviestintä SA0a Saksan alkeiskurssi I 4 op Turun yliopisto, Turku Lähiopetus
Saksan kieli ja liikeviestintä SA10 Wirtschaftsdeutsch IV 3 op Turun yliopisto, Turku Lähiopetus
Saksan kieli ja liikeviestintä SA1Ab Kirjallinen liikeviestintä I 1 op Turun yliopisto, Turku Lähiopetus
Saksan kieli ja liikeviestintä SA1Ac Mündliche Wirtschaftskommunikation I 2 op Turun yliopisto, Turku Lähiopetus
Saksan kieli ja liikeviestintä SA1Ba Deutsch im Unternehmen II 2 op Turun yliopisto, Turku Lähiopetus
Saksan kieli ja liikeviestintä SA1Bb Kirjallinen liikeviestintä II 2 op Turun yliopisto, Turku Lähiopetus
Saksan kieli ja liikeviestintä SA1Bc Mündliche Wirtschaftskommunikation II 2 op Turun yliopisto, Turku Lähiopetus
Saksan kieli ja liikeviestintä SA1Cb Kirjallinen liikeviestintä III 2 op Turun yliopisto, Turku Lähiopetus
Saksan kieli ja liikeviestintä SA1Cc Mündliche Wirtschaftskommunikation III 2 op Turun yliopisto, Turku Lähiopetus
Saksan kieli ja liikeviestintä, Pori PSA0b Saksan alkeiskurssi II 4 op Turun yliopisto, Pori Lähiopetus
Sosiaalitieteet Ajankohtaista yhteiskunnassa 5 op Turun yliopisto, Turku Lähiopetus
Sosiaalitieteet Johdatus sosiaalitieteisiin 10 op Turun yliopisto, Turku Lähiopetus
Sosiaalitieteet Sosiaalitieteiden perusopinnot 25 op Turun yliopisto, Turku Lähiopetus
Sosiaalitieteet Sosiaalitutkimus ja yhteiskunta 5 op Turun yliopisto, Turku Lähiopetus
Sosiaalitieteiden laitoksen yhteiset opinnot Kotouttaminen ja monikulttuurinen työ 5 op Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot
Sosiaalitieteiden laitoksen yhteiset opinnot Siirtolaisuus 5 op Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot
Sosiaalityö Sosiaalityön perusopinnot 25 op Turun yliopisto, Turku Lähiopetus
Sosiaalityö Sosiaalityön yhteiskunnalliset toimintaympäristöt ja ajankohtaiset kysymykset 5 op Turun yliopisto, Turku Lähiopetus
Sote-akatemia Sote-akatemia: Tulevaisuusajattelu ja skenaariot sosiaali- ja terveydenhuollossa 5 op Turun yliopisto, Turku Lähiopetus
Suomen kieli ja talouselämän viestintä SV1 Talouselämän viestinnän perusteet 3 op Turun yliopisto, Turku Lähiopetus
Suomen kieli ja talouselämän viestintä SV4 Mainonnan kieli 3 op Turun yliopisto, Turku Lähiopetus
Talousmaantiede TM1 Yritys- ja markkinointimaantiede 5 op Turun yliopisto, Turku Lähiopetus
Talousmaantiede TM6 Tourism Geography and Experience Management 6 op Turun yliopisto, Turku Lähiopetus
Talousmaantiede TMe2 Globalisation and Corporate Responsibility 5 op Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot
Taloustiede Empiirinen yhteiskuntapolitiikka 7 op Turun yliopisto, Turku Lähiopetus
Taloustiede KT3 Terveystaloustieteen perusteet 6 op Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot
Taloustiede KT5/LR07,7 Rahatalous 6 op Turun yliopisto, Turku Lähiopetus
Taloustiede KTY Taloustieteen perusteet 6 op Turun kristillinen opisto Lähiopetus
Taloustiede Taloushistoria empiirisen tutkimuksen laboratoriona 6 op Turun yliopisto, Turku Lähiopetus
Taloustiede, Pori PKTY Taloustieteen perusteet 6 op Turun yliopisto, Pori Lähiopetus
Taloustieteiden kvantitatiiviset menetelmät TKMY1 Talousmatematiikan perusteet (iltaopetus) 3 op Turun yliopisto, Turku Lähiopetus
Tietojenkäsittelytiede Mixed reality 5 op Turun yliopisto, Turku Lähiopetus
Tietojenkäsittelytiede Tekoälyakatemia: Tekoälyn menetelmät 3 op Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot
Tietojenkäsittelytiede Tekoälyakatemia: Tekoälyn perusteet 2 op Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot
Tietojenkäsittelytiede Tietokantojen perusteet 5 op Turun yliopisto, Turku Lähiopetus
Tietojärjestelmätiede TJ1/LOG17 Yrityksen tietojärjestelmät 5 op Turun yliopisto, Turku Lähiopetus
Tietotekniikka Sote-akatemia: Digitalisaatio sosiaali- ja terveydenhuollon palveluissa 3 op Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot
Tietotekniikka Tekoälyakatemia: AI & Cybersecurity MOOC 2 op Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot
Tietotekniikka Tietoverkkotekniikat 5 op Turun yliopisto, Turku Lähiopetus
Toimitusketjujen johtaminen LOG1/TM44 Supply Chain Management 5 op Turun yliopisto, Turku Lähiopetus
Tulevaisuudentutkimus TUTU1 Tulevaisuusajattelu ja skenaariot 5 op Joutsenon opisto Monimuoto-opinnot
Tulevaisuudentutkimus Tulevaisuudentutkimuksen opintokokonaisuus 25 op Tampereen kesäyliopisto Monimuoto-opinnot
Tulevaisuudentutkimus Tulevaisuudentutkimuksen opintokokonaisuus 25 op Alkio-opisto Monimuoto-opinnot
Tulevaisuudentutkimus Tulevaisuudentutkimuksen opintokokonaisuus 25 op Kainuun kesäyliopisto Monimuoto-opinnot
Tulevaisuudentutkimus Tulevaisuudentutkimuksen opintokokonaisuus 25 op Hämeen kesäyliopisto, Hämeenlinna Monimuoto-opinnot
Tulevaisuudentutkimus Tulevaisuudentutkimuksen opintokokonaisuus 25 op Helsingin seudun kesäyliopisto Monimuoto-opinnot
Tulevaisuudentutkimus Tulevaisuudentutkimuksen opintokokonaisuus 25 op Turun yliopisto, Turku Monimuoto-opinnot
Tulevaisuudentutkimus Tulevaisuudentutkimuksen opintokokonaisuus 25 op Kymenlaakson kesäyliopisto, Kotka Monimuoto-opinnot
Tulevaisuudentutkimus Tulevaisuudentutkimuksen opintokokonaisuus 25 op Omnia, Espoon työväenopisto Monimuoto-opinnot
Uskontotiede Maailman uskonnollinen kenttä 5 op Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot
Uskontotiede Uskonto nykykulttuurissa ja -yhteiskunnassa 5 op Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot
Venäjän kieli ja liikeviestintä VE0b Venäjän alkeiskurssi II 4 op Turun yliopisto, Turku Lähiopetus
Venäjän kieli ja liikeviestintä VE1b Liikekielen perusteet II 2 op Turun yliopisto, Turku Lähiopetus
Venäjän kieli ja liikeviestintä VE5 Talousuutisia venäjäksi 3 op Turun yliopisto, Turku Lähiopetus
Yhteiset opinnot Sote-akatemia: Ihmisten johtaminen 2 op Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot
Yhteiset opinnot, TuKKK, Pori MENY Aa Tieteellisen tutkimuksen perusteet 2 op Turun yliopisto, Pori Lähiopetus
Yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan opintoja Johdatus oikeustieteeseen 5 op Turun yliopisto, Turku Lähiopetus
Yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan opintoja Sote-akatemia: Palveluiden yhteensovittaminen ja monialaisuus sosiaali- ja terveysaloilla 3 op Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot
Yliopistojen Aasia-verkosto Introduction to Chinese History (online course/asianet) 5 op Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot
Ympäristötiede Ympäristöekologia ja luonnonsuojelu 5 op Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot
Ympäristötiede Ympäristön kemikalisoituminen ja päästöjen hallinta 5 op Turun yliopisto, Turku Verkko-opinnot
Yrittäjyys YR3 Managing a Growing Business 6 op Turun yliopisto, Turku Lähiopetus
Yrittäjyys YR5 Social Value Creation 6 op Turun yliopisto, Turku Lähiopetus
Yrittäjyys YR6/JO8 Corporate Entrepreneurship 6 op Turun yliopisto, Turku Lähiopetus
Yrittäjyys YR7 Startup! 10 op Turun yliopisto, Turku Lähiopetus
Yritysjuridiikka YJ1 Vero-oikeuden perusteet 4 op Turun yliopisto, Turku Lähiopetus
Yritysjuridiikka YJ11 Työoikeus 6 op Turun yliopisto, Turku Lähiopetus
Yritysjuridiikka YJ4 Yritysverotus 6 op Turun yliopisto, Turku Lähiopetus
Yritysjuridiikka YJ7 Markkinaoikeus 6 op Turun yliopisto, Turku Lähiopetus
Yritysjuridiikka YJ8/LOG12 Ulkomaankaupan kuljetus- ja sopimusoikeus 6 op Turun yliopisto, Turku Lähiopetus
Yritysjuridiikka YJ9 Rahoitusoikeus 6 op Turun yliopisto, Turku Lähiopetus
Yritysjuridiikka YJY Yritysjuridiikan perusteet 3 op Turun yliopisto, Turku Lähiopetus
Yritysjuridiikka, Pori PYJ16 Vero-oikeus 5 op Turun yliopisto, Pori Lähiopetus
Yritysjuridiikka, Pori PYJ24 Rahoitusoikeus 6 op Turun yliopisto, Pori Lähiopetus
Yritysjuridiikka, Pori PYJ25 Corporate Governance and Sustainability 5 op Turun yliopisto, Pori Lähiopetus
Yritysjuridiikka, Pori PYJ5/PJO24 Työoikeus 6 op Turun yliopisto, Pori Lähiopetus
Yritysjuridiikka, Pori PYJY1 Yritysjuridiikan perusteet 3 op Turun yliopisto, Pori Lähiopetus