Jos olet yliopiston läsnäolevaksi ilmoittautunut opiskelija, saat kurssi-ilmoittautumislomakkeen näkyviin klikkaamalla kurssin jaksokoodia tai päivämääriä.

Turun kauppakorkeakoulu

Laskentatoimen ja rahoituksen laitos
Laskentatoimi ja rahoitus Kurssin aika Ilmoittautumisaika
LT012003 LR01B TILINPÄÄTÖSINFORMAATION ERITYISKYSYMYKSIÄ 26.10.2020 - 06.12.2020 05.10.2020 - 18.10.2020
LT012007 LR03 RAHOITUKSEN PERUSTEET 11.01.2021 - 21.02.2021 30.11.2020 - 13.12.2020
LT012020 LR07 IAS/IFRS-TILINPÄÄTÖSSTANDARDIT 26.10.2020 - 06.12.2020 05.10.2020 - 18.10.2020
LT012053 LR07,3 COST MANAGEMENT 26.10.2020 - 06.12.2020 05.10.2020 - 18.10.2020
LT018025 LR09/TJ6 TALOUSHALLINNON TIETOJÄRJESTELMÄT 22.02.2021 - 24.02.2021 30.11.2020 - 13.12.2020
LT012026 LR10 KONSERNILASKENTA 11.01.2021 - 21.02.2021 30.11.2020 - 13.12.2020
LT012800 LRK KANDIDAATINTUTKIELMA 11.01.2021 - 29.04.2021 05.10.2020 - 18.10.2020
LT013020 LRS1 TILINPÄÄTÖSINFORMAATION TEORIA 11.01.2021 - 21.02.2021 30.11.2020 - 13.12.2020
LT013045 LRS12 ADVANCED STRATEGIC MANAGEMENT ACCOUNTING 26.10.2020 - 06.12.2020 05.10.2020 - 18.10.2020
LT013043 LRS14 HENKISEN PÄÄOMAN MITTAAMINEN JA JOHTAMINEN 11.01.2021 - 21.02.2021 30.11.2020 - 13.12.2020
LT013012 LRS3 JOHDON LASKENTATOIMI 26.10.2020 - 06.12.2020 05.10.2020 - 18.10.2020
LT013086 LRS3/TKMS12 JOHDANNAISMARKKINAT JA -INSTRUMENTIT 22.02.2021 - 03.03.2021 30.11.2020 - 13.12.2020
LT013076 LRS31/KTS16/TKMS14 ASSET PRICING AND PORTFOLIO THEORY 26.10.2020 - 06.12.2020 05.10.2020 - 18.10.2020
LT010012 LRYB KUSTANNUSLASKENNAN PERUSTEET 11.01.2021 - 21.02.2021 30.11.2020 - 13.12.2020
LT013803 TUTKIELMASEMINAARI, LASKENTATOIMI JA RAHOITUS 11.01.2021 - 05.12.2021 05.10.2020 - 18.10.2020
LT013057 YSM TUTKIMUSPROSESSI JA KVALITATIIVISET TUTKIMUSMENETELMÄT, LUENNOT JA KIRJALLISUUS 11.01.2021 - 21.02.2021 30.11.2020 - 13.12.2020
LT013004 YSM/LR TUTKIMUSPROSESSI JA KVALITATIIVISET TUTKIMUSMENETELMÄT, HARJOITUKSET 11.01.2021 - 21.02.2021 30.11.2020 - 13.12.2020
Taloustieteiden kvantitatiiviset menetelmät Kurssin aika Ilmoittautumisaika
TK082017 TKM12/LOGS23 LAADUNOHJAUKSEN MENETELMÄT 26.10.2020 - 06.12.2020 05.10.2020 - 18.10.2020
TK082014 TKM8 TALOUDELLISET ENNUSTEMALLIT 11.01.2021 - 21.02.2021 30.11.2020 - 13.12.2020
TK083030 TKMS7 MONIMUUTTUJAMENETELMIEN PERUSTEET 11.01.2021 - 21.02.2021 30.11.2020 - 13.12.2020
Yritysjuridiikka Kurssin aika Ilmoittautumisaika
YJ053803 TUTKIELMASEMINAARI, YRITYSJURIDIIKKA 11.01.2021 - 05.12.2021 05.10.2020 - 18.10.2020
YJ052014 YJ10 TILINTARKASTUSOIKEUS 26.10.2020 - 06.12.2020 05.10.2020 - 18.10.2020
YJ052002 YJ2 SOPIMUSOIKEUS 26.10.2020 - 06.12.2020 05.10.2020 - 18.10.2020
YJ052003 YJ3 YHTEISÖOIKEUS 26.10.2020 - 06.12.2020 05.10.2020 - 18.10.2020
YJ052004 YJ4 YRITYSVEROTUS 11.01.2021 - 21.02.2021 30.11.2020 - 13.12.2020
YJ052027 YJ7 MARKKINOINTIOIKEUS 11.01.2021 - 21.02.2021 30.11.2020 - 13.12.2020
YJ052800 YJK KANDIDAATINTUTKIELMA 11.01.2021 - 29.04.2021 05.10.2020 - 18.10.2020
YJ053006 YJS1 YHTEISÖOIKEUDEN ERITYISKYSYMYKSIÄ 11.01.2021 - 21.02.2021 30.11.2020 - 13.12.2020
YJ050001 YJY YRITYSJURIDIIKAN PERUSTEET 11.01.2021 - 21.02.2021 30.11.2020 - 13.12.2020