Jos olet yliopiston läsnäolevaksi ilmoittautunut opiskelija, saat kurssi-ilmoittautumislomakkeen näkyviin klikkaamalla kurssin jaksokoodia tai päivämääriä.

Turun kauppakorkeakoulu

Laskentatoimen ja rahoituksen laitos
Laskentatoimi ja rahoitus Kurssin aika Ilmoittautumisaika
LT012016 LR02 SUUNNITTELU- JA TARKKAILULASKELMAT JOHDON LASKENTATOIMESSA 31.08.2020 - 11.10.2020 17.08.2020 - 26.08.2020
LT012008 LR04 LASKENTATOIMI INVESTOINTIPÄÄTÖKSENTEOSSA 31.08.2020 - 11.10.2020 17.08.2020 - 26.08.2020
LT012015 LR06 OHJAUSTA TUKEVA JOHDON LASKENTATOIMI 31.08.2020 - 22.11.2020 17.08.2020 - 26.08.2020
LT012029 LR07 CORPORATE RESPONSIBILITY REPORTING 12.10.2020 - 16.10.2020 17.08.2020 - 20.09.2020
LT012027 LR11 TILINTARKASTUKSEN PERUSTEET 31.08.2020 - 11.10.2020 17.08.2020 - 26.08.2020
LT013040 LRS2 JOHDON LASKENTATOIMEN TEORIA 31.08.2020 - 11.10.2020 17.08.2020 - 26.08.2020
LT013011 LRS3 TILINPÄÄTÖSINFORMAATIO JA TILINTARKASTUS 31.08.2020 - 11.10.2020 17.08.2020 - 26.08.2020
LT013050 LRS8/TJS11 JÄRJESTELMÄTARKASTUS JA DATA-ANALYTIIKKA OSANA TILINTARKASTUSTA 31.08.2020 - 11.10.2020 17.08.2020 - 26.08.2020
LT010011 LRYA KIRJANPITO JA TILINPÄÄTÖS 31.08.2020 - 01.11.2020 26.08.2020 - 26.08.2020
LT013057 YSM TUTKIMUSPROSESSI JA KVALITATIIVISET TUTKIMUSMENETELMÄT, LUENNOT JA KIRJALLISUUS 31.08.2020 - 14.09.2020 17.08.2020 - 26.08.2020
LT013004 YSM/LR TUTKIMUSPROSESSI JA KVALITATIIVISET TUTKIMUSMENETELMÄT, HARJOITUKSET 31.08.2020 - 11.10.2020 17.08.2020 - 26.08.2020
Taloustieteiden kvantitatiiviset menetelmät Kurssin aika Ilmoittautumisaika
TK082018 TKM13/TJ21 TILASTOLLISET OHJELMISTOT 12.10.2020 - 15.10.2020 17.08.2020 - 04.10.2020
TK082021 TKM14 KYSELYTUTKIMUSTEN TILASTOLLISET MENETELMÄT 31.08.2020 - 11.10.2020 17.08.2020 - 26.08.2020
TK082019 TKM7/LRS22/KT35 EKONOMETRIAN PERUSKURSSI 31.08.2020 - 11.10.2020 17.08.2020 - 26.08.2020
TK083016 TKMS8/KTS12/LRS30 KORKOINSTRUMENTIT JA JA NIIDEN ARVOTTAMINEN 31.08.2020 - 11.10.2020 17.08.2020 - 26.08.2020
TK080001 TKMY1 TALOUSMATEMATIIKAN PERUSTEET 31.08.2020 - 06.12.2020 26.08.2020 - 26.08.2020
Yritysjuridiikka Kurssin aika Ilmoittautumisaika
YJ052024 YJ18 YHTIÖOIKEUDEN PERUSTEET 31.08.2020 - 11.10.2020 17.08.2020 - 26.08.2020
YJ052007 YJ5 OIKEUSLÄHTEET 31.08.2020 - 11.10.2020 17.08.2020 - 26.08.2020
YJ052019 YJ6 HENKILÖVEROTUS 31.08.2020 - 11.10.2020 17.08.2020 - 26.08.2020
YJ053007 YJS2 SOPIMUSOIKEUDEN ERITYISKYSYMYKSIÄ 31.08.2020 - 11.10.2020 17.08.2020 - 26.08.2020