Jos olet yliopiston läsnäolevaksi ilmoittautunut opiskelija, saat kurssi-ilmoittautumislomakkeen näkyviin klikkaamalla kurssin jaksokoodia tai päivämääriä.

Turun kauppakorkeakoulu

Laskentatoimen ja rahoituksen laitos
Laskentatoimi ja rahoitus Kurssin aika Ilmoittautumisaika
LT012007 LR03 RAHOITUKSEN PERUSTEET 07.01.2019 - 17.02.2019 05.12.2018 - 16.12.2018
LT012057 LR07, 5 YRITYSJÄRJESTELYT 07.01.2019 - 17.02.2019 05.12.2018 - 16.12.2018
LT012061 LR07,10 ETHICAL ISSUES IN FINANCE AND RESPONSIBLE INVESTING 11.03.2019 - 15.03.2019 05.12.2018 - 24.02.2019
LT012800 LRK KANDIDAATINTUTKIELMA 07.01.2019 - 05.05.2019 08.10.2018 - 21.10.2018
LT013020 LRS1 TILINPÄÄTÖSINFORMAATION TEORIA 07.01.2019 - 17.02.2019 05.12.2018 - 16.12.2018
LT013043 LRS14 HENKISEN PÄÄOMAN MITTAAMINEN JA JOHTAMINEN 07.01.2019 - 17.03.2019 05.12.2018 - 16.12.2018
LT013023 LRS6 TILINTARKASTUKSEN TEORIA JA KÄYTÄNTÖ 07.03.2019 - 04.04.2019 07.12.2018 - 24.02.2019
LT010005 LRYB KUSTANNUSLASKENNAN PERUSTEET 07.01.2019 - 31.03.2019 05.12.2018 - 16.12.2018
LT013803 TUTKIELMASEMINAARI, LASKENTATOIMI JA RAHOITUS 07.01.2019 - 31.12.2019 08.10.2018 - 21.10.2018
LT013057 YSM TUTKIMUSPROSESSI JA KVALITATIIVISET TUTKIMUSMENETELMÄT, LUENNOT JA KIRJALLISUUS 07.01.2019 - 17.01.2019 05.12.2018 - 16.12.2018
LT013004 YSM/LR TUTKIMUSPROSESSI JA KVALITATIIVISET TUTKIMUSMENETELMÄT, HARJOITUKSET 07.01.2019 - 27.01.2019 05.12.2018 - 16.12.2018
Taloustieteiden kvantitatiiviset menetelmät Kurssin aika Ilmoittautumisaika
TK083032 TKM16 STATISTICAL METHODS 05.03.2019 - 14.03.2019 05.12.2018 - 26.02.2019
TK082014 TKM8 TALOUDELLISET ENNUSTEMALLIT 07.01.2019 - 17.02.2019 05.12.2018 - 16.12.2018
TK083030 TKMS7 MONIMUUTTUJAMENETELMIEN PERUSTEET 07.01.2019 - 17.02.2019 05.12.2018 - 16.12.2018
Yritysjuridiikka Kurssin aika Ilmoittautumisaika
YJ053803 TUTKIELMASEMINAARI, YRITYSJURIDIIKKA 07.01.2019 - 31.12.2019 08.10.2018 - 21.10.2018
YJ052004 YJ4 YRITYSVEROTUS 07.01.2019 - 17.02.2019 05.12.2018 - 16.12.2018
YJ052007 YJ5 OIKEUSLÄHTEET 07.01.2019 - 17.02.2019 05.12.2018 - 16.12.2018
YJ052011 YJ7 MARKKINAOIKEUS 07.01.2019 - 17.02.2019 05.12.2018 - 16.12.2018
YJ052800 YJK KANDIDAATINTUTKIELMA 07.01.2019 - 05.05.2019 08.10.2018 - 21.10.2018
YJ053006 YJS1 YHTEISÖOIKEUDEN ERITYISKYSYMYKSIÄ 07.01.2019 - 17.02.2019 05.12.2018 - 16.12.2018
YJ050001 YJY YRITYSJURIDIIKAN PERUSTEET 07.01.2019 - 17.02.2019 05.12.2018 - 16.12.2018