Jos olet yliopiston läsnäolevaksi ilmoittautunut opiskelija, saat kurssi-ilmoittautumislomakkeen näkyviin klikkaamalla kurssin jaksokoodia tai päivämääriä.

Turun kauppakorkeakoulu

Laskentatoimen ja rahoituksen laitos
Laskentatoimi ja rahoitus Kurssin aika Ilmoittautumisaika
LT012007 LR03 RAHOITUKSEN PERUSTEET 07.01.2020 - 16.02.2020 02.12.2019 - 15.12.2019
LT012056 LR07, 6 IAS/IFRS-TILINPÄÄTÖSSTANDARDIT 06.01.2020 - 16.02.2020 02.12.2019 - 15.12.2019
LT018025 LR09/TJ6 TALOUSHALLINNON TIETOJÄRJESTELMÄT 24.02.2020 - 26.02.2020 02.12.2019 - 02.02.2020
LT012026 LR10 KONSERNILASKENTA 15.01.2020 - 12.02.2020 02.12.2019 - 15.12.2019
LT012032 LR15/SV13/EN16 SIJOITTAJAVIESTINTÄ 06.01.2020 - 16.02.2020 02.12.2019 - 15.12.2019
LT012800 LRK KANDIDAATINTUTKIELMA 07.01.2020 - 03.05.2020 07.10.2019 - 20.10.2019
LT013020 LRS1 TILINPÄÄTÖSINFORMAATION TEORIA 06.01.2020 - 16.02.2020 02.12.2019 - 15.12.2019
LT013043 LRS14 HENKISEN PÄÄOMAN MITTAAMINEN JA JOHTAMINEN 06.01.2020 - 16.02.2020 02.12.2019 - 15.12.2019
LT013070 LRS25/TKM9 FINANCIAL MODELING AND SIMULATION 07.01.2020 - 16.02.2020 02.12.2019 - 15.12.2019
LT013084 LRS34 FINANCIAL ECONOMETRICS 17.01.2020 - 12.03.2020 02.12.2019 - 15.12.2019
LT010005 LRYB KUSTANNUSLASKENNAN PERUSTEET 06.01.2020 - 08.03.2020 02.12.2019 - 15.12.2019
LT013803 TUTKIELMASEMINAARI, LASKENTATOIMI JA RAHOITUS 07.01.2020 - 13.12.2020 07.10.2019 - 20.10.2019
LT019002 YLJ4 LIIKETALOUSTIETEIDEN METODOLOGIA 07.01.2020 - 07.04.2020 29.11.2019 - 17.12.2019
LT013057 YSM TUTKIMUSPROSESSI JA KVALITATIIVISET TUTKIMUSMENETELMÄT, LUENNOT JA KIRJALLISUUS 13.01.2020 - 27.01.2020 02.12.2019 - 15.12.2019
LT013004 YSM/LR TUTKIMUSPROSESSI JA KVALITATIIVISET TUTKIMUSMENETELMÄT, HARJOITUKSET 14.01.2020 - 31.01.2020 02.12.2019 - 15.12.2019
Taloustieteiden kvantitatiiviset menetelmät Kurssin aika Ilmoittautumisaika
TK082011 TKM11/LRS23 RAHOITUKSEN KVANTITATIIVISET MENETELMÄT 07.01.2020 - 03.05.2020 02.12.2019 - 15.12.2019
TK083032 TKM16 STATISTICAL METHODS 25.02.2020 - 05.03.2020 02.12.2019 - 16.02.2020
TK083021 TKMS2 SOVELTAVA AIKASARJAEKONOMETRIA 07.01.2020 - 16.02.2020 02.12.2019 - 15.12.2019
TK083030 TKMS7 MONIMUUTTUJAMENETELMIEN PERUSTEET 07.01.2020 - 16.02.2020 02.12.2019 - 15.12.2019
Yritysjuridiikka Kurssin aika Ilmoittautumisaika
YJ053803 TUTKIELMASEMINAARI, YRITYSJURIDIIKKA 07.01.2020 - 31.12.2020 07.10.2019 - 20.10.2019
YJ052004 YJ4 YRITYSVEROTUS 07.01.2020 - 16.02.2020 02.12.2019 - 15.12.2019
YJ052007 YJ5 OIKEUSLÄHTEET 07.01.2020 - 16.02.2020 02.12.2019 - 15.12.2019
YJ052011 YJ7 MARKKINAOIKEUS 07.01.2020 - 16.02.2020 02.12.2019 - 15.12.2019
YJ052800 YJK KANDIDAATINTUTKIELMA 07.01.2020 - 03.05.2020 07.10.2019 - 20.10.2019
YJ053006 YJS1 YHTEISÖOIKEUDEN ERITYISKYSYMYKSIÄ 07.01.2020 - 28.01.2020 02.12.2019 - 15.12.2019
YJ050001 YJY YRITYSJURIDIIKAN PERUSTEET 07.01.2020 - 16.02.2020 02.12.2019 - 15.12.2019