Jos olet yliopiston läsnäolevaksi ilmoittautunut opiskelija, saat kurssi-ilmoittautumislomakkeen näkyviin klikkaamalla kurssin jaksokoodia tai päivämääriä.

Turun kauppakorkeakoulu

Laskentatoimen ja rahoituksen laitos
Laskentatoimi ja rahoitus Kurssin aika Ilmoittautumisaika
LT012016 LR02 SUUNNITTELU- JA TARKKAILULASKELMAT JOHDON LASKENTATOIMESSA 02.09.2019 - 13.10.2019 19.08.2019 - 28.08.2019
LT012008 LR04 LASKENTATOIMI INVESTOINTIPÄÄTÖKSENTEOSSA 02.09.2019 - 13.10.2019 19.08.2019 - 28.08.2019
LT012015 LR06 OHJAUSTA TUKEVA JOHDON LASKENTATOIMI 11.09.2019 - 27.11.2019 19.08.2019 - 28.08.2019
LT012054 LR07, 4 CORPORATE RESPONSIBILITY REPORTING 02.09.2019 - 13.10.2019 19.08.2019 - 28.08.2019
LT012027 LR11 TILINTARKASTUKSEN PERUSTEET 02.09.2019 - 13.10.2019 19.08.2019 - 28.08.2019
LT013040 LRS2 JOHDON LASKENTATOIMEN TEORIA 02.09.2019 - 13.10.2019 19.08.2019 - 28.08.2019
LT013083 LRS3 FINANCIAL ACCOUNTING AND AUDITING 02.09.2019 - 13.10.2019 19.08.2019 - 28.08.2019
LT013047 LRS8/TJS11 ATK-AVUSTEINEN TILINTARKASTUS JA JÄRJESTELMÄTARKASTUS 02.09.2019 - 13.10.2019 19.08.2019 - 28.08.2019
LT013082 LRYA KIRJANPITO JA TILINPÄÄTÖS 02.09.2019 - 10.11.2019 28.08.2019 - 28.08.2019
LT019002 YLJ4 LIIKETALOUSTIETEIDEN METODOLOGIA 07.01.2020 - 07.04.2020 29.11.2019 - 15.12.2019
LT013057 YSM TUTKIMUSPROSESSI JA KVALITATIIVISET TUTKIMUSMENETELMÄT, LUENNOT JA KIRJALLISUUS 09.09.2019 - 16.09.2019 19.08.2019 - 28.08.2019
LT013004 YSM/LR TUTKIMUSPROSESSI JA KVALITATIIVISET TUTKIMUSMENETELMÄT, HARJOITUKSET 17.09.2019 - 04.10.2019 19.08.2019 - 28.08.2019
Taloustieteiden kvantitatiiviset menetelmät Kurssin aika Ilmoittautumisaika
TK082021 TKM14 KYSELYTUTKIMUSTEN TILASTOLLISET MENETELMÄT 02.09.2019 - 13.10.2019 19.08.2019 - 28.08.2019
TK082019 TKM7/LRS22/KT35 EKONOMETRIAN PERUSKURSSI 02.09.2019 - 13.10.2019 19.08.2019 - 28.08.2019
TK083022 TKMS10/KTS13/LRS29 MATEMAATTINEN RAHOITUS 02.09.2019 - 13.10.2019 19.08.2019 - 28.08.2019
TK080003 TKMY1 INTRODUCTION TO FINANCIAL MATHEMATICS 02.09.2019 - 08.12.2019 28.08.2019 - 28.08.2019
TK080001 TKMY1 TALOUSMATEMATIIKAN PERUSTEET 02.09.2019 - 08.12.2019 28.08.2019 - 28.08.2019
Yritysjuridiikka Kurssin aika Ilmoittautumisaika
YJ052024 YJ18 YHTIÖOIKEUDEN PERUSTEET 02.09.2019 - 13.10.2019 19.08.2019 - 28.08.2019
YJ052007 YJ5 OIKEUSLÄHTEET 02.09.2019 - 13.10.2019 19.08.2019 - 28.08.2019
YJ052019 YJ6 HENKILÖVEROTUS 02.09.2019 - 13.10.2019 19.08.2019 - 28.08.2019
YJ053007 YJS2 SOPIMUSOIKEUDEN ERITYISKYSYMYKSIÄ 02.09.2019 - 13.10.2019 19.08.2019 - 28.08.2019
YJ053009 YJS4 INTERNATIONAL TAXATION 09.10.2019 - 17.10.2019 19.08.2019 - 01.10.2019