Jos olet yliopiston läsnäolevaksi ilmoittautunut opiskelija, saat kurssi-ilmoittautumislomakkeen näkyviin klikkaamalla kurssin jaksokoodia tai päivämääriä.

Turun kauppakorkeakoulu

Markkinoinnin ja kansainvälisen liiketoiminnan laitos
Kiinan kieli ja liikeviestintä Kurssin aika Ilmoittautumisaika
CH311001 CH1 LIIKE-ELÄMÄN KIINAN KURSSI 1 07.01.2019 - 05.05.2019 04.12.2018 - 16.12.2018
Kansainvälinen liiketoiminta Kurssin aika Ilmoittautumisaika
KV202075 KV6 MULTINATIONAL CORPORATIONS AND FOREIGN DIRECT INVESTMENT 07.01.2019 - 17.02.2019 05.12.2018 - 16.12.2018
KV202800 KVK KANDIDAATINTUTKIELMA 07.01.2019 - 05.05.2019 08.10.2018 - 21.10.2018
KV203251 KVS14/TMS36 INVESTMENT OPPORTUNITIES IN EASTERN EUROPE 08.01.2019 - 24.01.2019 05.12.2018 - 16.12.2018
KV203030 KVS4 INTERNATIONAL MERGERS AND ACQUISITIONS 04.03.2019 - 07.03.2019 05.12.2018 - 16.12.2018
KV203280 KVS58/MAS28 INNO58H 07.01.2019 - 05.05.2019 05.12.2018 - 16.12.2018
KV200017 MENY2 TIETEENFILOSOFIA JA TIETEELLINEN TUTKIMUSPROSESSI 07.01.2019 - 17.02.2019 05.12.2018 - 16.12.2018
KV203803 TUTKIELMASEMINAARI, KANSAINVÄLINEN LIIKETOIMINTA 07.01.2019 - 31.12.2019 08.10.2018 - 21.10.2018
KV203151 YSM/KV TUTKIMUSPROSESSI JA KVALITATIIVISET TUTKIMUSMENETELMÄT, HARJOITUKSET 07.01.2019 - 05.05.2019 05.12.2018 - 16.12.2018
Toimitusketjujen johtaminen Kurssin aika Ilmoittautumisaika
LG212020 LOG3 PURCHASING AND SUPPLY MANAGEMENT 07.01.2019 - 14.02.2019 05.12.2018 - 16.12.2018
LG212800 LOGK KANDIDAATINTUTKIELMA 07.01.2019 - 05.05.2019 08.10.2018 - 21.10.2018
LG213103 LOGS10 TOIMITUSKETJUJEN JOHTAMISEN KVANTITATIIVISET SOVELLUKSET 07.01.2019 - 05.05.2019 05.12.2018 - 16.12.2018
LG213054 LOGS13A STRATEGY AND BUSINESS COMPETENCE 16.01.2019 - 08.02.2019 05.12.2018 - 16.12.2018
LG213055 LOGS13B THE STRATEGIC ROLE OF RESPONSIBILITY IN BUSINESS 04.03.2019 - 05.05.2019 05.12.2018 - 16.12.2018
LG210010 LOGY TOIMITUSKETJUJEN JOHTAMISEN PERUSTEET 08.01.2019 - 24.01.2019 05.12.2018 - 16.12.2018
LG213803 TUTKIELMASEMINAARI, TOIMITUSKETJUJEN JOHTAMINEN 07.01.2019 - 31.12.2019 08.10.2018 - 21.10.2018
Markkinointi Kurssin aika Ilmoittautumisaika
MA032007 MA12 KULUTTAJAKÄYTTÄYTYMINEN 14.01.2019 - 13.02.2019 05.12.2018 - 16.12.2018
MA032014 MA13 MARKKINOINTIVIESTINTÄ 07.01.2019 - 23.04.2019 05.12.2018 - 16.12.2018
MA032131 MA14 B2B-MARKKINOINTI 07.01.2019 - 17.02.2019 05.12.2018 - 16.12.2018
MA032032 MA23 DIGIMARKKINOINNIN KÄYTÄNNÖT 11.03.2019 - 15.03.2019 05.12.2018 - 16.12.2018
MA039063 MA29 MYYNNIN VERKKOKURSSI 07.01.2019 - 17.02.2019 05.12.2018 - 16.12.2018
MA032800 MAK KANDIDAATINTUTKIELMA 07.01.2019 - 05.05.2019 08.10.2018 - 21.10.2018
MA033015 MAS1.1/KVS2.1 MARKKINOINTITUTKIMUS 07.01.2019 - 05.05.2019 05.12.2018 - 16.12.2018
MA033005 MAS21/KVS52 INNOVATIONS AND NEW BUSINESS OPPORTUNITIES 07.01.2019 - 17.02.2019 05.12.2018 - 16.12.2018
MA033026 MAS4 CASES IN CONSUMER CULTURE 04.03.2019 - 08.03.2019 05.12.2018 - 16.12.2018
MA032700 MJO6 ARVOKETJUN JOHTAMINEN 13.03.2019 - 26.04.2019 05.12.2018 - 16.12.2018
MA033803 TUTKIELMASEMINAARI, MARKKINOINTI 07.01.2019 - 31.12.2019 08.10.2018 - 21.10.2018
MA033001 YSM/MA TUTKIMUSPROSESSI JA KVALITATIIVISET TUTKIMUSMENETELMÄT, HARJOITUKSET 07.01.2019 - 05.05.2019 05.12.2018 - 16.12.2018
Talousmaantiede Kurssin aika Ilmoittautumisaika
TM062032 TM3/KV17 POLIITTINEN MAANTIEDE JA EUROOPAN INTEGRAATIO 14.03.2019 - 15.03.2019 05.12.2018 - 16.12.2018
TM062131 TM6 TOURISM GEOGRAPHY AND EXPERIENCE MANAGEMENT 07.01.2019 - 17.02.2019 05.12.2018 - 16.12.2018
TM063040 TMS41 LIIKEPAIKKASUUNNITTELUN KÄYTÄNNÖN MENETELMÄT 07.01.2019 - 05.05.2019 05.12.2018 - 16.12.2018
TM063803 TUTKIELMASEMINAARI, TALOUSMAANTIEDE 07.01.2019 - 31.12.2019 08.10.2018 - 21.10.2018