Jos olet yliopiston läsnäolevaksi ilmoittautunut opiskelija, saat kurssi-ilmoittautumislomakkeen näkyviin klikkaamalla kurssin jaksokoodia tai päivämääriä.

Turun kauppakorkeakoulu

Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Yhteiset opinnot, TuKKK, Pori Kurssin aika Ilmoittautumisaika
PY001009 MENY B TIETEENFILOSOFIA JA TIETEELLINEN TUTKIMUSPROSESSI 07.01.2019 - 17.02.2019 03.12.2018 - 16.12.2018
PY001003 MENY C LAADULLINEN TUTKIMUS 07.01.2019 - 17.02.2019 03.12.2018 - 16.12.2018
PY001004 MENY D MÄÄRÄLLINEN TUTKIMUS 07.01.2019 - 17.02.2019 03.12.2018 - 16.12.2018
PY001008 PLRS14/PJOS7/PMAS10 ORGANISAATION STRATEGINEN OHJAUS 07.01.2019 - 05.05.2019 03.12.2018 - 16.12.2018
Muut opinnot, TuKKK, Pori Kurssin aika Ilmoittautumisaika
PY500002 TUTU1 TULEVAISUUSAJATTELU JA SKENAARIOT 07.01.2019 - 17.02.2019 03.12.2018 - 16.12.2018
Johtaminen ja organisointi, Pori Kurssin aika Ilmoittautumisaika
PYJO2032 PJO7 STRATEGINEN JOHTAMINEN 07.01.2019 - 17.02.2019 03.12.2018 - 16.12.2018
PYJO2020 PJOK KANDIDAATINTUTKIELMA 07.01.2019 - 05.05.2019 09.10.2018 - 21.10.2018
PYJO3019 PJOPG TUTKIELMASEMINAARI, JOHTAMINEN JA ORGANISOINTI 07.01.2019 - 31.12.2019 09.10.2018 - 21.10.2018
PYJO3024 PJOS10 RESPONSIBLE INTERNATIONAL HUMAN RESOURCE MANAGEMENT 07.01.2019 - 17.02.2019 03.12.2018 - 16.12.2018
PYJO3022 PJOS13 ORGANIZATIONS, ORGANIZING AND SOCIAL INNOVATIONS 07.01.2019 - 05.05.2019 03.12.2018 - 16.12.2018
PYJO3025 PJOS8 ASIANTUNTIJAORGANISAATIOT JA ORGANISAATIOKULTTUURI 07.01.2019 - 05.05.2019 03.12.2018 - 16.12.2018
Taloustiede, Pori Kurssin aika Ilmoittautumisaika
PYKT2024 PKT9 ENVIRONMENTAL ECONOMICS AND NATURAL RESOURCES 07.01.2019 - 17.02.2019 03.12.2018 - 16.12.2018
PYKT0007 PKTY TALOUSTIETEEN PERUSTEET 07.01.2019 - 17.02.2019 03.12.2018 - 16.12.2018
Laskentatoimi ja rahoitus, Pori Kurssin aika Ilmoittautumisaika
PYLT0012 PJOY4/PMAY4/PLRY4 INTEGROIVA PROJEKTITYÖ 07.01.2019 - 05.05.2019 03.12.2018 - 16.12.2018
PYLT2039 PLR11 ACCOUNTING TRENDS AND CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY 07.01.2019 - 05.05.2019 03.12.2018 - 16.12.2018
PYLT0010 PLR2A TILINPÄÄTÖS-JA VEROSUUNNITTELU 07.01.2019 - 17.02.2019 03.12.2018 - 16.12.2018
PYLT0018 PLR5 LYHYEN JA PITKÄN TÄHTÄIMEN TALOUDELLINEN PÄÄTÖKSENTEKO 07.01.2019 - 17.02.2019 03.12.2018 - 16.12.2018
PYLT2016 PLRK KANDIDAATINTUTKIELMA 07.01.2019 - 05.05.2019 09.10.2018 - 21.10.2018
PYLT3022 PLRPG TUTKIELMASEMINAARI, LASKENTATOIMI JA RAHOITUS 07.01.2019 - 31.12.2019 09.10.2018 - 21.10.2018
PYLT3033 PLRS11 OHJAUSJÄRJESTELMÄT JA LASKENTATOIMI JULKISELLA SEKTORILLA 07.01.2019 - 17.02.2019 03.12.2018 - 16.12.2018
PYLT0001 PLRY1, 1 OSA KIRJANPITO JA TILINPÄÄTÖS 07.01.2019 - 17.02.2019 03.12.2018 - 16.12.2018
Markkinointi, Pori Kurssin aika Ilmoittautumisaika
PYMA0005 PMA12 ASIAKAS- JA LIIKESUHTEIDEN JOHTAMINEN 07.01.2019 - 17.02.2019 03.12.2018 - 16.12.2018
PYMA2001 PMA1B MARKKINOINNIN JOHTAMINEN 07.01.2019 - 17.02.2019 03.12.2018 - 16.12.2018
PYMA0007 PMA28/PLR39/PJO39 KULUTTAJAN JA ORGANISAATION OSTOKÄYTTÄYTYMINEN 07.01.2019 - 17.02.2019 03.12.2018 - 16.12.2018
PYMA0011 PMA41/PLR38/PJO38 INTERNATIONAL BUSINESS 07.01.2019 - 05.05.2019 03.12.2018 - 16.12.2018
PYMA2016 PMAK KANDIDAATINTUTKIELMA 07.01.2019 - 05.05.2019 09.10.2018 - 21.10.2018
PYMA3032 PMAPG TUTKIELMASEMINAARI, MARKKINOINTI 07.01.2019 - 31.12.2019 09.10.2018 - 21.10.2018
PYMA3027 PMAS14 ARVONLUONTI PALVELUVERKOSTOISSA 07.01.2019 - 17.02.2019 03.12.2018 - 16.12.2018
Tietojärjestelmätiede, Pori Kurssin aika Ilmoittautumisaika
PYTJ2042 PTJ11 TAULUKKOLASKENNAN JATKOKURSSI 07.01.2019 - 17.02.2019 03.12.2018 - 16.12.2018
Yritysjuridiikka, Pori Kurssin aika Ilmoittautumisaika
PYYJ0002 PYJ21 EUROPEAN AND INTERNATIONAL ENVIRONMENTAL LAW 07.01.2019 - 17.02.2019 03.12.2018 - 16.12.2018
PYYJ2011 PYJ3 YHTEISÖOIKEUS 07.01.2019 - 17.02.2019 03.12.2018 - 16.12.2018
PYYJ2012 PYJ5/PJO24 TYÖOIKEUS 07.01.2019 - 17.02.2019 03.12.2018 - 16.12.2018
Yrittäjyys, Pori Kurssin aika Ilmoittautumisaika
PYYR0003 PYR22 SOCIAL ENTREPRENEURSHIP 07.01.2019 - 17.02.2019 03.12.2018 - 16.12.2018