Jos olet yliopiston läsnäolevaksi ilmoittautunut opiskelija, saat kurssi-ilmoittautumislomakkeen näkyviin klikkaamalla kurssin jaksokoodia tai päivämääriä.

Turun kauppakorkeakoulu

Turun kauppakorkeakoulu
Kaupan ja palveluiden maisteriohjelma Kurssin aika Ilmoittautumisaika
KAPA0338 MAPG PRO GRADU -TUTKIELMA 07.01.2019 - 31.12.2019 08.10.2018 - 21.10.2018
KAPA0638 TMPG PRO GRADU -TUTKIELMA 07.01.2019 - 31.12.2019 08.10.2018 - 21.10.2018
KAPA0738 TSPG PRO GRADU -TUTKIELMA 07.01.2019 - 31.12.2019 08.10.2018 - 21.10.2018
Liiketoimintaosaaminen Kurssin aika Ilmoittautumisaika
LITO1007 INTRODUCTION TO CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY 03.01.2019 - 28.02.2019 30.11.2018 - 16.12.2018
LITO1008 LIIKETOIMINTAOSAAMISEN KOKONAISDYNAMIIKKA JA SEN OHJAAMINEN - VIBU-YRITYSSIMULAATIO 04.02.2019 - 19.03.2019 03.01.2019 - 17.01.2019
LITO1003 LIIKETOIMINTAYMPÄRISTÖN TALOUSTIEDE 01.03.2019 - 28.04.2019 29.01.2019 - 12.02.2019
LITO1005 MARKKINOINNIN JA MYYNNIN PERUSTEET 04.03.2019 - 30.04.2019 29.01.2019 - 12.02.2019
Muut opinnot, TuKKK Kurssin aika Ilmoittautumisaika
MU509002 TEV1 ASIANTUNTIJAN JA ESIMIEHEN TYÖELÄMÄTAIDOT 11.03.2019 - 12.03.2019 05.12.2018 - 28.02.2019
Yhteiset opinnot Kurssin aika Ilmoittautumisaika
YH000025 ITSETUNTEMUS JA TYÖELÄMÄVALMIUDET 11.03.2019 - 15.04.2019 05.12.2018 - 03.03.2019
YH000045 LIIKETOIMINTAOSAAMINEN JA ASIAKASLÄHTÖISTEN PALVELUJEN ORGANISOINTI SOTESSA 01.02.2019 - 30.04.2019 05.12.2018 - 20.01.2019
YH000024 OPPIMISEN TAITO 04.03.2019 - 14.03.2019 30.08.2018 - 30.08.2018
YH000027 TEVYA: TULEVAISUUSAJATTELU, HENKILÖKOHTAISET VALMIUDET JA PROJEKTITYÖ 07.01.2019 - 05.05.2019 05.12.2018 - 16.12.2018