Jos olet yliopiston läsnäolevaksi ilmoittautunut opiskelija, saat kurssi-ilmoittautumislomakkeen näkyviin klikkaamalla kurssin jaksokoodia tai päivämääriä.

Humanistinen tiedekunta

Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
Asklepios-ohjelma Kurssin aika Ilmoittautumisaika
ASKI0012 YMPÄRISTÖ JA TERVEYS 06.11.2019 - 13.12.2019 25.09.2019 - 31.10.2019
Digitaalinen kulttuuri, Pori Kurssin aika Ilmoittautumisaika
DIGU1066 TIETEELLINEN KIRJOITTAMINEN DIGITAALISESSA KULTTUURISSA 10.01.2020 - 15.04.2020 15.11.2019 - 03.01.2020
Kulttuurituotanto ja maisemantutkimus, Pori Kurssin aika Ilmoittautumisaika
EIHS1188 AINEISTONHANKINTATYÖPAJA 18.05.2020 - 20.05.2020 15.11.2019 - 30.04.2020
EIHS1078 DIGITAALISEN KULTTUURIN TUTKIMUKSEN TYÖPAJAKURSSI 30.10.2019 - 11.12.2019 15.08.2019 - 15.09.2019
EIHS1089 GAME HISTORY RESEARCH METHODS 05.03.2020 - 24.04.2020 15.11.2019 - 31.01.2020
EIHS1187 LEIKILLINEN JA PELILLINEN LIIKUNTA 14.05.2020 - 14.05.2020 15.11.2019 - 23.04.2020
EIHS1184 REPOSAARI-DOKUMENTTIELOKUVAPROJEKTI: TAUSTATUTKIMUSKURSSI 25.03.2020 - 07.05.2020 15.11.2019 - 18.03.2020
EIHS1068 S1 SUUNNITELTU VANHENTAMINEN JA MEDIA-ARKEOLOGIA 20.03.2020 - 04.05.2020 15.11.2019 - 28.02.2020
EIHS1069 S1 TIETEELLINEN LUKEMINEN 09.01.2020 - 20.02.2020 15.11.2019 - 03.01.2020
Folkloristiikka, kansatiede ja uskontotiede Kurssin aika Ilmoittautumisaika
FOKU0005 KULTTUURIALAN TYÖELÄMÄTAIDOT 30.10.2019 - 11.12.2019 02.09.2019 - 22.10.2019
Folkloristiikka Kurssin aika Ilmoittautumisaika
FOLK1100 FOLKLORISTINEN MUISTITIETOTUTKIMUS 29.10.2019 - 12.12.2019 02.09.2019 - 24.10.2019
FOLK1110 INTERNET-ETNOGRAFIA JA DIGITALISTEN AINEISTOJEN HALLINTA 02.04.2020 - 14.05.2020 15.11.2019 - 27.02.2020
Historia Kurssin aika Ilmoittautumisaika
HIST0015 HISTORIAN TAITO 29.10.2019 - 12.12.2019 01.10.2019 - 27.10.2019
Kansatiede Kurssin aika Ilmoittautumisaika
KANS3180 TULEVAISUUSSUUNTAUTUNUT OPINTO- JA URAOHJAUSTYÖPAJA 20.03.2020 - 15.05.2020 01.01.2020 - 15.03.2020
Kotimainen kirjallisuus Kurssin aika Ilmoittautumisaika
KOTK1702 EKOKRITIIKKI JA POSTHUMANISMI 14.01.2020 - 25.02.2020 05.12.2019 - 05.01.2020
KOTK1704 FEMINISTINEN KIRJALLISUUDENTUTKIMUS JA QUEER-TUTKIMUS 31.10.2019 - 12.12.2019 05.08.2019 - 15.10.2019
KOTK1416 LYRIIKAN ANALYYSIKURSSI 16.03.2020 - 11.05.2020 05.12.2019 - 05.01.2020
KOTK1706 MUUT TEORIAT JA METODIT 18.03.2020 - 29.04.2020 05.12.2019 - 05.01.2020
KOTK1415 PROOSAN ANALYYSIKURSSI 17.03.2020 - 12.05.2020 05.12.2019 - 05.01.2020
KOTK1672 SOTIENJÄLKEINEN MODERNISMI 16.03.2020 - 11.05.2020 05.12.2019 - 05.01.2020
KOTK7920 TEORIASEMINAARI 16.01.2020 - 09.04.2020 05.12.2019 - 05.01.2020
KOTK1670 VUOSISADAN VAIHDE 14.01.2020 - 07.04.2020 05.12.2019 - 05.01.2020
Kulttuurihistoria Kurssin aika Ilmoittautumisaika
KUHI1052 AVAINTEKSTEJÄ KULTTUURIHISTORIAAN 13.01.2020 - 09.03.2020 01.06.2019 - 10.01.2020
KUHI1203 KANDIDAATTISEMINAARI JA TUTKIELMA 15.01.2020 - 20.05.2020 01.06.2019 - 03.09.2019
KUHI0292 KULTTUURIHISTORIAN METODOLOGIA JA HISTORIA 28.10.2019 - 09.12.2019 01.06.2019 - 25.10.2019
KUHI0275 KULTTUURIHISTORIAN TEEMOJA: SUKUPUOLI I 29.10.2019 - 28.11.2019 28.09.2019 - 21.10.2019
Kulttuuriperinnön tutkimus, Pori Kurssin aika Ilmoittautumisaika
KUPE1185 A3A KULTTUURIPERINNÖN TOIMIJAT 25.03.2020 - 29.04.2020 15.11.2019 - 18.03.2020
Maisemantutkimus, Pori Kurssin aika Ilmoittautumisaika
MATU1091 A3 MAISEMANTUTKIMUKSEN KENTTÄTYÖ 25.03.2020 - 14.05.2020 15.11.2019 - 11.03.2020
MATU1096 A8 KULTTUURIYMPÄRISTÖKASVATUS 05.02.2020 - 03.04.2020 15.11.2019 - 15.01.2020
MATU1097 A9 PAIKKATIEDON KÄYTTÖ MAISEMANTUTKIMUKSESSA 19.03.2020 - 07.05.2020 15.11.2019 - 20.02.2020
Mediatutkimus Kurssin aika Ilmoittautumisaika
METU0151 GRADUVERSTAS 07.01.2020 - 12.05.2020 02.12.2019 - 15.12.2019
METU0140 KANDIDAATTISEMINAARI JA KANDIDAATIN TUTKIELMA 08.01.2020 - 13.05.2020 02.12.2019 - 15.12.2019
METU1051 MEDIA JA POPULAARIKULTTUURI 29.10.2019 - 05.12.2019 15.08.2019 - 30.09.2019
METU1008 MEDIA JA POPULAARIKULTTUURI 2 30.10.2019 - 18.12.2019 10.09.2019 - 18.09.2019
METU0183 MEDIA JA VERKOSTOT 17.03.2020 - 21.05.2020 02.12.2019 - 16.02.2020
METU0186 MEDIAHISTORIA JA -ARKISTOT 29.10.2019 - 19.12.2019 04.09.2019 - 30.09.2019
METU1006 MEDIAN LAJITYYPIT JA TYYLIHISTORIAT 2 11.11.2019 - 28.11.2019 15.08.2019 - 30.09.2019
METU1024 MEDIATUTKIMUKSEN GRADUSEMINAARI 07.01.2020 - 12.05.2020 02.12.2019 - 15.12.2019
METU1055 MEDIATUTKIMUKSEN MENETELMIÄ II: TUOTANTO, KÄYTTÖ JA YLEISÖT 09.01.2020 - 27.02.2020 02.12.2019 - 15.12.2019
METU0159 MEDIATUTKIMUKSEN TEORIAPERINTEET 09.01.2020 - 05.03.2020 02.12.2019 - 15.12.2019
METU0188 MEDIOITU TODELLISUUS 19.03.2020 - 22.05.2020 02.12.2019 - 16.02.2020
METU0185 VALTA JA KRITIIKKI 16.03.2020 - 12.05.2020 02.12.2019 - 16.02.2020
Mediatutkimus, musiikkitiede ja taidehistoria Kurssin aika Ilmoittautumisaika
MMTA0032 NÄKÖKULMIA KUVIIN JA ÄÄNIIN: HARJOITUKSET 01.11.2019 - 13.12.2019 01.10.2019 - 14.10.2019
MMTA0031 NÄKÖKULMIA KUVIIN JA ÄÄNIIN: LUENNOT 30.10.2019 - 18.12.2019 01.10.2019 - 14.10.2019
Museologia Kurssin aika Ilmoittautumisaika
MUSE1098 MUSEOLOGIAN PUUTARHAKURSSI 16.01.2020 - 23.04.2020 11.10.2019 - 19.12.2019
MUSE1155 NÄYTTELYT JA PEDAGOGINEN TOIMINTA 13.01.2020 - 20.04.2020 11.10.2019 - 19.12.2019
MUSE1159 SUUNNITTELU, JOHTAMINEN JA MARKKINOINTI MUSEOISSA 14.01.2020 - 04.02.2020 11.10.2019 - 19.12.2019
Musiikkitiede Kurssin aika Ilmoittautumisaika
MUSI3005 LAADULLISET JA HISTORIALLISET MENETELMÄT I 07.01.2020 - 10.03.2020 15.11.2019 - 15.12.2019
MUSI3006 LAADULLISET JA HISTORIALLISET MENETELMÄT II 28.01.2020 - 27.02.2020 18.11.2019 - 08.01.2020
MUSI3008 POPULAARIMUSIIKIN ERITYISKYSYMYKSIÄ 17.03.2020 - 28.04.2020 15.11.2019 - 03.03.2020
MDP in Nordic Cultural and Social Resilience Kurssin aika Ilmoittautumisaika
NOCU0005 RISK ANALYSIS & SOLUTION LAB 28.10.2019 - 01.01.2020 01.08.2019 - 27.10.2019
NOCU0011 SCIENCE AND TECHNOLOGY IN SOCIETY AND CULTURE 28.10.2019 - 01.01.2020 01.08.2019 - 27.10.2019
Suomen historia Kurssin aika Ilmoittautumisaika
SUHI0116 KANDIDAATTISEMINAARI JA TUTKIELMA 30.10.2019 - 11.12.2019 15.05.2019 - 15.09.2019
SUHI0490 SUOMEN HISTORIAN AINEISTOT JA VANHAT KÄSIALAT 17.03.2020 - 05.05.2020 07.12.2019 - 05.01.2020
Taidehistoria Kurssin aika Ilmoittautumisaika
TAHI8913 MAAILMAN TAIDE 19.03.2020 - 14.05.2020 01.12.2019 - 15.03.2020
TAHI2573 MUSEOINSTITUUTION HISTORIA JA KRITIIKKI 18.02.2020 - 19.05.2020 01.12.2019 - 27.01.2020
TAHI2582 TAIDEHISTORIAN KLASSIKOT 30.01.2020 - 30.04.2020 01.12.2019 - 15.01.2020
TAHI2164 TAIDEHISTORIAN MAISTERISEMINAARI I 29.01.2020 - 13.05.2020 01.12.2019 - 15.01.2020
TAHI2165 TAIDEHISTORIAN MAISTERISEMINAARI II 29.01.2020 - 13.05.2020 01.12.2019 - 15.01.2020
TAHI2572 TAIDEHISTORIAN TEORIAT JA METODIT: HARJOITUSKURSSI 29.10.2019 - 10.12.2019 01.08.2019 - 05.09.2019
Uskontotiede Kurssin aika Ilmoittautumisaika
USKO0962 DIGITAALINEN USKONTO 14.01.2020 - 17.04.2020 04.11.2019 - 07.01.2020
USKO1255 JOHDATUS KRISTILLISEEN ETIIKKAAN 16.03.2020 - 27.04.2020 07.01.2020 - 10.03.2020
USKO1169 LUOVAA TIETOKIRJOITTAMISTA KULTTUURITUTKIJOILLE 18.03.2020 - 22.04.2020 07.01.2020 - 12.03.2020
USKO1069 SYVENTÄVÄT ERITYISALAOPINNOT 06.11.2019 - 18.12.2020 23.09.2019 - 30.09.2019
USKO1249 TEOLOGIAN SEMINAARI II: KÄYTÄNNÖLLISEN TEOLOGIA SEMINAARI 31.10.2019 - 19.12.2019 10.10.2019 - 24.10.2019
USKO1144 USKONTOTIETEEN METODOLOGIA 05.02.2020 - 04.03.2020 01.10.2019 - 15.12.2019
Yleinen kirjallisuustiede Kurssin aika Ilmoittautumisaika
YKIR2006 DRAAMAN ANALYYSIKURSSI 30.10.2019 - 31.03.2020 16.09.2019 - 05.01.2020
YKIR3015 ESTETIIKKA JA YLEINEN TAITEENTEORIA I 17.03.2020 - 21.04.2020 05.12.2019 - 05.01.2020
YKIR3057 LAJITEORIA: LYRIIKAN TEORIA 29.10.2019 - 10.12.2019 16.09.2019 - 14.10.2019
YKIR2005 LYRIIKAN ANALYYSIKURSSI 13.01.2020 - 27.04.2020 05.12.2019 - 05.01.2020
YKIR2002 PROOSAN ANALYYSIKURSSI 15.01.2020 - 29.04.2020 05.12.2019 - 05.01.2020
YKIR3065 PROSEMINAARI I: KIRJALLISUUDENTUTKIMUKSEN HARJOITUSKURSSI 13.01.2020 - 15.04.2020 05.12.2019 - 05.01.2020
YKIR3066 PROSEMINAARI II JA HUK-TUTKIELMA 07.01.2020 - 05.05.2020 05.12.2019 - 05.01.2020
YKIR3067 TEOREETTISIA ERIKOISTUMISOPINTOJA 16.01.2020 - 23.04.2020 05.12.2019 - 05.01.2020
YKIR2222 YLEINEN KIRJALLISUUDENHISTORIA I, OSA 2 13.01.2020 - 11.05.2020 05.12.2019 - 05.01.2020
YKIR3023 YLEINEN KIRJALLISUUDENHISTORIA II A: YHDYSVALTAIN KIRJALLISUUS 15.01.2020 - 13.05.2020 05.12.2019 - 05.01.2020
Yleinen historia Kurssin aika Ilmoittautumisaika
YLHI0416 KANDIDAATTISEMINAARI JA TUTKIELMA 07.01.2020 - 08.05.2020 01.06.2019 - 15.09.2019
YLHI0463 KANSAINVÄLISTÄ HISTORIAA TUTKIMAAN 07.01.2020 - 03.03.2020 15.11.2019 - 03.01.2020
YLHI1004 KIRJAHISTORIA 13.01.2020 - 09.03.2020 18.11.2019 - 08.01.2020
YLHI0609 TIEDE JA TIETO 1 08.11.2019 - 28.02.2020 01.09.2019 - 18.10.2019
YLHI0612 VALTA, POLITIIKKA JA RAJAT 2 31.10.2019 - 01.11.2019 01.09.2019 - 18.10.2019