Jos olet yliopiston läsnäolevaksi ilmoittautunut opiskelija, saat kurssi-ilmoittautumislomakkeen näkyviin klikkaamalla kurssin jaksokoodia tai päivämääriä.

Humanistinen tiedekunta

Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
Kulttuurituotanto ja maisemantutkimus, Pori Kurssin aika Ilmoittautumisaika
EIHS1078 DIGITAALISEN KULTTUURIN TUTKIMUKSEN TYÖPAJAKURSSI 30.10.2019 - 11.12.2019 15.08.2019 - 15.09.2019
EIHS1178 LEIKILLISTYVÄ MAAILMA 03.09.2019 - 01.10.2019 15.08.2019 - 26.08.2019
EIHS1177 VERKKOKESKUSTELUKULTTUURIEN TUTKIMUS 04.09.2019 - 14.10.2019 15.08.2019 - 26.08.2019
Folkloristiikka, kansatiede ja uskontotiede Kurssin aika Ilmoittautumisaika
FOKU0005 KULTTUURIALAN TYÖELÄMÄTAIDOT 30.10.2019 - 11.12.2019 02.09.2019 - 22.10.2019
Folkloristiikka Kurssin aika Ilmoittautumisaika
FOLK1100 FOLKLORISTINEN MUISTITIETOTUTKIMUS 29.10.2019 - 12.12.2019 02.09.2019 - 24.10.2019
Kotimainen kirjallisuus Kurssin aika Ilmoittautumisaika
KOTK1704 FEMINISTINEN KIRJALLISUUDENTUTKIMUS JA QUEER-TUTKIMUS 31.10.2019 - 12.12.2019 05.08.2019 - 15.10.2019
KOTK1416 LYRIIKAN ANALYYSIKURSSI 09.09.2019 - 09.12.2019 05.08.2019 - 31.08.2019
KOTK1674 NYKYKIRJALLISUUS 10.09.2019 - 17.10.2019 05.08.2019 - 31.08.2019
KOTK7921 PRO GRADU -SEMINAARI 12.09.2019 - 12.03.2020 05.08.2019 - 31.08.2019
KOTK1415 PROOSAN ANALYYSIKURSSI 10.09.2019 - 10.12.2019 05.08.2019 - 31.08.2019
KOTK1623 PROSEMINAARI JA HUK-TUTKIELMA 11.09.2019 - 11.03.2020 05.08.2019 - 31.08.2019
KOTK7919 TUTKIMUSSEMINAARI 11.09.2019 - 24.04.2020 05.08.2019 - 31.08.2019
Kulttuurihistoria Kurssin aika Ilmoittautumisaika
KUHI1052 AVAINTEKSTEJÄ KULTTUURIHISTORIAAN 13.01.2020 - 09.03.2020 01.06.2019 - 10.01.2020
KUHI1203 KANDIDAATTISEMINAARI JA TUTKIELMA 04.09.2019 - 20.05.2020 01.06.2019 - 03.09.2019
KUHI0292 KULTTUURIHISTORIAN METODOLOGIA JA HISTORIA 28.10.2019 - 09.12.2019 01.06.2019 - 25.10.2019
KUHI0260 TUTKIMUSMENETELMÄT JA TEORIAT 02.09.2019 - 21.10.2019 01.06.2019 - 30.08.2019
Kirjallisuustieteet Kurssin aika Ilmoittautumisaika
LITE0001 KIRJALLISUUSTIETEEN PERUSKURSSI 03.09.2019 - 03.12.2019 05.08.2019 - 31.08.2019
Luova kirjoittaminen Kurssin aika Ilmoittautumisaika
LUKI1001 JOHDATUS KIRJOITTAMISEEN 02.09.2019 - 04.10.2019 19.08.2019 - 25.08.2019
Mediatutkimus Kurssin aika Ilmoittautumisaika
METU0151 GRADUVERSTAS 04.09.2019 - 12.05.2020 15.08.2019 - 15.12.2019
METU0140 KANDIDAATTISEMINAARI JA KANDIDAATIN TUTKIELMA 04.09.2019 - 13.05.2020 15.08.2019 - 15.12.2019
METU1051 MEDIA JA POPULAARIKULTTUURI 29.10.2019 - 18.12.2019 15.08.2019 - 30.09.2019
METU0183 MEDIA JA VERKOSTOT 29.10.2019 - 19.12.2019 15.08.2019 - 30.09.2019
METU0186 MEDIAHISTORIA JA -ARKISTOT 17.03.2020 - 21.05.2020 02.12.2019 - 16.02.2020
METU1056 MEDIAN LAJITYYPIT JA TYYLIHISTORIAT 05.09.2019 - 28.11.2019 15.08.2019 - 30.09.2019
METU1024 MEDIATUTKIMUKSEN GRADUSEMINAARI 10.09.2019 - 12.05.2020 15.08.2019 - 15.12.2019
METU1054 MEDIATUTKIMUKSEN MENETELMIÄ I: TEKSTI, KERRONTA JA TULKINTA 05.09.2019 - 17.10.2019 15.08.2019 - 28.08.2019
METU1055 MEDIATUTKIMUKSEN MENETELMIÄ II: TUOTANTO, KÄYTTÖ JA YLEISÖT 09.01.2020 - 27.02.2020 02.12.2019 - 15.12.2019
METU0185 VALTA JA KRITIIKKI 07.01.2020 - 10.03.2020 02.12.2019 - 15.12.2019
Mediatutkimus, musiikkitiede ja taidehistoria Kurssin aika Ilmoittautumisaika
MMTA0032 NÄKÖKULMIA KUVIIN JA ÄÄNIIN: HARJOITUKSET 01.11.2019 - 13.12.2019 01.10.2019 - 14.10.2019
MMTA0031 NÄKÖKULMIA KUVIIN JA ÄÄNIIN: LUENNOT 30.10.2019 - 18.12.2019 01.10.2019 - 14.10.2019
MMTA0012 OPISKELUVALMIUDET 02.09.2019 - 17.02.2020 06.09.2019 - 09.09.2019
Museologia Kurssin aika Ilmoittautumisaika
MUSE1123 TEEMASEMINAARI 09.09.2019 - 26.02.2020 20.06.2019 - 05.09.2019
Musiikkitiede Kurssin aika Ilmoittautumisaika
MUSI2176 AINEOPINTOJEN SEMINAARI JA HUK-TUTKIELMA 11.09.2019 - 20.05.2020 01.08.2019 - 04.09.2019
MUSI3005 LAADULLISET JA HISTORIALLISET MENETELMÄT I 07.01.2020 - 10.03.2020 15.11.2019 - 15.12.2019
MUSI1725 MUSIIKKI, MEDIA JA NYKYKULTTUURI I 03.09.2019 - 17.10.2019 15.08.2019 - 01.09.2019
MUSI3008 POPULAARIMUSIIKIN ERITYISKYSYMYKSIÄ 17.03.2020 - 28.04.2020 15.11.2019 - 03.03.2020
MUSI3004 POPULAARIMUSIIKKI 10.09.2019 - 10.12.2019 01.08.2019 - 03.09.2019
MUSI1680 PRO GRADU -SEMINAARI 11.09.2019 - 20.05.2020 01.08.2019 - 04.09.2019
MUSI1722 TYÖELÄMÄVALMIUDET I 12.09.2019 - 19.12.2019 01.08.2019 - 05.09.2019
MDP in Nordic Cultural and Social Resilience Kurssin aika Ilmoittautumisaika
NOCU0009 ANTHROPOGENIC CHANGE AND SUSTAINABLE GOVERNANCE 09.09.2019 - 28.10.2019 01.08.2019 - 04.09.2019
NOCU0001 INTRODUCTION TO CULTURAL AND SOCIAL RESILIENCE 03.09.2019 - 25.10.2019 01.08.2019 - 02.09.2019
NOCU0005 RISK ANALYSIS & SOLUTION LAB 28.10.2019 - 01.01.2020 01.08.2019 - 27.10.2019
NOCU0011 SCIENCE AND TECHNOLOGY IN SOCIETY AND CULTURE 28.10.2019 - 01.01.2020 01.08.2019 - 27.10.2019
Suomen historia Kurssin aika Ilmoittautumisaika
SUHI0505 JOHDANTO SUOMEN HISTORIAN MAISTERIOPINTOIHIN 04.09.2019 - 23.10.2019 13.05.2019 - 04.09.2019
SUHI0116 KANDIDAATTISEMINAARI JA TUTKIELMA 30.10.2019 - 11.12.2019 15.05.2019 - 15.09.2019
SUHI0491 METODISEMINAARI 03.09.2019 - 17.09.2019 01.08.2019 - 03.09.2019
SUHI0395 OPINTOIHIN LIITTYVÄ TYÖHARJOITTELU 05.09.2019 - 12.12.2019 15.05.2019 - 05.09.2019
Taidehistoria Kurssin aika Ilmoittautumisaika
TAHI2164 TAIDEHISTORIAN MAISTERISEMINAARI I 04.09.2019 - 13.05.2020 01.08.2019 - 31.08.2019
TAHI2165 TAIDEHISTORIAN MAISTERISEMINAARI II 04.09.2019 - 13.05.2020 01.08.2019 - 31.08.2019
TAHI2571 TAIDEHISTORIAN TEORIAT JA METODIT 05.09.2019 - 17.10.2019 15.08.2019 - 03.09.2019
TAHI2572 TAIDEHISTORIAN TEORIAT JA METODIT: HARJOITUSKURSSI 29.10.2019 - 10.12.2019 01.08.2019 - 05.09.2019
TAHI2584 TEORIANMUODOSTUS JA METODOLOGIAT: HARJOITUSKURSSI 19.09.2019 - 28.11.2019 01.08.2019 - 05.09.2019
Uskontotiede Kurssin aika Ilmoittautumisaika
USKO1069 SYVENTÄVÄT ERITYISALAOPINNOT 06.11.2019 - 18.12.2020 23.09.2019 - 30.09.2019
USKO1246 TEOLOGIAN SEMINAARI I: EKSEGETIIKAN JA KIRKKOHISTORIAN SEMINAARI 05.09.2019 - 24.10.2019 12.08.2019 - 02.09.2019
USKO1249 TEOLOGIAN SEMINAARI II: KÄYTÄNNÖLLISEN TEOLOGIA SEMINAARI 31.10.2019 - 19.12.2019 10.10.2019 - 24.10.2019
Yleinen kirjallisuustiede Kurssin aika Ilmoittautumisaika
YKIR2006 DRAAMAN ANALYYSIKURSSI 30.10.2019 - 27.02.2020 16.09.2019 - 15.10.2019
YKIR3072 KIRJALLISUUSTIETEELLINEN ARGUMENTAATIO 11.09.2019 - 11.12.2019 05.08.2019 - 31.08.2019
YKIR6021 KIRJALLISUUSTIETEEN TUTKIMUSSUUNTAUKSET 10.09.2019 - 17.12.2019 05.08.2019 - 31.08.2019
YKIR3057 LAJITEORIA: LYRIIKAN TEORIA 29.10.2019 - 10.12.2019 16.09.2019 - 14.10.2019
YKIR6100 MUITA VALINNAISOPINTOJA, YLEINEN KIRJALLISUUSTIEDE 09.09.2019 - 12.09.2019 05.08.2019 - 31.08.2019
YKIR2002 PROOSAN ANALYYSIKURSSI 09.09.2019 - 10.12.2019 05.08.2019 - 31.08.2019
YKIR3065 PROSEMINAARI I: KIRJALLISUUDENTUTKIMUKSEN HARJOITUSKURSSI 09.09.2019 - 11.12.2019 05.08.2019 - 31.08.2019
YKIR3066 PROSEMINAARI II JA HUK-TUTKIELMA 03.09.2019 - 10.12.2019 05.08.2019 - 31.08.2019
YKIR3035 VALINNAISOPINTOJA 13.09.2019 - 29.11.2019 05.08.2019 - 31.08.2019
YKIR2200 YLEINEN KIRJALLISUUDENHISTORIA I, OSA 1 09.09.2019 - 09.12.2019 05.08.2019 - 31.08.2019
YKIR3024 YLEINEN KIRJALLISUUDENHISTORIA II A: RANSKAN KIRJALLISUUS 09.09.2019 - 02.12.2019 05.08.2019 - 31.08.2019
Yleinen historia Kurssin aika Ilmoittautumisaika
YLHI0416 KANDIDAATTISEMINAARI JA TUTKIELMA 02.09.2019 - 08.05.2020 01.06.2019 - 15.09.2019
YLHI0406 KESKUSTELEVA HISTORIA 02.09.2019 - 20.11.2019 05.08.2019 - 30.08.2019
YLHI0623 MAISTERITUTORIAALI 23.09.2019 - 15.03.2020 17.06.2019 - 08.09.2019
YLHI0609 TIEDE JA TIETO 1 08.11.2019 - 28.02.2020 01.09.2019 - 18.10.2019
YLHI2039 TIEDEPIIRI 19.09.2019 - 13.12.2019 05.08.2019 - 12.09.2019
YLHI0612 VALTA, POLITIIKKA JA RAJAT 2 31.10.2019 - 01.11.2019 01.09.2019 - 18.10.2019