Jos olet yliopiston läsnäolevaksi ilmoittautunut opiskelija, saat kurssi-ilmoittautumislomakkeen näkyviin klikkaamalla kurssin jaksokoodia tai päivämääriä.

Humanistinen tiedekunta

Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
Asklepios-ohjelma Kurssin aika Ilmoittautumisaika
ASKI0010 JOHDATUS MONITIETEISEEN KULTTUURIN JA HYVINVOINNIN TUTKIMUKSEEN 09.09.2020 - 30.09.2020 04.09.2020 - 08.09.2020
ASKI0011 TAIDE, TERVEYS JA HYVINVOINTI 30.09.2020 - 31.10.2020 10.09.2020 - 24.09.2020
ASKI0012 YMPÄRISTÖ JA TERVEYS 11.11.2020 - 31.12.2020 06.10.2020 - 29.10.2020
Digitaalinen kulttuuri, Pori Kurssin aika Ilmoittautumisaika
DIGU1200 TEKOÄLY JA POPULAARI MIELIKUVITUS 26.10.2020 - 20.12.2020 17.08.2020 - 25.10.2020
Finnish Culture Studies Kurssin aika Ilmoittautumisaika
FICS0001 INTRODUCTION TO FINNISH CULTURE AND SOCIETY 01.09.2020 - 26.10.2020 01.08.2020 - 31.08.2020
Folkloristiikka Kurssin aika Ilmoittautumisaika
FOLK1118 KULTTUURINEN MUISTI JA MUISTITIETOTUTKIMUS 29.10.2020 - 17.12.2020 31.08.2020 - 05.10.2020
Historia Kurssin aika Ilmoittautumisaika
HIST0150 HISTORIA-AINEIDEN KANDIDAATTISEMINAARI JA TUTKIELMA 31.08.2020 - 07.05.2021 03.08.2020 - 30.08.2020
HIST0102 HISTORIAN TUTKIMUSMENETELMÄT 03.09.2020 - 15.10.2020 03.08.2020 - 02.09.2020
HIST0146 TIETEEN HISTORIA 02.09.2020 - 25.10.2020 10.08.2020 - 31.08.2020
HIST0124 YLIRAJAINEN LIIKKUVUUS 03.11.2020 - 08.12.2020 31.08.2020 - 25.10.2020
Kotimainen kirjallisuus Kurssin aika Ilmoittautumisaika
KOTK9716 EKOKRITIIKKI JA POSTHUMANISMI 31.08.2020 - 19.10.2020 10.08.2020 - 24.08.2020
KOTK9705 KANDIDAATTISEMINAARI JA TUTKIELMA, KOTIMAINEN KIRJALLISUUS 01.09.2020 - 15.12.2020 10.08.2020 - 24.08.2020
KOTK9708 LASTENKIRJALLISUUS JA SEN TUTKIMUS 26.10.2020 - 17.12.2020 10.08.2020 - 19.10.2020
KOTK9722 LYRIIKAN TUTKIMUS 02.09.2020 - 15.10.2020 10.08.2020 - 24.08.2020
KOTK9712 MODERNISMISTA POSTMODERNISMIIN 01.09.2020 - 24.11.2020 10.08.2020 - 24.08.2020
KOTK9723 MUUT TEORIAT JA METODIT 28.10.2020 - 16.12.2020 10.08.2020 - 19.10.2020
Kulttuurituotanto ja maisemantutkimus, Pori Kurssin aika Ilmoittautumisaika
KTMT0004 AINEISTOT JA MENETELMÄT 31.08.2020 - 01.12.2020 01.08.2020 - 31.08.2020
KTMT0001 DIGITAALINEN MAAILMA 04.09.2020 - 06.11.2020 01.08.2020 - 31.08.2020
KTMT1079 DIGITAALISEN KULTTUURIN TUTKIMUSTEEMAT 01.09.2020 - 06.10.2020 01.08.2020 - 31.08.2020
KTMT1078 DIGITAALISEN KULTTUURIN TYÖPAJA 12.11.2020 - 08.12.2020 01.08.2020 - 09.11.2020
KTMT1208 DIGITAALISET ILMIÖT 13.10.2020 - 09.12.2020 01.08.2020 - 12.10.2020
KTMT0002 KULTTUURIPERINTÖ 02.09.2020 - 15.10.2020 01.08.2020 - 31.08.2020
KTMT1100 KULTTUURITUOTANNON JA MAISEMANTUTKIMUKSEN GRADUSEMINAARI 27.08.2020 - 31.05.2021 01.08.2020 - 07.09.2020
KTMT0003 MAISEMA, PAIKKA JA KULTTUURIYMPÄRISTÖ 03.09.2020 - 28.10.2020 01.08.2020 - 31.08.2020
KTMT1012 MAISEMAN TULKINTA JA METODOLOGIA 01.09.2020 - 10.11.2020 01.08.2020 - 31.08.2020
KTMT0005 NÄKÖKULMIA DIGITAALISEEN KULTTUURIIN, KULTTUURIPERINTÖÖN JA MAISEMANTUTKIMUKSEEN 22.09.2020 - 22.09.2020 01.08.2020 - 20.09.2020
KTMT1071 NÄKÖKULMIA KULTTUURIPERINTÖÖN 05.10.2020 - 19.11.2020 01.08.2020 - 04.10.2020
KTMT1110 NÄKÖKULMIA MAISEMANTUTKIMUKSEEN 15.09.2020 - 27.10.2020 01.08.2020 - 31.08.2020
KTMT1302 PROJEKTITYÖ 02.09.2020 - 09.12.2020 01.08.2020 - 31.08.2020
KTMT1215 VALINNAISIA ERIKOISTUMISOPINTOJA 09.09.2020 - 14.10.2020 01.08.2020 - 31.08.2020
KTMT1025 VERKKOAINEISTOT JA TUTKIMUSETIIKKA 05.10.2020 - 01.12.2020 01.08.2020 - 04.10.2020
KTMT1041 YHTEISKUNTA JA KULTTUURIPERINTÖYHTEISÖT 31.08.2020 - 02.10.2020 01.08.2020 - 31.08.2020
KTMT1076 YMPÄRISTÖN MUUTOS JA YMPÄRISTÖHISTORIA 28.10.2020 - 25.11.2020 01.08.2020 - 26.10.2020
Kulttuurihistoria Kurssin aika Ilmoittautumisaika
KUHI3010 TUTKIMUSVERSTAS, KULTTUURIHISTORIA 31.08.2020 - 04.09.2020 01.08.2020 - 26.08.2020
Kulttuurien tutkimus Kurssin aika Ilmoittautumisaika
KULT0009 KULTTUURIALAN TYÖELÄMÄTAIDOT 26.10.2020 - 14.12.2020 01.08.2020 - 14.10.2020
KULT0007 KULTTUURIEN TUTKIMUKSEN METODOLOGIA 31.08.2020 - 21.10.2020 01.08.2020 - 26.08.2020
Kulttuurituotannon suunnittelu, Pori Kurssin aika Ilmoittautumisaika
KUTS0055 P5 KULTTUURIN SAAVUTETTAVUUS JA OSALLISTAVA TAIDE 28.10.2020 - 19.11.2020 01.08.2020 - 26.10.2020
KUTS0065 P6 PROJEKTISEMINAARI 25.11.2020 - 10.12.2020 01.08.2020 - 23.11.2020
Kirjallisuustieteet Kurssin aika Ilmoittautumisaika
LITE0003 JOHDATUS KIRJALLISUUDENTUTKIMUKSEEN 01.09.2020 - 08.12.2020 21.08.2020 - 28.08.2020
LITE0005 LYRIIKAN ANALYYSIKURSSI 31.08.2020 - 02.12.2020 21.08.2020 - 28.08.2020
LITE0006 LÄNSIMAISEN KIRJALLISUUDEN HISTORIA 08.09.2020 - 01.12.2020 21.08.2020 - 28.08.2020
LITE0004 PROOSAN ANALYYSIKURSSI 31.08.2020 - 16.12.2020 21.08.2020 - 28.08.2020
Luova kirjoittaminen Kurssin aika Ilmoittautumisaika
LUKI1206 DRAAMAN KIRJOITTAMINEN II 23.09.2020 - 11.11.2020 10.08.2020 - 24.08.2020
LUKI1001 JOHDATUS KIRJOITTAMISEEN 04.09.2020 - 05.10.2020 10.08.2020 - 24.08.2020
LUKI1208 KIRJOITTAMISEN ULOTTUVUUDET JA TOIMINTA KENTÄLLÄ 01.09.2020 - 10.09.2020 10.08.2020 - 24.08.2020
LUKI1204 PROOSAN KIRJOITTAMINEN II 23.09.2020 - 25.11.2020 10.08.2020 - 24.08.2020
LUKI1107 SEMINAARI 17.09.2020 - 26.11.2020 10.08.2020 - 24.08.2020
LUKI1222 TIETOKIRJOITTAMINEN I 27.10.2020 - 15.12.2020 15.10.2020 - 22.10.2020
Mediatutkimus Kurssin aika Ilmoittautumisaika
METU1061 EUROOPPALAINEN ELOKUVA / EUFA 26.10.2020 - 10.12.2020 17.08.2020 - 04.10.2020
METU0151 GRADUVERSTAS 01.09.2020 - 12.05.2021 17.08.2020 - 15.12.2020
METU0140 KANDIDAATTISEMINAARI JA KANDIDAATIN TUTKIELMA 02.09.2020 - 12.05.2021 17.08.2020 - 15.12.2020
METU1088 KULTTUURITEORIAN KLASSIKOT 15.03.2021 - 11.05.2021 30.11.2020 - 14.02.2021
METU0183 MEDIA JA VERKOSTOT 16.03.2021 - 20.05.2021 30.11.2020 - 14.02.2021
METU0192 MEDIA, TALOUS JA TYÖ 29.10.2020 - 10.12.2020 17.08.2020 - 04.10.2020
METU1058 MEDIA-AINEISTOJEN TUTKIMUSMENETELMIÄ 01.09.2020 - 22.10.2020 17.08.2020 - 28.08.2020
METU0186 MEDIAHISTORIA JA -ARKISTOT 27.10.2020 - 17.12.2020 17.08.2020 - 04.10.2020
METU1059 MEDIATUOTANNON, KÄYTÖN JA YLEISÖJEN TUTKIMUS 12.01.2021 - 11.03.2021 30.11.2020 - 15.12.2020
METU1024 MEDIATUTKIMUKSEN GRADUSEMINAARI 02.09.2020 - 11.05.2021 17.08.2020 - 15.12.2020
METU0159 MEDIATUTKIMUKSEN TEORIAPERINTEET 12.01.2021 - 11.03.2021 30.11.2020 - 15.12.2020
METU1060 TUNNE JA AFFEKTI MEDIATUTKIMUKSESSA 31.08.2020 - 15.10.2020 15.08.2020 - 28.08.2020
Median, musiikin ja taiteen tutkimus Kurssin aika Ilmoittautumisaika
MMTA0033 NÄKÖ- JA KUULOKULMIA: LUENNOT JA HARJOITUKSET 28.10.2020 - 18.12.2020 15.09.2020 - 15.10.2020
Museologia Kurssin aika Ilmoittautumisaika
MUSE1136 MUSEOLOGIAN PROJEKTIKURSSI 14.09.2020 - 07.12.2020 01.08.2020 - 06.09.2020
Musiikkitiede Kurssin aika Ilmoittautumisaika
MUSI0806 CLOSE READING OF MUSIC, THE ARTS AND CULTURE 15.01.2021 - 14.03.2021 16.11.2020 - 07.01.2021
MUSI0809 FINNISH SOUNDS 31.08.2020 - 25.10.2020 01.08.2020 - 30.08.2020
MUSI0800 PERSPECTIVES ON NATIONALITY AND MUSIC: ENGLISHNESS, POP AND POSTWAR BRITAIN 12.01.2021 - 02.03.2021 16.11.2020 - 07.01.2021
Museologia, Pori Kurssin aika Ilmoittautumisaika
MUSP2000 KOKOELMAT JA DOKUMENTOINTI 26.10.2020 - 16.11.2020 01.08.2020 - 25.10.2020
MUSP3000 NÄYTTELYT JA MUSEOPEDAGOGIIKKA 07.09.2020 - 20.11.2020 01.08.2020 - 31.08.2020
Suomen historia Kurssin aika Ilmoittautumisaika
SUHI1000 ORIENTAATIO SUOMEN HISTORIAN SYVENTÄVIIN OPINTOIHIN 01.09.2020 - 13.10.2020 03.07.2020 - 04.09.2020
Sukupuolentutkimus Kurssin aika Ilmoittautumisaika
SUPU2047 ENVIRONMENT AND GENDER 29.10.2020 - 17.12.2020 24.09.2020 - 22.10.2020
SUPU1001 P1 SUKUPUOLENTUTKIMUKSEN PERUSTEET 02.09.2020 - 21.10.2020 01.08.2020 - 31.08.2020
Taidehistoria Kurssin aika Ilmoittautumisaika
TAHI2201 KUVA, TILA, MATERIA: TEORIA 03.09.2020 - 22.10.2020 01.08.2020 - 30.08.2020
TAHI2202 KUVA, TILA, MATERIA: TULKINTA 27.10.2020 - 15.12.2020 01.08.2020 - 15.10.2020
TAHI8914 SUOMEN TAIDE 01.09.2020 - 20.10.2020 01.08.2020 - 30.08.2020
TAHI2584 TEORIANMUODOSTUS JA METODOLOGIAT: HARJOITUSKURSSI 24.09.2020 - 26.11.2020 01.08.2020 - 15.09.2020
Yleinen kirjallisuustiede Kurssin aika Ilmoittautumisaika
YKIR6118 FANTASIA JA SPEKULATIIVINEN FIKTIO 03.09.2020 - 05.11.2020 10.08.2020 - 24.08.2020
YKIR6108 KIRJALLISUUSTIETEELLINEN ARGUMENTAATIO 16.09.2020 - 02.12.2020 10.08.2020 - 24.08.2020
YKIR6081 RANSKAN KIRJALLISUUS 01.09.2020 - 15.12.2020 10.08.2020 - 24.08.2020
YKIR6107 TEOREETTISIA ERIKOISTUMISALOJA 09.09.2020 - 02.12.2020 10.08.2020 - 24.08.2020