Jos olet yliopiston läsnäolevaksi ilmoittautunut opiskelija, saat kurssi-ilmoittautumislomakkeen näkyviin klikkaamalla kurssin jaksokoodia tai päivämääriä.

Humanistinen tiedekunta

Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
Asklepios-ohjelma Kurssin aika Ilmoittautumisaika
ASKI0013 MEDIAKULTTUURI JA TERVEYS 09.01.2019 - 31.01.2019 10.12.2018 - 31.12.2018
Digitaalinen kulttuuri, Pori Kurssin aika Ilmoittautumisaika
DIGU1066 TIETEELLINEN KIRJOITTAMINEN DIGITAALISESSA KULTTUURISSA 09.01.2019 - 24.04.2019 30.11.2018 - 03.01.2019
Kulttuurituotanto ja maisemantutkimus, Pori Kurssin aika Ilmoittautumisaika
EIHS1166 S1 SUKUPUOLI JA KULTTUURIPERINTÖ 09.01.2019 - 27.02.2019 30.11.2018 - 03.01.2019
EIHS1069 S1 TIETEELLINEN LUKEMINEN 17.01.2019 - 21.02.2019 30.11.2018 - 03.01.2019
EIHS1001 S1A TUTKIMUKSEN TEORIA JA TUTKIMUSTRADITIO 14.01.2019 - 15.01.2019 30.11.2018 - 03.01.2019
EIHS1006 S2A KULTTUURITUOTANNON JA MAISEMANTUTKIMUKSEN ERITYISKYSYMYKSIÄ (PORI) 28.01.2019 - 01.02.2019 30.11.2018 - 03.01.2019
EIHS1011 S4A VALINNAISIA ERIKOISTUMISOPINTOJA TAI HARJOITTELU 23.01.2019 - 05.03.2019 30.11.2018 - 03.01.2019
Folkloristiikka Kurssin aika Ilmoittautumisaika
FOLK1110 INTERNET-ETNOGRAFIA JA DIGITALISTEN AINEISTOJEN HALLINTA 21.03.2019 - 16.05.2019 15.11.2018 - 27.02.2019
Kansatiede Kurssin aika Ilmoittautumisaika
KANS1156 AJANKOHTAISEEN ETNOLOGIAN JA LÄHITIETEIDEN TUTKIMUKSEEN TUTUSTUMINEN: LUENTO 18.02.2019 - 21.02.2019 19.11.2018 - 11.02.2019
KANS1157 AJANKOHTAISEEN ETNOLOGIAN JA LÄHITIETEIDEN TUTKIMUKSEEN TUTUSTUMINEN: TEEMASEMINAARI 19.03.2019 - 16.05.2019 01.10.2018 - 31.01.2019
KANS3180 TULEVAISUUSSUUNTAUTUNUT OPINTO- JA URAOHJAUSTYÖPAJA 22.03.2019 - 17.05.2019 02.01.2019 - 14.03.2019
KANS3181 VAIHTUVATEEMAINEN PROJEKTITYÖSKENTELY 11.01.2019 - 15.03.2019 01.11.2018 - 19.12.2018
Kotimainen kirjallisuus Kurssin aika Ilmoittautumisaika
KOTK1702 EKOKRITIIKKI JA POSTHUMANISMI 14.01.2019 - 11.02.2019 05.12.2018 - 16.12.2018
KOTK1730 KOTIMAINEN NYKYDRAAMA 08.01.2019 - 26.02.2019 15.11.2018 - 30.11.2018
KOTK1416 LYRIIKAN ANALYYSIKURSSI 08.01.2019 - 14.02.2019 05.12.2018 - 16.12.2018
KOTK1415 PROOSAN ANALYYSIKURSSI 16.01.2019 - 21.02.2019 05.12.2018 - 16.12.2018
KOTK7920 TEORIASEMINAARI 17.01.2019 - 25.04.2019 26.11.2018 - 16.12.2018
Kulttuurihistoria Kurssin aika Ilmoittautumisaika
KUHI2500 ELOKUVAHISTORIAN TUTKIMUSRYHMÄ 17.01.2019 - 16.05.2019 31.10.2018 - 15.01.2019
KUHI1203 KANDIDAATTISEMINAARI JA TUTKIELMA 07.01.2019 - 08.05.2019 19.05.2018 - 31.08.2018
KUHI1174 KULTTUURIHISTORIAN KIRJOITTAMINEN 15.01.2019 - 22.05.2019 01.12.2018 - 06.01.2019
KUHI0269 KULTTUURIHISTORIAN TEEMOJA: POPULAARI- JA MEDIAKULTTUURI I 19.03.2019 - 16.05.2019 07.11.2018 - 11.01.2019
KUHI1219 MAISTERISEMINAARI 15.01.2019 - 22.05.2019 14.11.2018 - 08.01.2019
Mediatutkimus Kurssin aika Ilmoittautumisaika
METU1052 EROT JA IDENTITEETIT MEDIAKULTTUURISSA 21.03.2019 - 09.05.2019 15.12.2018 - 11.03.2019
METU0151 GRADUVERSTAS 15.01.2019 - 14.05.2019 15.12.2018 - 31.12.2018
METU0140 KANDIDAATTISEMINAARI JA KANDIDAATIN TUTKIELMA 09.01.2019 - 08.05.2019 15.12.2018 - 31.12.2018
METU1051 MEDIA JA POPULAARIKULTTUURI 14.01.2019 - 04.03.2019 15.12.2018 - 31.12.2018
METU0186 MEDIAHISTORIA JA -ARKISTOT 19.03.2019 - 23.05.2019 15.12.2018 - 11.03.2019
METU1056 MEDIAN LAJITYYPIT JA TYYLIHISTORIAT 10.01.2019 - 27.02.2019 15.12.2018 - 31.12.2018
METU1024 MEDIATUTKIMUKSEN GRADUSEMINAARI 08.01.2019 - 14.05.2019 15.12.2018 - 31.12.2018
METU1055 MEDIATUTKIMUKSEN MENETELMIÄ II: TUOTANTO, KÄYTTÖ JA YLEISÖT 15.01.2019 - 05.03.2019 15.12.2018 - 31.12.2018
METU0159 MEDIATUTKIMUKSEN TEORIAPERINTEET 19.03.2019 - 14.05.2019 15.12.2018 - 11.03.2019
METU0188 MEDIOITU TODELLISUUS 21.03.2019 - 23.05.2019 15.12.2018 - 11.03.2019
Mediatutkimus, musiikkitiede ja taidehistoria Kurssin aika Ilmoittautumisaika
MMTA0050 TEKIJÄT, TOIMIJAT, KENTÄT 16.01.2019 - 06.03.2019 15.12.2018 - 13.01.2019
Museologia Kurssin aika Ilmoittautumisaika
MUSE1098 MUSEOLOGIAN PUUTARHAKURSSI 09.01.2019 - 31.03.2019 01.11.2018 - 30.11.2018
MUSE1155 NÄYTTELYT JA PEDAGOGINEN TOIMINTA 01.02.2019 - 26.04.2019 01.11.2018 - 15.01.2019
Musiikkitiede Kurssin aika Ilmoittautumisaika
MUSI1723 MUSIIKIN ANALYYSI JA TULKINTA I 08.01.2019 - 02.04.2019 01.12.2018 - 18.12.2018
MDP in Nordic Cultural and Social Resilience Kurssin aika Ilmoittautumisaika
NOCU0007 GLOBAL RISKS AND REGIONAL SECURITY 18.03.2019 - 16.04.2019 07.01.2019 - 11.03.2019
NOCU0006 NORDIC SOCIETIES, GLOBAL CULTURES 17.01.2019 - 07.03.2019 15.11.2018 - 14.01.2019
NOCU0003 PROJECT MANAGEMENT 08.01.2019 - 01.02.2019 20.11.2018 - 07.01.2019
Suomen historia Kurssin aika Ilmoittautumisaika
SUHI0492 HUONEENTAULUN MAAILMA -IHMISIÄ SUOMESSA KESKIAJALTA VARHAISMODERNIIN 09.01.2019 - 06.03.2019 01.12.2018 - 09.01.2019
SUHI0490 SUOMEN HISTORIAN AINEISTOT JA VANHAT KÄSIALAT 19.03.2019 - 24.04.2019 01.02.2019 - 18.03.2019
SUHI0488 VALINNAISET OPINNOT, SUOMEN HISTORIA 07.01.2019 - 09.05.2019 05.11.2018 - 02.04.2019
Taidehistoria Kurssin aika Ilmoittautumisaika
TAHI2572 TAIDEHISTORIAN TEORIAT JA METODIT: HARJOITUSKURSSI 06.02.2019 - 15.05.2019 15.12.2018 - 15.01.2019
TAHI2158 TAITEEN LAJIT JA MEDIUMIT 06.02.2019 - 11.04.2019 02.01.2019 - 15.01.2019
TAHI2584 TEORIANMUODOSTUS JA METODOLOGIAT: HARJOITUSKURSSI 06.02.2019 - 15.05.2019 15.12.2018 - 15.01.2019
Uskontotiede Kurssin aika Ilmoittautumisaika
USKO0962 DIGITAALINEN USKONTO 15.01.2019 - 12.04.2019 15.11.2018 - 07.01.2019
USKO1255 JOHDATUS KRISTILLISEEN ETIIKKAAN 18.03.2019 - 29.04.2019 07.01.2019 - 10.03.2019
USKO1169 LUOVAA TIETOKIRJOITTAMISTA KULTTUURITUTKIJOILLE 20.03.2019 - 24.04.2019 02.01.2019 - 12.03.2019
USKO1069 SYVENTÄVÄT ERITYISALAOPINNOT 20.03.2019 - 15.05.2019 07.01.2019 - 12.03.2019
Yleinen kirjallisuustiede Kurssin aika Ilmoittautumisaika
YKIR2006 DRAAMAN ANALYYSIKURSSI 08.01.2019 - 02.04.2019 26.11.2018 - 16.12.2018
YKIR6041 EKOKRITIIKKI 20.03.2019 - 09.05.2019 07.01.2019 - 28.02.2019
YKIR3018 ESTETIIKKA JA YLEINEN TAITEENTEORIA II 16.01.2019 - 24.04.2019 26.11.2018 - 16.12.2018
YKIR3088 KERTOMUKSEN TUTKIMUS 16.01.2019 - 07.03.2019 26.11.2018 - 16.12.2018
YKIR6042 KULTTUURISEN MUISTIN JA TRAUMAN TUTKIMUS 18.02.2019 - 19.02.2019 26.11.2018 - 16.12.2018
YKIR2002 PROOSAN ANALYYSIKURSSI 10.01.2019 - 04.04.2019 26.11.2018 - 16.12.2018
YKIR3065 PROSEMINAARI I: KIRJALLISUUDENTUTKIMUKSEN HARJOITUSKURSSI 09.01.2019 - 04.04.2019 26.11.2018 - 16.12.2018
YKIR3066 PROSEMINAARI II JA HUK-TUTKIELMA 10.01.2019 - 16.05.2019 26.11.2018 - 16.12.2018
YKIR3073 TEOREETTISIA ERIKOISTUMISOPINTOJA 18.01.2019 - 03.05.2019 26.11.2018 - 16.12.2018
Yleinen historia Kurssin aika Ilmoittautumisaika
YLHI0416 KANDIDAATTISEMINAARI JA TUTKIELMA 07.01.2019 - 27.05.2019 01.08.2018 - 14.09.2018
YLHI0463 KANSAINVÄLISTÄ HISTORIAA TUTKIMAAN 08.01.2019 - 05.03.2019 03.12.2018 - 04.01.2019
YLHI0605 LUONTO, YMPÄRISTÖ JA ELÄIMET 1 10.01.2019 - 28.02.2019 17.08.2018 - 03.01.2019
YLHI0522 MODERNISAATIO JA MUISTI TOISEN MAAILMANSODAN JÄLKEISESSÄ RANSKASSA 10.01.2019 - 07.03.2019 29.11.2018 - 04.01.2019
YLHI0613 VALINNAISET OPINNOT 07.01.2019 - 20.02.2019 15.11.2018 - 02.01.2019