Jos olet yliopiston läsnäolevaksi ilmoittautunut opiskelija, saat kurssi-ilmoittautumislomakkeen näkyviin klikkaamalla kurssin jaksokoodia tai päivämääriä.

Kasvatustieteiden tiedekunta

Opettajankoulutuslaitos
Erityispedagogiikka/erit.op.koul., OKL Rauma Kurssin aika Ilmoittautumisaika
ERIR0065 ERITYISOPETUS JA SUKUPUOLI 10.03.2020 - 16.04.2020 15.11.2019 - 23.02.2020
ERIR0070 LASTENSUOJELU ERITYISPEDAGOGIIKAN TUKENA 02.03.2020 - 06.03.2020 15.11.2019 - 16.02.2020
ERIR0080 MONIKULTTUURISUUS ERITYISKASVATUKSEN KONTEKSTISSA 03.02.2020 - 05.02.2020 15.11.2019 - 26.01.2020
Käsityökasvatus, OKL Rauma Kurssin aika Ilmoittautumisaika
KÄSK9957 KEHITTYVÄN MATERIAALITEKNOLOGIAN PEDAGOGISIA SOVELLUKSIA 26.02.2020 - 22.04.2020 15.11.2019 - 16.02.2020
KÄSK0033 KOKEILEVA JA KEKSIVÄ KÄSITYÖ 04.02.2020 - 21.04.2020 15.11.2019 - 26.01.2020
KÄSK0035 KULKU-, AJONEUVO- JA MOOTTORITEKNOLOGIA 23.01.2020 - 15.05.2020 15.11.2019 - 12.01.2020
KÄSK0037 KÄSITYÖ ELINYMPÄRISTÖN KEHITTÄJÄNÄ 23.01.2020 - 08.04.2020 15.11.2019 - 19.01.2020
KÄSK9949 KÄSITYÖKASVATUKSEN TUTKIMUS II 23.10.2019 - 03.12.2019 17.06.2019 - 13.10.2019
KÄSK0032 MAKERS - TEKEMISEN KULTTUURI KÄSITYÖSSÄ 27.01.2020 - 29.04.2020 15.11.2019 - 19.01.2020
KÄSK0036 METALLITEKNOLOGIA 22.01.2020 - 24.04.2020 15.11.2019 - 19.01.2020
KÄSK0016 OMPELU- JA VAATETUSTEKNOLOGIA 19.02.2020 - 14.05.2020 15.11.2019 - 09.02.2020
KÄSK9965 PEDAGOGINEN INNOVAATIOPROSESSI KÄSITYÖN OPETUKSESSA 15.01.2020 - 01.04.2020 15.11.2019 - 12.01.2020
KÄSK9969 ROBOTIIKKA JA OHJELMOINTI MONIALAISENA OPPIMISENA 28.01.2020 - 07.04.2020 15.11.2019 - 19.01.2020
KÄSK0038 TUTKIVA TUOTTAMINEN JA PROJEKTIOPPIMINEN 07.02.2020 - 13.05.2020 15.11.2019 - 26.01.2020
Kasvatustiede, OKL Rauma Kurssin aika Ilmoittautumisaika
ROKL2937 AJATTELUN, TUNTEIDEN JA KÄYTTÄYTYMISEN KEHITYS 12.02.2020 - 08.04.2020 15.11.2019 - 04.02.2020
ROKL0602 KASVATUS- JA KOULUTUSSOSIOLOGIA 06.02.2020 - 07.04.2020 15.11.2019 - 26.01.2020
ROKL0727 KASVATUSTIETEEN SYVENTÄVÄ MENETELMÄTYÖPAJA 29.01.2020 - 28.04.2020 15.11.2019 - 19.01.2020
ROKL2327 KOULUN JA PÄIVÄHOIDON TYÖYHT. KEHITT., JOHTAJUUS JA OPETUSTOIMEN HALLINTO 20.01.2020 - 30.03.2020 15.11.2019 - 12.01.2020
ROKL1640 KRIITTINEN AJATTELU JA TIETEELLINEN MAAILMANKUVA 21.10.2019 - 05.12.2019 17.06.2019 - 13.10.2019
ROKL2912 KUVATAIDE 13.01.2020 - 14.05.2020 15.11.2019 - 09.01.2020
ROKL0905 KUVATAIDE 1 28.11.2019 - 11.12.2019 17.06.2019 - 27.10.2019
ROKL0907 KÄSITYÖ 17.01.2020 - 20.04.2020 15.11.2019 - 12.01.2020
ROKL1649 MAANTIETO JA BIOLOGIA 1 22.01.2020 - 26.03.2020 15.11.2019 - 15.01.2020
ROKL0903 MATEMATIIKKA 1 16.01.2020 - 22.04.2020 15.11.2019 - 12.01.2020
ROKL0511 MONIKIELISYYS JA MONIKULTTUURISUUS KASVATUKSESSA JA OPETUKSESSA 28.01.2020 - 24.03.2020 15.11.2019 - 19.01.2020
ROKL0853 MUSIIKKI 2 04.11.2019 - 10.12.2019 17.06.2019 - 13.10.2019
ROKL1641 OPETTAJAN VUOROVAIKUTUSOSAAMINEN 22.10.2019 - 04.12.2019 17.06.2019 - 13.10.2019
ROKL2716 OPETTAJUUTEEN PEREHTYMINEN, KENTTÄKOKEMUS 01.11.2019 - 01.11.2019 17.06.2019 - 20.10.2019
ROKL2309 OPETUKSEN JA OPPIMISEN TEORIA 20.02.2020 - 31.03.2020 15.11.2019 - 09.02.2020
ROKL1661 TAITO- JA TAIDEAINEET 27.02.2020 - 24.04.2020 15.11.2019 - 16.02.2020
ROKL2325 VARHAIS- JA ALKUKASVATUS 21.10.2019 - 02.12.2019 17.06.2019 - 13.10.2019
ROKL2903 VARHAISERITYISKASVATUS 10.01.2020 - 24.03.2020 15.11.2019 - 06.01.2020
ROKL2941 VARHAISKASVATUKSEN JA ESIOPETUKSEN MATEMATIIKKA 05.03.2020 - 08.05.2020 15.11.2019 - 16.02.2020
ROKL2938 YHTEISTYÖ VARHAISKASVATUKSESSA 13.01.2020 - 05.05.2020 15.11.2019 - 09.01.2020
ROKL1642 YKSILÖLLINEN JA YHTEISÖLLINEN OPPIMISEN TUKI 01.11.2019 - 25.11.2019 17.06.2019 - 13.10.2019
ROKL2333 YRITTÄJYYSKASVATUS PERUSOPETUKSESSA 20.01.2020 - 04.03.2020 15.11.2019 - 12.01.2020