Jos olet yliopiston läsnäolevaksi ilmoittautunut opiskelija, saat kurssi-ilmoittautumislomakkeen näkyviin klikkaamalla kurssin jaksokoodia tai päivämääriä.

Kasvatustieteiden tiedekunta

Opettajankoulutuslaitos
Educational Sciences, OKL Turku Kurssin aika Ilmoittautumisaika
EDUT5103 ELE2 LEARNING DIFFICULTIES IN ACADEMIC SETTINGS 06.03.2019 - 24.04.2019 12.12.2018 - 27.02.2019
EDUT5271 MULTICULTURAL EDUCATION 10.01.2019 - 11.04.2019 12.12.2018 - 04.01.2019
EDUT5258 PHILOSOPHICAL INQUIRY OF ISSUES IN EDUCATION 07.02.2019 - 21.03.2019 12.12.2018 - 31.01.2019
EDUT5266 PROJECT FINALIZATION AND EVALUATION STAGE 16.01.2019 - 17.04.2019 12.12.2018 - 09.01.2019
EDUT5257 SCIENTIFIC WRITING 07.01.2019 - 18.02.2019 12.12.2018 - 02.01.2019
EDUT5272 SIMULATIONS AND GAMES IN EDUCATION 02.04.2019 - 07.05.2019 12.12.2018 - 26.03.2019
Käsityökasvatus, OKL Rauma Kurssin aika Ilmoittautumisaika
KÄSK9963 ARKIPÄIVÄN TEKNOLOGIAA ILMIÖLÄHTÖISESTI OPPIEN 08.01.2019 - 14.03.2019 21.11.2018 - 06.01.2019
KÄSK9960 INNOVATIIVINEN TUOTTAMISPROSESSI KÄSITYÖN OPPIMISESSA 02.04.2019 - 22.05.2019 21.11.2018 - 28.02.2019
KÄSK0033 KOKEILEVA JA KEKSIVÄ KÄSITYÖ 31.01.2019 - 03.05.2019 21.11.2018 - 21.01.2019
KÄSK0035 KULKU-, AJONEUVO- JA MOOTTORITEKNOLOGIA 10.01.2019 - 02.05.2019 21.11.2018 - 08.01.2019
KÄSK0037 KÄSITYÖ ELINYMPÄRISTÖN KEHITTÄJÄNÄ 31.01.2019 - 24.05.2019 21.11.2018 - 03.01.2019
KÄSK0032 MAKERS - TEKEMISEN KULTTUURI KÄSITYÖSSÄ 28.01.2019 - 24.04.2019 21.11.2018 - 21.01.2019
KÄSK0036 METALLITEKNOLOGIA 07.01.2019 - 21.05.2019 21.11.2018 - 03.01.2019
KÄSK9967 MONENLAISET OPPIJAT JA ERILAISET OPPIMISTEHTÄVÄT KÄSITYÖSSÄ 15.01.2019 - 27.03.2019 21.11.2018 - 13.01.2019
KÄSK0016 OMPELU- JA VAATETUSTEKNOLOGIA 24.01.2019 - 26.04.2019 21.11.2018 - 12.12.2018
KÄSK9965 PEDAGOGINEN INNOVAATIOPROSESSI KÄSITYÖN OPETUKSESSA 27.02.2019 - 21.05.2019 21.11.2018 - 20.02.2019
KÄSK0039 PINTA JA TEKSTUURI 31.01.2019 - 17.04.2019 21.11.2018 - 24.01.2019
KÄSK0038 TUTKIVA TUOTTAMINEN JA PROJEKTIOPPIMINEN 24.01.2019 - 08.05.2019 21.11.2018 - 17.01.2019
Kasvatustiede, luokanopett., Turun normaalikoulu Kurssin aika Ilmoittautumisaika
LUON1006 SCHOOL EXPERIENCE 09.01.2019 - 27.02.2019 12.12.2018 - 04.01.2019
Kasvatustiede, luokanopett., OKL Turku Kurssin aika Ilmoittautumisaika
LUOT1961 OPPIMISYMPÄRISTÖT, MOTIVAATIO JA OPPIMISEN SÄÄTELY 14.01.2019 - 25.02.2019 10.12.2018 - 07.01.2019
Kasvatustiede, OKL Rauma Kurssin aika Ilmoittautumisaika
ROKL2937 AJATTELUN, TUNTEIDEN JA KÄYTTÄYTYMISEN KEHITYS 06.03.2019 - 23.05.2019 21.11.2018 - 27.02.2019
ROKL0510 DIGITAALINEN OPETTAMINEN JA OPPIMINEN SEKÄ MEDIAKASVATUS 09.01.2019 - 27.03.2019 21.11.2018 - 06.01.2019
ROKL1231 ESI- JA ALKUOPETUKSEN PEDAGOGIIKKA 24.01.2019 - 17.04.2019 28.11.2018 - 17.01.2019
ROKL0729 HISTORIA JA YHTEISKUNTAOPPI 21.11.2018 - 14.12.2018 24.08.2018 - 31.10.2018
ROKL0602 KASVATUS- JA KOULUTUSSOSIOLOGIA 28.01.2019 - 04.03.2019 21.11.2018 - 21.01.2019
ROKL0727 KASVATUSTIETEEN SYVENTÄVÄ MENETELMÄTYÖPAJA 23.01.2019 - 25.03.2019 21.11.2018 - 16.01.2019
ROKL2327 KOULUN JA PÄIVÄHOIDON TYÖYHT. KEHITT., JOHTAJUUS JA OPETUSTOIMEN HALLINTO 23.01.2019 - 25.03.2019 21.11.2018 - 16.01.2019
ROKL2912 KUVATAIDE 08.01.2019 - 12.04.2019 21.11.2018 - 06.01.2019
ROKL1649 MAANTIETO JA BIOLOGIA 1 23.01.2019 - 27.03.2019 21.11.2018 - 16.01.2019
ROKL0903 MATEMATIIKKA 1 23.01.2019 - 24.04.2019 21.11.2018 - 16.01.2019
ROKL2309 OPETUKSEN JA OPPIMISEN TEORIA 14.02.2019 - 26.03.2019 21.11.2018 - 07.02.2019
ROKL1661 TAITO- JA TAIDEAINEET 20.02.2019 - 03.05.2019 21.11.2018 - 13.02.2019
ROKL0737 TUTKIMUSTYÖPAJA 2: TUTKIMUS OPETTAJAN AMMATTITAIDON KEHITTÄMISESSÄ 08.01.2019 - 17.04.2019 21.11.2018 - 06.01.2019
ROKL2903 VARHAISERITYISKASVATUS 14.01.2019 - 08.04.2019 21.11.2018 - 07.01.2019
ROKL2941 VARHAISKASVATUKSEN JA ESIOPETUKSEN MATEMATIIKKA 18.02.2019 - 08.05.2019 21.11.2018 - 11.02.2019
ROKL2938 YHTEISTYÖ VARHAISKASVATUKSESSA 09.01.2019 - 30.04.2019 21.11.2018 - 07.01.2019
ROKL1364 YRITTÄJYYSKASVATUS JA YRITTÄJÄMÄINEN PEDAGOGIIKKA VARHAISKASVATUKSESSA JA ESIOPETU 28.01.2019 - 24.05.2019 03.12.2018 - 20.01.2019
ROKL2333 YRITTÄJYYSKASVATUS PERUSOPETUKSESSA 29.01.2019 - 17.04.2019 21.11.2018 - 22.01.2019