Jos olet yliopiston läsnäolevaksi ilmoittautunut opiskelija, saat kurssi-ilmoittautumislomakkeen näkyviin klikkaamalla kurssin jaksokoodia tai päivämääriä.

Kasvatustieteiden tiedekunta

Opettajankoulutuslaitos
Educational Sciences, OKL Turku Kurssin aika Ilmoittautumisaika
EDUT5240 COMPUTER SUPPORTED COLLABORATIVE LEARNING 07.10.2019 - 20.12.2019 20.06.2019 - 30.09.2019
EDUT5268 EDUCATIONAL LEADERSHIP, MANAGEMENT AND ADMINISTRATION 09.09.2019 - 20.12.2019 20.06.2019 - 05.09.2019
EDUT5256 INTRODUCTION TO EMPIRICAL DATA COLLECTION AND ANALYSES 09.09.2019 - 20.12.2019 20.06.2019 - 05.09.2019
EDUT5255 LEARNING, SKILL ACQUISITION AND DEVELOPMENT OF EXPERTISE 09.09.2019 - 20.12.2019 20.06.2019 - 05.09.2019
EDUT5259 METHODOLOGY 09.09.2019 - 20.12.2019 20.06.2019 - 05.09.2019
EDUT5271 MULTICULTURAL EDUCATION 09.09.2019 - 20.12.2019 20.06.2019 - 05.09.2019
EDUT5263 PROJECT PLANNING STAGE 09.09.2019 - 20.12.2019 20.06.2019 - 05.09.2019
EDUT5264 PROJECT WORKING STAGE 09.09.2019 - 20.12.2019 20.06.2019 - 05.09.2019
Käsityökasvatus, OKL Rauma Kurssin aika Ilmoittautumisaika
KÄSK9968 CNC-TEKNOLOGIAN SOVELTAMINEN KÄSITYÖPROJEKTIEN SUUNNITTELUUN JA VALMISTUKS 04.09.2019 - 22.10.2019 17.06.2019 - 02.09.2019
KÄSK0011 DIGITAALINEN MALLINTAMINEN JA VALMISTUS 19.09.2019 - 27.10.2019 17.06.2019 - 15.09.2019
KÄSK0013 KANDIDAATINTUTKIELMA 11.09.2019 - 25.09.2019 17.06.2019 - 08.09.2019
KÄSK0034 KÄSINTEHTY TUOTE JA MUOTOILU 05.09.2019 - 25.10.2019 17.06.2019 - 03.09.2019
KÄSK0027 KÄSITYÖKASVATUKSEN DIDAKTIIKAN PERUSTEET 03.09.2019 - 14.11.2019 17.06.2019 - 01.09.2019
KÄSK0509 KÄSITYÖKASVATUKSEN TUTKIMUKSEN PERUSTEET 02.10.2019 - 06.11.2019 17.06.2019 - 25.09.2019
KÄSK9949 KÄSITYÖKASVATUKSEN TUTKIMUS II 23.10.2019 - 03.12.2019 17.06.2019 - 13.10.2019
KÄSK0030 KÄSITYÖKASVATUS TIETEENALANA JA OPPIAINEENA 03.09.2019 - 07.10.2019 17.06.2019 - 29.08.2019
KÄSK9950 KÄSITYÖN DIDAKTIIKKA JA OPETUSSUUNNITTELU 03.09.2019 - 04.12.2019 17.06.2019 - 01.09.2019
KÄSK9966 KÄSITYÖN TUOTTAMISTOIMINNAN OHJAAMINEN JA VERTAISTUUTOROINTI 03.09.2019 - 04.12.2019 17.06.2019 - 01.09.2019
KÄSK0031 TUOTE, KÄYTTÄJÄ JA YMPÄRISTÖ 10.09.2019 - 11.12.2019 17.06.2019 - 03.09.2019
KÄSK8029 TUOTESUUNNITTELUN OHJAAMISEN PERUSTEET 10.09.2019 - 10.12.2019 17.06.2019 - 03.09.2019
KÄSK0012 ÄLYKKÄÄT TUOTTEET JA OHJELMOINTI 06.09.2019 - 15.12.2019 17.06.2019 - 04.09.2019
Kasvatustiede, OKL Rauma Kurssin aika Ilmoittautumisaika
ROKL2935 ALLE 3-VUOTIAIDEN PEDAGOGIIKKA JA PERUSTOIMINNOT 04.09.2019 - 06.11.2019 17.06.2019 - 02.09.2019
ROKL1650 BIOLOGIA 2 02.09.2019 - 04.11.2019 17.06.2019 - 29.08.2019
ROKL0609 DIDAKTIIKAN PERUSTEET 30.09.2019 - 16.12.2019 17.06.2019 - 23.09.2019
ROKL0510 DIGITAALINEN OPETTAMINEN JA OPPIMINEN SEKÄ MEDIAKASVATUS 04.09.2019 - 18.12.2019 17.06.2019 - 02.09.2019
ROKL1325 EMOOTIO, HYVINVOINTI JA SOSIAALISET SUHTEET 04.09.2019 - 19.11.2019 17.06.2019 - 02.09.2019
ROKL2922 ESI- JA ALKUOPETUKSEN PEDAGOGIIKKA 04.09.2019 - 18.12.2019 17.06.2019 - 02.09.2019
ROKL0807 FYSIIKKA JA KEMIA 06.09.2019 - 13.12.2019 17.06.2019 - 04.09.2019
ROKL0729 HISTORIA JA YHTEISKUNTAOPPI 04.10.2019 - 18.10.2019 17.06.2019 - 26.09.2019
ROKL0601 JOHDATUS KASVATUSTIETEISIIN 04.09.2019 - 04.12.2019 17.06.2019 - 02.09.2019
ROKL0724 KANDIDAATINTUTKIELMA 04.09.2019 - 09.10.2019 17.06.2019 - 02.09.2019
ROKL1643 KASVATUSFILOSOFIA JA -HISTORIA 05.09.2019 - 24.10.2019 17.06.2019 - 02.09.2019
ROKL0608 KEHITYS- JA KASVATUSPSYKOLOGIA 12.09.2019 - 16.12.2019 17.06.2019 - 05.09.2019
ROKL1324 KIELELLISET VUOROVAIKUTUSTAIDOT 27.09.2019 - 11.12.2019 17.06.2019 - 20.09.2019
ROKL1326 KIELI, KOGNITIO JA KASVUYMPÄRISTÖ 11.09.2019 - 14.11.2019 17.06.2019 - 08.09.2019
ROKL1361 KOULUN SIDOSRYHMIIN TAI PEDAGOGIIKAN ERITYISALUEISIIN PEREHTYMINEN 30.09.2019 - 12.11.2019 17.06.2019 - 23.09.2019
ROKL1640 KRIITTINEN AJATTELU JA TIETEELLINEN MAAILMANKUVA 21.10.2019 - 05.12.2019 17.06.2019 - 13.10.2019
ROKL0905 KUVATAIDE 1 28.11.2019 - 11.12.2019 17.06.2019 - 27.10.2019
ROKL0906 KUVATAIDE 2 02.09.2019 - 04.12.2019 17.06.2019 - 29.08.2019
ROKL2913 KÄSITYÖ 04.09.2019 - 05.12.2019 17.06.2019 - 01.09.2019
ROKL1646 LAAJA-ALAINEN OSAAMINEN JA OPPIMISKOKONAISUUDET 04.09.2019 - 09.10.2019 17.06.2019 - 02.09.2019
ROKL0811 LIIKUNTA 02.09.2019 - 29.11.2019 17.06.2019 - 29.08.2019
ROKL2911 LIIKUNTA- JA TERVEYSKASVATUS 03.09.2019 - 05.12.2019 17.06.2019 - 01.09.2019
ROKL1338 LUONTO- JA YMPÄRISTÖKASVATUKSEN SYVENTÄVÄ KURSSI 26.09.2019 - 27.09.2019 27.06.2019 - 12.09.2019
ROKL0904 MATEMATIIKKA 2 02.09.2019 - 12.12.2019 17.06.2019 - 29.08.2019
ROKL1648 MONIKIELINEN PEDAGOGIIKKA JA KIELEN OPPIMINEN 26.09.2019 - 14.11.2019 17.06.2019 - 22.09.2019
ROKL0852 MUSIIKKI 1 25.09.2019 - 04.12.2019 17.06.2019 - 18.09.2019
ROKL0853 MUSIIKKI 2 04.11.2019 - 10.12.2019 17.06.2019 - 13.10.2019
ROKL2910 MUSIIKKIKASVATUS 16.09.2019 - 18.11.2019 17.06.2019 - 09.09.2019
ROKL1641 OPETTAJAN VUOROVAIKUTUSOSAAMINEN 22.10.2019 - 04.12.2019 17.06.2019 - 13.10.2019
ROKL2716 OPETTAJUUTEEN PEREHTYMINEN, KENTTÄKOKEMUS 01.11.2019 - 01.11.2019 17.06.2019 - 20.10.2019
ROKL3217 OPETUSSUUNNITELMA, VARHAISKASVATUKSEN LAATU JA OPPIVA YHTEISÖ 05.09.2019 - 26.11.2019 17.06.2019 - 03.09.2019
ROKL1639 OPPIMINEN JA PEDAGOGINEN TUKI 03.09.2019 - 04.12.2019 17.06.2019 - 01.09.2019
ROKL2936 PEDAGOGINEN TOIMINTA VARHAISKASVATUKSESSA 11.10.2019 - 09.12.2019 17.06.2019 - 03.10.2019
ROKL0506 TIETOTEKNIIKAN PERUSTEET 06.09.2019 - 03.12.2019 17.06.2019 - 04.09.2019
ROKL0610 TOIMIVAT JA HYVINVOIVAT KASVATUS- JA OPETUSYHTEISÖT 16.09.2019 - 10.12.2019 17.06.2019 - 09.09.2019
ROKL0736 TUTKIMUSTYÖPAJA 1: TUTKIMUS OPETTAJAN AMMATTITAIDON KEHITTÄMISESSÄ 10.09.2019 - 18.12.2019 17.06.2019 - 05.09.2019
ROKL0737 TUTKIMUSTYÖPAJA 2: TUTKIMUS OPETTAJAN AMMATTITAIDON KEHITTÄMISESSÄ 10.09.2019 - 18.12.2019 17.06.2019 - 05.09.2019
ROKL0805 USKONTO 12.09.2019 - 27.11.2019 17.06.2019 - 08.09.2019
ROKL2939 VARHAIS- JA ALKUKASVATUKSEN YMPÄRISTÖOPPI 20.09.2019 - 05.11.2019 17.06.2019 - 13.09.2019
ROKL2325 VARHAIS- JA ALKUKASVATUS 21.10.2019 - 02.12.2019 17.06.2019 - 13.10.2019
ROKL2901 VARHAISKASVATUKSEN PERUSTEET 02.09.2019 - 02.12.2019 17.06.2019 - 29.08.2019
ROKL1642 YKSILÖLLINEN JA YHTEISÖLLINEN OPPIMISEN TUKI 01.11.2019 - 25.11.2019 17.06.2019 - 13.10.2019
ROKL1647 ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS 13.09.2019 - 11.12.2019 17.06.2019 - 08.09.2019