Jos olet yliopiston läsnäolevaksi ilmoittautunut opiskelija, saat kurssi-ilmoittautumislomakkeen näkyviin klikkaamalla kurssin jaksokoodia tai päivämääriä.

Kasvatustieteiden tiedekunta

Opettajankoulutuslaitos
Educational Sciences, OKL Turku Kurssin aika Ilmoittautumisaika
EDUT5242 DATA ANALYSIS 04.03.2020 - 06.05.2020 09.12.2019 - 05.01.2020
EDUT5103 ELE2 LEARNING DIFFICULTIES IN ACADEMIC SETTINGS 18.02.2020 - 21.04.2020 09.12.2019 - 05.01.2020
EDUT5271 MULTICULTURAL EDUCATION 07.01.2020 - 31.03.2020 09.12.2019 - 05.01.2020
EDUT5258 PHILOSOPHICAL INQUIRY OF ISSUES IN EDUCATION 20.02.2020 - 02.04.2020 09.12.2019 - 05.01.2020
EDUT5266 PROJECT FINALIZATION AND EVALUATION STAGE 22.01.2020 - 22.04.2020 09.12.2019 - 05.01.2020
EDUT5264 PROJECT WORKING STAGE 15.01.2020 - 06.05.2020 09.12.2019 - 05.01.2020
EDUT5257 SCIENTIFIC WRITING 09.01.2020 - 28.02.2020 09.12.2019 - 05.01.2020
EDUT5272 SIMULATIONS AND GAMES IN EDUCATION 31.03.2020 - 05.05.2020 09.12.2019 - 05.01.2020
Erityispedagogiikka/erit.op.koul., OKL Rauma Kurssin aika Ilmoittautumisaika
ERIR0065 ERITYISOPETUS JA SUKUPUOLI 10.03.2020 - 16.04.2020 15.11.2019 - 23.02.2020
ERIR0070 LASTENSUOJELU ERITYISPEDAGOGIIKAN TUKENA 02.03.2020 - 06.03.2020 15.11.2019 - 16.02.2020
ERIR0080 MONIKULTTUURISUUS ERITYISKASVATUKSEN KONTEKSTISSA 03.02.2020 - 05.02.2020 15.11.2019 - 26.01.2020
Käsityökasvatus, OKL Rauma Kurssin aika Ilmoittautumisaika
KÄSK9957 KEHITTYVÄN MATERIAALITEKNOLOGIAN PEDAGOGISIA SOVELLUKSIA 26.02.2020 - 22.04.2020 15.11.2019 - 16.02.2020
KÄSK0033 KOKEILEVA JA KEKSIVÄ KÄSITYÖ 04.02.2020 - 21.04.2020 15.11.2019 - 26.01.2020
KÄSK0035 KULKU-, AJONEUVO- JA MOOTTORITEKNOLOGIA 23.01.2020 - 15.05.2020 15.11.2019 - 12.01.2020
KÄSK0037 KÄSITYÖ ELINYMPÄRISTÖN KEHITTÄJÄNÄ 23.01.2020 - 08.04.2020 15.11.2019 - 19.01.2020
KÄSK0023 KÄSITYÖKASVATUKSEN HISTORIA 24.03.2020 - 24.03.2020 15.01.2020 - 16.03.2020
KÄSK0032 MAKERS - TEKEMISEN KULTTUURI KÄSITYÖSSÄ 27.01.2020 - 29.04.2020 15.11.2019 - 19.01.2020
KÄSK0036 METALLITEKNOLOGIA 22.01.2020 - 24.04.2020 15.11.2019 - 19.01.2020
KÄSK0016 OMPELU- JA VAATETUSTEKNOLOGIA 19.02.2020 - 14.05.2020 15.11.2019 - 15.01.2020
KÄSK9965 PEDAGOGINEN INNOVAATIOPROSESSI KÄSITYÖN OPETUKSESSA 15.01.2020 - 01.04.2020 15.11.2019 - 12.01.2020
KÄSK9969 ROBOTIIKKA JA OHJELMOINTI MONIALAISENA OPPIMISENA 28.01.2020 - 07.04.2020 15.11.2019 - 19.01.2020
KÄSK0038 TUTKIVA TUOTTAMINEN JA PROJEKTIOPPIMINEN 07.02.2020 - 13.05.2020 15.11.2019 - 26.01.2020
Kasvatustiede, luokanopett., OKL Turku Kurssin aika Ilmoittautumisaika
LUOT1961 LEARNING ENVIRONMENTS, MOTIVATION, AND REGULATION OF LEARNING 07.01.2020 - 26.02.2020 09.12.2019 - 05.01.2020
LUOT0073 OHJELMOINNILLINEN AJATTELU JA TULEVAISUUDEN TAIDOT OPPIMISEN JA OPETTAMISEN NÄKÖKULMASTA 20.03.2020 - 13.05.2020 02.12.2019 - 20.03.2020
Kasvatustiede, OKL Rauma Kurssin aika Ilmoittautumisaika
ROKL2937 AJATTELUN, TUNTEIDEN JA KÄYTTÄYTYMISEN KEHITYS 12.02.2020 - 08.04.2020 15.11.2019 - 04.02.2020
ROKL0602 KASVATUS- JA KOULUTUSSOSIOLOGIA 06.02.2020 - 07.04.2020 15.11.2019 - 26.01.2020
ROKL0727 KASVATUSTIETEEN SYVENTÄVÄ MENETELMÄTYÖPAJA 29.01.2020 - 28.04.2020 15.11.2019 - 19.01.2020
ROKL2327 KOULUN JA PÄIVÄHOIDON TYÖYHT. KEHITT., JOHTAJUUS JA OPETUSTOIMEN HALLINTO 20.01.2020 - 30.03.2020 15.11.2019 - 12.01.2020
ROKL2912 KUVATAIDE 13.01.2020 - 14.05.2020 15.11.2019 - 09.01.2020
ROKL0907 KÄSITYÖ 17.01.2020 - 20.04.2020 15.11.2019 - 12.01.2020
ROKL1649 MAANTIETO JA BIOLOGIA 1 22.01.2020 - 26.03.2020 15.11.2019 - 15.01.2020
ROKL0903 MATEMATIIKKA 1 16.01.2020 - 22.04.2020 15.11.2019 - 12.01.2020
ROKL0511 MONIKIELISYYS JA MONIKULTTUURISUUS KASVATUKSESSA JA OPETUKSESSA 28.01.2020 - 24.03.2020 15.11.2019 - 19.01.2020
ROKL2309 OPETUKSEN JA OPPIMISEN TEORIA 20.02.2020 - 31.03.2020 15.11.2019 - 09.02.2020
ROKL1661 TAITO- JA TAIDEAINEET 27.02.2020 - 24.04.2020 15.11.2019 - 16.02.2020
ROKL2903 VARHAISERITYISKASVATUS 10.01.2020 - 24.03.2020 15.11.2019 - 06.01.2020
ROKL2941 VARHAISKASVATUKSEN JA ESIOPETUKSEN MATEMATIIKKA 05.03.2020 - 08.05.2020 15.11.2019 - 16.02.2020
ROKL2938 YHTEISTYÖ VARHAISKASVATUKSESSA 13.01.2020 - 05.05.2020 15.11.2019 - 09.01.2020
ROKL1364 YRITTÄJYYSKASVATUS JA YRITTÄJÄMÄINEN PEDAGOGIIKKA VARHAISKASVATUKSESSA JA ESIOPETU 03.02.2020 - 05.05.2020 22.01.2020 - 30.01.2020
ROKL2333 YRITTÄJYYSKASVATUS PERUSOPETUKSESSA 20.01.2020 - 04.03.2020 15.11.2019 - 12.01.2020